Tedarik Zinciri
Lojistiği Çözümleri

Ürünleri ve malzemeleri, hızlı ve verimli biçimde müşterilere ulaştırmak, en az maliyet unsuru kadar önem kazanmış durumda. MBIS’in sunduğu sektör bazlı lojistik danışmanlığından faydalanarak etkin depo yönetimi ve karmaşık süreçleri kolaylaştıran nakliye yönetimi ile siz de çağın tedarik zinciri gereksinimlerine ayak uydurun.

Daha fazla bilgi

MBIS ile tedarik zinciri lojistiğinin her adımını birbiriyle entegre edin

Depo maliyetlerini azaltın

Ekipman, alan, zaman ve çalışanlar gibi kaynakların kullanım oranlarını en üst düzeye çıkarın ve tasarruf edin

Uyumluluğu güçlendirin

Uluslararası ticaret işlemleri ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası düzenlemelere uyum sağlayın

Esnekliği ve ölçeklenebilirliği geliştirin

Lojistik süreçlerinizi daha esnek hale getirin ve yüksek hacimli işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için otomasyona başvurun

SAP Extended Warehouse
Management

İleri seviye depo yönetimi uygulamalarına geçiş
için MBIS’in uzmanlığını tercih edin.

Yüksek hacimli depo operasyonlarını yönetmek; karmaşık tedarik zinciri lojistiğini
depo ve dağıtım süreçlerinizle bütünleştirmek üst düzeyde görünürlük ve kontrol
sağlar. MBIS’in SAP lojistik projelerinden elde ettiği tecrübelerle, envanter izleme,
çapraz yerleştirme, dağıtım işlemleri ve diğer ileri depo uygulamalarını gerçek
zamanlı olarak optimize edin.

Daha fazla bilgi

SAP Extended Warehouse Management çözümüyle depo ve
dağıtım merkezi süreçlerinizi en iyi uygulamalara adapte edin.

Şeffaflığı artırın

Stokların takibi, süreçlerin işletilmesi, iş gücü kullanımı ve depo otomasyonunda ileri düzey görünürlük ve izleme yeteneği kazanın.

Hizmeti iyileştirin

Sipariş teslim süreleri dahil servis seviyelerinizi iyileştirin ve müşterilerinize modern, katma değerli hizmetler sunun.

Üretkenliği ve doğruluğu artırın

İşlemleri ve prosedürleri standartlaştırın, hata oranlarını azaltın ve envanter doğruluğunu iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Kabul işlemleri

Gelen malların giriş süreçlerini optimize edin. Faturaları doğrudan üretimden kabul edin. Kalite kontrol işlemlerini yürütün. Depo süreçlerinizin verimliliğini yönetin.

Depolama ve dahili süreç kontrolü

Fiziksel envanter yönetimi ve depo mal sayımı işlemlerini kolaylaştırın. Malzeme taşıma ekipmanlarının durumununu kontrol altın alın. Müşterileriniz adına kit oluşturma operasyonlarını yönetin.

Gönderim süreçleri

Depo siparişlerini optimize edin. Paketleme süreçlerinde kontrol sağlayın. Toplama / paketleme / gönderme etkinliklerini iki aşamalı olarak planlayın. Ürün toplama sürecinde artırılmış gerçeklik ve ses teknolojilerinden yararlanın.

SAP Transportation
Management

Karmaşık nakliye süreçlerinizi SAP’nin akıllı sistemleriyle yönetin.

MBIS danışmanlığından yararlanarak talep ve sevkiyat hacimlerini doğru şekilde
tahmin edin, bu sayede nakliye harcamalarınızın getirisini en üst düzeye çıkarın. Kara,
hava, deniz, tüm taşımacılık modlarında ulusal ve uluslararası nakliye işlemlerinizde
gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için yük, filo ve lojistik yönetiminizi MBIS’le
birlikte geliştirin.

Daha fazla bilgi

SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers çözümüyle tedarikçilerinizle iş birliği yaparak daha etkin çalışın.

Lojistik süreçleri ve operasyonları standartlaştırın

Talep ve envanterlere erken görünürlük sağlayarak daha yüksek tedarikçi duyarlılığı elde edin.

Maliyetleri azaltın

Elektronik izleme, sistemler arası belge akışı, navlun konsolidasyonu ve genel giderler için daha düşük harcamalar yapın, maliyetlerinizi düşürün.

Yük taşımacılığı için nakit akışını iyileştirin

Maliyetleri doğru bir şekilde belirleyin, tahakkuk yaratma, denetim ve ücret takibini otomatikleştirerek planlanmamış fazla ücretleri azaltın ve fatura hatalarını ortadan kaldırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Stratejik navlun yönetimi

Harcamaları azaltan, gönderici ve ticaret anlaşması uyumluluğunu ölçen gelişmiş bir nakliye yönetim sistemi kullanarak navlun optimizasyonu sağlayın.

Sipariş yönetimi

Sipariş süreçlerinizin verimliliğini artırarak ve dinamik olarak optimize edilmiş, kurallara dayalı yönlendirme önerileri oluşturarak navlun maliyetlerini en aza indirin, müşteri hizmetlerinizi iyileştirin.

Ulaşım planlaması

Otomatikleştirilmiş planlama süreçleriyle kaynak kullanımını ve taşıyıcı seçimini geliştirirken nakliye maliyetlerini düşürün ve zamanında teslimat sağlayın.

Taşıma uygulaması

Kargo süreçlerinizi iyileştirerek ve en üst düzeye çıkarılmış verimlilik sağlayarak nakliye maliyetlerini azaltın, lojistik faaliyetlerinizi daha hızlı, daha dinamik bir şekilde gerçekleştirin.

Navlun maliyetlendirme ve ödeme

Navlun hesaplamalarını otomatikleştirmek ve nakliye yönetimi ile faturalama verilerini entegre etmek için nakliye maliyeti ve faturalandırmalarınızın doğruluğunu ve izlenebilirliğini artırın.

Analiz ve raporlama

Lojistik iş ortaklarınız arasında verimli iş birliğini mümkün kılan, gerçek zamanlı, veriye dayalı kararlar vermenizi sağlayan raporlar oluşturun.

SAP Logistics
Business Network

MBIS ile, şirketler arası lojistik süreçlerinizi iş birliğini
mümkün kılan SAP sistemleri üzerine inşa edin.

Şirketler arası iş birliği ve içgörüler için iş ortaklarınızla tam entegre bir lojistik ağı
oluşturun. MBIS ile lojistik işlemlerini yönetmek, önemli iş ortaklarıyla belge alışverişi
yapmak ve tüm değer zinciri boyunca izlenebilirlik kazanmak için merkezi bir SAP
sistemi kurgulayın.

Daha fazla bilgi

SAP Logistics Business Network ile lojistik ağınızı mükemmel şekilde yönetin.

İş birliğini artırın

İş süreçlerinizle sıkı bir şekilde bütünleşen açık bir lojistik ağı üzerinde birçok paydaşla iş birliği içinde çalışın.

Doğru kararlar verin

İsabetli kararlar vermeyi sağlamak ve lojistik iş birliğini geliştirmek için gerçek zamanlı bilgileri ve öngörüleri kullanın.

Değer zincirinizi entegre etmenin maliyetini azaltın

Ortak iletişim standartlarını uygulayın ve bunları lojistik süreç ağınızda eksiksiz şekilde dijitalleştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Yük lojistik iş birliği

Nakliyecilerinizi, üçüncü parti lojistik sağlayıcılarla iş birliği yapmaları için destekleyin. Taşıma işlemlerini birlikte yönetin ve değer zinciri boyunca içgörüleri paylaşın. Tüm navlun sipariş yaşam döngüsünü uçtan uca denetleyin.

İzleme ve takip

Satın alma, satış ve teslimat süreçlerinizi yakından izleyin. İlgili paydaşları plandan sapmalar konusunda bilgilendirerek gereksiz maliyetlerden kaçının. Lojistik tedarik zincirinizi optimize etmek için nakliye halindeki ürünlerinizin izlenebilirliğini sağlayın.

Malzeme izlenebilirliği

Malzemeler için uçtan uca, çok bileşenli ve detaylı izlenebilirlik yeteneği kazanın ve hammadde kaynağından bitmiş ürüne kadar malzemelerin hareketlerinin izini sürün. Geri çağırma işlemlerini kolaylaştırmak için şirketler arası uyarılar sağlayın.

SAP Yard
Logistics

Yükleme noktalarınızdaki tüm operasyonları
MBIS ile optimize edin.

SAP Yard Logistics, tek bir sistem üzerinden kaynak kullanımı ve destek planlama,
yürütme ve faturalandırmayı optimize edebilmeniz için tüm yükleme noktası
süreçlerinizde görünürlüğünüzü en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. MBIS
uzmanlığından yararlanarak, ürün ve hizmetlerin daha hızlı pazara sunulmasını
sağlayabilir, potansiyel sorunları öngörü ile tanımlayabilir, bunlardan kaçınıp müşteri
hizmetlerinizi geliştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP Yard Logistics çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Süreçlerinizin görünürlüğünü artırın

Ürünlerinizi daha hızlı pazara sürmek için yükleme noktalarında oluşabilecek potansiyel sorunları belirlemenize olanak sağlayacak içgörüler elde edin.

Giriş ve çıkış süreçlerini hızlandırın

Yükleme noktası verimliliğini artırarak işlem sürelerinde ve personel ihtiyaçlarında önemli bir azalma sağlayın.

Varlıkları ve alanları daha verimli kullanın

Ek kaynaklara olan genel ihtiyacınızı azaltmak için mevcut ekipmanlarınızın verimliliğini iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Sipariş, planlama ve check-in

Boşta kalma süresini azaltmak ve israfı önlemek için kaynak kullanımınızı iyileştirin. Daha fazla sistem desteği ve nakliyecilerle iş birliği ile gelen ve giden taşımayı daha etkin planlayın. Entegre ve otomatikleştirilmiş süreçlerle giriş ve çıkış süreçlerini verimli bir şekilde yönetin.

Yükleme noktası operasyonları

Saha verimini artırmak için faaliyetleri gerçekleştirme sürelerini kısaltın. Mobil ve kapsamlı planlama yetenekleriyle süreçleri ve çalışanları akıllıca ve etkin bir şekilde yönetin.

Entegrasyon yetenekleri ve izleme

İçgörülerle olası sorunları belirlemek, önlemek ve çözmek için kapsamlı dashboard’lar kullanın. Tedarik zinciri yönetimi yazılımını buluta entegre ederek ilgili süreçleri uçtan uca yönetin. Yüksek kaliteli verilerin otomatik olarak elde edilmesi ve analizi ile saha operasyonlarındaki manuel işleri azaltın.

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

Fehmi Murat DERİCİOĞLU
Çimsa, CIO
“SAP ile stratejik ortaklığımız kapsamında yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm yolculuğumuzun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kısmını da PDP (Personal Data Protector) çözümü ile tamamlamış bulunuyoruz. SAP’nin KVKK konusundaki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir projeyle birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağlayarak, kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardık. “
Mesut CAN
AGT, Proje Müdürü
“AGT’nin dijital çekirdeğini dönüştürdük! 10’dan fazla uydu sistemle entegre ECC sistemimizi Springfield metodolojisiyle MBIS’in deneyimli ekibiyle birlikte pandemiye rağmen 4 ayda S/4HANA’ya dönüştürdük. PMI standartlarına uygun yönettiğimiz ve çevik yaklaşımı entegre ettiğimiz projemiz sonucunda yalınlaşan, hızlanan ve güncellenen Bilgi Sistemleri altyapımız yeni teknolojilere hazır. Analitik yönetim reflekslerimiz güçlendi. Birlikte başarılı projelere imza attığımız MBIS’e teşekkür ederiz.”
Kadir Sakarya
Sepaş, Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü
SAP’nin KVKK konusundaki en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir proje ile birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağladık. SAP PDP ile kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardığımız bu projede MBIS’in uzman ekibi ile çalıştık. Özverili çalışmalarından dolayı birlikte bu projeye imza attığımız MBIS’e çok teşekkür ederiz.
Emre Karabulut
Medcem, Bilgi Teknolojileri Müdürü
SAP’yi çimento sektöründe gelişen misyon ve stratejimizi destekleyen bir motor olarak görüyoruz. Öyle ki çimento sektöründe dijital çözümler geliştirmede esnekliği, entegrasyon kolaylığı ve değişen iş süreçlerine adaptasyonu ile vazgeçilmez bir kaynak. Bu süreçte danışmanlık firması olarak, know-how’ı güçlü ve değişen iş ihtiyaçlarımıza hızlı çözüm üreten MBIS, inovasyon yolculuğumuzda bizim için önemli bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Aylin Güvener
AGT, Satış ve Pazarlama Süreçleri Yöneticisi
MBIS’in B2B müşteri portalı Customer WEGA ile bayilerimizle iş birliği içerisinde çalışma imkânı elde ederek, müşteri memnuniyetimizi artırdık. Portalde ihtiyaçlarımıza yönelik sürekli yapılan iyileştirmelerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Operasyonel verimliliğimizi ve bayilerimizle olan iletişimimizi artırmamıza da katkı sağlayan MBIS’e, Customer WEGA’nın hayat geçirilme ve geliştirme aşamalarında gösterdikleri profesyonel ve iş odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Yasin GÖKKAYA
AGT, İş Uygulamaları Müdürü
“MBIS’in Profesyonel Destek Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığımızdan bu yana kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. MBIS’in alanında uzman ekibi ile sunduğu hızlı ve etkin çözümler sayesinde, iş uygulamalarımızı kullanan iç müşterilerimizin memnuniyetlerini çok iyi noktalara getirdik. Özverili çalışmalarından dolayı MBIS’e teşekkür ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz.”
Sinan Karacoğlan
Doğu Pres, BT Müdürü
Uzun yıllardır MBIS ile çalışıyoruz. Beraber başarıyla canlıya geçirdiğimiz SAP S/4HANA projesinden sonra MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden de yararlanmaktayız. Uzman ekiplerin ihtiyaçlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarıyla beraber destek ihtiyaçlarımızı da sorunsuz ve hızlı bir şekilde MBIS ile çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.
Alper Nantu
Hasçelik, BT SAP Sorumlusu & Geliştiricisi
"24 saat çalışan bir endüstriyel fabrikada, SAP gibi önemli sistemlerimize anlık olarak izleme sunan bir servise sahip olmak fayda sağlıyor. Ben her yetki değişimi, önemli SAP JOB programlarının durumları ve performans tutarsızlıklarını System Guard aracı ile takip ediyor ve gerektiğinde aksiyon alıyorum."
İlker Özer
Tadım, IT Direktörü
2016 yılından bu yana MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden yararlanmaktayız. MBIS’in çözüm odaklı uzmanlarının taleplerimizi çok hızlı şekilde karşılamaları sayesinde, bir yandan günlük operasyonlarımızdaki aksamaların önüne geçerken diğer yandan da memnuniyet ve esnekliğimizi üst seviyelere taşımayı başardık. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz