Siber Güvenlikte Risk Yönetiminin Önemi

Hakan Kaba
İş Çözümleri Uzmanı
Siber Güvenlikte Risk Yönetiminin Önemi

Siber güvenlik, sanal ortamlar ile bağlantı kurmamızı sağlayan aygıtlar ile etkileşime geçtiğimiz ilk dönemlerden beri, bilgi ve verilerimizi korumak adına hayati önem arz ediyor. 

Ancak yakın dönemde iletişim ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve dünyanın büyük bir dijitalleşme trendine girmesine neden oldu. Elbette bu büyüklükte bir dönüşüm, tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Hemen hemen tüm iş süreçlerinin dijital kanallar üzerinden yönetilebilmesinin olanaklı hale gelmesinden sonra dijital çözümlere yapılan yatırımlar ciddi oranda arttı ve pek çok kurumun fiziksel ortamlarda depoladığı bilgi ve veriler dijital dünyaya taşınmaya başladı. 

Ancak bu esnada sanal korsanların uyguladığı yöntemler de hızla gelişti. Aynı zamanda kurumların hassas verilerini paylaşmak zorunda olduğu üçüncü parti organizasyonların sayısı da radikal düzeyde arttı.
Bu makalemizde dijital dönüşüm süreçlerini tehdit eden siber güvenlik risklerinin nasıl yönetilebileceğinden bahsedeceğiz.

Siber Güvenlik Risk Yönetimi Nedir?

Siber güvenlik risk yönetimi, bir kuruluşun sanal tehtitleri tespit etme, analiz etme, değerlendirme ve önlemler alma süreçlerinin tümünü kapsar. Günümüzde özellikle iş süreçlerini dijital kanalları kullanarak yürüten şirketler için siber risk yönetiminin önemi hayati bir noktaya ulaşmıştır.

Siber güvenlik risk yönetimi süreçleri büyük oranda bilgi teknolojileri ekiplerinin güvenlikte uzmanlaşmış birimleri tarafından tasarlanır ve yürütülür. Ancak bu ekiplerin eforları şirketin tümü tarafından desteklenmezse çoğu zaman bir anlam ifade etmez. 

Yalnızca kurumsal bir siber güvenlik ve risk yönetimi kültürü inşa edilirse etkili bir süreç bütünü yaratılabilir. Bu sebeple etkili bir siber güvenlik risk yönetimi planı tasarlamak için kurumun tümünü kapsayacak stratejiler oluşturmak gereklidir.

Siber Güvenlikte Risk Yönetimi Neden Önemlidir?

Dijital dönüşümün her sektörde fark yarattığı günümüzde büyüme ile birlikte siber güvenlik süreçlerinin yönetilmesi oldukça zorlaştı. 

Çünkü şirketlerin sanal dünyada depoladığı ve işlediği veriler büyük değer taşıyorlar. Saldırganlar da bu bilgi ve verileri ele geçirerek kötüye kullanmak adına geliştirdikleri teknikleri her geçen gün güçlendiriyorlar. 

Aynı zamanda uzaktan çalışma trendinin yükselişte olduğu günümüzde çalışanların kullandığı ağların güvenliğini denetlemek git gide zorlaşıyor. Güvensiz ağların saldırganlar için bulunmaz fırsatlar yarattığı biliniyor. 

Tüm bunların yanında devletler ve yetkili organizasyonlar da veri ve bilgilerin korunması adına katı standartlar yaratıyorlar ve bu standartlara uymayan organizasyonlara büyük yaptırımlar uyguluyorlar.

Tüm bu faktörler, bir şirketin geleceğini tamamen değiştirmeye yetecek bir yıkım potansiyeli taşıyor. Bu sebeple bu riskleri yönetmek hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor.

Siber Güvenlikte Risk Yönetimi Süreci

Siber Güvenlikte Risk Yönetiminin Önemi

Siber güvenlik risklerinin yönetilmesi oldukça karmaşık bir süreçtir ve kurumun tüm birimlerinin uyumlu biçimde çalışmasını gerektirir. 

Bu süreci sistematikleştirmek isteyen kurumlar genellikle kapsamlı bir siber güvenlik risk yönetim planı oluşturur. Kurumun tüm birimleri bu plan doğrultusunda gerekli adımları atarlar. 

Bir siber güvenlik risk yönetim planı genellikle şu dört temel adımdan oluşur:

Siber Risklerin Tespit Edilmesi

Siber riskler, kurumların sanal ortamlarda saklanan ve işlenen hassas veri ve bilgilerinin, güvenlik zaafiyetleri doğrultusunda uğrayabileceği potansiyel zararların tümünü temsil eder. 

Bu potansiyel zararı minimize etmek için atılacak ilk adım, bu tehditlerin hangilerinin içinde bulunulan kurum için tehlike oluşturabileceğini tespit etmektir. 

Her şirketin teknolojik altyapısı, dijital çözüm repertuarı, çalışanların çalışma biçimi ve beraber çalıştığı üçüncü parti kurumlar birbirinden farklıdır. Bu sebeple organizasyonu etkileyebilecek tehditler her kurum için farklılık gösterecektir.

Bu adımda bilgi güvenliği ekibinin, güncel siber saldırı yöntemlerinden şirketi tehdit etme potansiyeli taşıyanları, devletin ve yetkili kurumların zorunlu kıldığı düzenlemeleri, şirketin çalıştığı dijital çözümleri ve üçüncü parti kurumları ve şirketin siber güvenlik postüründeki zaafiyetleri ve nihayetinde tehtitlerden doğabilecek finansal zararı tespit etmesi gerekmektedir. 

Siber Risklerin Değerlendirilmesi

Siber risk değerlendirme süreci, planın başarısını belirleyecen ana unsurdur. Güvenlik ekibince tespit edilen risklerin etki alanlarının analiz edildiği bu aşamada departmanlar arası iletişim ve organizasyon kabiliyeti ön plana çıkar.

  • Şirketin sanal varlıklarını en küçük birime kadar isimlendirmek ve bunları önem sırasına göre önceliklendirmek değerlendirme sürecinin ilk adımıdır. 
  • Sanal tehditleri şirket üzerinde yaratabilecekleri etkiye göre sıralamak, önceliklendirmek ve tekrar etme sıklıklarını tespit etmek ise değerlendirme sürecinin ikinci adımını oluşturur.
  • Üçüncü adım, organizasyonun güvenlik postürünün zaafiyetlerinin, önem ve çözüm kolaylığı açısından sıralanmasıdır.

Tüm bu önceliklendirme çalışmalarının en verimli şekilde yürütülebilmesi için tüm departmanların objektif kriterler doğrultusunda değerlendirmeler yapması ve risklerin birimlere değil, kurumun tümüne olan etkisini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Son adım olarak, siber saldırılardan kaynaklanabilecek operasyonel ve finansal hasarların analizinin yapılması gerekmektedir.

Alınacak Önlemlerinin Belirlenmesi

Siber Güvenlikte Risk Yönetiminin Önemi

Siber risklerin yaratacağı hasarın çapı tespit edildikten sonra bu etkinin minimize edilmesi adına yürütülecek çalışmaların tespit ve uygulama süreci başlar. Sağlam bir siber risk yönetim planı her tehdit ve zaafiyet için en doğru önlem paketini sunabilmelidir. 

Alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır

  • Çalışanlara kurumun güvenlik postürünün yapısını ve alabilecekleri bireysel önlemleri anlatan eğitimler verilmesi.
  • Siber güvenlik altyapısının güncel tehditlere yanıtlar verebilecek şekilde güncellenmesi.
  • Ek güvenlik çözümlerinin güvenlik altyapısına dahil edilmesi.
  • Çalışanların dijital şirket varlıklarına ulaşma yetkilerinin denetlenmesi
  • Ek kimlik doğrulama önlemlerinin geliştirilmesi
  • Verilerin dinamik biçimde, birden fazla noktada yedeklenmesi
  • Devlet düzenlemelerine uyumu garanti edecek çözümlerin güvenlik altyapısına dahil edilmesi.

Alabileceğiniz tüm önlemleri almanıza rağmen etkilenebileceğiniz kaçınılmaz tehlikeler her zaman mevcuttur. Kaçınılmaz tehditlerin etkilerinden korunmak için başvurulabilecek sigortalar da bu aşamada tespit edilir ve gerekli çalışmalar yapılır.

Siber Risk Yönetimi Planının Düzenli Olarak Takip Edilmesi

Dijital dünyanın dinamikleri hızlı biçimde değişmektedir. Siber güvenlik ekibiniz kusursuz bir plan yaratsa bile, bu planın işlevselliği sonsuza kadar en yüksek seviyede kalmayacaktır. 

Bu sebeple devlet düzenlemeleri, güncel tehtitler, yeni tespit edilen güvenlik açıkları ve yeni geliştirilen güvenlik teknolojileri sürekli takip edilmeli ve gerektiğinde plan üzerinde değişiklikler yapılmalıdır.

Siber güvenlik risk yönetimini zorunlu kılan NIST, ISO ya da ISACA gibi çeşitli standartlar da mevcuttur. Bu standartlara uyum sağlamak adına aksiyon alan kurumlar nitelikli bir siber güvenlik risk yönetim şemasını da elde etmiş olurlar.

Dijital Çözümler İle Risk Yönetimini Kolaylaştırmak

Siber risk yönetimi süreçlerini manuel yöntemlerle yürütmek en deneyimli güvenlik ekipleri için bile zaman ve efor kaybı yaratır. 

Risk yönetim planlarını etkili biçimde oluşturmak ve kurum çapında etkili biçimde yürütmek için kurumsal repertuvarınıza katabileceğiniz dijital çözümler, hassas iş süreçlerinde varlıklarınızı güvende tutmanıza destek olurlar.

SAP® başta olmak üzere, yazılım ve teknoloji ürünleri konusunda 20 yılı aşkın deneyim sahibi MBIS ekibinin danışmanlığında teknolojik altyapınıza entegre edebileceğiniz SAP Risk Yönetimi Çözümleri ile risk yönetimi faaliyetlerini verimli biçimde yönetmeye, potansiyel zararları daha isabetli biçimde analiz etmeye ve güvenilir aksiyon şemaları oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Gizem Sönmezler
Program Yöneticisi

Kullanıcı Deneyiminde Yeni Dönem: SAP Fiori

Günümüzde işletmelerin günlük işlerinin büyük bir bölümünü veri işleme ve...

Devamını Oku
Eda Bahçetepe
Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı

Pandemi Döneminde Başarılı İletişim Sayesinde Nasıl Daha Verimli Çalışırız?

COVID-19 salgını, izolasyon halinde yaşadığımız bu zor dönemde uzaktan çalışma modellerini...

Devamını Oku
Özlem Postalcı
Kıdemli Satış Yöneticisi

SAP Joule: İş Akışlarınızı Yeni Nesil Yapay Zeka ile Güçlendirin

Dijital dönüşüm, teknolojinin hızla ilerleyişi ile birlikte işletmeleri her yönden etkilemeye devam ediyor....

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz