SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları

Candan Çetin
SAP Çözüm Danışmanı

Birçok ülkede S/4HANA yatırımları, toplamda, diğer SAP çözümleri yatırımlarını aştı. Peki S/4HANA işletmelere ne gibi faydalar sağlıyor? Halihazırda SAP kullanan şirketler, bu versiyona ne zaman ve nasıl geçmeli? Dönüşümü planlarken hangi kriterler göz önüne alınmalı? İhtiyaç duyulan yeni modüller ECC’de mi yoksa S/4HANA sisteminde mi devreye alınmalı? Her şirket rekabet avantajı ve pazara hâkimiyeti sağlayan S/4HANA’nın dijital çekirdeğinden farklı şekillerde faydalanırken, geçiş yöntemleri de tamamıyla organizasyona özgü olmalıdır. Doğru yaklaşım seçilerek uygulanmadığında sancılı bir süreç halini alan dönüşüm projelerine, titizlikle yaklaşıldığında makul bütçelerle katma değer elde etmek hiç de zor değil. MBIS’in eşsiz bilgi birikimi ve çözüm odaklı dönüşüm projeleri tam da bunun için hizmetinizde.

SAP S/4HANA, entegre çözümleri ve bulut hizmetleri ile işletmelere en güçlü tedarik zincirine sahip olmaktan en iyi müşteri deneyimini sunmaya kadar birçok avantaj sağlayan bir akıllı ERP çözümüdür. SAP S/4HANA’ya geçen işletmeler iş süreçlerini daha verimli yöneterek daha doğru ve hızlı kararlar alırken, karşılaştıkları zor dönemlere çok önceden hazır olurlar.

Mevcut iş süreçlerinizi bu ERP sistemine sorunsuz bir şekilde taşımanız da, düşündüğünüzden çok daha kolay, hızlı ve düşük maliyetlidir.

 1. SAP S/4HANA Avantajları
 2. SAP S/4HANA’ya Geçiş Yaklaşımları

            2.1. Greenfield

            2.2. Brownfield

            2.3. Bluefield

            2.4. MBIS Springfield

 1. S/4HANA Geçiş Yaklaşımları Karşılaştırması
 2. SAP S/4HANA Dönüşüm Metodolojileri Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
 3. İş Süreçlerinize Göre Size En Uygun Yaklaşımı Nasıl Belirleyebilirsiniz?
 4. Neden MBIS Springfield?

SAP S/4HANA Avantajları

SAP S/4HANA, bulut bilişim ile iş modellerini yeniden şekillendirmenizi ve son teknoloji uygulamalar ile inovasyonu artırmanızı teşvik ederek rekabet ortamında öne çıkmanızı sağlar.

Mevcut koşullara göre anında yenilenebilen ve çevik kararlar almanıza olanak sağlayan SAP S/4HANA yetenekleri aşağıdaki gibidir:

 • Makine öğrenimi (Machine Learning) sayesinde iş modelinizde farklılaşma
 • Yapay zeka (Artificial Intelligence) desteğiile bilgiyi daha etkili değerlendirme fırsatı ve performans artışı
 • Gerçek zamanlı gelişmiş analitikleri %30 daha az eforla elde etme

SAP S/4HANA’nın iş süreçlerinde verimliliğinizi artıracak diğer faydaları ise şöyledir:

 • Gelişmiş kullanıcı deneyimi ile çok daha az hataya sebebiyet vermesi
 • Herhangi bir cihaz üzerindeki bir web tarayıcısından kolayca erişilebilir olması
 • Toplu işlemler, gecikmeler, güvenilir olmayan veriler ve geçici geliştirmeler gibi IT ortamınızdaki karışıklıkları ortadan kaldırması
 • In-memory ve kolon bazlı veritabanı ile veri depolama alanında %50 tasarruf sağlaması

Siz de, daha etkin ve başarılı bir kullanıcı deneyimi sunmak için akıllı ERP SAP S/4HANA’nın tüm gelişmiş yeteneklerinden ve işletmenize sağlayacağı faydalardan, esnek kurulum seçenekleri sayesinde hızlıca faydalanabilirsiniz.

SAP S/4HANA’ya Geçiş Yaklaşımları

Akıllı ERP çözümü SAP S/4HANA’ya geçiş süreci, birçok işletme tarafından maliyetli, karmaşık ve vakit alan bir süreç olarak görülmektedir.

İşletmelerin SAP sistemlerinin ve süreç yapılarının olgunluk düzeyleri, stratejik hedefleri, mevcut iş yoğunlukları, ekonomik koşullar, yaşadıkları süreçsel ve sistemsel sorunlar ve bunlara benzer birçok etken geçiş sürecini daha da zorlaştırabilir.

Bu noktada, en başarılı geçiş deneyimini sunan MBIS Springfield dönüşüm yaklaşımı başta olmak üzere, her işletmenin kendi ihtiyaçlarına yönelik ayrı proje uygulama yaklaşımları bulunmaktadır.

Greenfield

Greenfield yaklaşımı, uçtan uca tüm iş süreçlerini sıfırdan tasarlayarak ‘temiz’ bir ERP’ye sahip olmak isteyen işletmeler için hayata geçirilen bir S/4HANA proje uygulamasıdır.

Greenfield yaklaşımı ile SAP S/4HANA Dönüşümü’nde mevcut sistemdeki ana veriler özet olarak taşınır, eski özel geliştirmeler elimine edilir ve tüm süreçler için ‘yeniden tasarım’ (redesign) ve sadeleştirme sağlanarak yeni bir SAP ortamı oluşturulur.

Tüm iş süreçlerinin temelini etkileyen ve işletmeler için önemli bir dönüşüm yaklaşımı olan Greenfield ile SAP S/4HANA Dönüşüm projesini hayata geçirmek, adaptasyon ve stabilizasyon süreçleri sebebiyle uzun zaman ve efor gerektirir. Bu da maliyetlerinve proje karmaşıklık düzeyine ilişkin risklerin daha yüksek olmasıyla sonuçlanabilir.

GreenField yaklaşımı ile yürütülen geçiş projelerinde iş birimlerinin katılımına duyulan ihtiyacın fazla olmasına ve geçmişe dönük işlemsel verilerin aktarılmaması nedeniyle raporlamalarda zorluklar yaşanabilmesine rağmen, tüm süreçlerin sade, basit ve çevik şekilde yönetilebilmesini sağlayan kaçınılmaz bir dijital dönüşüm fırsatıdır.

Brownfield

Brownfield, iş süreçlerini yeniden tasarlamaya ihtiyaç duymayan işletmeler için ideal bir dönüşüm yaklaşımıdır. İşletmelerin operasyonel süreçlerini kesintiye uğratmadan ve geçmişe dayalı verilerini tamamen koruyarak S/4HANA’ya geçişlerine olanak tanır.

Brownfield, S/4HANA teknolojisinin sağlayacağı veri modeli ve süreç yönetimi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmeler için yürütülecek bir faaliyet dizisi ile SAP sistemlerinin teknik yükseltme (upgrade) çalışması olarak da görülebilir.

Greenfield’a göre daha az maliyetli olan ve daha kısa sürede uygulanması mümkün olan Brownfield, mevcut sistemin kod tabanının %90’ı aynı kalmasına rağmen, SAP S/4HANA’ya geçiş sürecinde veri modelinde önemli ve temel değişiklikler gerçekleştirdiği için yalın ve çevik süreç yönetimini teşvik eden bir dönüşüm yaklaşımdır.

Bununla beraber, süreçlerde değişiklik yapılmaması nedeniyle iş modellerinin iyileştirilememesi söz konusu olabiliyorken, süreç ve iş modeli bağlantılı stratejik kazanımlar S/4HANA geçişinden sonraya ötelenir.

Bluefield

Geçmişe dayalı verilerini korumak isteyen, beraberinde de iş süreçlerini yeniden tasarlamak isteyen işletmeler için Bluefield, SAP S/4HANA Dönüşümü’ne ideal bir yaklaşımdır.

Greenfield benzeri bir uygulama ile yeni bir S/4HANA sistemi oluşturulur ve seçilen miktarda özel geliştirmenin taşınması sağlanır. Brownfield’a ne kadar yakınsanız, yani süreçlerinizin ne kadar az dönüşüme ihtiyacı varsa, S/4HANA’ya geçişin bir parçası olarak geçmiş verileri dönüştürmek ve yüklemek de o kadar kolay olur, fakat, projenin karmaşıklığı nedeniyle özellikle veri transferi konusunda iş birimlerinin yoğun desteğine gereksinim duyulur.

Bununla beraber, eski verilerin aktarımını sağlamak için sayıları pek de fazla olmayan global araçlar kullanılması gerekmektedir. Sürecin tüm karmaşıklığını yönetmek ve bu yöntemde ihtiyaç duyulan araçların kullanılabilmesi için, diğer yaklaşımlara kıyasla daha uzun ve detaylı çalışma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum, proje süresinin göreceli olarak uzun ve yüksek maliyetli olmasına sebebiyet verir.

Bluefield yaklaşımı karmaşıklığı gereği önemli bir efor gerektirse de, geçmiş büyük verileri (historical master data) kaybetmeden, yeniden tasarlanmış bir sistem temelinde tüm iş süreçlerinin S/4HANA’nın kanıtlanmış, modern iş uygulamaları doğrultusunda yapılandırılmasına fırsat verir.

SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları

Springfield, MBIS tarafından geliştirilmiş ve bugüne dek başarıyla uygulanmış bir SAP S/4HANA dönüşüm yaklaşımıdır.

İş süreçlerini sıfırdan tasarlayarak gerçekleştirilen S/4HANA Dönüşüm yaklaşımı ile, süreçlere hiç müdahale etmeden tamamen teknik bir S/4HANA geçişi gerçekleştirmek arasındaki boşluğu dolduran bir geçiş metodolojisi olarak konumlanır.

MBIS Springfield hem geçmişe dönük verilerinizi koruyarak ve yeni sisteme taşımak istediğiniz verileri seçerek S/4HANA’ya geçmenizi, hem de SAP sistemlerinin teknolojik ve işlevsel avantajlarından yararlanmanızı sağlar.

MBIS Springfield’ı diğer yaklaşımlardan farklı kılan bir diğer özelliği ise, S/4HANA’nın getirdiği ek modül ve fonksiyonların geçiş sürecinde devreye alınması ve böylelikle ek projelendirmeye gerek kalmadan geçişin ilk günü itibarıyla kullanımına imkan sağlamasıdır.

Böylece optimum sürede, minimum maliyet ve iş birimi katılımıyla S/4HANA’nın teknoloji ve süreç sadeleştirme avantajlarından hemen yararlanabilirsiniz.

SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları
Yaklaşım özelinde süreç ve verilerin S/4HANA’ya taşınması

SAP S/4HANA Geçiş Yaklaşımları Karşılaştırması

Eğer dönüşüm metodolojilerini hangi kriterlere göre değerlendireceğinizi bulmakta zorlanıyorsanız; S/4HANA’ya geçiş yaklaşımlarının sağladığı stratejik kazanımlar, projelerin başarı riskleri, karmaşıklık düzeyleri ve çok daha fazla etkenin karşılaştırıldığı tablomuzu incelemek size yardımcı olabilir.

SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları
SAP S/4HANA Dönüşüm Metodolojileri Karşılaştırma Tablosu

Yukarıdaki tablo göz önüne alacağınız kriterler konusunda size fikir sağlasa da farklı organizasyonel yapılar bu parametreleri değiştirebilir. Örneğin, kendi SAP danışmanlarını bünyesinde barındıran, çok sayıda senior anahtar kullanıcıyla iş süreçlerini yürüten, birçok dijital dönüşüm projesini başarıyla tamamlamış bir organizasyon; sistemsel olarak köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunda bir greendfield projesini görece daha kısa zamanda tamamlayabilir. (Dönüşüm konusunun tüm detaylarını deneyimli danışmanlarımızdan dinlemek ve aklınızdaki soruları sormak için bizimle temasa geçebilirsiniz)

SAP S/4HANA Dönüşüm Metodolojileri Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Greenfield

Avantajlar

 • Yeni süreç tasarımları ile iş modellerinin geliştirilmesi sonucu iş performansına yönelik olumlu yansımalar
 • Şirket içi süreçlerin etkinlik düzeyinin iyileştirilmesi

Dezavantajlar

 • Proje süresi ve maliyet
 • Proje karmaşıklık düzeyi ve buna ilişkin riskler
 • İş birimlerinin katılımına duyulan ihtiyaç
 • Veri aktarımları nedeniyle geçmişe dönük raporlama zorlukları
 • Adaptasyon ve stabilizasyon
 • Geçmişe dönük işlemsel verilerin aktarılmaması
 • Güçlü bir “değişim (change management)” gerekliliği

Brownfield

Avantajlar

 • S/4HANA’nn sunduğu teknoloji, veri modelleri ve süreç sadeleştirme avantajlarından zaman kaybetmeden yararlanabilme
 • Maliyet
 • Proje süresi
 • İş birimlerine duyulan ihtiyacın az olması
 • Adaptasyon, değişim yönetimi ve stabilizasyon

Dezavantajlar

 • Süreçlerde değişiklik yapılmaması nedeniyle iş modellerinin geçiş sürecinde iyileştirilememesi
 • Süreç ve iş modeli bağlantılı stratejik kazanımların ötelenmesi

Bluefield

Avantajlar

 • S/4HANA’nın sunduğu teknoloji, veri modelleri, süreç optimizasyonları ve sadeleştirme avantajlarından yararlanabilme
 • Eski verilerin yeni sisteme taşınabilir olması

Dezavantajlar

 • Eski verilerin aktarımı sürecinin karmaşıklığı ve bu yöntemde ihtiyaç duyulan araçların kullanılabilmesi için uzun ve detaylı çalışma ihtiyacı
 • Proje süresinin uzunluğu
 • Projenin karmaşıklığı nedeniyle özellikle veri transferi konusunda iş birimlerinin yoğun desteğine gereksinim duyulması
 • Farklı araçlara duyulan ihtiyacın proje maliyetini arttırması

MBIS Springfield

Avantajlar

 • Optimum sürede, minimum maliyet ve iş birimi katılımıyla S/4HANA’nın teknoloji ve süreç sadeleştirme avantajlarından hemen yararlanabilme
 • Stratejik kazanımların hızla devreye alınması
 • Verilerin seçilerek yeni sisteme taşınması
 • S/4HANA ile gelen yeni modüllerin geçiş ile birlikte kullanıma açılması

Dezavantajlar

 • Tüm süreçlerin geçiş sürecinde iyileştirilememesi

İş Süreçlerinize Göre Size En Uygun Yaklaşımı Nasıl Belirleyebilirsiniz?

Mevcut sisteminizde az sayıda geliştirme barındırıyor ve çoğu iş sürecinizin organizasyon hedeflerinizle örtüştüğünü düşünüyorsanız, fazla vakit kaybetmeden brownfield yaklaşımıyla bir proje geliştirmeyi gündeminize almalısınız.

Benzeri durumlarda, S/4HANA’ya tek seferde geçmek için yeterli bütçe, insan kaynağı ve zamanınız varsa greenfield ihtiyacınız olan S/4HANA Dönüşüm yaklaşımıdır.

Fakat, siz S/4HANA’ya tek seferde geçmek yerine, süreçlerin tasarımını yaparak süreçlerinizi kademeli olarak S/4HANA içinde iyileştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Bu durumda da, sadece seçilecek süreçlerin tasarımının yapılması ve seçilecek verilerin aktarımı için alınması gereken araçlar ve uygulamalar için bütçe, insan kaynağı ve zamanınız varsa Bluefield yaklaşımından istifade edebilirsiniz.

Eğer hesap planı değişikliği, üretimi make-to-order’dan make-to-stock’a taşıma, organizasyon yapısı reformu gibi büyük sistemsel değişikliklere ihtiyaç duymuyor ve bazı yeni fonksiyonelitelerin işletmeniz için faydalı olabileceğini hissediyorsanız MBIS Springfield metodlojisi sizin için en uygun dönüşüm yaklaşımı olacaktır. Springfield, S/4HANA’nın yeni fonksiyonlarını devreye almayı ve süreçlerinizin kalan kısmını kademeli olarak S/4HANA içinde iyileştirmeyi size stratejik bir opsiyon olarak sağlar.

SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları
İş süreçleri esas alınarak doğru yaklaşım nasıl belirlenir?

Neden MBIS Springfield?

En hızlı ve en avantajlı dönüşüm yaklaşımlarından Springfield’i neden tercih etmelisiniz?

Deneyimlenmiş ve başarılı olmuş bir yaklaşım ile haftalar içinde S/4HANA’ya geçiş sağlayan Springfield en hızlı dönüşüm yöntemlerinden biri iken, yine aynı hızla S/4HANA’nın teknolojik ve işlevsel avantajlarından en kısa sürede yararlanmanıza imkan sunar.

 • MBIS Ar-Ge tarafından dönüşüm süreçleri için özel olarak geliştirilen araç ve kokpitlerin kullanımı S/4HANA’ya geçişi kolaylaştırır.
 • Önceden belirlenen süreç değişiklikleri ile hem teknik geçiş hem de seçilmiş yeni SAP S/4HANA fonksiyonları (örn. Fiori, CM) aynı anda canlı kullanıma alınır.
 • Geçmişe dönük verilerin aktarılması sayesinde, raporlama kısıtları nedeniyle oluşabilecek kritik karar alma sorunları yaşanmaz.

Springfield diğer yaklaşımlara kıyasla fazla kaynak kullanımını önler:

 • İş birimlerinin katılım ihtiyacı Bluefield ve Greenfield’a oranla çok düşüktür.
 • Bluefield yaklaşımında gerekli olan, göreceli olarak maliyetli, veri aktarımı araç ve uygulamalarına ihtiyaç duyulmaz.
 • Maliyetin elde edilecek değere oranı son derece düşüktür.

Kısa ve orta vadedeki taktiksel iş kazanımlarının hemen elde edilmesi, stratejik hedefler için S/4HANA’ya geçiş sonrası kademeli uygulama olanağı sunması ve MBIS’in deneyimi ve seçkin danışmanlık kadrosu ile projeye ilişkin risklerin minimize edilmesi de, Springfield yaklaşımının daha çok ilgi çekmesini sağlayan önemli niteliklerindendir.

Siz de SAP’nin standart yaklaşımlarının bir kombinasyonu olarak geliştirdiğimiz ve bugüne dek başarıyla uyguladığımız özel Springfield metodolojisi ile S/4HANA’ya haftalar içinde geçiş yapın. İşletmenizin tüm ihtiyaçlarına yönelik akıllı ERP çözümü ile pazarda hakimiyetinizi kurun.

MBIS’in danışmanlık tecrübelerinden yararlanarak işletmenize özel dönüşüm reçetenizi birlikte yazmak ve başarı hikayelerimiz arasında yer almak için bizimle iletişime geçin!

Sevil Bayraktar
MBIS AR-GE Merkezi Çözüm Mimarı

e-Muhasebe Fişi Ürünümüzle İş Süreçleriniz Rahatlıyor!

Endüstri 4.0, diğer bir deyiş ile dijitalleşme çağı başlayalı ve rüzgarı arkamıza...

Devamını Oku
Okan Yıldırım
MBIS İş Geliştirme Uzmanı

KVKK ile İlgili Süreçleri Etkili Bir Şekilde Yönetmenin Yolu

Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve depolanması konusunda yaşanan büyük değişimler, dijital...

Devamını Oku
Gamze Akkuş
SAP CX Danışmanı

Mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sunuyor musunuz?

Başarılı şirketler sadece problemler ortaya çıktığında aksiyon almazlar, bu sorunlar henüz ortaya...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz