RISE with SAP – İşletmelerde Dijital Dönüşümün En Akıllı Yolu

Nazlı Savaş
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzmanı

Dijital dönüşüm, artık hayatımızın her alanına entegre olmuş durumda. Üstelik her gün gelişen teknolojiyle birlikte, dijital dünyanın kanalları ve iş yapma yöntemleri sürekli değişiyor. İş dünyasında başarıyı yakalamak istiyorsanız artık sürekli yenilenen bu koşullara adapte olmak yalnızca bir seçenek olmaktan çıktı. Zira dijital dünyanın iş ekosistemi, şirketlerin gerekli plan ve altyapılarla iş süreçlerini sürekli güncel tutmasını talep ediyor.

Bu teknolojik gelişmelere yön veren en önemli unsurlardan biri, şüphesiz tüketici alışkanlıkları. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren COVID-19 pandemisi ise, hayatın her alanındaki ezberleri bozdu ve işletmeleri gerçek anlamda bir dijital dönüşüm sınavından geçirdi.

Buna karşılık birçok işletme, hâlâ dijital dönüşümün yalnızca buluta teknik bir geçiş yaparak veya yeni teknoloji satın alarak gerçekleşeceğini düşünüyor. Elbette ki buluta geçişin dijital dönüşümü gerçekleştirmedeki önemi yadsınamaz. Ancak bu düşünce yüzünden bir işletmenin çalışma biçimini, yeni iş modelleri ve akıllı süreçlerin yardımıyla geliştirme ihtiyacı genellikle göz ardı ediliyor.

Hedeflerle doğru orantılı bir dönüşümün gerçekleşmesi için hizmet olarak altyapı veya yazılım tek başına yeterli değildir. Bu yüzden dijital dönüşümün kapsayıcılığı noktasında kendimize şu soruyu sormalıyız: İşletmelerin kültürünü ve zihniyetini değiştirmesinin, iş süreçlerini yeniden tasarlamasının ve nihayetinde yeni iş modellerini benimseyip rekabet avantajı kazanmasının yolu nedir?

İçindekiler:

1.     RISE with SAP’ye Genel Bakış

Bu noktada sizlere RISE with SAP çözümünü sunuyoruz. Zira bu sorunun ışığında bütünsel bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek için şirketlerin ihtiyacı olan çözüm, sadece teknik kazanımlarla yetinmeyen ve şirketleri geleceğin çalışma biçimlerine hazırlayacak olan iş dönüşümünü kapsamalıdır.

RISE with SAP kendi koşullarınıza ve zaman planınıza uygun doğru iş süreçleri dönüşümü için ihtiyacınız olan her şeyi, üç basit adımda sunuyor. Ama RISE with SAP’nin hizmet olarak iş dönüşümü yaklaşımına geçmeden önce, dijital dünyanın COVID-19’la birlikte değişen ihtiyaçlarına bir göz atalım ve akıllı uygulamaları daha yakından tanıyalım.

2.     COVID-19, Dijital Dönüşümün Yönünü Nasıl Değiştirdi?

Geçtiğimiz yıl, hayatımıza giren COVID-19 pandemisi bize bir kez daha iş dünyasında başarının anahtarının dijital dönüşüm olduğunu gösterdi. COVID-19 krizinden önce, teknolojinin itici güçleri işletmeler için daha ziyade maliyet azaltma ve üretkenliği artırmaya yönelikti. Fakat yaşanan kriz, teknolojinin işletmeler için anlamı ve rolünü de değiştirdi. Değişen dünyada işletmelerin öncelikleri arasında şunlar öne çıkıyor:

 • Zorlu zamanlarda iş süreçlerini çeviklikle yönlendirebilmek için esnekliğe ulaşmak.
 • İş büyümesini ve üretkenliği uçtan uca şeffaflıkla desteklemek.
 • Karbon ayak izini azaltıp döngüsel ekonomiye geçerek sürdürülebilirliğe öncelik vermek.

Krizin etkisini büyük ölçüde azaltarak bu önceliklere çevik bir biçimde ulaşabilmek için ise akıllı işletmeler haline gelmek şart. Bu dönüşüm yolculuğu için ihtiyacınız olan teknolojik altyapıları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • SAP S/4HANA; bir işletmenin hammadde, kişi ve varlıklarına gerçek zamanlı ulaşabilmesi için yararlanacağı akıllı teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, operasyonları sürekli olarak yeniden değerlendirmek ve planlamak için olmazsa olmaz.
 • Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), yoğun emek gerektiren faaliyetleri otomatikleştirerek çalışanların daha fazla katma değere sahip işler yapmasına olanak sağlıyor.

2.1.      On-Premise ERP’den Bulut ERP’ye Geçiş

Dijital dönüşümün teknik anlamda işletmelerden en büyük talebi, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi. Bu da Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) olarak tanımlanıyor. Geçmişte, ERP sistemlerinin büyük çoğunluğu işletmelerin kendi bünyelerinde kurdukları şirket içi (on-premise) sistemlerde işletiliyordu. Fakat dijital dönüşümün hayatımıza getirdiği bulut teknolojisiyle birlikte, ERP sistemleri de diğer birçok uygulama ve araçla birlikte bulut tabanlı ortamlara taşındı.

Buna karşılık, işletmeler hangi ERP sistemini kullanacakları konusunda tereddüt yaşıyor. Peki, bulutta çalışmanın şirket içi sistemlere göre avantajları neler?

Bulut tabanlı ERP, şirket içi bir ağın aksine bir sağlayıcının bulut tabanlı platformunda çalışan ve işletmelerin internet üzerinden erişimine olanak tanıyan bir ERP sistemidir. Şirket içi sistemlerde ise yazılımlar, bir işletmenin kendi bilgisayarlarına ve sunucularına yerel olarak kurulur. Bulut tabanlı sistemler aylık veya yıllık abonelik şeklinde fiyatlandırılırken, şirket içi yazılımlar genellikle tek seferlik kalıcı lisans ücreti altında fiyatlandırılır.

Genel hatlarıyla bulut tabanlı ERP sistemlerinin özelliklerine bakacak olursak:

 • Bulut tabanlı ERP sistemleri, en yeni uygulamalara donanım ve yazılım maliyetleri olmadan güvenli ve hızlı erişim olanağı sunar. Bu sayede, işletmeler boyut değiştirse de iş süreçlerini çevik bir şekilde yapılandırabilir.
 • Hassas verilerin korunması için ihtiyaç duyulan sistemsel güvenlik, servis sağlayıcısı tarafından tesis edilir. Veriler, güncel güvenlik teknolojisine sahip ortamlarda saklanıp devamlı yedeklenir. Dolayısıyla bulut tabanlı yazılımlar, şirket içi sistemlere göre daha güvenlidir.
 • Kullanıcı ortamı veya cihazlarına donanım ve yazılım kurulumu gerekmediğinden bulut tabanlı sistemin avantajlarına çabuk ulaşım sağlanır. Bu da daha güvenli bir iş devamlılığı sağlar.
 • İnternet üzerinden erişim sayesinde işletmelerin tedarikçi, iş ortakları ve müşterileriyle daha kolay çalışması ve veri paylaşabilmesi sağlanır.
 • Seçilen özellik ve kaynaklara göre, geleneksel bir ERP yazılımından daha düşük maliyetle kullanılabilir.

Bulut tabanlı ERP sistemleri, bugün her zamankinden daha yaygın. Çünkü sürekli dijital dönüşüme tabi olan iş süreçlerinde işletmelerin en büyük ihtiyacı esneklik. Bunu sağlamak için akıllı teknolojilerle desteklenen bulut tabanlı ERP çözümleri, iş süreçlerinizi bir üst seviyeye çıkarabilir.

2.1.1.   SAP S/4HANA ile Dijital Dönüşüm

Karşımıza çıkabilecek krizlere hazırlıklı olmanın yolu, her zaman en yeni teknolojilerle altyapıları güncel tutmaktan geçiyor. SAP S/4HANA Cloud, çevik teslimat yoluyla iş değerini hızla artırabilir, diğer sistemlerle kolay entegre olabilir, en iyi uygulama metodolojisine uygunluk sağlar ve ayrıca SAP HANA Cloud Platform aracılığıyla platform düzeyinde genişleme için destek sağlar.

İş süreçleri açısından, bu özellikler esneklik ve hız anlamına gelir. Şirket içi çözümlerle aynı veri modelinde çalışan bu bulut çözümüyle, işletmenizdeki yeni departmanları da ERP ortamına entegre edebilirsiniz. Bu çözümle ayrıca, birleşme veya devralma yoluyla satın alınan yeni şirketleri de ortama dahil edebilir ve bağlı kuruluşlara kullanıma hazır bir ERP çözümü sunabilirsiniz. Üstelik bunlardan herhangi birini, ek maliyetler ve uzun zaman çizelgeleri olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

2.2.      Dijital Dönüşümde Ezberleri Bozan Akıllı RPA

Yapay zekanın sunduğu yenilikler, sadece temel iş süreçlerini dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı öngörüler ve karar verme desteğiyle maliyet tasarrufu ve otomasyonun ötesinde olanaklar sunar. Dolayısıyla da iş dönüşümünü bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirmeniz için ihtiyacınız olan altyapıyı sağlar.

Dijital dönüşümün talep ettiği akıllı işletmeler süreç verimliliğini, süreç kalitesini, kullanıcı memnuniyetini ve uyumluluğunu iyileştirmek için SAP Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) gibi yenilikçi teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Ezber bozan RPA teknolojisi sayesinde veri odaklı inovasyonu ve süreç otomasyonunu hızlandırabilir, yeni iş modellerine geçebilir ve değişime hızla adapte olabilirsiniz.

SAP Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), tekrarlayan manuel süreçleri otomatikleştirmek için akıllı botlar kullanır. SAP’nin Business Technology Platform’unun robotik süreç otomasyon katmanı olarak, kaynaklarınızı yüksek değerli etkinlik ve süreçlere yönlendirebilir.

2.2.1.   SAP Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve SAP S/4HANA Cloud

SAP Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), stratejik girişimleri desteklemek için çeviklik ve esneklik sağlayan stratejik iş değeri sunar. Buna SAP S/4HANA’ya geçiş ve anında ölçeklenebilirlik sağlayan farklı sistemler arası otomasyon da dahildir.

SAP Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu’nun (RPA) SAP S/4HANA Cloud’daki iş süreçlerinizi otomatikleştirmek için sunduğu iş odaklı yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Profesyonel Hizmetler için Dijital Otomasyon: Organizasyonel Esneklik
 • Finans için Dijital Otomasyon: Engellenen Tedarikçi Faturalarının Otomatik Olarak Serbest Bırakılması
 • Finans için Dijital Otomasyon: Anlaşmazlık Durumları için İşlem Bilgi Toplama Formları

3.  RISE with SAP ile İş Süreçlerini Uçtan Uca Dönüştürün

Buraya kadar iş süreçlerini dönüştürmeniz için ihtiyacınız olan akıllı teknolojileri ve bunların beraberinde getirdiği zorlukları mercek altına aldık ve dijital dönüşümü gerçekleştirmenin en etkin yolunu aradık. Bu noktada size, bu zorlukları ortadan kaldıran ve dönüşümü işletmenizin kendine özgü plan ve koşullarına uygun tek bir paketle gerçekleştiren RISE with SAP çözümünü sunuyoruz.

SAP 2021 Ocak ayında, müşterilerinin dijital dönüşümü bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirerek akıllı işletmeler haline gelmelerine yardımcı olmayı amaçlayan “RISE with SAP” adlı yeni hizmetini duyurdu.

RISE with SAP işletmenizin şu anki koşulları ve gelecek planları doğrultusunda gerçekleştirmeniz gereken iş süreçleri dönüşümü için ihtiyaç duyduğunuz çözüm ve desteği tek bir paketle sağlıyor. Dolayısıyla, dönüşüm yolculuğunuzdaki tüm işlemleri, yüksek yatırımlar olmaksızın tek bir sözleşmeyle yönetebiliyorsunuz. Bu da satın alma sürecinizi basitleştiriyor ve sağlayıcılarınızı yönetmenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca alacağınız hizmet, beş yıl içinde toplam sahip olma maliyetinde (TCO) %20’ye varan azalmayla yatırımınızın değerini daha erken fark etmenizi sağlıyor.

Peki bu paketin içinde neler var?

3.1.      İş süreçlerini yeniden tasarlama

Akıllı iş süreci modeli, SAP’nin iş modeli ve 25 sektörde 400.000’den fazla müşteriyle çalışarak kazandığı süreç uzmanlığı üzerine inşa edilmiştir. Bu sayede müşteriler, iş süreçlerinin nasıl performans gösterdiğini sürekli analiz edebilir; bunları endüstri standartlarıyla karşılaştırabilir, yeni gereksinimlere ve iş taleplerine kolayca uyarlayabilir. SAP’nin iş akışına, robotik süreç otomasyonuna (RPA) ve diğer yapay zeka (AI) hizmetlerine doğrudan bağlantısı sayesinde işletmeler, akıllı iş süreçleri elde eder.

3.2.      Teknik geçişi etkinleştirme

SAP araç ve hizmetleri, SAP’nin güçlü ekosisteminin sundukları sayesinde sahip olduğu hızlı değer elde etme yeteneğiyle, dönüşümün tüm teknik yolculuğunu destekliyor. Buna, bulutta daha hızlı inovasyon tüketimi için modüler ve standart çözüm ortamlarına geçmeye yardımcı olacak otomatikleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra sorunsuz geçiş ve bu geçişin benimsenmesine yardımcı olacak teknik mimar destekleri de dahil. Ayrıca, müşterilerin tercih ettikleri bulut altyapısı, bir SAP veri merkezinde ya da bir hiper ölçekleyici ile veri ve sistem kilidi olmadan çalışıyor.

3.3.      Akıllı bir işletme inşa etme

SAP Business Technology Platform, bir işletmeye tek bir semantik katman sunarak bütünsel bir iş dönüşümü için gereken temeli oluşturuyor. Bu yaklaşım, çekirdeği temiz tutmaya yardımcı olarak daha kolay tüketimi garanti ediyor.

SAP S/4HANA Cloud da bir işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak yerleşik yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, gelişmiş analiz ve esnek dağıtım seçeneklerine sahip. Bu sayede müşterilere SAP’nin tedarikçileri, lojistik ve varlık istihbarat ağları dahil dünyanın en büyük iş ağlarından birine erişim sağlayarak değişen pazar koşullarına daha hızlı yanıt vermeleri için tüm tedarik zincirlerini yönetmelerine olanak tanır.

Siz de SAP RISE ile:

 • SAP uygulamalarıyla aynı veri modeli ve platform hizmetlerini kullanarak SAP, iş ortakları ve üçüncü taraf çözümlerini kolayca tamamlayın, büyütün ve entegre edin.
 • Şirket içi, bulut ve SAP dışı sistemlerle entegrasyon sağlamaya yardımcı olacak 2.200’den fazla uygulama programlama arayüzüne (API) erişin.
 • Tek semantik veri katmanı sayesinde işletmenizi gerçek zamanlı yönlendirin; analiz, planlama ve yapay zeka senaryoları için yüksek kaliteli veriler elde edin.
 • SAP çözümlerini genişletmek için düşük kodlu veya kodsuz yetiler, otomasyonu yönlendirmek için akıllı robotik süreç otomasyonu (RPA) ve süreçleri anında değiştirmek için birinci sınıf iş akışı hizmeti alın.
 • Bulut kredilerini nasıl harcayacağınızı seçin, proje maliyetlerini daha iyi anlamak için hizmet kullanımını gerçek zamanlı izleyin ve yalnızca SAP Business Technology Platform’da (SAP BTP) tüketim kredileriyle kullanılanlar için ücret alın.

4.  Hizmet Olarak İş Dönüşümü

RISE with SAP ile hizmet olarak iş dönüşümünü hayata geçirebilir, geleneksel şirket içi teknolojiden uzaklaşıp en yeni bulut teknolojisine geçebilir ve dijital esnekliğe ulaşabilirsiniz.

Gerçekleştireceğiniz iş dönüşümü aracılığıyla şunları elde edeceksiniz:

 • Veriler, iş sistemleri ve değer zinciri ilişkilerini birbirine bağlanması sayesinde verimli büyüme ve kaynak uyumu
 • Veri setlerinin gerçek zamanlı analiz ve istihbarata bağlanmasıyla alınacak doğru kararlar
 • İş kesintilerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek daha az israf ve dolayısıyla daha güçlü mali rezervler
 • En iyi uygulamalarla artan iş esnekliği ve anlamlı sonuçların müşterilerinize, ortaklarınıza ve işletmenize hızlı bir şekilde sunulması

5.  RISE with SAP ile İş Süreçlerinizi Hemen Dönüştürün

Siz de RISE with SAP ile kendi koşullarınıza ve zaman planınıza uygun doğru iş süreçleri dönüşümü için ihtiyaç duyduğunuz hizmet, çözüm ve desteğe bir arada ulaşabilir; kapsamlı, akıllı ve müşteriye özel bu hizmetten tek bir paketle yararlanabilirsiniz.

RISE with SAP hakkında daha fazla bilgi almak ve dijital dünyanın talep ettiği dönüşümü hemen gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mehmet Cemil Böke
Kıdemli Müşteri Deneyimi Danışmanı

Müşteri Deneyimi Neden Bu Kadar Önemli?

Online alışverişin hayatımıza girmesi, markaların müşterileriyle daha önce hiç...

Devamını Oku
Özlem Aydoğdu GÜR
İK Uygulamaları Grup Müdürü

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Nesil Çözümler

Dijital dönüşüm her geçen gün yaşam ve çalışma pratiklerimizi değiştirmeye devam...

Devamını Oku
Bülent Balcı
SAP Technical Consultant - Managing Partner at Novaline

SAP® ABAP Performansınızı Nasıl İyileştirebileceğinizi Biliyor Musunuz?

Dijital çağda başarının anahtarı hız, çeviklik ve devamlı yenilikten geçiyor. Bununla...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz