Varlık Yoğun Endüstriler İçin PLM Ne Anlam İfade Ediyor?

Yasin Baytok
SAP PP & iPPE Consultant

Günümüzün koşulları hızla değişen iş dünyasında rekabetçi kalabilmek için ürünlerinizin yaşam döngüsünü etkin bir şekilde yönetmeniz önemlidir. 

Bunu yapmanın en modern yolu, dijital çözümlerden, özellikle de büyük ölçüde varlıklara dayanan, karmaşık endüstrilerde operasyonları düzene koyabilen, maliyetleri azaltabilen ve verimliliği artırabilen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinden yararlanmaktır. 

Bu makalede, varlık yoğun sektörler için PLM’nin öneminden ve iş hedeflerine ulaşmaya sunduğu katkılardan bahsedeceğiz.

PLM Nedir?

PLM ya da Product Lifecycle Management (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) adından da anlaşılacağı üzere bir ürünün yaşam döngüsü sürecini ifade eder. Bu yaşam döngüsü ürünün tasarımından başlayıp, ürün geliştirme sürecine, üretime, satışa ve satış sonrası hizmetlere kadar devam eder.

PLM; ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm verilerini tutmak, bu verileri etkili şekilde yönetmek, paylaşmak ve kullanmak için iyi bir strateji olmasından dolayı ürünlerin daha hızlı geliştirilmesine, pazara daha hızlı sunulmasına ve bunları yaparken maliyetlerin daha düşük tutulmasına yardımcı olmaktadır.

PLM sistemleri, üretim süreci yönetimine ait tüm bilgilerin tutulduğu sanal bir ortamdır. Süreç sahipleri ürün ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu ortam üzerinden kolaylıkla ulaşabilir, kontrollü bir şekilde değişiklik yapabilir ve yaptığı değişiklikleri diğer süreç sahiplerinin bilgilerine sunabilir.

Bu sistemler aynı zamanda iş akışlarını otomatikleştirmek ve ürün geliştirme süreci boyunca veriye dayalı karar mekanizmasını desteklemek için de kullanılır.

Öncelikli olarak uzay endüstrisi ve otomotiv sektöründe kullanılsalar da, gemi, uçak, savunma sanayi, gıda, tekstil gibi birçok sektörde de uygulama örnekleri görülen PLM sistemleri, şirketlere ve iş ortaklarına büyük faydalar sağlamaktadır.

PLM Sistemlerinin Entegre Çalışma Biçimi

PLM (Ürün Hayat Döngüsü Yönetimi), başta ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) olmak üzere CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve üretimde MES (Üretim Yönetim Sistemi) gibi birçok sistemle entegre çalışabilmektedir. Bu sayede proje yönetimini kolaylaştırmaktadır ve verilerini tüm aşamalarda kullanarak yönetmektedir.

Varlık Yoğun Endüstriler İçin PLM Ne Anlam İfade Ediyor?

Varlık Yoğun Endüstriler ve PLM

PLM sistemleri halihazırda otomotiv, uçak ve gemi endüstrisi gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Fakat bu sektörlerin dışında nükleer santral ve petrol rafinerisi gibi çok büyük sektörler de bulunmaktadır. Bu sektörlerin büyüklüğünden ve farklılığından dolayı süreçteki ana faktör bir üründen ziyade sermaye varlığına dönüşmektedir. 

Sermaye varlıkları menkul kıymetler ile birlikte üretim ekipmanı, üretim tesisleri ve depolama tesislerini içermektedir. Şirketler sermaye varlıklarını sektörlerinde kritik süreçlerde başarılı sonuçlar yaratmak için kullanmaktadır. Bu nedenle, bu sektörlerde de firmaların verilerini ve yaşam döngülerini kontrollü bir şekilde yönetmesi gerekmektedir.

Genellikle bir sermaye varlığının uçtan uca yaşam döngüsü tam olarak bilinmediğinden süreci sanal olarak yönetmekte birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Sermaye varlığının yaşam döngüsünün belirlenmesi, geliştirilmesi, inşa edilmesi ve performansının iyileştirilmesi ve bakımının takip edilmesi bu zorluklara verilebilecek örneklerdir. 

İşletmelerde birden çok sistem kullanıldığı için bu varlıklara dair verileri ayıklamak, diğer sistemlere yüklemek, dönüştürmek ve doğrulamak oldukça karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum iş süreçlerinin maliyetini, süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu yüzden, sermaye varlıklarının karmaşık yaşam döngülerine tam uyumlu eşsiz çözümlerin üretilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılayan çözümlere CALM (Sermaye Varlık Hayat Döngüsü Yönetimi) adı verilir.

CALM Nedir?

PLM kavramlarının ve tekniklerinin varlık yoğun endüstrilerin eşsiz ihtiyaçları doğrultusunda planlanması, bir tesisin veya fabrikanın inşası, operasonlarının ve varlıklarının işletilmesi CALM ya da Capital Asset Lifecycle Management (Sermaye Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi) olarak adlandırılmaktadır. 

CALM sayesinde büyük işletmelerde ve özellikle varlık yoğun endüstrilerde birden çok entegrasyon yapılabilmekte, bu entegrasyonlar sayesinde birçok farklı kaynaktan gelen veriler başarılı biçimde birleştirilebilmekte, böylelikle büyük ve karmaşık veriler yönetilebilmektedir.

PLM Ve CALM Arasındaki Fark Nedir?

Sermaye varlıkları ve ürünler belirli sektörlerde örtüşebilse de amaçları ve özellikleri bakımından farklıdırlar.

Sermaye varlıkları, bir işletmenin veya kuruluşun sahip olduğu ve gelir elde etmek için kullandığı uzun vadeli varlıklardır. 

Sermaye varlıkları, bir işletmenin üretim gibi faaliyetlerinde kullanılan Mülk, ekipman ve araçlar gibi fiziksel, veya patentler, ticari markalar ve telif hakları gibi fiziksel olmayan varlıkların tümünü kapsar. Bu varlıkların şirket içi ömrü uzundur ve yeniden satılması amaçlanmaz.

Ürünler ise, bir işletmenin ürettiği ve müşterilere sattığı mal veya hizmetlerdir. Ürünler, müşterilere satıldıkları ve satış sonucunda artık işletmeye ait olmadıkları için uzun vadeli varlık olarak kabul edilmezler.

CALM, sermaye varlıklarının tüm yaşam döngüsünü yönetme sürecidir. Buna planlama, satın alma, tasarım, inşaat, hizmete alma, işletme, bakım ve nihai olarak hizmetten çıkarma veya elden çıkarma dahildir. CALM’nin amacı, maliyetleri ve riskleri en aza indirirken bir varlığın performansını, güvenilirliğini ve yatırım getirisini optimize etmektir.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), ise bir ürünün ilk konsept ve tasarım aşamasından kullanım ömrünün sonuna kadar tüm yaşam döngüsünü yönetme sürecini optimize etmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve ürün kalitesini ve performansını iyileştirmeyi amaçlayan stratejik bir yaklaşımdır. 

SAP S/4HANA & Siemens Teamcenter Entegrasyonu

SAP ve Siemens kendi yazılım çözümleriyle ürün yaşam döngüsünü, tedarik zincirini ve varlık yönetimini bir araya getirmektedir. Etkili bir entegrasyon ile SAP’nin tedarik zinciri ve varlık yönetimi ile Siemens’in PLM yazılımı birleştirilmektedir. 

Bu sayede PLM, tedarik zinciri ve varlık yönetimindeki iş süreçleri birbirleriyle entegre yürütülebilmekte, firmalar akıllı fabrikalarda bir ürünün ya da sermaye varlığının tüm sanal modellerini ve simülasyonlarını takip edip gerçek zamanlı verilere ulaşarak tüm yaşam döngüsünü bütüncül bir şekilde yönetilebilmektedir.

SAP, Siemens’in PLM yazılımı olan Teamcenter uygulamasını ERP veya S/4HANA ile birleştirerek firmaların ürün tasarımından hizmet sonrasına kadar uzanan süreci uçtan uca bir şekilde, bilindik problemlerle karşılaşmadan, kusursuza yakın biçimde yönetebilmesini sağlamaktadır.

Varlık Yoğun Endüstriler İçin PLM Ne Anlam İfade Ediyor?Entegrasyon sayesinde sistemler arasında veriler değiş tokuş edilmektedir. SAP’de malzemelerin oluşturulması, bilgi akışının tutarlı ve hatasız olması için malzeme sınıflarının oluşturulması, ürün ağaçlarının SAP’ye aktarılması, doküman bilgi kayıtlarının oluşturulması ve değişikliklerin uygulanarak yönetilmesi esnasında aktarımı yapılan veriler, bunun başlıca örnekleridir.

Yeni bir ürün geliştirildiğinde veya mevcut üründe değişiklik yapılması süreçlerinde de entegrasyon veri akışını sürdürmektedir. Örneğin yeni malzemelerin oluşturulması veya mevcut malzemelerin güncellenmesi esnasında, Siemens Teamcenter sisteminden SAP sistemine geçen malzemelerde etkinlik ve geçerlilik yönetimi yapılmaktadır.

Varlık Yoğun Endüstriler İçin PLM Ne Anlam İfade Ediyor?

SAP Teamcenter CALM ve Diğer SAP Çözümleriyle Entegrasyonu

Varlık yoğun endüstrilerin eşsiz zorluklarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için ise SAP Teamcenter CALM adında yeni bir çözüm geliştirilmiştir. 

Bu çözüm sayesinde BOM (Bill Of Material) yönetimi, değişiklik yönetimi, 2D/3D görselleştirme gibi standart SAP Teamcenter özelliklerine ek olarak özel geliştirilmiş işlevlerle sermaye varlıklarının mühendislik aşaması desteklenmektedir. 

Buna örnek olarak 3D tesis tasarım araçlarının veya ekipman, bina ya da tesis araçlarının yönetimi verilebilir. SAP Teamcenter CALM tüm bu sistemlerden 2D veya 3D verileri içe aktarabilmekte ve bütüncül bir varlık yapısı oluşturabilmektedir.

SAP Teamcenter CALM ile sermaye varlığının yaşam döngüsü yönetilirken diğer SAP çözümleriyle de tüm süreç çok iyi bir şekilde tamamlanabilmektedir. 

Temel SAP çözümlerine ek olarak SAP Teamcenter CALM ile uyumlu 2 SAP çözümü daha bulunmaktadır. Bu ürün yaşam döngüsü çözümleri “SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi” ile “SAP Akıllı Varlık Yönetimi”dir.

Bu 3 çözüm ile mühendislik süreçleri, bütçeler/maliyetler ve sermaye varlıkları, kurumsal hedeflerde başarıya zamanında ve bütçe dahilinde ulaşmak için yönetilmekte ve tüm yaşam döngüsü başarılı biçimde takip edilmektedir.

Varlık Yoğun Endüstriler İçin PLM Ne Anlam İfade Ediyor?

İş Süreçlerinizin Geleceğine Devrimsel Bir Yaklaşım

Manuel yürütülen ürün yaşam döngüsü süreçleri, varlık yoğun endüstrilerin çetin rekabetinde sizi geride bırakıyorsa, verimli bir gelecek için güçlü bir adım atmanın ve dijital dönüşümle tanışmanın zamanı gelmiş demektir. 

Dijital çözümler ve SAP® ürünlerinde 20+ yıllık deneyime sahip MBIS ekibi, dijital dönüşüm hizmetleri ve kurumsal varlık yönetimi alanındaki uzmanlığı ile iş süreçlerinizi geleceğe taşımanıza destek olabilir. 

Dijitalleşmenin gücünün parmaklarınızın ucunda olduğu günümüzde, iş süreçlerinizi modernize etmek için ihtiyacınız olan danışmanlığa ulaşmak adına yapmanız gereken tek şey tecrübeli ekibimizle iletişime geçmektir.

Ayça Selvi
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi

SAP® S/4HANA’ya Geçişinizi 5 Adımda Başarıyla Gerçekleştirin

SAP S/4HANA® Cloud, SAP® tarafından piyasaya sürülen en son akıllı ERP modelidir. Bu model, akıllı ERP...

Devamını Oku
Eda Bahçetepe
Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı

Pandemi Döneminde Başarılı İletişim Sayesinde Nasıl Daha Verimli Çalışırız?

COVID-19 salgını, izolasyon halinde yaşadığımız bu zor dönemde uzaktan çalışma modellerini...

Devamını Oku
Ercüment Köksal
İş Zekası Takım Lideri

Veri Analitiği ile İşletmenizde Nasıl Katma Değer Yaratırsınız?

Veri analitiği, diğer bir adıyla analitik, bugün şirketlerin değerli içgörüler elde etmek için...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz