Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?

Nisa Başyurt
İş Çözümleri Yöneticisi

Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında hızla değişen dinamiklere ayak uydurabilmek adına kullanılan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), iş süreçlerini daha verimli hale getiren bir teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bu inovatif yaklaşım, yazılım robotlarının kullanımıyla tekrar eden görevleri otomatikleştirme prensibine dayanmaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?

İnsan etkileşimini en aza indirerek, tekrarlayan ve rutin işleri hızlı, hatasız ve verimli bir şekilde yerine getirme yeteneğiyle RPA, işletmelerin operasyonel süreçlerini dönüştürme ve dijitalleştirme konusunda önemli bir araç haline gelmiştir

Bu blog içeriğinde, RPA ile ilgili merak edilen tüm detayları kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

İçindekiler

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? 

1. RPA’ya Giriş 

2. RPA’nın Tarihi 

3. RPA Nasıl Çalışır? 

3.1. RPA’nın Bileşenleri 

3.2. RPA ile Geleneksel Otomasyon Arasındaki Fark 

4. RPA’nın Faydaları 

5. RPA Uygularken Karşılaşılan Zorluklar 

6. RPA Kullanan Sektörler 

7. RPA Araçları ve Yazılımları 

8. RPA’nın Geleceği 

9. RPA ve Yapay Zeka 

10. Sonuç 

11. SSS

1. RPA’ya Giriş

Yaygın olarak RPA olarak da bilinen, Robotic Process Automation, işletmelerin yazılım robotları kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan bir teknolojidir. 

Bilgisayarınızda oturan ve bir insan gibi görevleri gerçekleştiren sanal bir robotu hayal edin – işte RPA bu şekilde çalışır! RPA çözümleri, satış ve pazarlama, insan kaynakları, finans ve muhasebe, tedarik zinciri gibi farklı alanlardaki tekrar eden, veri odaklı ve insan hatalarına açık iş süreçlerinde robotik varlıkların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu da işletmelerin kaynaklarını daha stratejik ve verimli bir şekilde yönlendirmesine imkan tanır. 

Ayrıca, RPA, farklı departmanlar arasında işbirliği ve bilgi akışının artmasında da kritik bir rol oynar. 

Günümüzdeki modern RPA çözümleri, yapay zeka, makine öğrenimi ve bulut bilişim gibi en yeni dijital teknolojilerle entegre edilerek sürekli olarak güçlendirilmektedir, bu da RPA’nın zamanla artan bir etkinlik ve genişleyen bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

2. RPA’nın Tarihi

Robotik Süreç Otomasyonu’nun kökenleri, akıllı otomasyona geçişin ilk adımlarıyla 1960’lara kadar uzanmasına rağmen, terimin günlük dilde yaygın olarak kullanılması 2000’li yılların başlarına denk gelir. 

Otomasyonun temel amacı, insan ile makine arasında iş paylaşımını en uygun şekilde sağlamaktır, ki bu da belirli bir rutinde ilerleyen işlerin insan etkisini minimize ederek makine veya robota devredilmesini içerir. 

RPA teknolojisi, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetme kapasitesiyle kısa sürede önemli bir popülerlik kazanmıştır.

İş süreçlerinin hız kazanması, çalışan motivasyonundaki artış, süreçlerin minimal hata ile tamamlanması, maliyet tasarrufu sağlaması ve yatırım getirisinin yüksek olması gibi avantajlar göz önüne alındığında, RPA teknolojisinin gelecekte daha da yaygınlaşacağı zaten öngörülmekteydi. 

RPA’in sürekli evrim geçiren bu yapısı, günümüzde altın standart olarak kabul edilen veriyi kullanarak geleceğin diğer önemli teknolojileri olan yapay zeka (AI) ve bulut bilişimle entegre edilebilme potansiyelini daha da güçlendiriyor.

3. RPA Nasıl Çalışır?

Robotik süreç otomasyonu, dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşimde bulunarak, tekrarlayan, tahmin edilebilir ve kural tabanlı insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, devreye alınmasını ve yönetimini sağlayan etkileyici bir yazılım teknolojisidir. 

Bu teknoloji, iş süreçlerini daha verimli hale getirme amacını taşırken, bir dizi temel yeteneği kullanarak bu hedefe ulaşır.

Yazılım robotları, insanlar gibi ekrandaki bilgileri anlama, sistemler arasında gezinme, verileri tanımlama ve çıkarma gibi görevleri yerine getirebilir. Ancak bu robotlar, bu görevleri insanlardan daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde gerçekleştirme avantajına sahiptir.

Bu durum, yüksek hacimli görevleri etkili bir şekilde üstlenmelerine olanak tanır ve çalışanların daha fazla odaklanabileceği stratejik ve yaratıcı görevlere yönlendirilmesine yardımcı olur.

“Taklit” eylemi, RPA’nın hedeflediği süreçler içinde çalışanın yaptığı işlemleri robotlara öğretme anlamına gelir. Belirli bir iş süreci öğretildiğinde, yazılım robotları bu süreci tekrar etme yeteneğine sahip olur.

3.1. RPA’nın Bileşenleri

RPA, üç temel bileşen etrafında şekillenir: bir bot, bir kullanıcı arayüzü ve bir kontrol merkezi. Botlar, belirlenen görevleri yerine getirirken, kullanıcı arayüzü özelleştirmeye imkan tanır ve kontrol merkezi, botları etkin bir şekilde yönetir.

3.2. RPA ile Geleneksel Otomasyon Arasındaki Fark

Her ikisi de otomatikleştirmeyi amaçlasa da, RPA müdahaleci değildir ve insan eylemlerini taklit ederken, geleneksel otomasyon daha derin sistem entegrasyonunu gerektirir. RPA’nın esnekliği ve hızı, geleneksel otomasyonun ötesinde bir etkileşim ve uygulama kolaylığı sunar.

 4. RPA’nın Faydaları

RPA, işletmelere bir dizi önemli avantaj sunarak, maliyet tasarrufundan gelişmiş doğruluğa kadar geniş bir yelpazede etkileyici sonuçlar elde etmelerine olanak tanır. 

En belirgin avantajlardan biri, 24/7 kesintisiz çalışma yeteneğidir. RPA, yorulmayan bir iş gücü sağlayarak, süreçleri gece gündüz demeden etkin bir şekilde yönetme kapasitesine sahiptir.

Maliyet tasarrufu açısından, RPA’nın tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirmesi, iş süreçlerindeki verimliliği artırırken aynı zamanda operasyonel maliyetleri minimize eder. Bu, çalışanların daha stratejik ve değer yaratan görevlere odaklanmalarına imkan tanır.

Gelişmiş doğruluk da RPA’nın öne çıkan bir avantajıdır. İnsan hatasının minimize edildiği bu otomasyon süreci, veri doğruluğunu artırarak iş süreçlerinin daha güvenilir ve tutarlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Bu da işletmelerin müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar.

 5. RPA Uygularken Karşılaşılan Zorluklar

RPA’nın getirdiği birçok avantajın yanında, uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar da dikkate alınmalıdır.

 İş süreçlerinin karmaşıklığı, dinamizmi ve potansiyel değişimleri göz önünde bulundurulması başarılı bir RPA uygulamasının temelini oluşturur. Ayrıca, süreçlerin RPA ile otomasyonu için uygunluğu değerlendirilirken, iş süreçlerinin özelleştirilmesi ve uyarlanması gerekliliği de önemli bir faktördür.

Güvenlik, RPA uygulamalarının hayata geçirilmesinde başka bir önemli zorluk alanıdır. Özellikle hassas verilerin işlendiği iş süreçlerinde, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Veri güvenliğini sağlamak, müşteri güvenini korumak ve uyumluluk standartlarına uygunluğu sağlamak için güçlü bir güvenlik çerçevesi oluşturmak kritiktir. Bu bağlamda, RPA uygulamalarının veri güvenliği standartlarına tam uyumluluğu sağlamak, başarılı bir uygulama için önemlidir.

RPA uygulamalarında karşılaşılan diğer bir zorluk da organizasyon içindeki değişim yönetimidir. İnsanların alışık oldukları iş süreçlerindeki değişikliklere uyum sağlamak ve RPA’nın getirdiği otomasyonla birlikte çalışmak, özenle yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Eğitim ve iletişim stratejileri geliştirmek, çalışanların RPA teknolojisini benimsemelerine ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu noktada, liderlik ve organizasyonel kültürün değişimi destekleyici bir şekilde yönlendirmesi, RPA’nın başarıyla uygulanması için önemlidir.

 6. RPA Kullanan Sektörler

RPA’nın etkileyici potansiyeli, finanstan sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede sektörlerin bu teknolojiyi benimsemelerine öncülük etmiştir. 

Finans sektöründe, RPA’nın kullanımı özellikle karmaşık finansal işlemlerin otomatize edilmesi ve hızlı veri analizi için ideal bir çözüm sunar. Bu, finansal kurumların iş süreçlerini optimize etmelerine, hata oranlarını düşürmelerine ve müşteri hizmetlerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Sağlık sektörü, RPA’nın sağladığı otomasyon avantajlarından önemli ölçüde faydalanmaktadır. Hastane ve kliniklerdeki rutin operasyonlardan sağlık kayıtlarının yönetimine kadar birçok süreç, RPA kullanılarak daha verimli ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu da sağlık sektöründe zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda hasta bakımında kaliteyi artırır.

Üretim ve lojistik sektörleri de RPA’nın potansiyelinden büyük ölçüde yararlanan sektörler arasında yer alır. Tedarik zinciri yönetimi, envanter takibi ve sipariş işleme gibi süreçler, RPA ile otomatize edilerek daha hızlı, daha doğru ve daha maliyet etkin hale getirilebilir. Bu da şirketlerin rekabet avantajını artırırken, operasyonel süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Her sektörde farklı ihtiyaçlar ve süreçler bulunsa da, RPA’nın adaptasyonu genel olarak iş süreçlerini optimize etme ve rekabet avantajı elde etme amacı taşıyan birçok sektörde hızla artmaktadır.

 7. RPA Araçları ve Yazılımları

RPA alanındaki dinamik gelişmelerle birlikte, birçok etkileyici RPA aracı ve yazılımı ortaya çıkmıştır. UiPath ve Blue Prism gibi öne çıkan araçlar, kullanıcı dostu arayüzleri ve geniş özellik setleriyle dikkat çeker. 

UiPath, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen kullanıcı dostu arayüzü ve zengin özellik seti ile tanınırken, Blue Prism endüstri standardı güvenilirlik ve güvenlik sağlama konusundaki liderliğiyle bilinir.

Ancak, doğru RPA aracını seçmek, başarılı bir uygulama için hayati bir adımdır. Şirketlerin ihtiyaçları, süreç karmaşıklığı, güvenlik gereksinimleri ve ölçeklenebilirlik gibi faktörler, RPA aracının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

 İşletmelerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde uygun aracı seçmek, RPA uygulamasının verimli, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Bu nedenle, RPA araçlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve doğru seçim süreci, şirketlerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarında kritik bir faktördür. 

 8. RPA’nın Geleceği

Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle birleşen RPA, gelecekte iş süreçlerini dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. 

Yapay zeka algoritmalarındaki ilerlemeler, RPA botlarının daha akıllı ve esnek hale gelmesini sağlamakta, böylece karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmelerinin önünü açmaktadır.

Bu evrim, RPA’nın sadece tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekle kalmayıp aynı zamanda veri analizi, karar verme süreçleri ve problem çözme yeteneklerini güçlendirerek daha stratejik bir rol üstlenmesine olanak tanıyabilir. 

Gelecekte, RPA, iş süreçlerinin daha sofistike ve stratejik yönlerini ele alarak işletmelerin rekabet avantajını artırmasına yardımcı olabilir.

Bu bağlamda, RPA’nın geleceği, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli olarak evrilecek ve iş dünyasının dijital dönüşümünde önemli bir faktör olmaya devam edecektir. 

 9. RPA ve Yapay Zeka

RPA’nın yapay zeka ile birleştiğinde ortaya çıkan sinerji iş süreçlerini daha da geliştirebilir. Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz edebilme ve öğrenme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, RPA’nın sadece belirli kurallara göre çalışmasından öteye geçmesini sağlar.

RPA ve yapay zeka entegrasyonu, özellikle karmaşık karar alma süreçlerinde etkilidir. RPA’nın sağladığı operasyonel veriler, yapay zeka algoritmalarının daha iyi ve hızlı kararlar almasına katkı sağlar. 

Bu sayede iş süreçlerinde daha dinamik ve adaptif bir yaklaşım benimsenir, çeşitli senaryolara uyum sağlanabilir.

Örneğin, müşteri hizmetleri süreçlerinde RPA’nın rutin görevleri üstlenmesiyle birlikte, yapay zeka müşteri taleplerini analiz ederek daha kişiselleştirilmiş çözümler sunabilir. Bu entegrasyon, işletmelerin hem operasyonel verimliliği artırmasına hem de müşteri deneyimini iyileştirmesine olanak tanır.

 10. Sonuç

RPA, işletmelerin operasyonel süreçlerini dönüştürerek önemli avantajlar sağlar:

  • Hız: Robotlar, elektronik girdi, hesaplama ve veri düzenleme gibi süreçleri insanlardan daha hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Otomatikleştirilen işlemler sayesinde iş süreçlerinde belirgin bir hız artışı elde edilir, zaman daha verimli kullanılır.
  • Doğruluk: Robotlar, sürekli tekrar edilebilen işlemleri hatasız bir şekilde gerçekleştirir. İnsan faktöründen kaynaklanan hataların önüne geçilir, böylece iş süreçleri daha düşük hata oranlarıyla tamamlanır.
  • Verimlilik: Tekrar eden ve zaman alan işlerin otomatize edilmesi, çalışanların daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlar. Bu da çalışanların kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayarak genel verimliliği artırır.
  • Süreklilik: RPA, belirli zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi gereken süreçleri 7/24 kesintisiz bir şekilde yürütebilir. İnsanların izinli olduğu durumlarda bile süreçlerin aksamadan devam etmesini sağlar.
  • Çalışan/Müşteri Memnuniyeti: RPA, çalışanları monoton ve tekrarlayan görevlerden kurtararak iş memnuniyetini artırır. Çalışanların daha stratejik ve tatmin edici görevlere odaklanmalarını sağlar, bu da genel müşteri memnuniyetini artırır.

 11. SSS

  • RPA ile Yapay Zeka arasındaki fark nedir?

RPA tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken, yapay zeka insan zekasını taklit eder.

  • RPA iş tehdidi midir?

RPA sıkıcı görevleri ele alabilir, bu da insanların daha değerli aktivitelere odaklanmasına olanak tanır.

  • RPA’nın uygulanması ne kadar sürer?

Süreç karmaşıklığına bağlı olarak haftalar ile aylar arasında değişebilir.

  • RPA hata yapabilir mi?

Doğru programlandığında, RPA botları insanlardan daha az hata yapmaya eğilimlidir.

  • RPA tüm işletmeler için uygun mudur?

RPA, birçok işletmenin dijital dönüşüm çabalarının merkezinde yer alır. RPA teknolojisi, müşteri hizmetleri, finans, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, muhasebe, satış, sağlık hizmetleri ve bilgi teknolojileri gibi birçok farklı alanda farklı görevler üstlenecek şekilde konumlanabilir. Bu nedenle, iş ihtiyaçlarına ve süreçlere uygun bir şekilde uyarlanabilir.

RPA ile İş Gücünün Geleceğine Hazırlanın

Günümüzde teknolojik gelişmeler, yaşadığımız krizlerle birlikte hızla benimsenmektedir. İşletmelerin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi, her zaman en güncel çözümleri iş süreçlerinde kullanmaktan geçmektedir. Nagarro + MBIS, bu bağlamda sunduğu RPA ürünleriyle işletmelerin geleceğe hazırlanmasına liderlik etmektedir.

RPA, iş tasarımlarında yeni becerilere olan ihtiyacı ortaya koyarak iş gücünün geleceğini şekillendirmektedir. İş dünyasının geleceğinde, insan ile teknolojinin işbirliği ön plandadır. Nagarro + MBIS çözümleri, bu dönüşümde işletmelere güçlü bir destek sağlayarak verimliliği artırır ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Eğer iş süreçlerinizi bir üst seviyeye taşımak ve bütüncül bir dijital dönüşüm sağlamak adına merak ettikleriniz varsa, SAP ürünleri başta olmak üzere, yazılım ve teknoloji yatırımları konusunda 20+ yıllık tecrübeye sahip Nagarro + MBIS ekibi ile iletişime geçebilirsiniz

Candan Çetin
SAP Çözüm Danışmanı

SAP S/4HANA Dönüşüm Yaklaşımları

Birçok ülkede S/4HANA yatırımları, toplamda, diğer SAP çözümleri yatırımlarını...

Devamını Oku
Nazlı Budak Savaş
Kıdemli Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı

SAP S/4HANA Cloud’un Değerini Rise with SAP ile Keşfedin

Dijital dönüşüm adı verilen ve tüm iş süreçlerimizi yürütme şeklimizi kökten...

Devamını Oku
Barış Aybar
GRC Grup Müdürü

SAP GRC – Yönetim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Çözümleri

Siber risklerin, yasal yükümlülüklerin ve yönetimsel zorlukların bu denli arttığı...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz