SAP® Temel İK ve
Bordro Çözümleri

MBIS’in SAP® insan kaynakları danışmanlık hizmetleriyle ilgili süreçlerinizi değişen iş gücü dinamiklerine göre yeniden yapılandırın. Esnek, kolay erişilebilir ve kapsamlı yapısı sayesinde insan kaynakları teknolojilerinde trendleri belirleyen SAP® SuccessFactors çözümlerini MBIS uzmanlığıyla hayata geçirin; İK süreçlerinizi modernize ederek işletmenizin yapı taşları olan yetenekleri elde etmek ve potansiyellerini artırmak konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyun.

Daha fazla bilgi

MBIS ile iş gücünüzü sınırlandıran kilitleri kaldırın.

Kişiler, profiller ve işlemler

Süreçleri ve işlemleri standartlaştırmak, çalışanlara self service çözümler sunmak ve politikalara uyumluluğu yönetmek için SAP® İK çözümlerini hayata geçirin.

Organizasyon yönetimi

Organizasyonunuzu modelleyin ve görselleştirin; tüm iş gücünüzle ilgili gerçek zamanlı içgörü elde etmek için entegre analitik çözümleri kullanın.

Doğru maaş bordrosu oluşturma

Bordro doğruluğunun sağlanmasına yardımcı olun, iş gücünüzün memnuniyetini her zaman üst düzeyde tutun.

Entegre İK veri tabanı

Çalışanlarınızın İK veri tabanınıza kolay erişimini sağlayacak self service çözümleri etkinleştirin ve İK ekibine gelen çağrı yükünü en aza indirin.

Kolaylaştırılmış belge yönetimi

İnsan kaynakları süreçlerinizle ilgili tek bir çözümle tüm belgelere erişin ve bunları yönetin.

Tek bir sistem

Çalışanlarınızın tek bir sisteme giriş yaparak ilgili iş uygulamalarına, süreçlere ve bilgilere kolay erişimlerini sağlayın.

SAP® SuccessFactors
Employee Central

MBIS ile insan kaynakları sisteminizin potansiyelini ortaya çıkarın.

MBIS’in deneyimli insan kaynakları danışmanlık kadrosu tarafından kurgulanan esnek,
bulut tabanlı bir insan kaynakları bilgi sistemiyle, işinizdeki ve iş gücünüzdeki değişiklikleri
kolayca takip edin. İnsan kaynakları ekipleri, yöneticiler ve çalışanlar için sunacağınız
güçlü self servis araçlarıyla işgücü verimliliğinizi artırın.

Daha fazla bilgi

SAP® SuccessFactors Employee Central ile İK verilerinin yönetimini optimize edin.

Çalışan verimliliği

İK yöneticileri ve çalışanlar için otomatik süreçler ve self servis araçlarla üretkenliğinizi artırın.

Regülasyonlara uyum

Küresel ve yerel regülasyonlara uyum sağlamak için uyumluluk süreçlerinizi otomatikleştirin.

Otomatik ücret hesaplama

Her çalışanın profiline göre otomatik olarak zaman yönetimi hesaplaması yapın ve ödemelerinizi gerçekleştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Ayarlanabilen zaman profilleri

Çalışanların tatillerini, çalışma programlarını, primlerini ve belirli gruplar bazında işe devam bilgilerinin nasıl kaydedileceğini belirlemek için ayarlanabilen zaman profillerini kullanın.

Mobil uygulama desteği

Çalışanların herhangi bir cihazdan her türlü izin taleplerini girmesine olanak tanıyın ve yöneticilere mobil uygulama üzerinden onaylama yetkisi verin.

Organizasyonel analizler

Organizasyonel değişiklikler yapmadan önce, organizasyon yapılarını sürükle-bırak özellikleriyle görselleştirerek analiz edin.

Çok dilli kataloglar

Çok dilli kataloglarla uluslararası bir e-Ticaret sitesi yönetin.

Web sitesi düzenleme

Kullanımı kolay web sitesi düzenleme aracıyla vitrin yönetimini basitleştirin.

Self servis iade yönetimi

Omnichannel ve self servis özellikleriyle iade sürecini sadeleştirin.

SAP® SuccessFactors
Employee Central Payroll

MBIS’in süreç ve teknoloji uzmanı ekibiyle bordro hesaplamalarınızın
doğruluğunu ve hızını artırın.

İş gücünüze yapacağınız ödemelerin doğru ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak
için MBIS’in insan kaynakları alanında elde ettiği tecrübelerden yararlanarak bordro
süreçlerinizi daha güvenli bir şekilde kontrol edebileceğiniz sistemlere sahip olun. Bordro
süreçlerinizi sadeleştirin ve çalışanlarınızın şirketinize duyduğu güveni artırın.

Daha fazla bilgi

SAP® SuccessFactors Employee Central Payroll ile daha hızlı ve daha doğru bordrolar hazırlayın.

Bordro işlemlerinde güveni artırın

Etkili bordro yönetimi aracılığıyla çalışanlara eksiksiz ödeme yaptığınızdan emin olun ve çalışanlarınızın güvenini artırın.

Maaş bordrolarını etkin olarak yönetin

Onlarca ülke için yerelleştirme sunan tek bir bordro platformunda tüm global ve lokal bordro hesaplamalarınızı yapın.

Bordroları kurumsal süreçlerle entegre edin

İK, maaş bordrosu ve zaman yönetimi genelinde yalın ve tutarlı süreçlerle kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Etkili bordro yönetimi

Bordro süreçlerini otomatikleştirin ve gecikmelerin önüne geçecek proaktif önlemler alarak bordro hesaplama hızını artırın.

Proaktif maaş bordrosu bilgileri

Gerçek zamanlı öngörülere, temel istatistiklere ve proaktif bordro uyarılarına dayalı olarak eyleme geçirilebilir bordro önerilerinden yararlanın.

Standartlaştırılmış süreçler

İK, bordro, zaman yönetimi, ücret ve sosyal haklar yönetimi genelinde standartlaştırılmış ve tutarlı süreçleri destekleyin.

SAP® SuccessFactors
Employee Central
Service Center

Çalışanlarınıza üstün bir İK hizmeti sunmak için MBIS
tecrübesinden faydalanın.

MBIS İK danışmanlığı ekipleriyle beraber, çalışanlarınızın tercih ettikleri kanal aracılığıyla İK
ekibinizle iletişim kurmasını sağlayan entegre bir insan kaynakları veri tabanı oluşturun.
Çalışanlarınıza ilgili İK politikası bilgilerine erişim izni verin. İK destek çağrılarını işlemeyi
kolaylaştırın ve hizmet seviyesi hedeflerinize ulaşın.

Daha fazla bilgi

SAP® SuccessFactors Employee Central Service Center ile çalışanlarınızın hayatını kolaylaştırın.

İK politikası bilgilerine erişim izni verin

Çalışan sorunlarını çözmek için gerekli bilgileri sağlayarak İK departmanına yapılan çağrıları veya çağrı ihtiyaçlarını ortadan kaldırın.

İK çağrı işlemlerini kolaylaştırın

İK uzmanlarının sorunları hızlı bir şekilde ele almak ve çözüm sunmak için ihtiyaç duydukları çalışan bilgilerine erişmelerini sağlayın.

Hizmet seviyesi hedeflerinize ulaşın

Gömülü İK hizmet analitikleri ile sunulan hizmet seviyeleri, yaygın sorunlar ve çözümlerin kalitesi hakkında fikir edinin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Tanımlı uyumluluk raporları

İş yükü ve destek talebi çözümleme raporlarına ek olarak SLA’ler için önceden tanımlanmış uyumluluk raporları çalıştırın.

İK hizmet kalitesi

Hizmet seviyesi raporları ve dashboardlarla İK hizmet kalitesini ölçün ve iyileştirin.

Çalışan etkileşim raporları

Çalışanların etkileşimlerini ve sorunlarını, iletilen raporlarla analiz edin.

Kolaylaştırılmış İK yardım masası desteği

Çalışanlarınızın kişisel bilgilerini girmesine gerek kalmadan bilgisayarından, cep telefonlarından veya e-postalarından destek talebi oluşturmalarına imkan tanıyın.

Destek talebi yönlendirme

İK destek taleplerini doğru kişiye veya gruba yönlendirin ve birden fazla kişi ya da grubu ilgilendiren sorunları ele almak için iş birliğini etkinleştirin.

İzin kontrolleri

SAP® SuccessFactors Employee Central’da izin kontrolleri yapabilmek için ilgili yöneticilere, çalışan verilerine erişim yetkisi verin.

SAP® SuccessFactors Visa
and Permits Management

MBIS’in global İK tecrübesi sayesinde çalışanlarınızın vize ve çalışma
izni yönetimi süreçlerini takip edebileceğiniz sistemler oluşturun.

MBIS danışmanlık hizmetleriyle mevzuata uyum yükünü hafifletecek ve uluslararası
alanda en iyi yetenekleri istihdam etmenizi sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturun.
Vize ve çalışma izinleri için merkezi izleme ve yönetim sağlayın, denetimleri kolaylaştırın
ve yerel kanunlara uyumsuzluktan kaynaklanabilecek ceza risklerini minimize edin.

Daha fazla bilgi

SAP® SuccessFactors Visa and Permits Management ile global çalışma hayatına kolaylıklar sağlayın.

Vize ve çalışma izni yönetimi

Denetlenebilir ve esnek dijital süreçler oluşturun. Çalışanlarınızın, alt yüklenicilerinizin ve çalışanlarınızın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vizelerini, çalışma izinlerini ve kimlik bilgilerini işleyin.

Regülasyonlara uyum

Yüksek maliyetli uyumsuzluk cezalarından kaçınmak için denetlenebilir süreçlerle global ve lokal regülasyonlara uyumluluğu artırın.

Gerçek zamanlı bilgiler

Dış kurumlar ve yetkililerle iş birliği yapın. Üçüncü partilerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak sisteminize aktarın. En güncel istihdam verilerine dayalı kararlar alın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Otomatik izleme

Yenileme süreçlerinin otomatik takibi ve kolay raporlama ile çalışanlarınızın vize ve çalışma izinlerinin son geçerlilik tarihlerini ve mevcut statülerini takip edin.

Veri koruma

KVKK, GDPR, PHI gibi veri koruma regülasyonlarına uyum sağlayacak teknik bir altyapı oluşturun.

Regülasyon listeleri

İK ekiplerinizin kullanımına sunmak üzere vizeler, çalışma izinleri, uzatmalar, yenilemeler veya iptaller için ülkeye özgü kurallara uygun merkezi listeler sağlayın.

SAP® SuccessFactors
Document Management
by Open Text

MBIS’le hayata geçireceğiniz İK doküman yönetimi çözümleriyle
riskleri azaltın, zamandan tasarruf edin ve şeffaflığı artırın.

MBIS danışmanlığı ile devreye alacağınız insan kaynakları doküman yönetimi çözümü ile
işe alım, eğitim ve performans değerlendirmelerinden kariyer gelişimine kadar,
çalışanlarınızla ilgili tüm dokümanları etkin bir şekilde yöneterek İK ile ilgili bilgileri,
belgeleri ve kayıtları yönetin.

Daha fazla bilgi

SAP® SuccessFactors Document Management by Open Text, İK personeli ve çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.

Hassas kişisel verileri koruyun

Kişisel veri koruma ve gizlilik yönetimini desteklemek için veri saklama ve erişim yönetimi özelliklerinden yararlanın.

Verimliliği ve üretkenliği artırın

Tek bir çözüm kullanarak belgelere hızlı ve kolay bir şekilde erişin, güncelleyin ve yönetin; İK hizmet düzeylerini iyileştirin ve destek talepleri için yanıt sürelerini kısaltın.

İK iletişimini kolaylaştırın

Merkezi doküman oluşturma, yönetim ve saklama yetenekleriyle İK ekibinizdeki tüm bireylerin, yetkili oldukları tüm çalışan kayıtlarına ulaşmasını sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Uyum yönetimi

Belge saklama ve silme kurallarını tanımlayın. Belgelerin eksik veya tarihi geçmiş olduğunu otomatik olarak belirleyin. Erişim kontrolü için rol tabanlı izinleri yönetin.

Doküman yönetimi

Log takibi ile dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri izleyin; belgelere kimlerin eriştiğini takip edin. Doküman erişimi, üretimi ve güncellemeleri için çalışanlarınıza self service yetkileri verin.

Doküman oluşturma

Koşullu metin biçimlendirmesini kullanarak dinamik belgeler oluşturun. İK belge oluşturma sürecini hızlandırmak için döküman yönetimi çözümümüzün toplu işleme özelliğinden yararlanın.

SAP® Work Zone for HR

MBIS’in SAP® alanındaki İK uzmanlığından faydalanarak iş uygulamalarını
tek bir merkezde toplayan dijital iş yeri çözümünüzü hayata geçirin;
çalışanlarınıza klasik Intranet’in ötesinde bir deneyim yaşatın.

Çalışanlarınız ihtiyaç duydukları bilgilere, süreçlere ve kişilere erişmesi gerektiğinde, MBIS
ile kurgulayacağınız tek bir merkezi SAP® dijital iş platformunda uygulamalar, deneyimler,
süreçler, bilgi tabanı, iş birliği alanları, eğitim ve iletişim dahil olmak üzere her bilgiye
kapsamlı ve kişiselleştirilmiş şekilde ulaşsın.

Daha fazla bilgi

SAP® Work Zone for HR ile yeni nesil Intranet’i çalışanlarınızın hizmetine sunun.

Kaynakları keşfedin ve erişin

Çalışanlarınızın işlerini daha iyi ve daha verimli yapmak için ihtiyaç duydukları içgörülere tek bir noktadan erişmelerini sağlayarak çalışanlarınıza üst düzey bir deneyim fırsatı sunun.

Üretkenliği artırın

Her bir çalışanınız için özel olarak kişiselleştirilmiş öneriler, içgörüler ve eylemler sunarak üretkenliğinizi ve verimliliğinizi artırın.

Çalışan memnuniyetini artırın

Çalışanlarınızı merkeze koyan dijital iş yeri yaklaşımıyla onların iş tatminilerini artırın ve stres seviyelerini azaltın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Kolay kullanım

SAP® UI5 ve SAP® Fiori tasarımlarının yanı sıra chatbotlar gibi yeni teknolojilerin kullanılması sayesinde çalışanlarınız sistemi kolayca kullanarak iş birliği yapsın, belge paylaşsın, bilgi alışverişinde ve geri bildirimde bulunsun.

Responsive tasarım

Responsive ekran tasarımları sayesinde çalışanlarınız masaüstü, mobil veya başka bir cihaz ile her yerden sisteme bağlansınlar.

Kusursuz entegrasyon

Tek bir çalışma alanında, SAP® ve SAP® dışı uygulamalar, görevler, iş akışları, Web içeriği ve iş verileri dahil olmak üzere tüm içerik türlerini sorunsuz bir şekilde entegre edin.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

“Covid sonrası yeni normale doğru ilerlediğimiz bugünlerde emin olduğumuz tek bir şey var: Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’’

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm’ü detayları ile ele aldığımız e-Kitabımızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Ücretsiz İndir

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz