Veri Analitiği ile İşletmenizde Nasıl Katma Değer Yaratırsınız?

Ercüment Köksal
İş Zekası Takım Lideri

Veri analitiği, diğer bir adıyla analitik, bugün şirketlerin değerli içgörüler elde etmek için sahip olduğu en önemli araçlardan birisi. Yapay zeka ve makine öğreniminin hızlı gelişimiyle beraber, veri analitiği ile büyük veriden katma değer yaratmak işletmelere günümüzde önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Büyük veri alanının 2023 yılına kadar 273 milyar Dolar’ın üzerine çıkacağı beklentileri de aslında bize pek çok şirketin artık yalnızca veri toplamaya değil, aynı zamanda kurum için veri sağlamaya da büyük yatırım yaptığını gösteriyor.

Yapay zeka alanı gelişmeye devam ederken şirketlerin analitiği kullanım şekli de büyümeye ve değişmeye devam ediyor. Geçmişte, işletmeler müşterileri ve ürünleri hakkında açıklayıcı veriler toplamaya odaklanırken günümüzde topladıkları bilgilerden hem tahmine dayalı (predictive) hem de normatif (prescriptive) bilgiler elde etmeye çalışıyorlar.

Peki daha önceleri sadece belirli sektörler tarafından kullanılan analitik son zamanlarda her ölçekteki işletmenin radarına hızla girmeyi nasıl başardı? Bu soruların cevabı için veri analitiğinin gelişimine ve teknoloji ile artan yeteneklerine kısaca bir göz atmakta fayda var:

Veri Analitiğinin Gelişimi

Analitik kullanımının geçmişine baktığımızda, 2000’lerin başında Büyük Veri analizleri ve (şimdiki formunda olmasa da) tahmine dayalı analitik yalnızca büyük ölçekli şirketlerde ve telekomünikasyon ve finans gibi belirli sektörlerde kullanılıyordu. Veri analitiği daha çok, açıklayıcı analitik (descriptive analytics) dediğimiz işletmelerin gidişatı hakkında bilgi sağlayan basit analizlerden oluşuyordu. Bunlar örneğin aylık satış raporu, web sitesi tıklanma oranları ve pazarlama faaliyetleri başarı oranları gibi bir projenin nasıl performans gösterdiğine dair içgörüler sağlıyordu. Ayrıca tüm bu raporlar birbiriyle bütünsel anlam taşıyacak yeterlilikte değildi.

Analitiğin kullanım alanlarının kısıtlı olmasının yanı sıra, verileri yorumlamak için de veri bilimcilerine veya programlama uzmanlarına ihtiyaç duyuluyordu. 

Dahası, büyük altyapı ve lisans yatırımları gerektiren bu çalışmalar; büyüyen şirketler veya gittikçe hacmi artan ve karmaşıklaşan verilerin analizi için sürekli tekrarlanması gereken yatırımlara sebebiyet veriyordu. Yani geleneksel teknolojiler, ekonomik olarak sürdürülebilir olmamakla beraber hızla değişen işletme ve veri dinamiklerine ayak uydurmakta zorlanıyordu.

Günümüzde, giyilebilir cihazlar, mobil cihazlar ve nesnelerin interneti (Internet of Things) sürekli veri üreterek verilerin hacmine ve hızına katkıda bulunuyor. Bu manzaraya tonlarca veri paylaşımı, sosyal medya ve veri ekonomisi de eklendiğinde, içinde bulunduğumuz teknoloji çağı verilere bağımlı olan sektörlerin sayısının artmasına sebebiyet verdi. İşletmeler artık bu karmaşık yapıyı manuel olarak anlamlandırmaya zaman harcamak istemiyor.

Birçok iş kolunda verilerden gelir elde etme eğiliminin de yaygınlaşması ile beraber, firmalar analitik ile ilgili aşağıdaki konulara daha çok önem vererek çözüm arayışlarına girmeye başladı:

 • Müşterileri daha iyi anlamak ve eğilimlerini görmek için düzensiz ve yapısal olmayan verileri analiz etmek
 • Yeni kaynaklarla hızla beslenen veriyi, uzmanlardan bağımsız etkili bir şekilde analiz edilebilmek ve yorumlayabilmek (tüm ilgili paydaşlar ve karar vericiler tarafından)
 • Anlamlı bilgiye her an, her yerden, hızlı ve gerçek zamanlı ulaşmak
 • Muazzam büyüklükteki müşteri, sermaye, çalışan ve iç süreç ve iş akışları veri kümelerini etkin bir şekilde beslemek ve yönetmek
 • Farklı bir ürünü, teklifi veya ilişkiyi yönetebilmek için entegre verileri etkin bir şekilde kullanabilmek
 • İnteraktif, tahmine yönelik, esnek, şeffaf ve stratejik veri analizleri elde etmek
 • Verileri içgörü, inovasyon ve işletme değerine çevirmek

İnsan davranışlarını anlamaya bir adım daha yaklaştığımız bu sofistike dönemde, çoğu firma farklı iş süreçlerinden alınan veriyi planlama ve karar verme süreçlerinde kullanmak üzere görselleştirmekte zorlanıyor. Eski teknoloji yetenekleri ve maliyetleri ile gerçekleştirilen verimsiz veri analitiği süreçleri, firmaları rekabette geri plana atıyor.

Artık işletmeler mevcut durumda daha bütünsel araçlara ve yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor çünkü noktasal çözümler artık büyük kazançlar sağlamıyor. Peki makine öğrenimi veya veri bilimi uzmanlığı becerileri gerektirmeyen ve iş hedeflerine uygun değerli içgörüler sağlayarak planlama yapmak günümüzde mümkün mü?

Veri Analitiğinin Geleceği SAP Analytics Cloud ile Tanışın

SAP Analytics Cloud (SAC) Nedir?

SAP Analytics Cloud kısaca, iş zekası, kurumsal planlama, tahmine dayalı analitik ve artırılmış analitik yeteneklerini tek bir bulut ortamında birleştiren bir platformdur. Yapay zeka teknolojileri ve bellek içi veritabanı ile güçlendirilen bu çözüm, günümüzün en gelişmiş analitik çözümlerinden birisidir.

SAP Analytics Cloud’un Temel Yetenekleri Nelerdir?

SAC’in temel yetenekleri, veri toplama, veri görselleştirme, planlama ve öngörüye dayalı analitik, raporlama, yayınlama ve risk kontrolü olarak aşağıdaki şema ile özetlenebilir.

Veri Analitiği ile İşletmenizde Nasıl Katma Değer Yaratırsınız?

Görsel: SAP Analytics Clouda genel bakış

SAP’nin Cloud sistemi HANA Cloud Platform üzerinde koşan SAC ayrıca; donanım/sistem kurulum, bakım, yönetim ve personel harcamalarında avantaj sağlayan bulut teknolojisi ile iş analitikleri ve veri ambarı yapılarına sahip olmak için gereken birçok süreç ve yatırımı da elimine etmektedir.

SAP Analytics Cloud ile sahibi olacağınız yeteneklerden birkaçını detaylandırmak gerekirse;

SAP Analytics Cloud iş zekası ve planlama süreçlerinde bütüncül bir şeffaflık, anlık veri ve görselleştirilmiş/sadeleştirilmiş karar alma imkanı sağlar. Bu yetenekler işletmelere azami kullanılabilirlik ve çevikliğe olanak tanır.

1- İş Zekası

Günümüz iş dünyasında, artık her seviyede kararların son derece hızlı ve doğru alınması gerekiyor. SAP Analytics Cloud iş zekası (Business Intelligence) yetenekleri, kurumları ilgilendiren tüm konuları analiz edip doğru veriye dayalı kararlar almasını sağlar ve işletme bazında dağılmış tüm veri yığınlarının işlenmesi, anlamlandırılması ve konumlandırılmasına yardımcı olur.

Bunun yanı sıra platform, gerçek zamanlı içgörülere olanak tanıyarak veri yönetişimi için yerel bağlantı ve araçlarla doğru, tutarlı veriler elde edilmesini sağlar. Veri bağlayıcıları, SAP Business Warehouse, SAP BW/4HANA, SAP HANA, SAP S/4HANA ve SAP dışı uygulamalar dahil en kritik veri kaynaklarına hibrit veri erişimi sağlar.

Dahası hedef kitlenizin ilgisini çeken ve onlara ilham veren içgörülü veri görselleştirmeleri, iş zekası kontrol panelleri ve hikaye panoları oluşturarak en iyi uygulamalar ile etkili iletişimler oluşturmanıza yardımcı olur. Yerleşik araçları yardımıyla kullanıcıların başka bir ekrana veya uygulamaya geçmesine gerek kalmadan çalışmasını ve diğer paydaşlarla bilgi paylaşımını daha kolay hale getirir.

2- Planlama ve Tahmine Dayalı Analiz

İş dünyasındaki yüksek rekabete, pandemi döneminde yaşadığımız belirsizlikler de eklenince, işletmeler için tüm süreçler, katmanlar ve departmanları içeren planlamaları kısa sürede ve efektif bir şekilde yapmaları kaçınılmaz hale geldi.

Kurumların stratejilerini, finansal ve operasyonel süreçlerle entegre edecek şekilde planlama yapmasına olanak sağlayan SAC planlama modelleri, analitik modellerin tüm işlevselliğini sağlayarak veriler üzerinde etkin kontrole olanak tanır. Sürekli planlama için global bir çözüm olan SAP Analytics Cloud ayrıca aşağıdaki yetenekleri barındırır:

 • Senaryo planlama ve varyans analizi
 • Bütçeleri/tahminleri özelleştirme
 • Şirketin hedeflerine ve eğilimlerine göre farklı veri sürümleri oluşturma
 • Simülasyon senaryoları (farklı versiyon simülasyonları veya fiili değerlerin istenen oranlarda arttırarak ilerletme)
 • SAP BPC ile veri alışverişi
 • Mobil ya da web üzerinden uzaktan bağlantı ile sisteme her an, her yerden erişim imkanı
 • İşbirliğine dayalı planlama (İş Akışı) & planlama sürecinde anlık ortak çalışma imkanı
 • Müşteri gruplarını tanımlamak, davranışsal segmentasyon gerçekleştirmek ve envanteri kategorilere ayırmak için otomatik veri karşılaştırması. (Bu, verilerin iki sürümünün karşılaştırılmasına ve içgörülerin eyleme dönüştürülmesine olanak tanır. Örneğin, gerçek sürümünüzü genel veya özel tahmin sürümlerinizle karşılaştırmanıza yardımcı olur.)
Veri Analitiği ile İşletmenizde Nasıl Katma Değer Yaratırsınız?

3- Bulut Tabanlı Erişim

SAP Analytics Cloud’un bulut teknolojisi, daha önceden bahsettiğimiz gibi firmalara donanım yatırımı ve bu sistemlerin bakımı, yönetimi ve personel harcamalarında avantaj sağlar. SAP Analytics Cloud’u, hem çok kiracılı bir genel bulut çözümü olarak kullanmak hem de SAP veri merkezlerinde özel bir bulut olarak kullanmak mümkündür.

Bulut tabanlı yazılım, kullanıcıların işle ilgili bilgileri doğrudan bir Web tarayıcısından elde etmelerini sağlayarak masaüstlerine yeni yazılım yükleme zorunluluğunu ortadan kaldırır.

SAP ve SAP dışı sistemlerle entegrasyon ve hem bulut hem de on-premise sistem verilerini raporlamaya olanak sağlayan SAC, aynı zamanda kısa bir sürede rapor geliştirmeyi mümkün kılarak ilgili raporların birden fazla kullanıcının aynı anda, istedikleri şekilde filtreleme imkanıyla gerek web ortamında gerekse mobil olarak kullanmasını sağlar.

SAP Analytics Cloud’un İşletmelere Sağladığı Faydalar

SAC’ın bütünleşik ve bulut tabanlı analitik çözümleri;

 • Karmaşık veri yığınlarının kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde anlamlı hale getirilmesine imkan tanır.
 • Departmanlar arası işbirliği, iletişim ve planlama süreçlerini kolaylaştırır.
 • Tahminleme ve görselleştirme yetenekleriyle satış ve finansal performansın artırılmasına olanak tanır.
 • Gelişmiş tahminleme özelliği ile isabetli tahminler sunar.
 • Geleceğe yönelik bütçe ve maliyet planlamasının yapılmasını sağlar.
 • Verilere her kaynaktan gerçek zamanlı ulaşılmasını, müdahale edilmesini ve paylaşılmasını sağlar .
 • Sadece veri uzmanlarının değil, tüm çalışanların kolayca kullanabileceği bir altyapı sağlar.

Veri Odaklı Analizlerle Geleceğinizi Doğru Planlayın

COVID-19 krizi ile birlikte artan taleplerdeki dalgalanmalar, şirket içi ve dışı süreçlerin hızla değişimi,tüm işletme ve sektörlerde büyük bir etki yarattı. Kaotik pandemi süreci aslında işletmelere nasıl çalıştıklarını yeniden düşünmeleri için oldukça önemli bir fırsat sundu.

Bütün bu değişime hızlıca cevap vererek tüm süreçleri yeni ihtiyaçlarla birleştiren, planlamalarında esnek ve çevik davranan işletmeler bu dönemde rekabette üst sıralara yerleşti. Diğer kurumların da günümüz koşullarında doğru kararlar almanın önemini fark etmesi ve bu konuda hızlıca aksiyon alması gerekmekte. Doğru kararlar alabilmek de, veriyi anlamlı öngörülere dönüştürmekten geçiyor.

Siz de MBIS güvencesiyle SAP Analytics Cloud ile tanışmak ve rakiplerinizden ayrılarak rekabet avantajı elde etmek için bizimle iletişime geçin.

Özcan Öztürk
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi

İnternetin Geleceği: 5 Soruda Metaverse Nedir?

Son zamanlarda giderek daha fazla tartışılır hale gelen metaverse kavramının ortaya çıkışı...

Devamını Oku
Ebru Yurtsever
Satış Grup Müdürü

Otomotiv ve Dijital Dönüşüm

İş dünyasında meydana gelen devrimlerin büyük çoğunluğunun tetikleyici unsuru rekabettir. ...

Devamını Oku
Ayça Selvi
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi

SAP® S/4HANA’ya Geçişinizi 5 Adımda Başarıyla Gerçekleştirin

SAP S/4HANA® Cloud, SAP® tarafından piyasaya sürülen en son akıllı ERP modelidir. Bu model, akıllı ERP...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz