SAP Recognized Expertise Logo

Yönetim, Risk ve Uyumluluk
(GRC) Çözümleri

Türkiye’de GRC konusunda tek SAP® Recognized Expertise sertifikasına sahip Nagarro + MBIS’in alanında uzman danışmanlarının sağladığı yönlendirme ve proje uygulama hizmetlerinden yararlanarak, yönetim, risk ve uyumluluk çalışmalarınızın stratejik, operasyonel, finansal boyutlardaki etkinliğini artırın; kuruluşunuzu, verilerinizle ilişkili risklere karşı daha iyi koruyun.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS’in, bilinçsiz olarak oluşan riskler ile fraud (dolandırıcılık) ilişkili risklerinizi en aza indirmenize
olanak sağlayacak kaliteli danışmanlık hizmetlerinden siz de faydalanın

SAP GRC yönetim risks

Riskleri minimize edin

Kurumsal Risk Yönetimi ile riskler için anında aksiyon alın. Merkezi kontrollerle uyumluluğu artırın, denetim planlaması ile performansınızı geliştirin. İstisnaları tespit ederek sisteminizi iyileştirin.

SAP GRC yönetim kullanıcı

Kullanıcı Erişim Yönetimi

Sürekli erişim analizi ile içgörü kazanın. Yapılandırılabilir, önceden tanımlanmış erişim politikalarından faydalanın. Kapsamlı kimlik yönetimini kullanın. Basitleştirilmiş tek oturum açma ile işlerinizi kolaylaştırın.

SAP GRC yönetim veriler

Verilerinizin güvenliğini sağlayın

Güçlü ve esnek güvenlik yönetimi yetenekleriyle verilerinizi koruyun. Güvenlik izleme fonksiyonları ile tehditleri anında algılayın. Uygulama ortamınızdaki hataları kolayca belirleyin. Veri koruma ve gizlilik yönetimini sağlayın.

SAP GRC yönetim uluslararası

Uluslararası ticaretinizi yönetin

Sürekli erişim analizi ile içgörü kazanın. Yapılandırılabilir, önceden tanımlanmış erişim politikalarından faydalanın. Kapsamlı kimlik yönetimini kullanın. Basitleştirilmiş tek oturum açma ile işlerinizi kolaylaştırın.

yeni normal ve siber güvenlik

Pandemi sürecinin ve bu sürecin tetiklediği  dijital dönüşümün hız kazanmasıyla siber güvenlik alanında geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı gözler önüne serildi. İşletmelerin maruz kaldığı siber saldırıların çoğunun uzaktan çalışmaya uygun teknolojilerdeki eksikliklerle bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Peki siz Siber Güvenlik Güvenlik çözümlerinizi yeni normale adapte ettiniz mi?

‘Yeni Normal ve Siber Güvenlik’ çalışmamızı indirerek aklınızdaki bir çok soruya cevap bulabilirsiniz.

İndir

SAP® Risk Management

Nagarro + MBIS ile SAP® sistemlerinizde erişim risklerine duyarlı bir
karar mekanizması oluşturun.

Nagarro + MBIS SAP® GRC danışmanlığıyla, risk yönetimi faaliyetlerini entegre ve koordine
etmenizi, riskleri daha derinlemesine analiz etmenizi ve zamanında, güvenilir
aksiyonlar oluşturmanızı sağlayacak sistemleri devreye alın. Mevcut ve gelecekteki
riskleri görerek bunları iş etkilerine göre sınıflandırın. Risk belirleme, değerlendirme,
analiz ve izlemeyi destekleyen güçlü bir kurumsal risk yönetimi sistemine sahip olun.

Daha fazla bilgi

SAP® Risk Management ile kurumsal risklerinizin en aza indirgenmesini sağlayın.

SAP GRC yönetim risks

Riskler hakkında içgörü kazanın

Stratejik iş hedeflerini karşılamak için risklerin ve kontrollerin nasıl optimize edilebileceğini anlayın.

SAP GRC yönetim fırsatlar

Riskler ve fırsatlar için sürekli alarmda olun

Risk seviyelerini, risk etmenlerini ve temel risk göstergelerini sürekli olarak izleyin.

SAP GRC yönetim kayıplar

Kayıpları minimize edin

Kabul edilemez kayıplara neden olabilecek riskleri belirleyin ve azaltın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim risk

Risk stratejisi ve planlama

Riskle ilgili iş faaliyetlerini tanımlayın, kurumsal risk hiyerarşinizi belirleyin; risk gerçekleşme olasılığını belirleyin, risklere sorumlular atayın ve risk izlemeyi otomatikleştirin.

SAP GRC yönetim tanımlama

Risk tanımlaması

Riskler ve olaylar arasındaki ilişkileri belirleyin, anket/araştırma yapın ve risklerin olası temel neden ve sonuçları ile ve risk azaltma faaliyetlerini belirleyin ve uygulayın.

SAP GRC yönetim analiz

Risk analizi

Açık ve doğru faturalandırmayla müşteri memnuniyetini artırın ve sorgulamaları azaltın. Çeşitli alanlardan ve ortaklardan gelen fatura bilgilerini tek ve net bir özet halinde birleştirin. Fatura düzeyinde kapsamlı indirim opsiyonlarıyla hizmetleri ve fiyatlandırmayı özelleştirin.

SAP GRC yönetim izleme

Risk izleme

İş iletişimlerini hem dijital hem de basılı kopya biçimlerinde kolaylıkla oluşturun ve kişiselleştirin. Banka ekstreleri, faturalar ve makbuzlar için mesajlaşmayı ve formatları özelleştirin. BT müdahalesi gerektirmeyen, self servis belge yönetimi sağlayın.

SAP® Process Control

Nagarro + MBIS ile temel süreçlerinizi kontrol altına alın
ve yasal uyumluluğu yönetin

SAP® Process Control çözümü ile süreçleri ve uyumluluk yönetimini otomatikleştirecek
güvenli ve iç kontrol programları uygulayın. Sürekli izleme, düzenlenmiş testler ve önemli
konulara ilişkin gerçek zamanlı içgörüler ile risklerinizi azaltın. İşletmenizin tamamında
kontrol sağlamak için tek bir merkezi kaynak oluşturarak, birden çok süreç uyum
düzenlemesi yapabilen, ölçeklenebilir çözümleri hayata geçirin.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS, SAP® Process Control çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

SAP GRC yönetim verimlilik

Verimliliği artırın

Kaynakları belirleyerek, önceliklendirerek, temel iş süreçleri ve risklere odaklayarak süreç kontrol operasyonlarınızı kolaylaştırın.

SAP GRC yönetim gerçek

Gerçek zamanlı görünürlük sağlayın

Sürekli kontrol ve izleme işlevselliği ile tüm uyum ve iç kontrol süreçleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin.

SAP GRC yönetim uyumluluk

Uyumluluğu arttrın

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, finansal uyumluluk, BT kontrolleri ve sektöre özel gereksinimler dahil olmak üzere tüm regülatif uyum faaliyetlerini sistemsel olarak destekleyin

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim süreç

Süreç kontrol bilgileri için birleşik havuz

İşlevler arası standardizasyonu destekleyin ve kuruluşunuz genelinde tutarlı süreç kontrol yönetimi sağlayın. Tek bir çözümle birden çok düzenleyici politikayı ve uyum prosedürünü yönetin. Kontrol değerlendirme ve test faaliyetlerinin planlamasını optimize edin.

SAP GRC yönetim güç

Süreçleri güçlendirmek için yerleşik kontroller birleşik görünümü

İç kontrolleri ve politikaları iş hedefleri ve risklerle uyumlu hale getirin. Mutabakattan rapora, siparişten nakde ve tedarikten ödemeye kadar tüm süreçler için kritik faaliyetleri izleyin. SAP® S/4HANA’da yüksek hacimli işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemek için SAP® HANA’nın üstün veri işleme gücünü kullanın.

SAP GRC yönetim kapsam

Kapsamlı kontrol değerlendirmeleri

Esnek iş akışları ve yapılandırılabilir formlarla kapsamlı çevrimiçi ve çevrimdışı süreç kontrol değerlendirmeleri gerçekleştirin. İş birliğine dayalı araçlar ve anketlerle tüm politika yaşam döngüsünü yönetin. En iyi uygulama iş akışlarıyla sorun yönetimini ve sertifikasyon süreçlerini kolaylaştırın.

SAP® Audit Management

Nagarro + MBIS danışmanlığıyla iç denetim prosedürlerinizin işletilmesini otomatikleştirin
ve denetim yönetiminde kaliteyi en üst seviyeye çıkarın

Tüm işinizi kritik riskler ve kontrollerle uyumlu hale getirecek, denetim etkinliğini artıracak
ve güvenilir içgörü elde etmenizi sağlayacak SAP® çözümlerini Nagarro + MBIS ile hayata geçirin.
Dokümantasyon, düzenleme ve denetim raporlarının oluşturulması gibi faaliyetleri
sadeleştirerek iç denetimi kolaylaştırın.

Daha fazla bilgi

İç denetim süreçlerinizi SAP® Audit Management çözümüyle kontrol altına alın.

SAP GRC yönetim stratejik

Stratejik noktalara odaklanın

Daha etkin denetimler için yüksek etkili riskleri önceliklendirin ve gerçek zamanlı denetim analitikleri ile daha kesin içgörüler elde edin.

SAP GRC yönetim dahahızlı

Riskleri daha hızlı ve daha etkin değerlendirin

İç denetçilerin risk değerlendirmelerini zamanında gerçekleştirmelerini ve entegre bir şekilde iş birliği yapmalarını sağlayın.

SAP GRC yönetim audit

Denetim sürecini otomatikleştirin ve hızlandırın

Raporlama oluşturmak için gereken döngü süresini kısaltırken iç denetim maliyetlerinizi düşürün.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim denetim

Denetim planlaması, yönetimi ve performansı

Mobil cihazlar ve sürükle bırak araçlarıyla belgelere anında erişerek denetim bulgularını oluşturmak, izlemek ve yönetmek için daha yalın bir yaklaşım benimseyin.

SAP GRC yönetim makine

Makine öğrenimi ile gelişmiş otomasyon

Raporları önceden oluşturulmuş şablonlar ve otomatik sorun izleme ile standart hale getirirken, tekrarlanan bulguları azaltarak ve sonuçları görselleştirerek denetimde tespit edilen sorunların çözümünü hızlandırın.

SAP® Business
Integrity Screening

Yüksek riskli üçüncü taraflarla iş güvenliğini korumak ve şüpheli işlemlerden
kaçınmak için ihtiyaç duyduğunuz içgörüyü sağlayacak sistemleri Nagarro + MBIS ile tasarlayın

Dolandırıcılığı ve hataları tespit etmek ve önlemek için Nagarro + MBIS’in veri analizi danışmanlığıyla
yüksek hacimli verileri gerçek zamanlı olarak artırılmış doğruluk oranlarıyla tarayın, olası
dolandırıcılık modellerini ortaya çıkarın, anormal etkinlikleri hızlı bir şekilde belirleyin.

Daha fazla bilgi

SAP® Business Integrity Screening çözümüyle risklerinizi kontrol altına alın.

SAP GRC yönetim sahtekarlık

Sahtekarlık riskini en aza indirin

Anormallikler için yüksek hacimli işlemsel verileri tarayarak dolandırıcılık vakalarını ve kayıpları azaltın.

SAP GRC yönetim şüpheli

Şüpheli işlem desenleri belirleyin

Gelecekte oluşabilecek dolandırıcılık risklerini minimize etmek için davranışsal analizleri kullanarak şüpheli işlemlerin şablonlarını çıkarın ve takibini yapın.

SAP GRC yönetim üretken

Üretkenliği artırın

Yanlış pozitifleri azaltan ve araştırma ekiplerinin üretkenliğini artıran güçlü analitik işlevselliklerinden yararlanmaya başlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim istisna

İstisna tespiti ve uygunluk kontrolleri

Çalışan hırsızlığı, yolsuzluk, yanlış işlemler veya garanti sahtekarlığı gibi kuruluşunuzla ilgili istisna senaryoları için uyarı bildirimleri alın.

SAP GRC yönetim tespit

Tespit stratejilerinin kalibrasyonu

Geçmiş veriler üzerinde what-if analizleri gerçekleştirmek için kalibrasyon ve simülasyon özelliklerini kullanarak algılama stratejilerinizi geliştirin ve hangi yaklaşımların en etkili olduğunu değerlendirin.

SAP GRC yönetim önleme

Önleme ve caydırıcılık

Tekrar oluşmasını nasıl önleyeceğinizi anlamak için istisnaya dayalı senaryoları analiz edin; anormal faaliyetleri ve dolandırıcılık faaliyetlerini caydırmada hangi yaklaşımların en etkili olduğunu belirleyin.

SAP GRC yönetim işortağı

İş ortağı taraması

Devlet kurumlarından, uluslararası kuruluşlardan ve özel içerik sağlayıcılardan gelen listelere göre tarama yaparak yüksek riskli veya yaptırıma tabi taraflarla iş yapmaktan kaçının.

SAP® Cloud Identity
Access Governance

SAP® ’nin bulut tabanlı çözümleri ile kimlik ve erişim
yönetiminizi etkinleştirin

Nagarro + MBIS danışmanlarının kurgulayacağı üst seviye çözümler ile on-premise ve bulut
ortamlarında kimlik ve erişim yönetimini kolaylaştırın; kullanıcı etkinliğini gelişmiş arayüz
ve bulutta çalışan yalın bir deneyimle iyileştirin. Bu sayede erişim yetkilerini daha kolay ve
etkili yönetin ve hataları, kötüye kullanımları ve mali kayıpları ortadan kaldırın.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS, SAP® Cloud Identity Access Governance ile hayatı sizin için kolaylaştırır.

SAP GRC yönetim erişim

Veri erişimi yönetimini basitleştirin

Kapsamlı kimlik yönetimini ve erişim yönetimini destekleyin, erişim riskini en aza indirin ve mali kayıplara neden olabilecek potansiyel riskleri azaltın

SAP GRC yönetim sorunsuz

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunun

Erişim profillerinin birleşik görünümüyle bulut ve on-premise ortamlarda karmaşık güvenlik prosedürlerini kolaylıkla yöneterek kullanıcılarınızın üretkenliğini artırın.

SAP GRC yönetim bt

BT iş yükünüzü azaltın

Otomatik ve bakım gerektirmeyen, bulut kimlik ve erişim yönetimiyle Bilgi Teknolojileri bölümünüzün iş yükünü azaltın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim 2

Uyumluluk yönetimini destekleyin

Erişim uyumluluğu yönetimini desteklemek için sürekli erişim analizi çalıştırın ve gerçek zamanlı içgörüler kullanın. Yapılandırılabilir, önceden tanımlanmış erişim politikaları ve kurallarından yararlanın. İş ihtiyaçları değiştikçe kullanıcı erişimini dinamik olarak güncelleyin.

SAP GRC yönetim akıllı

Erişimlerin akıllı optimizasyonu kontrollerbirleşik görünümü

Kullanıcı erişimini daha doğru bir şekilde yapılandırın. İş açısından kritik sorunları belirlemek için dashboard bazlı kullanıcı arayüzlerini ve analitik zekayı kullanın. Erişimleri dinamik olarak değiştirin ve riskleri yönetmek için sistem rehberliğinden faydalanın.

SAP GRC yönetim genişletilmiş

Genişletilmiş kontrol ve risk yönetimi

Her yerde ve her cihazda kurumsal uygulamalara erişim kontrolü sağlayın. Görevler ayrımı (SoD) ve sistemlerin güvenliği için risk yönetim izleme süreçlerini etkinleştirin. Hazır gelen, yapılandırılmış denetim raporlamasıyla uyumluluk yönetimini basitleştirin.

SAP® Watch List Screening

İş ortaklarınızı yasal olarak değerlendirme sürecini Nagarro + MBIS ile kolaylaştırın

Nagarro + MBIS’in yasal gereksinimleri teknoloji ile birleştiren danışmanlık hizmetleri sayesinde riskli
işleri, bireyleri ve kuruluşları tespit edin. Yasal mercilerce yasaklanmış veya ambargo
altındaki taraf listelerine göre iş ortaklarını değerlendirme sürecini basitleştirin; üçüncü
taraf durum tespiti çabalarını ve maliyetlerini azaltın.

Daha fazla bilgi

SAP® Watch List Screening sizi riskli şirketlerle iş yapmaktan korur.

SAP GRC yönetim azalan

Azalan risk

Kısıtlamalı veya ambargolu bireyler ve kuruluşlarla ortaklıkları ve ilişkileri ortadan kaldırın ve iş genelinde uyumsuzluk riskini azaltın.

SAP GRC yönetim uyum

Otomatik uyum

Tedarik zinciri gecikmelerini azaltmak için kritik satış ve tedarik süreçlerinde uyumluluk kontrollerini otomatikleştirin.

SAP GRC yönetim basit

Basitleştirilmiş tarama

Taramayı basitleştiren, güncel izleme listelerine anında erişim sağlayan ve değer elde etme süresini hızlandıran bir SaaS modeli kullanın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim ambargo

Kısıtlanmış ve ambargolu taraf taraması

Siparişten nakde ve tedarikten ödemeye süreçler için gerçek zamanlı uyumluluk kontrollerini sağlayın. Kısıtlanmış veya ambargolu tarafların otomatik taramasını yapın.

SAP GRC yönetim entegrasyon

Entegrasyon ve genişletilebilirlik

SAP® S/4HANA ile önceden oluşturulmuş entegrasyondan yararlanın. Diğer sistemlerde de kullanım için yayınlanan API’leri kullanın.

SAP® Global
Trade Services

İthalat ve ihracat çalışmalarınızda yasal uyumluluğun
sağlanmasında Nagarro + MBIS’in tecrübelerinden faydalanın

Nagarro + MBIS’in, SAP® ’nin dış ticaret yönetimini merkezileştirilmesi için sağladığı kaliteli danışmanlık
hizmetleri ile uluslararası tedarik zincirinizi hızlandırın, gümrük işlemlerini daha kolay
gerçekleştirin ve uluslararası ticaret yönetimi ve uyumunu daha etkin olarak sağlayın.
Tüm global regülasyonları kapsayan tek bir merkezden, küresel ticaret işlemlerinizi
yönetin.

Daha fazla bilgi

SAP® Global Trade Services uluslararası ticaretinizi kolaylaştırır.

SAP GRC yönetim arttırma

Verimliliği artırmak

Uluslararası ticaret yönetimi ve yasal uyumluluk için zaman alan, manuel görevleri otomatikleştirerek üretkenliği artırın.

SAP GRC yönetim otomatik

Otomatik uyum

Para cezası ve diğer yaptırım risklerini azaltmak için her siparişi en son uyum düzenlemelerine göre doğrulayın.

SAP GRC yönetim tarama

Basitleştirilmiş tarama

Gerçek zamanlı uyumluluk kontrolleriyle tedarik zinciri süreçlerini daha hızı ve etkin olarak gerçekleştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim taraf

Ambargolu taraf listesi (SPL) taraması

Ambargolu firmaların uygun şekilde taranmasını sağlayın.

SAP GRC yönetim ihracat

İhracat Yönetimi

Doğrudan dosyalama yetenekleriyle ihracat uyumluluğunu, sınıflandırmayı, ihracat finansmanını ve gümrük hizmetlerini yönetin.

SAP GRC yönetim ithalat

İthalat Yönetimi

Kendi kendine dosyalama, ithalatçı güvenlik dosyalaması gibi kapsamlı özelliklerle içe veri aktarımını kolaylaştırın.

SAP GRC yönetim zaman

Gerçek zamanlı uyumluluk kontrolleri

Gerçek zamanlı yasal uyum kontrollerini etkinleştirin. SAP® S/4HANA tarafından desteklenen sipariş ve sevkiyat süreçleri, uyumlulukla ilgili verilerin - ve ürünlerinizin - olabildiğince hızlı hareket etmesini sağlamanıza yardımcı olur.

SAP GRC yönetim gümrük

Özel gümrük prosedürleri için destek

Dış ticaret bölgeleri, Çin’de işleme ticareti, gümrüklü depolama, gümrük kontrolü altında dahili işleme ve işleme için anlaşma, Intrastat ve Özel Tüketim Hareketi ve Kontrol Sistemi (EMCS) gibi gümrük gereksinimlerini karşılayın.

SAP GRC yönetim hızlandırılmış

Hızlandırılmış uygulama veri analizi

SAP® Global Trade Services için birincil veritabanı olarak SAP® HANA’yı kullanın. Güçlü bellek içi bilgi işlem teknolojisine dayanan SAP® HANA, veri modelleme, veri ve yaşam döngüsü yönetimi ve güvenlik için araçlar içerir.

SAP® Enterprise
Threat Detection (ETD)

Nagarro + MBIS’in önleyici güvenlik danışmanlığıyla siber saldırıları anında
tespit edin, tanımlayın, analiz edin ve etkisiz hale getirin

SAP® ETD tarafından sağlanan gerçek zamanlı SIEM çözümü ile kurumsal sistemlerinize
yönelik siber güvenlik tehditlerini bertaraf edin. Veri koruması ve sistem açıklarını iç ve dış
siber güvenlik tehditlerine karşı korumak için Nagarro + MBIS’in kurumsal siber güvenlik danışmanlık
hizmetlerinden faydalanın.

Daha fazla bilgi

SAP® Enterprise Threat Detection (ETD) çözümüyle kurumunuzu siber tehditlere karşı koruma altına alın

SAP GRC yönetim güvenlik

Güvenliği artırın

Güçlü ve esnek izleme, algılama ve müdahale yeteneklerini kullanarak, sürekli değişen siber güvenlik tehditlerine karşı SAP® sistemlerinizi güvende tutun.

SAP GRC yönetim faaliyet

Şüpheli faaliyetleri tespit edin

Akıllı veri akışı izleme özelliklerini ve SAP® HANA’yı kullanarak gerçek zamanlı veri işleme ile uygulama ortamınızdaki güvenlik açıklarını kolayca ve verimli bir şekilde belirleyin.

SAP GRC yönetim etkisiz

Tehditleri etkisiz hale getirin

İş açısından kritik varlıklarınıza yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek ve işinizin zarar görmesini önlemek için zamanında eyleme geçirilebilir uyarılar alın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim log

Log korelasyonu ve analizi

Büyük hacimde günlük veriyi analiz edin ve bilgileri ilişkilendirin. Daha önce bilinmeyen saldırı çeşitlerini keşfetmek için ‘forensic’ (adli) tehdit algılamas özelliğinden yararlanın. SAP® dışı sistemlerin ve altyapı bileşenlerinin entegrasyonunu özelleştirin. Manüpilasyonları daha zor hale getirmek amacıyla log’ları doğrudan SAP® Enterprise Threat Detection’a gönderen özel bir API’leri kullanın.

SAP GRC yönetim algı

Otomatik tehdit algılama ve uyarı

Saldırı algılama modellerini kullanarak SAP® yazılımına özgü bilinen saldırılarla ilgili tehditleri bulun. Kodlamaya gerek kalmadan saldırı tespit modelleri oluşturun. Oluşturulan uyarılara göre saldırı araştırmaları yürütün ve harici süreçler ve çözümlerle entegrasyonu sağlamak için uyarılar yayınlayın.

SAP GRC yönetim çözüm

SAP® çözümleri arasında kolay entegrasyon

Uygulama sunucuları ve veri tabanı düzeyinde tehditleri tespit edin. Bilgi Teknolojileri ortamınızdaki tüm sistemlerle SAP® çözümlerini güvenle entegre edin.

SAP® Privacy
Governance

Veri gizliliği regülasyonlarına uyum için SAP® Privacy Governance
sistemini Nagarro + MBIS danışmanlığıyla devreye alın.

Gizlilik ve güvenlik gereksinimlerini basitleştiren, gizlilik yönetimi faaliyetlerini operasyonel
hale getiren ve veri hak talepleri yaşam döngüsünü yönetebilen sistemleri Nagarro + MBIS ile birlikte
inşa edin; işletmenizin yasal veri regülasyonlarına uyumlu kalmasına yardımcı olmak için
ihtiyaç duyduğunuz yönetişim, şeffaflık ve izleme yeteneklerini kazanın.

Daha fazla bilgi

SAP® Privacy Governance ile veri gizliliği ve güvenliğini sağlayın

SAP GRC yönetim sade

Yönetimi sadeleştirin

Organizasyonel olgunluk seviyenizi değerlendirerek gereksinimlere cevap veren, en iyi uygulamalar easa alınarak oluşturulmuş, size uygun bir güvenlik ve gizlilik yönetişim modeli oluşturun.

SAP GRC yönetim işler

Gizlilik yönetimini işler hale getirin

Kurumsal gizlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla, iş süreçlerine veriye dayalı değerlendirmeleri yapabilecek yetenekler kazandırın.

SAP GRC yönetim veri

Veri sahibi hakları talep yaşam döngüsünü yönetin

Daha iyi gizlilik yönetimi uygulamaları sağlamak için self servis taleplerini kullanıma açın, inceleme ve yanıt sürecini otomatikleştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim gizlilik

Güvenlik ve gizlilik yönetimi

Güvenlik ve gizlilik risklerini belirleyin, iş hedeflerinize yasal gerekliliklere uyarak ulaşmak için iyileştirme planları oluşturun. Esnek ve yapılandırılabilir şablonlarla olgunluk değerlendirmelerini yönetin. Güvenlik ve gizlilik kontrolü değerlendirmelerini yönetirken uyumluluğu sürekli izleyin.

SAP GRC yönetim değerlendirme

Veriye dayalı değerlendirmeler

İşleme faaliyetlerinin her bir kaydının gizlilik değerlendirmelerini yönetin. Veri gizliliği zekasını entegre edin ve veri yaşam döngüsü yönetişim sürecini kontrol altına alın. Gizlilik politikası etkinliklerini merkezi olarak izleyin ve etkinliğini görünür kılın.

SAP GRC yönetim hak

Veri sahibi hak talepleri

Self servis özellikleriyle verilerle ilgili hak taleplerini işleme alın ve iş akışına dayalı bir inceleme ve yanıt süreciyle istekleri yerine getirin. Kimlikleri yapay zeka kullanarak doğrulayın. Kişisel verilerin değiştirilmesi, silinmesi süreçlerini otomatikleştirin.

SAP® Access Control

SAP® erişim yönetimini Nagarro + MBIS deneyimiyle
uçtan uca güvence altına alın

Nagarro + MBIS danışmanlığıyla erişim risklerini önleyici politika bazlı kontrollerinizi yaratın, şirket içi
uygulamalara ve verilere erişimi yönetebileceğiniz teknolojik sistemlerin alt yapısını
oluşturun ve SAP® ’nin lider yazılım çözümlerini devreye alın. Erişim riski ihlallerini tespit
etmek ve ortadan kaldırmak için yola Nagarro + MBIS ile çıkın.

Daha fazla bilgi

Access Control çözümüyle SAP® erişimleri tam kontrol altında.

SAP GRC yönetim gider

Riskleri tespit edin ve giderin

SAP® ve üçüncü taraf sistemlerinde erişim risklerini ve gerçekleşen ihlalleri otomatik olarak saptayon ve sorunları kökten çözün.

SAP GRC yönetim zorunlu

Uyumluluğu zorunlu kılın

İş süreçlerine politika uyumluluk kontrolleri ve zorunlu risk azaltma önlemleri ekleyerek verimliliği artırın.

SAP GRC yönetim kullanıcılar

Kullanıcılarınızı güçlendirin

Kullanıcıların self servis, iş akışına dayalı erişim talepleri yapmasını ve onay sürecine göndermesini sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP GRC yönetim erişim

Erişim riskinin analizi

Gömülü risk analizi ile görevlerin ayrımı (SoD) ilkelerine aykırılıkları ve kritik erişim ihlallerini tespit edin ve çözün.

SAP GRC yönetim değerlendirme

Veriye dayalı değerlendirmeler

SAP® kullanıcıları ve üçüncü taraf sistemlerin kullanıcı erişim atamalarını politika kuralları kullanarak otomatikleştirin. Uyumluluk rollerini teknik terminolojiden arındırılmış şekilde anlaşılabilir ve sade bir dille rol tanımlayın ve işletin.

SAP GRC yönetim rol

Rol tabanlı erişim kontrolü

Uyumluluk rollerini teknik terminolojiden arındırılmış şekilde anlaşılabilir ve sade bir dille rol tanımlayın ve işletin.

AGT Ağaç Sanayii

Nagarro + MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

Nagarro + MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

Nagarro + MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz