Tahmine Dayalı Planlama İşletmelere Hangi Avantajları Sunar?

Orhun Gülhan
EPM Danışmanı

Organizasyonların kendi geleceğini şekillendirmek, endüstride doğru konumlanmak ve sürdürülebilir bir şirket yapısı yaratabilmek için sağlam ve güvenilir planlama yapıları yaratması gerekir. Günümüzde çoğunlukla departmanlar şirketin ana amacına uygun şekilde ilerlerken kendi içlerinde de mikro hedefler yaratırlar. Bu sebeple departmanlar için özelleştirilmiş planlama mekanizmalarına ihtiyaç duyulur. 

Belirli departmanlara ayrılmış şirket yapılarında planlama süreçlerini yürütmek oldukça zor olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek adına, Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning), Finansal planlama ve analiz (FP&A), Tedarik Zinciri Yönetimi Planlaması gibi iç süreçler için belirli takımlar oluşturulur. Planlama sürecinin optimum verimlilikle gerçekleşmesinden bu ekipler sorumlu tutulur.

Karmaşık organizasyon yapılarında bu ekiplerin manuel yöntemlerle çalışması zaman ve iş gücü açısından büyük kayıp yaratır. Öte yandan planlama sürecini kolaylaştıracak çözümlerden faydalanarak önemli miktarda kaynak tasarrufu sağlanabilir. 

Dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte veri analizinin önemi artmıştır ve planlama teknolojileri çoğunlukla veri analiz teknolojileri ile işbirliği içinde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu makalemizde FP&A sistemlerinin analiz teknolojileri ile desteklenmesinin bir getirisi olan tahmine dayalı planlama (predictive planning) yönteminden ve bu yöntemin planlama süreci üzerindeki katkılarından bahsedeceğiz.

Tahmine Dayalı Planlama İşletmelere Hangi Avantajları Sunar?

Finansal Planlama ve Analiz (FP&A) Nedir?

Finansal Planlama ve Analiz, bir organizasyonun geleceğinin finansal açıdan sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen planlama, tahmin, bütçeleme ve analiz aktiviteleridir

Doğru veri analizi imkanlarına sahip çözümler ile desteklendiğinde Finansal Planlama ve Analiz ekipleri şunları gerçekleştirebilir:

 • İç ve dış kaynaklardan veri toplayabilir. 
 • Bu verilerle planlama sürecinde güvenilir içgörüler elde edebilir
 • Şirketin genel finansal durumunu tespit edebilir
 • Alınacak kararların şirketin finansal stabilitesi üzerindeki etkilerini tahmin edebilir
 • Farklı senaryolara göre esnetilebilecek finansal modeller kurgulayabilir
 • Potansiyel fırsatların kâr/zarar değerlendirmesini yapabilir 
 • Ve diğer departmanlarla işbirliği içinde bütçe planlaması yapabilir. 

Verimli bir planlama için Finansal Planlama ve Analiz ekipleri yeterli miktarda veri ile desteklenmelidir. Ancak bu geniş veri havuzu da ekiplerin doğru veriye doğru zamanda ulaşması konusunda zorluk yaratabilir. 

Bu sebeple yalnızca verilerin planlama bilgisi ile birleştirilmesi, günümüzdeki gelişmiş ve karmaşıklaşmış iş yapısında organizasyonların geleceğini planlamak için yetersiz kalmaktadır. Tahminsel analiz yöntemlerine dayanan, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen tahmine dayalı planlama, burada devreye girmektedir. 

Tahmine Dayalı Planlama Nedir?

Genel planlama ve bu planları hayata koymak adına alınacak kararları desteklemeyi hedefleyen dinamik, kapsayıcı ve veriye dayalı bir yaklaşım olan tahmine dayalı planlama, gelişmiş veri analitiği yöntemlerini kullanarak gelecekteki olaylar ve sonuçlar hakkında tahminler yapmak için tahminsel analiz yöntemlerinden yararlanır. 

Tahmine dayalı planlama, makine öğrenimi algoritmaları ile  modern bir planlama yaklaşımı yaratır. Bu yaklaşımda organizasyonun geçmiş verileri departman ve senaryoya bağlı olarak kullanılırken, gelecekte elde edilecek sonuçların da tahmin edilebilmesi sağlanır.

Finansal Planlama ve analiz ekipleri, geçmiş verilerden faydalanarak oluşturulmuş gelecek tahminlerini kullanarak, şirketin geleceğine ve büyümesine etkisi olacak potansiyel fırsatları yakalayabilir, tahmini tüketici davranışlarına göre planlama yapabilir ve potansitel sektörel trendlere hazırlıklı olarak rekabette öne geçebilirler. Böylece değişikliklere hızla yanıt verecek hale gelirler ve çeşitli senaryolar için simülasyonlar oluşturarak esnek ama sağlam finansal kararlar alma olanağına kavuşurlar.
Tahmine dayalı planlama, Tahmine dayalı analitik teknolojisinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Tahmine dayalı analitik teknolojisi yalnızca finans planlaması alanında değil, tüm kurumsal planlama birimlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi araçlarıyla çok daha verimli talep planlama, stok yönetimi, talep tahmini süreçleri yürütülmesine yardımcı olan bu teknoloji, ERP teknolojileri ve benzeri planlama sistemlerinde de sektörün geleceğini belirleyen unsur konumuna gelmektedir.

Finansal Planlama ve Analiz (FP&A) Nedir?

Finansal Planlama ve Analiz, bir organizasyonun geleceğinin finansal açıdan sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen planlama, tahmin, bütçeleme ve analiz aktiviteleridir

Doğru veri analizi imkanlarına sahip çözümler ile desteklendiğinde Finansal Planlama ve Analiz ekipleri şunları gerçekleştirebilir:

 • İç ve dış kaynaklardan veri toplayabilir. 
 • Bu verilerle planlama sürecinde güvenilir içgörüler elde edebilir
 • Şirketin genel finansal durumunu tespit edebilir
 • Alınacak kararların şirketin finansal stabilitesi üzerindeki etkilerini tahmin edebilir
 • Farklı senaryolara göre esnetilebilecek finansal modeller kurgulayabilir
 • Potansiyel fırsatların kâr/zarar değerlendirmesini yapabilir 
 • Ve diğer departmanlarla işbirliği içinde bütçe planlaması yapabilir. 

Verimli bir planlama için Finansal Planlama ve Analiz ekipleri yeterli miktarda veri ile desteklenmelidir. Ancak bu geniş veri havuzu da ekiplerin doğru veriye doğru zamanda ulaşması konusunda zorluk yaratabilir. 

Bu sebeple yalnızca verilerin planlama bilgisi ile birleştirilmesi, günümüzdeki gelişmiş ve karmaşıklaşmış iş yapısında organizasyonların geleceğini planlamak için yetersiz kalmaktadır. Tahminsel analiz yöntemlerine dayanan, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen tahmine dayalı planlama, burada devreye girmektedir. 

Tahmine Dayalı Planlama Nedir?

Genel planlama ve bu planları hayata koymak adına alınacak kararları desteklemeyi hedefleyen dinamik, kapsayıcı ve veriye dayalı bir yaklaşım olan tahmine dayalı planlama, gelişmiş veri analitiği yöntemlerini kullanarak gelecekteki olaylar ve sonuçlar hakkında tahminler yapmak için tahminsel analiz yöntemlerinden yararlanır. 

Tahmine dayalı planlama, makine öğrenimi algoritmaları ile  modern bir planlama yaklaşımı yaratır. Bu yaklaşımda organizasyonun geçmiş verileri departman ve senaryoya bağlı olarak kullanılırken, gelecekte elde edilecek sonuçların da tahmin edilebilmesi sağlanır.

Finansal Planlama ve analiz ekipleri, geçmiş verilerden faydalanarak oluşturulmuş gelecek tahminlerini kullanarak, şirketin geleceğine ve büyümesine etkisi olacak potansiyel fırsatları yakalayabilir, tahmini tüketici davranışlarına göre planlama yapabilir ve potansitel sektörel trendlere hazırlıklı olarak rekabette öne geçebilirler. Böylece değişikliklere hızla yanıt verecek hale gelirler ve çeşitli senaryolar için simülasyonlar oluşturarak esnek ama sağlam finansal kararlar alma olanağına kavuşurlar.

Tahmine dayalı planlama, Tahmine dayalı analitik teknolojisinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Tahmine dayalı analitik teknolojisi yalnızca finans planlaması alanında değil, tüm kurumsal planlama birimlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi araçlarıyla çok daha verimli talep planlama, stok yönetimi, talep tahmini süreçleri yürütülmesine yardımcı olan bu teknoloji, ERP teknolojileri ve benzeri planlama sistemlerinde de sektörün geleceğini belirleyen unsur konumuna gelmektedir.

Tahmine Dayalı Planlama İşletmelere Hangi Avantajları Sunar?

Tahmine Dayalı Planlamanın Avantajları

Organizasyonlar, tahmine dayalı planlama teknolojisinden faydalanarak planlama sürecini bir üst seviyeye çıkarmak adına pek çok avantajı da ellerinde bulundurur hale gelirler. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

Zamandan Kazanç

Geçmiş veriler, makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zeka kullanarak işlendiğinde, Finansal planlama ve analiz ekiplerinin manuel yöntemlerle veri değerlendirmeye harcadığı zaman radikal şekilde azalır. Aynı zamanda planlamanın otomatize edilmesi, karar alma sürecinin kısalmasını sağlar. Böylece, ekibin zamanını büyük değer taşıyan diğer kanallara aktarması sağlanır ve verimlilik artırılır.

İş Gücünden ve Harcamalardan Kazanç

Tahmine dayalı planlama ile geçmiş verilerin toplanması, analizi, bu analiz üzerinden tahmin yapılması gibi eforlara harcanan iş gücü yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarına devredilir. Aynı zamanda bu işlemlerin gerçekleşmesi için organizasyonun kaynaklarına ve ek kaynaklara yapılan harcamalar da ortadan kaldırılmış olur. Böylelikle bu kaynaklar, organizasyonun işleyişi için kritik olan alanlara aktarılabilir.

Daha İsabetli Tahminler

Geçmişe yönelik veriler sistematik bir biçimde toplanıp değerlendirildiğinde, önyargı ya da duygusal yaklaşımlar gibi insan kaynaklı gelişen faktörlerin tahminleri etkilemediğinden emin olunur. Aynı zamanda manuel yöntemlerle planlama yaparken gözden kaçırılabilecek kör noktaları da kapsayan bir analiz elde edilmesi garanti altına alınır. Böylelikle objektif ve güvenilir bir analiz ile kesin kararlar verebilmek ve ekip üstündeki stresi de azaltmak mümkün hale gelir.

Tahmine Dayalı Planlama İşletmelere Hangi Avantajları Sunar?

Tahmine Dayalı Planlamaya Dair Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahmine dayalı planlama, şirketin geleceğini olumlu yönde direkt olarak etkileyebilecek, modern ve etkili bir yöntemdir. Ancak bu teknolojinin yan unsurlarla desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Tahmine dayalı planlamadan en yüksek verimi elde etmek için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Düzenli ve Kapsamlı Veri Akışı Sağlamak

Veri, tahmine dayalı planlamanın yakıtıdır. Bu yüzden tahmine dayalı planlama teknolojisinden faydalanmak isteyen kurumlarda analitik araçlara sunulan veri bütünlüğü ve niteliği, başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizgi haline gelebilir. Bu yüzden stratejik planlamayı her şeyi yoluna koyan bir sihir gibi görmek yerine, mümkün olduğunca detaylı ve yoğun veri trafiği ile desteklemek gerekir. Yalnızca doğru kapsamda, yoğunlukta ve veriler ile desteklenen bir tahmine dayalı planlama ile yukarıda bahsettiğimiz faydaların tamamı gerçeğe dönüşebilir.

İnsan Faktörünü Gözardı Etmemek

Makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojisi objektif ve güvenilir sonuçlara ulaşmak adına oldukça önemlidir. Ancak yapılan planlama ve sonuç arasındaki ilişki işin uzmanları tarafından denetlenmediği ve gerekli noktalarda müdahale edilmediği sürece müşteri beklentileri ve şirketin insan kaynaklı hedefleri ile çakışmalar yaşanması olasıdır. Bu sebeple tahmine dayalı planlamayı, insan etkisinin tamamen ortadan kalktığı bir süreç olarak görmek yerine, insan gücünün makine gücü ile işbirliği yaptığı bir partnerlik olarak görmek çok daha doğru olacaktır.

Etkili Planlama Süreçleri İçin Doğru Çözümler

Planlama stratejinizi merkezileştirirken, veri odaklı ve modern çözümlerden faydalanmak, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüz iş dünyasında sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Yapay zeka teknolojileri ile desteklenen iş zekası çözümü SAP® Analytics Cloud’u, MBIS danışmanlığında kullanmaya başlayarak, birden fazla Finans yönetimi ve ERP yazılımına ihtiyacı duymadan, Finans, Tedarik zinciri yönetimi, işgücü ve satış alanlarında planlama ve öngörüsel analizi tek bir bulut ortamında birleştirebilirsiniz. 

SAP® Analytics Cloud’un sunduğu tahmine dayalı planlama imkanı ile, geçmiş verileriniz üzerinden isabetli planlama operasyonları gerçekleştirebilir, günlük planlama faaliyetlerinizi hızlandırarak kararlarınızın doğruluk oranını önemli ölçüde artırabilirsiniz. 

SAP® Analytics Cloud ve İş Zekası Çözümleri üzerine daha detaylı bilgi edinmek isterseniz her zaman sektörel deneyimi inovasyon tutkusuyla birleştiren ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Arif Arifoğlu
Yazılım Geliştirme Grup Müdürü

ChatGPT ve SAP’deki Potansiyeli

Kuruluşlara rutin görevleri otomatikleştirmekten kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlamaya kadar çok...

Devamını Oku
Rahşan ÖZGÖNÜL
SAP Production Solutions Consultant

Satış ve Operasyon Planlamanın (S&OP) Önemi Nedir?

Şirketler için Satış ve Operasyon Planlamanın (S&OP) Önemi Hiç talep tahminlerinizin...

Devamını Oku
Hande Tekin
MBIS İş Analitikleri Danışmanı

İş Analitiği ile Şirketinizin Performansını Nasıl Artırabilirsiniz?

Dijital dönüşümle birlikte iş süreçleri alanında da büyük yeniliklere şahit olduk. Bunlardan...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz