Ürün Yaşam Döngüsü
Çözümleri

Müşterilerinizin özelleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Ar-Ge çalışmaları yürüterek proje bazlı üretime odaklanın. Ürün geliştirme ekipleri arasında verimli iş birlikleri kurarak müşterileriniz için gerçekten önemli ve sizin için karlı ürünler yaratın. Projelerin baştan sona planlanması, maliyet hesaplamaları, kaynakların yönetilmesi gibi tüm konularda entegre danışmanlık çözümleri sunan MBIS tecrübesinden yararlanın.

Daha fazla bilgi

MBIS ile ürün tasarım ve proje sürecindeki tüm mühendislik ekipleri için etkin bir SAP® platformu oluşturun

Kapsamlı portföy yönetimi

Proje tekliflerini hazırlayın. Mevcut proje portföyü içinde önceliklendirmeler yapın ve proje ilerlemelerini izleyin ve gözden geçirin.

Paylaşılan proje çalışma alanı

Tek bir noktadan gerçek zamanlı proje verilerine erişin ve paylaşın. Durum raporlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için yerleşik analitikleri kullanın.

İş birliği çalışma alanları

İş birliği çalışma alanları oluşturarak, çalışanlarınızı ve şirket dışı katılımcıları ürün geliştirme ve proje süreçlerine dahil edin.

Ürün maliyeti hesaplama ve simülasyon

Sürüm oluşturma, durum simülasyonu ve hedef maliyetleme yetenekleri aracılığıyla gerçek zamanlı maliyet hesaplamasını destekleyin.

Geliştirme araçları için arayüz

Malzeme ana verileri ve malzeme listelerine erişin ve sürükle bırak işleviyle kullanıcılara özel klasör yapılarını oluşturun.

Uyumluluk işlevselliği

Uyumluluk bilgilerini merkezi olarak yönetin, yasal gereksinimleri ve müşteri gereksinimlerini karşılayın ve düzenlemeye tabi maddeleri izleyin.

SAP® Portfolio and
Project Management

Ürün geliştirme projeleriniz ile ilgili her detayı tek kaynakta
takip etmek için MBIS danışmanlığını tercih edin.

MBIS danışmanlığıyla tüm proje yaşam döngüsünü merkezi bir kaynaktan
yönetebilecek teknolojik alt yapıyı oluşturun. Bu sayede, tahmin ve planlamadan
muhasebe ve kapanışa kadar süreçlerinizi takip edin. Aktif bir proje yönetimiyle
kaynakları optimize edin ve ürünlerinizi pazara sunma süresini hızlandırın.

Daha fazla bilgi

SAP® , Portfolio and Project Management çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Proje bilgi yönetimi

Konumlar genelinde proje ilerlemesi ve maliyet performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin. Organizasyondaki finansal talebi ve kapasiteyi anlayın.

Stratejik portföy uyumu

Projeleri kurumsal stratejilere ve iş hedeflerine göre önceliklendirin. Başarılı proje yönetimine yardımcı olmak için finansal kaynakları ve insan kaynaklarını proje yönetimine dahil edin.

Süreçler arası entegrasyon

Hiç bir ek ücret ödemeden proje yönetimini finansal ve lojistik süreçlere bağlayın. Daha az çabayla paydaşlar ve karar verenler için proje raporları oluşturun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Proje finansal planlaması

Projenizle ilgili finansal planlama yapın. Finansal kategoriler ve kategori grupları tanımlayın. Planlanan değerlerle gerçekleşen değerleri karşılaştırın.

Kaynak planlaması

İnsan kaynaklarınızı farklı projeler için uygun şekilde kullanmak için planlama aracından yararlanın. Planlama aracıyla çalışanlarınızı taleplere, niteliklere ve uygunluğa göre projelere atayın.

What if analizleri

Proje bütçesinde veya kaynaklarda oluşan değişiklikleri simüle etmek ve ilgili kalemler üzerindeki etkisinin ne olduğunu öğrenmek için what if analizleri gerçekleştirin.

SAP® Commercial
Project Management

Ticari projelerinizden maksimum verimi almak
için MBIS danışmanlığından yararlanın.

MBIS danışmanlığıyla, müşterilere yönelik iş projelerinizi yönetmek veya müşterilere
proje satmak için kullanacağınız SAP® çözümlerini hayata geçirin. Projelerin satılması,
planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve kontrolünü kapsayan uçtan uca senaryolarda
temel iş süreci gereksinimlerinizin tamamını tek sistemle karşılayın.

Daha fazla bilgi

SAP® Commercial Project Management ticari projelerinizi güvenle yönetin

Proje karlılığını artırın

Projeleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Teklif tarihçeleri ve proje içgörüleri ile karlı projeleri kazanma oranınızı artırın.

Çalışan verimliliğini artırın

Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için uygulamalar ve sistemler arasında birleşik veri erişimi sağlayın.

Proje risklerini azaltın

Onaylanmamış değişikliklerin yüzdesini azaltmak için risk, sorun ve değişiklik talebi yönetimini kolaylaştırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Paylaşılan proje çalışma alanı

Tek bir proje görünürlüğü ve kontrol noktası kullanarak gerçek zamanlı proje verilerine erişin. Gömülü analitik işlevselliğini kullanarak proje durum raporlarını hızla oluşturun.

Proje maliyeti ve gelir planlaması

Tahminleme, planlama ve tahmin doğruluğunu iyileştirin; gerekli personel, malzemeler, harcamalar ve üçüncü parti kaynakları için plan yapın. Proje yaşam döngüleri boyunca finans yönetimini entegre edin. Ayrıntılı temel maliyetler ve gelir planları geliştirin.

Proje sorun ve değişiklik yönetimi

Başarılı bir proje uygulaması ve müşteri memnuniyeti sağlamak için değişiklik taleplerini ve bunların mali etkilerini yönetin. Proje sorunlarını hızlı ve doğru bir şekilde kaydedin ve netleştirin.

SAP® Engineering
Control Center

SAP® ’nin lider çözümleri ve MBIS’in uzmanlığı ile
mühendislik süreçlerinizi optimize edin.

Mekanik, elektrik ve elektronik tasarım verilerini tek bir platformda birleştirmek,
disiplinler arası iş birliği oluşturmak ve bu sayede, ürün geliştirme bilgilerinin bütünsel
bir görünümünü elde etmek için MBIS’in SAP® danışmanlık hizmetlerinden yararlanın.

Daha fazla bilgi

SAP® Engineering Control Center çözümüyle mühendislik faaliyetlerini merkezi olarak yönetin.

Değer zinciri boyunca geliştirme araçlarını entegre edin

Tek bir entegre platform kullanarak ürün geliştirme sürecindeki tüm bilgilere erişin.

360 derecelik bir ürün görünümü elde edin

Mekanik, elektronik, yazılım ve simülasyon ekiplerinden gelen veriler dahil olmak üzere tüm ürün geliştirme bilgilerinin bütünsel bir görünümünü elde edin.

Kalite yönetimini iyileştirin

Kullanıcıların daha verimli çalışmasına yardımcı olan geliştirme aracı arayüzlerindeki yerleşik kalite ve sürdürülebilirlik yönetimi özelliklerinden yararlanın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Geliştirme araçları için sezgisel arayüz

Malzeme ana verilerine ve malzeme faturalarına erişim dahil olmak üzere gerekli tüm SAP® bilgilerine kapsamlı bir genel bakış elde edin. Sürükle-bırak ve kopyala-yapıştır işleviyle esnek, kullanıcıya özel klasör yapılarından yararlanın.

Kapsamlı entegrasyon özellikleri

Teknik sistemler için sağlam ve kanıtlanmış entegrasyon teknolojilerini uygulayın. Farklı CAD sistem entegrasyonlarını ve veri modellerini kullanın. Yüksek performanslı dosya işlemeden yararlanın.

Akıllı süreç desteği

Sınıflandırmaya dayalı, aktif liste araması ve önizlemeler veya listeler olarak görüntülenen sonuçlarla gelişmiş belge aramaları dahil olmak üzere kapsamlı arama yeteneklerini kullanın.

SAP® Enterprise
Product Development

Bulutta ürün yaşam döngüsü yönetimi hizmetleri için
MBIS uzmanlığından faydalanın.

MBIS teknoloji danışmanlığıyla ürün geliştirme süreçlerinizi tasarımdan üretime kadar
dijital olarak bulut platformunda düzenleyin. Bu sayede daha yüksek Ar-Ge getirisi,
daha yüksek kar marjları ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandıracak kazanımlar elde edin.

Daha fazla bilgi

SAP® Enterprise Product Development ile ürünlerinizi piyasaya daha hızlı sürün

Tutarlı bir şekilde iş birliği yapın

Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın ve kuruluş genelinde genişletilmiş doğru PLM verilerini paylaşın.

Gereksinimleri entegre edin

İzlenebilirliğin sağlanmasına yardımcı olarak ürün verilerini müşteri gereksinimleriyle bir araya getirin.

Eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde edin

Veriye dayalı içgörülerle ürün geliştiricilerin doğru kararlar vermesini ve hızlı aksiyon almasını sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Ürün verileri üzerinde iş birliği

İş birliği çalışma alanları oluşturun, şirket içi ve şirket dışı katılımcıları davet edin. Paydaşlara rol temelli kuralları kullanarak iş birliği yapma yetkisi verin. Cihazlar arasında güvenli içerik depolama ve paylaşım imkanından yararlanın.

Model tabanlı sistem mühendisliği

Sistem mimarilerini, analizlerini ve tasarımlarını yönetin. Sorunları erken tespit edin ve sistem kusurlarını azaltın. Sistemleri birden çok perspektiften görüntüleyin ve görsel analiz yoluyla anlayışınızı iyileştirin.

Anında belge erişimi ve güncellemeler

Belgeleri doğrudan belge yönetim sisteminden iş birliği çalışma alanlarına yükleyin. İş birliği çalışma alanında yapılan belge değişikliklerini belge yönetim sistemine güncelleyin.

SAP® S/4HANA For
Product Compliance

MBIS danışmanlığıyla ürünlere ilişkin yasal regülasyonlara
uyum sağlayarak risklerden korunun.

MBIS’in uçtan uca danışmanlık yaklaşımıyla, ürünlerinizi üretirken, satarken ve
naklederken ürün içeriği, üretim bilgileri, güvenlik verileri, etiket bilgileri, paketleme ve
güvenli nakliye gibi kanuni regülasyonlara uyum sağlayın.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA for Product Compliance çözümüyle ürünlerle ilgili yasal yaptırımlara maruz kalmayın

Geliri koruyun ve artırın

Uyumluluk bilgilerini merkezi olarak yönetin, yasal gereksinizmleri ve müşteri ihtiyaçlarını aynı anda karşılayın. Ürünlerinizi farklı uyumluluk gereksinimleri için değerlendirin ve doğrulayın. Uyumluluk ve kayıt kontrolleriyle ürün yaşam döngüsü boyunca regülasyonları ihlal etmediğinizden emin olun.

Markanızı koruyun ve güçlendirin

Güncel bilgi ve belgeleri kullanarak, ürün yaşam döngüsü boyunca kanuni regülasyonlara uyum sağlayın. Markanızın müşteriler ve yasal otoriteler gözünde itibarını artırın.

Uyum maliyetini azaltın

Etkili uyumluluk gereksinimleri yönetimi, otomasyon ve düzenli içerik güncellemeleriyle uyumluluk süreçlerini ve belge oluşturmayı kolaylaştırın, maliyetlerden tasarruf sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Kimyasal uygunluk

Uyumluluk bilgilerini merkezi olarak yönetin ve yasal gereksinimleri ve müşteri gereksinimlerini karşılayın. Regülasyona tabi kimyasal maddelerin miktarlarını takip edin.

Güvenlik bilgi formu ve etiket yönetimi

Regülasyonlar ve kimyasal maddelerle ilgili bilgileri merkezi olarak yönetin. Bileşen ve ürün sınıflandırmasını kolaylaştırın ve etiket oluşturmayı otomatikleştirin. Lojistik süreçlerle entegre etiket basımı ve güvenlik bilgi formu sayesinde sevkiyatı otomatikleştirin.yoluyla anlayışınızı iyileştirin.

Tehlikeli madde yönetimi

Tehlikeli madde bilgilerini merkezi olarak denetleyin, tehlikeli madde sınıflandırmasını ve ilgili belgelerin oluşturulmasını otomatikleştirin. Entegre kontroller aracılığıyla tüm gönderilerin tehlikeli madde düzenlemelerine uyduğundan emin olun.

SAP® Project
Intelligence Network

MBIS ile dijital inşaat süreçlerine adım atın.

Tasarım, planlama ve inşaat aşamalarında bir dijital ikizle bağlantılı olarak proje iş
birliğini sağlayın. Tek bir inşaat bilgi yönetimi platformunda proje sahipleri,
mühendislik hizmet sağlayıcıları, alt yükleniciler ve yapı malzemesi tedarikçileriyle
bağlantı kurun.

Daha fazla bilgi

SAP® Project Intelligence Network ile inşaat harcamalarını kontrol altına alın

Proje iş birliğini geliştirin

Tüm paydaşlar arasında iş birliği sağlamak, koordine etmek ve proje performansını izlemek için bir iş ağının gücünü kullanın.

İnşaat harcamalarını azaltın

Gereksiz tekrar çalışmaları önlemek ve yalın inşaat ilkelerini desteklemek için iyileştirilmiş izlenebilirlik ve optimize edilmiş kaynak tahsisi ile daha düşük sermaye harcaması yapın.

İnşaat verilerine kolay erişim sağlayın

Oluşturulan bilgileri etkin olarak kullanın, yeni veya mevcut varlıklar hakkındaki bilgileri ortak bir veri ortamında paylaşmayı kolaylaştırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Konsolide proje master planı

Entegrasyon kolaylıklarından yararlanarak, SAP® uygulamalarından veya üçüncü parti uygulamalardan gelen iş listeleriyle paylaşılan bir proje master planı üzerinde iş birliği sağlayın.

Şirketler arası koordinasyon

Tasarım ve inşaat süreçlerinin yürütülmesini şirketler arasında koordine etmek için görevleri, çıktıları, sorunları ve iş listelerini yönetin ve paylaşın.

Şirketler arası belge kontrolü

Şirketler arası bir ortamda belge ve modelleri gönderin ve alın. Şirketler arasında içerik dağıtımını planlamak ve izlemek için kullanımı kolay belge teslim programları oluşturun.

SAP® Product
Lifecycle Costing

Ar-Ge departmanınızın geliştirdiği ürünlerin karlılığını MBIS ile artırın.

Ürün yaşam döngüsünün erken tasarım aşamalarında yeni ürünler için maliyet etkenlerini
hızlıca belirleyin, alternatiferi kolayca simüle edin ve karşılaştırın. Ürün karlılığınızı artırmak için
MBIS’in deneyiminden faydalanın.

Daha fazla bilgi

SAP® Project Intelligence Network ile inşaat harcamalarını kontrol altına alın

Karlılığı
artırın

Karlılığı artırmaya yardımcı olmak için erken aşama ürün mühendisliği, teklifer ve yaşam döngüsü maliyeti fonksiyonlarını kullanın.

Maliyetleri optimize edin

Tasarım aşaması devam ederken ve ana veriler kısmen mevcutken bile çeşitli maliyet senaryolarını hesaplayın ve modelleyin.

Pazara hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde girin

İşbirliğini sağlayarak ve giderleri azaltarak daha yalın süreçler elde edin ve Ar-Ge süreçlerinizi hızlandırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Ürün maliyeti hesaplama ve simülasyon

SAP® HANA’nın büyük veri işleme kapasitesini kullanarak modern, gerçek zamanlı maliyet hesaplamaları yapın. Manuel düzeltme ve yeniden hesaplama yetenekleriyle hesaplamaları esnek bir şekilde yönetin. Sürüm oluşturma, durum simülasyonu ve hedef maliyetleme.

Fiyatlandırma

Bileşenler ve faaliyetler için fiyat seçim stratejilerini kullanın. Hesaplamalarınızı farklı para birimlerine göre yapın. Genel gider maliyetilerini istediğiniz sayıda maliyet tablosu kullanarak hesaplayın.

Gelen ve giden entegrasyon

API kullanarak SAP® ERP, Microsoft Excel ve diğer uygulamalardan verileri içe aktarın; verileri Microsoft Excel ve diğer formatlarda dışarıya alın.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz