SAP® S/4HANA - Akıllı ERP Sistemi Dönüşümü

Günümüzün zorlu iş koşullarına uyum sağlamak için bir yandan SAP® S/4HANA’ya bir an önce geçmek istiyor diğer yandan bu geçişin süresi, maliyeti ve halen yürüyen operasyonları aksatacak etkilerini düşünerek ciddi endişeler hissediyor olabilirsiniz.

Endişelerinizi bir kenara bırakın ve Nagarro + MBIS’in özel olarak geliştirdiği ve bugüne dek başarıyla uyguladığı özel metodolojisi ile tanışın, S/4HANA’ya haftalar içinde geçiş yapın.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA’ya geçişinizi ertelemeyin

S/4HANA geçiş yolculuğuna başlamadan önce, SAP® ’nin stratejisini ve ürün yol haritalasını çok iyi anlamakta yarar var. SAP® , Ar-Ge faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm konsantrasyonunu S/4HANA platformuna yönlendirmiş durumda ve bu nedenle S/4HANA üzerinde benzeri görülmemiş bir hızda yenilikler getiriyor.

Bu durum aslında kısaca şu anlama geliyor: kurumlar S/4HANA’ya geçişini ne kadar ertelerse o kadar fazlasını kaçıracak; diğer bir deyişle rekabet gücünü kaybetme ve genişleyen bir inovasyon açığını daha yakından hissetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar ve her geçen gün bunu yakalamak için başlatacakları projelerde önemli ölçüde daha fazla zaman, çaba ve para harcamak durumunda olabilecekler. Bu süre içinde mevcut sisteme yapmak zorunda oldukları yatırımlar, bakım ve destek harcamaları da zaman içinde anlamsız ve boşa gitmiş bir harcama olarak kalabilir.

Dolayısıyla, kurumlar erken plan yapmaya başlayarak kendilerini önemli miktarda gereksiz çabadan kurtarabilir ve uzun vadede maliyetleri düşürebilir. S/4HANA’nın sadeleştirilmiş çekirdek mimarisi, gömülü analitikler, entegre planlama işlevleri, yapay zeka desteği, bellek-içi veritabanı gibi son derece kritik ve yenilikçi özelliklerinin getireceği iş kazanımlarından yararlanmaya başlamak için en azından gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmek ve karar alma süreçlerini bir an önce ve etkili şekilde çalıştırmak gerekli.

SAP® S/4HANA’nın avantajlarını hatırlayalım

SAP S4HANA Transition springfield inmemory

In-memory ve
kolon bazlı veritabanı

ile veri depolama alanında
%50 tasarruf

SAP S4HANA Transition springfield 100

100 kata kadar
hızlı çalışan raporlar

ile koşullara göre anında
yenilenebilen çevik karar alma

SAP S4HANA Transition springfield yapay

Yapay zeka
desteği

ile bilgiyi daha iyi
değerlendirme ve
performans artışı

SAP S4HANA Transition springfield gerçek

Gerçek zamanlı
gelişmiş analitikler

ile daha iyi tahminleme ve
daha hızlı ve doğru karar alma

SAP S4HANA Transition springfield ekran

Ekranlarda yalınlaştırma
ve optimizasyon

ile daha etkin ve başarılı
kullanıcı deneyimi

SAP S4HANA Transition springfield gelişmiş

Gelişmiş kullanıcı
deneyimi

ile çok daha az hata ve
iş verimliliğinde artış

SAP S4HANA Transition springfield sektör

Sektör bazlı
süreçler

ile daha etkin iş akışları
ve rekabet avantajı

SAP S4HANA Transition springfield esnek

Esnek kurulum
seçenekleri

ile projeleri daha az kişiyle
çok daha hızlı devreye alma

SAP® S/4HANA’ya
geçiş yöntemleri

Brownfield

Dönüşüm (Conversion) olarak da bilinen bu yaklaşım, kuruluşların iş süreçlerini kesintiye uğratmadan S/4HANA’yı geçişlerine olanak tanır. Brownfield yaklaşımı tipik olarak, süreçlerinde kökten değişiklikler yapılması ihtiyacı olmayan, S/4HANA’nın doğal olarak getireceği teknoloji, veri modeli ve süreç avantajlarından yararlanmak isteyen kurumlar için idealdir.

Yürütülecek bir faaliyet dizisi ile SAP® sistemlerinin teknik yükseltme (upgrade) çalışması olarak da görülebilir. Greenfield’a göre daha az maliyetlidir ve daha kısa sürede uygulamaya alma imkanı sunar.

Selective Data Transition

Birçok sürecinde yeniden tasarım yapılmasını isteyen ancak eski verilerini kaybetmek istemeyen kurumlar için uygun bir geçiş seçeneğidir. Greenfield mantığıyla yeni tasarlanmış olan sisteme bazı özel araçlar kullanılarak, istenen eski veriler dönüştürülerek yeni sisteme aktarılır.

Bu yöntem önemli bir çaba gerektirmekle birlikte, uzun yıllardır oluşmuş verileri kaybetmeden yeni tasarlanmış bir sistemde süreçlerin S/4HANA’nın kanıtlanmış, modern iş uygulamaları doğrultusunda yapılandırılmasına fırsat verir.

Greenfield

Mevcut verilerin özet veya bakiye olarak taşındığı, sıfırdan yeni bir S/4HANA proje uygulamasıdır. Süreçler için ‘yeniden tasarım’ (redesign) ve sadeleştirme sağlayarak yeni bir SAP® ortamı oluşturulur. Greenfield yaklaşımı, her şeye yeniden başlamak ve ‘temiz’ bir ERP’ye sahip olmak isteyen kuruluşlar içindir.

Greenfield yaklaşımı ile süreçler için kazanım kayda değer ölçüde fazladır ancak yoğun kaynak, projelendirme ve hazırlık için uzun zaman ve çaba gerektirir. Sıfırdan uygulama sadece teknik bir egzersiz değil, her çalışma şeklini etkileyen büyük bir değişikliktir.

Springfield’ın diğer yöntemlerden farkları

Brownfield

 • Süreçlerde değişiklik yapılmaması nedeniyle iş modellerinin geçiş sürecinde iyileştirilememesi söz konusudur.
 • Minimum sürede S/4HANA teknik dönüşümü gerçekleştirilir.
 • İş birimlerinin katılımına duyulan ihtiyaç minimumdur.
 • İstenmeyen veriler geçiş öncesi veya sonrası arşivlenerek sistemden temizlenebilir.
 • Süreç ve iş modeli bağlantılı stratejik kazanımlar S/4HANA geçişinden sonraya ötelenir.

 • Optimum sürede, minimum maliyet ve iş birimi katılımıyla S/4HANA’nın teknoloji ve süreç sadeleştirme avantajlarından hemen yararlanabilme imkanı sunar.
 • Stratejik kazanımların acil olanlarının hızla devreye alınması sağlanır.
 • İstenmeyen veriler geçiş öncesi veya sonrası arşivlenerek sistemden temizlenebilir.
 • S/4HANA ile gelen yeni modüllerin geçiş ile birlikte kullanıma açılması avantajı bulunmaktadır.

Selective Data Transition

 • Yeni süreçlere göre tasarlanmış hedef sisteme eski verilerin seçilerek aktarılması olan bu yöntemde kullanılan araçların karmaşıklığı sebebiyle uzun ve detaylı çalışma ihtiyacı bulunmaktadır.
 • Proje süresi göreceli olarak uzun ve maliyetler yüksektir.
 • İş birimlerinin katılımına duyulan ihtiyaç fazladır (süreç tasarımı ve eski verilerin aktarılması için)

Greenfield

 • Proje süresi çok uzun ve maliyetler çok yüksektir.
 • Proje karmaşıklık düzeyi fazla ve buna ilişkin riskler yüksektir.
 • İş birimlerinin katılımına duyulan ihtiyaç fazladır.
 • Geçmişe dönük işlemsel verilerin aktarılmaması nedeniyle geçmişe dönük raporlama zorlukları yaşanabilir.
 • Adaptasyon & stabilizasyon uzun sürer.

Nagarro + MBIS Springfield yöntemiyle SAP® S/4HANA’ya geçmeniz için 9 neden

01

Müşterilerine değer yaratan teknoloji çözümleri sunmak üzere dijital yolculuğunu başlattı.

02

S/4HANA’nın teknolojik ve işlevsel avantajlarından en kısa sürede yararlanmaya imkan sağlaması

03

S/4HANA’ya hem teknik geçişin hem de seçilmiş yeni fonksiyonların (örn. Fiori, CM) ve belirlenmiş süreç değişikliklerinin aynı anda canlı kullanıma alınması

04

Geçmişe dönük verilerin aktarılması sayesinde, diğer bazı yaklaşımlardaki raporlama kısıtları nedeniyle oluşacak kritik karar alma sorunlarının yaşanmaması

05

Selective Data Transition yaklaşımında gerekli olan, göreceli olarak maliyetli, veri aktarımı araç ve uygulamalarının kullanılması gereğinin bulunmaması

06

Kısa ve orta vadedeki taktiksel iş kazanımlarının hemen elde edilmesi, stratejik hedefler için S/4HANA’ya geçiş sonrası kademeli uygulama olanağı sunması

07

Maliyetin, elde edilecek değere oranının (diğer yöntemlere kıyasla) son derece düşük olması

08

İş birimlerinin katılım ihtiyacının Selective Data Transition ve Greenfield’a oranla çok düşük olması dolayısıyla iş kayıplarının yaşanmaması

09

Nagarro + MBIS’in deneyimi ve seçkin danışmanlık kadrosu ile projeye ilişkin risklerin minimize edilmesi

Doğru yöntem nasıl seçilmeli?

 • Çok sayıda süreçte köklü değişiklik ihtiyacı
 • Geçmiş verilerin özet ve bakiye olarak aktarılmasının yeterli olması
 • Zaman, bütçe ve iş birimlerin katılımı konusunda zorlayıcı şartların olmaması
road arrow road arrow down
Greenfield
 • Belirli sayıda (<%50) süreçte köklü değişiklik ihtiyacı
 • Geçmiş verilerin seçilerek aktarılması ihtiyacı
 • Zaman, bütçe ve iş birimlerin katılımı konusunda zorlayıcı şartların olmaması
road arrow road arrow down
Selective Data Transition
 • Süreçlerde değişiklik yapılması ihtiyacının olmaması (veya değişiklik ihtiyacının sonraki fazlar olarak planlanabilmesi)
 • Geçmiş verilerin tamamının aktarılması ihtiyacı
 • Geçişin teknolojik tetikleyicilere bağlı olması veya S/4HANA’dan en kısa sürede yararlanma stratejisi
road arrow road arrow down
 • Süreçlerde değişiklik yapılması ihtiyacının olmaması (veya değişiklik ihtiyacının sonraki fazlar olarak planlanabilmesi)
 • Geçmiş verilerin tamamının aktarılması ihtiyacı
 • Geçişin teknolojik tetikleyicilere bağlı olması veya S/4HANA’dan en kısa sürede yararlanma stratejisi
road arrow road arrow down
Brownfield

İş süreçleri esas alınarak doğru yaklaşım nasıl belirlenir?

SAP S4HANA Transition springfield 2

Kurumlar S/4HANA geçişleri için erken plan yapmaya başlayarak kendilerini önemli miktarda gereksiz çabadan kurtarabilir ve uzun vadede maliyetleri düşürebilir.

S/4HANA’nın sadeleştirilmiş çekirdek mimarisi, gömülü analitikler, entegre planlama işlevleri, yapay zeka desteği, bellek-içi veritabanı gibi son derece kritik ve yenilikçi özelliklerinin getireceği iş kazanımlarından yararlanmaya başlamak için en azından gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmek ve karar alma süreçlerini bir an önce ve etkili şekilde çalıştırmak gerekli.

Siz de Nagarro + MBIS’in özel SAP® S/4HANA geçiş metodolojisi Springfield’ı yakından tanıyın, Dijital Dönüşümünüzün en önemli adımını hemen atın.

Eğer siz de süreçlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde SAP® S/4HANA’ya taşımak istiyorsanız,
SAP® onaylı Nagarro + MBIS Springfield paket çözümümüz ile tanışın!

Tecrübeli Nagarro + MBIS danışmanlarıyla sisteminizi SAP® S/4HANA’ya taşırken hem kullanıcı dostu FIORI uygulamalarını devreye alın hem de işletmenizin ihtiyacı olan yeni uygulama ve süreçleri hayata geçirin.

Optimum sürede minimum maliyet ve iş birimi katılımıyla Nagarro + MBIS Springfield metodolojisinin teknoloji ve süreç iyileştirme avantajlarından yararlanın.
Nagarro + MBIS’e özgü dönüşüm araçlarını kullanarak proje sürenizi kısaltın ve riskleri minimize edin.
PMI standartlarına uygun proje yönetimi yaklaşımımızla sistem kesintilerini en aza indirin.

essentia
Basic
12 hafta
 • Organizasyon yapınız maksimum 3 tüzel kişilikten oluşuyorsa,
 • SAP® ERP’deki aktif modül sayınız 6’dan az ise,
 • Veri tabanınızın büyüklüğü 500 GB’tan az ise,
 • non-SAP® sistem entegrasyonunuz 3’ten az ise,
 • Sisteminizi SAP® S/4HANA’ya dönüştürüp 25 yeni FIORI uygulamasını devreye alarak yeni nesil ERP’nin inovasyonlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz..
extended
Standard
18 hafta
 • Organizasyon yapınız maksimum 5 tüzel kişilikten oluşuyorsa,
 • SAP® ERP’deki aktif modül sayınız 9’dan az ise,
 • Veri tabanınızın büyüklüğü 1.5 TB’tan az ise,
 • non-SAP® sistem entegrasyonunuz 5’ten az ise
 • Sisteminizi SAP® S/4HANA’ya dönüştürüp,
 • 50 yeni FIORI uygulamasını devreye alıp,
 • Yeni uygulama ve modülleri kullanmaya başlayabilir,
 • 50’ye kadar custom objenizin performansını Nagarro + MBIS ABAP optimizer ile iyileştirebilir,
 • SAP® S/4HANA’nın inovasyonlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz.
premium
Advanced
22 hafta
 • Organizasyon yapınız maksimum 10 tüzel kişilikten oluşuyorsa,
 • SAP® ERP’deki aktif modül sayınız 12’den az ise,
 • Veri tabanınızın büyüklüğü 3 TB’tan az ise,
 • non-SAP® sistem entegrasyonunuz 10’dan az ise,
 • Sisteminizi SAP® S/4HANA’ya dönüştürüp,
 • 100 yeni FIORI uygulamasını devreye alıp,
 • Yeni uygulama ve modülleri kullanmaya başlayabilir,
 • 100’e kadar custom objenizin performansını Nagarro + MBIS ABAP optimizer ile iyileştirebilir,
 • SAP® S/4HANA’nın inovasyonlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz

İşletmenize en uygun paketi seçmek için bizimle iletişime geçerek
süreç danışmanlığı hizmetimizden faydalanmaya başlayın.

İletişime Geç

S/4HANA geçiş yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak açıklandığı e-Kitabımızı
indirebilirsiniz:

Günümüzün zorlu iş koşullarına uyum sağlamak için bir yandan S/4HANA’ya bir an önce geçmek istiyor diğer yandan bu geçişin süresi, maliyeti ve halen yürüyen operasyonları aksatacak etkilerini düşünerek ciddi endişeler hissediyor olabilirsiniz. Endişelerinizi bir kenara bırakın ve Nagarro + MBIS’in özel olarak geliştirdiği ve bugüne dek başarıyla uyguladığı özel metodolojisi Springfield ile tanışın, S/4HANA’ya haftalar içinde geçiş yapın.

İndir

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

mesut
Mesut CAN
AGT, Proje Müdürü
“AGT’nin dijital çekirdeğini dönüştürdük! 10’dan fazla uydu sistemle entegre ECC sistemimizi Springfield metodolojisiyle Nagarro + MBIS’in deneyimli ekibiyle birlikte pandemiye rağmen 4 ayda S/4HANA’ya dönüştürdük. PMI standartlarına uygun yönettiğimiz ve çevik yaklaşımı entegre ettiğimiz projemiz sonucunda yalınlaşan, hızlanan ve güncellenen Bilgi Sistemleri altyapımız yeni teknolojilere hazır. Analitik yönetim reflekslerimiz güçlendi. Birlikte başarılı projelere imza attığımız Nagarro + MBIS’e teşekkür ederiz.”

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz