Veritabanı ve Veri Yönetimi
Çözümleri

MBIS danışmanlığıyla verilerinizden maksimum değeri elde ederek gücünüzü katlayın. MBIS, SAP’nin uygulama katmanlarının altına yerleştireceği veri tabanı ve veri yönetimi uygulamaları sayesinde kurumsal verileri sizin için bilgiye dönüştürsün. Verinin gücü ile hareket edin, akıllı kararlar alarak akıllı işletmeye dönüşün.

Daha fazla bilgi

İş süreçlerinizin maksimum verimle işlediğinden emin olmak için MBIS süreç madenciliği danışmanlığından faydalanın.

Farklı kurulum seçenekleri

On premise, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarla veritabanınızı istediğiniz şekilde yönetin.

Hızlı karar verme

Anlık veriler ve artırılmış analitikler ile hızlı hareket edin.

Veriye kolay erişim

Her türlü veriye, istediğiniz yerde ve ihtiyacınız olan her şekilde erişin

Meta veri yönetimi

Kapsamlı meta veri yönetimi kurallarıyla yönetişimi optimize edin ve uyumsuzluk riskini en aza indirin.

Gelişmiş ana veri yönetimi

Tüm ana veri alanları ve uygulama stilleri için destek sağlayın.

Yapılandırılmamış veri desteği

İçgörüyü artırmak için yapılandırılmamış metin verilerini anlamlandırın.

SAP HANA
and Databases

MBIS’in düşünce hızında kararlara imkan tanıyan
teknoloji çözümlerinden faydalanın.

Kurumsal iş yazılımları alanında dünya lideri olan SAP, ürünlerinden maksimum fayda
elde edilebilmesi için veri tabanı uygulamalarında da devrim yarattı. Her ihtiyaca
uygun veritabanı çözümleri içinden ihtiyacınıza göre en doğru veri tabanı çözümleri
MBIS’in yetkin teknoloji ekibiyle beraber devreye alın.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP HANA and Databases çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Verileri her yerde çalıştırın

Veri depolarını esnek dağıtım seçenekleri, özel veri merkezleri veya güvenilir satıcıların onaylı cihaz yapılandırmalarıyla modernleştirin.

Veri fazlalığını azaltın

Transanalitik uygulamalar için tek bir platformda verileri çoğaltma ve canlı verileri analiz etme ihtiyacını azaltmak için veri erişimini sanallaştırın.

Verileri düzenleyin

Akıllı bağlam içi veriler sağlayan uçtan uca, otomatikleştirilmiş ve yeniden kullanılabilir ardışık düzenlerle değerli verilerin kullanımını hızlandırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Analizleri hızlandırın

Geleceğe hazır bellek içi platform ve canlı zekayı kullanarak veriminizi artırın. Verilerinizi daha hızlı işleyin. OLAP ve OLTP işlemeden faydalanın.

Güvenli erişim

Şifreleme ile senkronizasyon sağlarak kolaylaştırılmış IoT veri toplama ve basitleştirilmiş IoT analizinden faydalanın.

Gelişmiş analiz

Maksimum veri değerine ulaşın. İş performansına ilişkin görünürlük kazanın. Pazar bilgilerine kolayca erişin.

Hareket işleme

Yüksek performans ve düşük TCO’dan yararlanın. Herhangi bir donanım veya işletim sisteminde çalıştırın. Büyük hacimli verileri işleyin. Sistemleri siber güvenlik tehditlerinden koruyun.

Data Intelligence
and Orchestration

MBIS veri yönetimi ekibiyle birlikte dağıtık verileri tümleştirin.

Geniş bilgi havuzlarının tamamından faydalanmak isteyen kurumlar, tüm
platformlardaki verilerinden bütünleşik sonuçlar elde ediyor. MBIS veri yönetimi ekibi
danışmanlığında verilerin entegrasyonu, kataloglanması, iş süreci iyileştirmeleri gibi
konularda sonuç üreten çözümlere odaklanın.

Daha fazla bilgi

MBIS, Data Intelligence and Orchestration çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Dağıtılmış verileri işlemek için veri zekasını kullanın

IT ortamının tamamına entegre olarak kullanıcılarınıza akıllı ve alakalı içgörüler sağlayın.

Süreç orkestrasyonu

Özel süreç uygulamalarını ve entegrasyon senaryolarını hızlı ve esnek bir şekilde modelleyin, uygulayın, entegre edin ve izleyin. Daha akıcı, uyarlanabilir süreçler oluşturarak daha hızlı inovasyon yapın ve değişen taleplere daha iyi yanıt verin.

Bilgi yönetimini kolaylaştırın

Zenginleştirilmiş meta veri etiketleri, kullanıcı tarafından oluşturulan derecelendirmeler ve yorumlar aracılığıyla en alakalı verileri bulun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Dağıtılmış verilerden değeri düzenleyin ve çıkarın

Uçtan uca bir veri düzenleme çözümü ile dağıtılmış veri ortamınızda her tür, çeşit ve hacimdeki veriyi keşfedin, iyileştirin, zenginleştirin ve yönetin.

Özel süreç uygulamaları geliştirin

Daha hızlı inovasyon yapmak ve değişen taleplere daha hızlı cevap vermek için iş süreçlerinizi (basit iş akışlarından karmaşık süreçlere kadar) otomatikleştirin, entegre ve optimize edin.

İş süreci performansını analiz edin

Veri tabanlı süreç keşfi kullanarak iş süreçlerinizin gerçekte nasıl yürütüldüğünü görselleştirin ve değerlendirin. İyileştirilmesi gereken süreçlerde % 100 şeffaflık elde edin.

Master Data
Management

MBIS veri yönetimi danışmanlığıyla ana verilerinizi
tekilleştirin, doğru kararlar alın.

Geleceği yüksek kesinlikte tahmin etmek ve doğru kararlar almak günümüz
işletmelerinin bir numaralı önceliği. “Akıllı İşletmeler”, veriye dayalı doğru kararlar için
verilerin tutarlılığını artırmayı hedefliyor. İş sonuçlarınızı doğru değerlendirebilmek için
MBIS veri yönetimi ekibinin ana veri yönetimi çözümlerinden faydalanın.

Daha fazla bilgi

MBIS, Master Data Management çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Kurumsal ana veri yönetimi

Kuruluşunuz genelinde bilgilerin kalitesini ve tutarlılığını artırmak için ana veri yaşam döngüsünü konsolide edin ve merkezi olarak yönetin.

İş faaliyetlerini hızlandırın

Finansal konsolidasyon, müşteri hizmetleri ve tedarikçi oryantasyonu gibi görevleri hızla yerine getirmek için önceden oluşturulmuş veri modellerini, kuralları, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini kullanın.

Operasyonlarınızda doğru ve eksiksiz konum verileri

Zamanında teslimat ve yüksek müşteri memnuniyeti elde etmek; iade edilen postaları ortadan kaldırmak, paketleme maliyetlerini azaltmak ve yanlış adresler için uygunluk cezalarını en aza indirmek için adres verilerinizin kalitesini iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Veri kalitesini yönetin

Merkezi bir depoda veri kalitesi iş kurallarını tanımlayın ve kataloglayın. Veri kalitesi sorunlarının ayrıntılı analizinden yararlanın.

Karmaşık bilgi mimarinizi yönetin

Güçlü veri modelleme araçlarıyla kurumsal mimarinizi görselleştirin ve değişimin etkisini gerçekleşmeden önce yönetin.

Toplu İşleme

Muhatap, müşteri, tedarikçi ve ürün verilerinde toplu değişiklikler gerçekleştirin. Çevrim dışı işleme ve diğer bilgi kaynaklarından toplu veri aktarımı ve işlemesi için CSV veya Excel dosyasından kayıtları yükleyin.

Data Quality
and Integration

MBIS veri yönetimi ekibiyle veri entegrasyonu, kalitesi
ve temizliği için harekete geçin

MBIS veri hizmetleri danışmanlığıyla verilerinizi işletme bilgileri için güvenilir ve her
zaman hazır bir kaynağa dönüştürün. Süreçleri kolaylaştırın ve verimliliği en üst düzeye
çıkarın. MBIS’in veri hizmetleri alanındaki tecrübeleri ışığında kurumsal verilerinizi
entegre edip, dönüştürüp, iyileştirerek gerçek zamanlı inovasyon için kullanılabilir hale
getirin.

Daha fazla bilgi

MBIS, Data Quality and Integration çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Veri kalitenizi artırın

Veri entegrasyonu, veri kalitesi ve veri temizliği için üstün fonksiyonlardan yararlanarak kuruluşunuzun tüm yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerinin değerini en üst düzeye çıkarın.

Öngörüleri keşfetmek için verileri bağlayın

Operasyonel, analitik, makine tarafından oluşturulan ve coğrafi verileri entegre etmeye yardımcı olan araçları kullanarak kritik verileri şirket içinde, bulutta veya büyük veri sistemleri içinde birleştirin.

Gerçek zamanlı veri replikasyonu

Verileri hızlı bir şekilde analiz etmek için SAP veya üçüncü taraf sistemlerden gelen verilerin SAP HANA’ya gerçek zamanlı olarak replike edilmesini destekleyin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Verilerinizden maksimum değeri ortaya çıkarın

Verilerinizi güvenilir, her zaman hazır bir iş içgörüsü kaynağına dönüştürün; süreçleri düzene koymak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kullanın.

Kolay kullanıcı arayüzleri

Verilerinizdeki Yinelemeleri azaltmak ve aralarındaki ilişkileri belirlemek için verileri daha kolay bir şekilde standartlaştırın, düzeltin ve eşleştirin.

Veri kalitesi dashboardları

Veri kalitesi sorunlarının tüm sistemlerdeki veya uygulamalardaki etkisini görün. Kalite sorunlarını gidermek için gerekli aksiyonları planlayın.

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

Fehmi Murat DERİCİOĞLU
Çimsa, CIO
“SAP ile stratejik ortaklığımız kapsamında yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm yolculuğumuzun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kısmını da PDP (Personal Data Protector) çözümü ile tamamlamış bulunuyoruz. SAP’nin KVKK konusundaki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir projeyle birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağlayarak, kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardık. “
Mesut CAN
AGT, Proje Müdürü
“AGT’nin dijital çekirdeğini dönüştürdük! 10’dan fazla uydu sistemle entegre ECC sistemimizi Springfield metodolojisiyle MBIS’in deneyimli ekibiyle birlikte pandemiye rağmen 4 ayda S/4HANA’ya dönüştürdük. PMI standartlarına uygun yönettiğimiz ve çevik yaklaşımı entegre ettiğimiz projemiz sonucunda yalınlaşan, hızlanan ve güncellenen Bilgi Sistemleri altyapımız yeni teknolojilere hazır. Analitik yönetim reflekslerimiz güçlendi. Birlikte başarılı projelere imza attığımız MBIS’e teşekkür ederiz.”
Kadir Sakarya
Sepaş, Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü
SAP’nin KVKK konusundaki en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir proje ile birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağladık. SAP PDP ile kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardığımız bu projede MBIS’in uzman ekibi ile çalıştık. Özverili çalışmalarından dolayı birlikte bu projeye imza attığımız MBIS’e çok teşekkür ederiz.
Emre Karabulut
Medcem, Bilgi Teknolojileri Müdürü
SAP’yi çimento sektöründe gelişen misyon ve stratejimizi destekleyen bir motor olarak görüyoruz. Öyle ki çimento sektöründe dijital çözümler geliştirmede esnekliği, entegrasyon kolaylığı ve değişen iş süreçlerine adaptasyonu ile vazgeçilmez bir kaynak. Bu süreçte danışmanlık firması olarak, know-how’ı güçlü ve değişen iş ihtiyaçlarımıza hızlı çözüm üreten MBIS, inovasyon yolculuğumuzda bizim için önemli bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Aylin Güvener
AGT, Satış ve Pazarlama Süreçleri Yöneticisi
MBIS’in B2B müşteri portalı Customer WEGA ile bayilerimizle iş birliği içerisinde çalışma imkânı elde ederek, müşteri memnuniyetimizi artırdık. Portalde ihtiyaçlarımıza yönelik sürekli yapılan iyileştirmelerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Operasyonel verimliliğimizi ve bayilerimizle olan iletişimimizi artırmamıza da katkı sağlayan MBIS’e, Customer WEGA’nın hayat geçirilme ve geliştirme aşamalarında gösterdikleri profesyonel ve iş odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Yasin GÖKKAYA
AGT, İş Uygulamaları Müdürü
“MBIS’in Profesyonel Destek Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığımızdan bu yana kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. MBIS’in alanında uzman ekibi ile sunduğu hızlı ve etkin çözümler sayesinde, iş uygulamalarımızı kullanan iç müşterilerimizin memnuniyetlerini çok iyi noktalara getirdik. Özverili çalışmalarından dolayı MBIS’e teşekkür ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz.”
Sinan Karacoğlan
Doğu Pres, BT Müdürü
Uzun yıllardır MBIS ile çalışıyoruz. Beraber başarıyla canlıya geçirdiğimiz SAP S/4HANA projesinden sonra MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden de yararlanmaktayız. Uzman ekiplerin ihtiyaçlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarıyla beraber destek ihtiyaçlarımızı da sorunsuz ve hızlı bir şekilde MBIS ile çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.
Alper Nantu
Hasçelik, BT SAP Sorumlusu & Geliştiricisi
"24 saat çalışan bir endüstriyel fabrikada, SAP gibi önemli sistemlerimize anlık olarak izleme sunan bir servise sahip olmak fayda sağlıyor. Ben her yetki değişimi, önemli SAP JOB programlarının durumları ve performans tutarsızlıklarını System Guard aracı ile takip ediyor ve gerektiğinde aksiyon alıyorum."
İlker Özer
Tadım, IT Direktörü
2016 yılından bu yana MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden yararlanmaktayız. MBIS’in çözüm odaklı uzmanlarının taleplerimizi çok hızlı şekilde karşılamaları sayesinde, bir yandan günlük operasyonlarımızdaki aksamaların önüne geçerken diğer yandan da memnuniyet ve esnekliğimizi üst seviyelere taşımayı başardık. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz