Tedarik Zinciri
Lojistiği Çözümleri

Ürünleri ve malzemeleri, hızlı ve verimli biçimde müşterilere ulaştırmak, en az maliyet unsuru kadar önem kazanmış durumda. Nagarro + MBIS’in sunduğu sektör bazlı lojistik danışmanlığından faydalanarak etkin depo yönetimi ve karmaşık süreçleri kolaylaştıran nakliye yönetimi ile siz de çağın tedarik zinciri gereksinimlerine ayak uydurun.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS ile tedarik zinciri lojistiğinin her adımını birbiriyle entegre edin

SAP EWM lojistik depo

Depo maliyetlerini azaltın

Ekipman, alan, zaman ve çalışanlar gibi kaynakların kullanım oranlarını en üst düzeye çıkarın ve tasarruf edin

SAP EWM lojistik uyum

Uyumluluğu güçlendirin

Uluslararası ticaret işlemleri ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası düzenlemelere uyum sağlayın

SAP EWM lojistik esnek

Esnekliği ve ölçeklenebilirliği geliştirin

Lojistik süreçlerinizi daha esnek hale getirin ve yüksek hacimli işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için otomasyona başvurun

SAP® Extended Warehouse
Management

İleri seviye depo yönetimi uygulamalarına geçiş
için Nagarro + MBIS’in uzmanlığını tercih edin.

Yüksek hacimli depo operasyonlarını yönetmek; karmaşık tedarik zinciri lojistiğini
depo ve dağıtım süreçlerinizle bütünleştirmek üst düzeyde görünürlük ve kontrol
sağlar. Nagarro + MBIS’in SAP® lojistik projelerinden elde ettiği tecrübelerle, envanter izleme,
çapraz yerleştirme, dağıtım işlemleri ve diğer ileri depo uygulamalarını gerçek
zamanlı olarak optimize edin.

Daha fazla bilgi

SAP® Extended Warehouse Management çözümüyle depo ve
dağıtım merkezi süreçlerinizi en iyi uygulamalara adapte edin.

SAP EWM lojistik şeffaf

Şeffaflığı artırın

Stokların takibi, süreçlerin işletilmesi, iş gücü kullanımı ve depo otomasyonunda ileri düzey görünürlük ve izleme yeteneği kazanın.

SAP EWM lojistik hızmet

Hizmeti iyileştirin

Sipariş teslim süreleri dahil servis seviyelerinizi iyileştirin ve müşterilerinize modern, katma değerli hizmetler sunun.

SAP EWM lojistik üretken

Üretkenliği ve doğruluğu artırın

İşlemleri ve prosedürleri standartlaştırın, hata oranlarını azaltın ve envanter doğruluğunu iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP EWM lojistik kabul

Kabul işlemleri

Gelen malların giriş süreçlerini optimize edin. Faturaları doğrudan üretimden kabul edin. Kalite kontrol işlemlerini yürütün. Depo süreçlerinizin verimliliğini yönetin.

SAP EWM lojistik depo 2

Depolama ve dahili süreç kontrolü

Fiziksel envanter yönetimi ve depo mal sayımı işlemlerini kolaylaştırın. Malzeme taşıma ekipmanlarının durumununu kontrol altın alın. Müşterileriniz adına kit oluşturma operasyonlarını yönetin.

SAP EWM lojistik gönderim

Gönderim süreçleri

Depo siparişlerini optimize edin. Paketleme süreçlerinde kontrol sağlayın. Toplama / paketleme / gönderme etkinliklerini iki aşamalı olarak planlayın. Ürün toplama sürecinde artırılmış gerçeklik ve ses teknolojilerinden yararlanın.

SAP® Transportation
Management

Karmaşık nakliye süreçlerinizi SAP® ’nin akıllı sistemleriyle yönetin.

Nagarro + MBIS danışmanlığından yararlanarak talep ve sevkiyat hacimlerini doğru şekilde
tahmin edin, bu sayede nakliye harcamalarınızın getirisini en üst düzeye çıkarın. Kara,
hava, deniz, tüm taşımacılık modlarında ulusal ve uluslararası nakliye işlemlerinizde
gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için yük, filo ve lojistik yönetiminizi Nagarro + MBIS’le
birlikte geliştirin.

Daha fazla bilgi

SAP® Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers çözümüyle tedarikçilerinizle iş birliği yaparak daha etkin çalışın.

SAP EWM lojistik süreç

Lojistik süreçleri ve operasyonları standartlaştırın

Talep ve envanterlere erken görünürlük sağlayarak daha yüksek tedarikçi duyarlılığı elde edin.

SAP EWM lojistik maliyet

Maliyetleri azaltın

Elektronik izleme, sistemler arası belge akışı, navlun konsolidasyonu ve genel giderler için daha düşük harcamalar yapın, maliyetlerinizi düşürün.

SAP EWM lojistik yük

Yük taşımacılığı için nakit akışını iyileştirin

Maliyetleri doğru bir şekilde belirleyin, tahakkuk yaratma, denetim ve ücret takibini otomatikleştirerek planlanmamış fazla ücretleri azaltın ve fatura hatalarını ortadan kaldırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP EWM lojistik stratejik

Stratejik navlun yönetimi

Harcamaları azaltan, gönderici ve ticaret anlaşması uyumluluğunu ölçen gelişmiş bir nakliye yönetim sistemi kullanarak navlun optimizasyonu sağlayın.

SAP EWM lojistik sipariş

Sipariş yönetimi

Sipariş süreçlerinizin verimliliğini artırarak ve dinamik olarak optimize edilmiş, kurallara dayalı yönlendirme önerileri oluşturarak navlun maliyetlerini en aza indirin, müşteri hizmetlerinizi iyileştirin.

SAP EWM lojistik ulaşım

Ulaşım planlaması

Otomatikleştirilmiş planlama süreçleriyle kaynak kullanımını ve taşıyıcı seçimini geliştirirken nakliye maliyetlerini düşürün ve zamanında teslimat sağlayın.

SAP EWM lojistik taşıma

Taşıma uygulaması

Kargo süreçlerinizi iyileştirerek ve en üst düzeye çıkarılmış verimlilik sağlayarak nakliye maliyetlerini azaltın, lojistik faaliyetlerinizi daha hızlı, daha dinamik bir şekilde gerçekleştirin.

SAP EWM lojistik navlun

Navlun maliyetlendirme ve ödeme

Navlun hesaplamalarını otomatikleştirmek ve nakliye yönetimi ile faturalama verilerini entegre etmek için nakliye maliyeti ve faturalandırmalarınızın doğruluğunu ve izlenebilirliğini artırın.

SAP EWM lojistik analiz

Analiz ve raporlama

Lojistik iş ortaklarınız arasında verimli iş birliğini mümkün kılan, gerçek zamanlı, veriye dayalı kararlar vermenizi sağlayan raporlar oluşturun.

SAP® Logistics
Business Network

Nagarro + MBIS ile, şirketler arası lojistik süreçlerinizi iş birliğini
mümkün kılan SAP® sistemleri üzerine inşa edin.

Şirketler arası iş birliği ve içgörüler için iş ortaklarınızla tam entegre bir lojistik ağı
oluşturun. Nagarro + MBIS ile lojistik işlemlerini yönetmek, önemli iş ortaklarıyla belge alışverişi
yapmak ve tüm değer zinciri boyunca izlenebilirlik kazanmak için merkezi bir SAP®
sistemi kurgulayın.

Daha fazla bilgi

SAP® Logistics Business Network ile lojistik ağınızı mükemmel şekilde yönetin.

SAP EWM lojistik iş

İş birliğini artırın

İş süreçlerinizle sıkı bir şekilde bütünleşen açık bir lojistik ağı üzerinde birçok paydaşla iş birliği içinde çalışın.

SAP EWM lojistik doğru

Doğru kararlar verin

İsabetli kararlar vermeyi sağlamak ve lojistik iş birliğini geliştirmek için gerçek zamanlı bilgileri ve öngörüleri kullanın.

SAP EWM lojistik değer

Değer zincirinizi entegre etmenin maliyetini azaltın

Ortak iletişim standartlarını uygulayın ve bunları lojistik süreç ağınızda eksiksiz şekilde dijitalleştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP EWM lojistik yük 2

Yük lojistik iş birliği

Nakliyecilerinizi, üçüncü parti lojistik sağlayıcılarla iş birliği yapmaları için destekleyin. Taşıma işlemlerini birlikte yönetin ve değer zinciri boyunca içgörüleri paylaşın. Tüm navlun sipariş yaşam döngüsünü uçtan uca denetleyin.

SAP EWM lojistik izleme

İzleme ve takip

Satın alma, satış ve teslimat süreçlerinizi yakından izleyin. İlgili paydaşları plandan sapmalar konusunda bilgilendirerek gereksiz maliyetlerden kaçının. Lojistik tedarik zincirinizi optimize etmek için nakliye halindeki ürünlerinizin izlenebilirliğini sağlayın.

SAP EWM lojistik malzeme

Malzeme izlenebilirliği

Malzemeler için uçtan uca, çok bileşenli ve detaylı izlenebilirlik yeteneği kazanın ve hammadde kaynağından bitmiş ürüne kadar malzemelerin hareketlerinin izini sürün. Geri çağırma işlemlerini kolaylaştırmak için şirketler arası uyarılar sağlayın.

SAP® Yard
Logistics

Yükleme noktalarınızdaki tüm operasyonları
Nagarro + MBIS ile optimize edin.

SAP® Yard Logistics, tek bir sistem üzerinden kaynak kullanımı ve destek planlama,
yürütme ve faturalandırmayı optimize edebilmeniz için tüm yükleme noktası
süreçlerinizde görünürlüğünüzü en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. Nagarro + MBIS
uzmanlığından yararlanarak, ürün ve hizmetlerin daha hızlı pazara sunulmasını
sağlayabilir, potansiyel sorunları öngörü ile tanımlayabilir, bunlardan kaçınıp müşteri
hizmetlerinizi geliştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS, SAP® Yard Logistics çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

SAP EWM lojistik görünür

Süreçlerinizin görünürlüğünü artırın

Ürünlerinizi daha hızlı pazara sürmek için yükleme noktalarında oluşabilecek potansiyel sorunları belirlemenize olanak sağlayacak içgörüler elde edin.

SAP EWM lojistik giriş

Giriş ve çıkış süreçlerini hızlandırın

Yükleme noktası verimliliğini artırarak işlem sürelerinde ve personel ihtiyaçlarında önemli bir azalma sağlayın.

SAP EWM lojistik varlık

Varlıkları ve alanları daha verimli kullanın

Ek kaynaklara olan genel ihtiyacınızı azaltmak için mevcut ekipmanlarınızın verimliliğini iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP EWM lojistik sipariş

Sipariş, planlama ve check-in

Boşta kalma süresini azaltmak ve israfı önlemek için kaynak kullanımınızı iyileştirin. Daha fazla sistem desteği ve nakliyecilerle iş birliği ile gelen ve giden taşımayı daha etkin planlayın. Entegre ve otomatikleştirilmiş süreçlerle giriş ve çıkış süreçlerini verimli bir şekilde yönetin.

SAP EWM lojistik yukleme

Yükleme noktası operasyonları

Saha verimini artırmak için faaliyetleri gerçekleştirme sürelerini kısaltın. Mobil ve kapsamlı planlama yetenekleriyle süreçleri ve çalışanları akıllıca ve etkin bir şekilde yönetin.

SAP EWM lojistik entegrasyon

Entegrasyon yetenekleri ve izleme

İçgörülerle olası sorunları belirlemek, önlemek ve çözmek için kapsamlı dashboard’lar kullanın. Tedarik zinciri yönetimi yazılımını buluta entegre ederek ilgili süreçleri uçtan uca yönetin. Yüksek kaliteli verilerin otomatik olarak elde edilmesi ve analizi ile saha operasyonlarındaki manuel işleri azaltın.

AGT Ağaç Sanayii

Nagarro + MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

Nagarro + MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

Nagarro + MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz