Pandemi Sürecinde Ekiplerimize Dahil Ettiğimiz Kişilere Şirket Kültürünü Nasıl Sahiplendiririz?

Beste Dinç
İnsan Kaynakları Müdürü

Pandemi sürecinde yaşadığımız zorunlu izolasyon durumu sebebiyle birçoğumuz için çalışma ve yaşam alanlarımız aynı hale geldi. Bununla birlikte insanlar bir ofiste çalışmak zorunda olmadıklarını, çoğu şeyi dijital kanallar aracılığıyla uzaktan halledebileceklerini keşfettiler.

Hızlı değişimlere adapte olmak zorunda kaldığımız bu süreçte, belki hiç yüz yüze görmediğimiz çalışanları da ekiplerimize dahil ettik. Fakat inovasyonla sürekli değişen iş ekosisteminde halihazırda bir kültür kriziyle karşı karşıyaydık. Uzaktan çalışma modeli de bir yandan köklü değişikliklere alan açarken diğer yandan bu krizi derinleştirdi.

Zira Gallup verilerine göre, uzaktan olsun veya olmasın çalışanların yaklaşık %60’ı şirketlerinin neyi temsil ettiğini tam olarak bilmiyor. Sanal olarak çalışanlar ise, temel kültürel bileşenlerden daha da uzak kalıyor. Uzaktan çalışanların şirket misyonuyla bağ kurmalarının olasılığı ise %7 daha az.

Bugün geldiğimiz noktada ise, salgından önce kaldığımız yere geri dönmeyeceğimiz ortada. Bazı işletmeler hibrit yöntemleri benimseyecek olsa da uzaktan çalışma biçimi hayatımızda olmaya devam edecek.

Peki çalışan bağlılığının en önemli unsurlarından biri olan şirket kültürünü uzaktan çalışarak ekibimize katılan kişilere nasıl kazandırabiliriz?

Bu soruyu cevaplamadan önce örgüt kültürünün neleri kapsadığına bir göz atalım.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket veya örgüt kültürü, bir örgüt içindeki bireylerin sergilediği toplu davranış normları ile tanımlanır. Genel anlamda şirket kültürünü, “burada işleri nasıl yapıyoruz” olarak da düşünebiliriz.

Normal şartlarda işyeri kültürü, çok fazla veya çok hızlı değişmez. Daha ziyade, değişen koşullara yavaş yavaş uyum sağlar. Ancak bugün, salgınla birlikte değişen temel çalışma normlarıyla birlikte bu “nasıl”ın cevabı da her birimiz için değişiklik gösteriyor.

Pandemi döneminde ekibinize katılan çalışanlar için de çalışan deneyimi ve aidiyet duygusunu hızla değişen şirket kültürü belirliyor. Çalışanların bu kültürü benimsemesi, belirsiz koşullarda bile işletmenizin sürdürülebilir başarı elde etmesinde büyük bir role sahip.

Siz de çalışan bağlılığını elde etmek ve çevik bir işletme kültürü oluşturmak için şu yolları izleyebilirsiniz:

1.   Şirket Kültürünü Oluşturan İtici Güçleri Tanımlayın

Kültürünüzü oluşturan itici güçleri korumak ve sanal çalışmanın risklerini azaltmak için ilk önce ortak bir iş yapma yöntemi yaratan stratejiler oluşturmanız gerekir.

Şirket kültürünüzün itici güçlerini yazılı olmayan kurallar, davranışlar, değerler, inançlar, gelenekler, yapılar ve çalışan deneyimini oluşturan ve kültürü yaratan anlar oluşturur. Bu unsurlar da çalışanların iyi performans göstermelerini sağlar ya da engel olur.

Dolayısıyla çalışanlarınızın şirket kültürünü benimsemelerini sağlayacak bu itici güçleri tanımlamak, doğru çalışan etkileşimini yaratmak ve yönetmek için başlangıç noktanız olmalı. Bu unsurlar karşısında da değişen koşullara göre proaktif ve çevik stratejiler geliştirerek çalışan mutluluğuna öncelik veren bir işletme kültürüne sahip olabilirsiniz.

2.   Doğru İletişime Odaklanın

Bu süreçte liderler, ekiplerinin koşullarına ve dikkatlerini dağıtabilecek şeylere empati göstermeli. Bunun anahtarı da önce kişisel düzeyde sosyal bağlantı kurmak ve ardından işe odaklanmaktan geçiyor.

Yöneticiler için doğru iletişim, motivasyon sağlamak ve pozitifliği sürdürmenin en önemli aracı. Şirketlerin yaklaşık %69‘u da ekiplerle bağlantıda kalmanın ve güven oluşturmanın bir yöntemi olarak “aşırı iletişim”i kullanıyor. Bu iletişim de sadece işle sınırlı değil, insanlarla kişisel düzeyde bağlantı kurmak da aynı derecede önemli.

Siz de ekiplerinizin çalışma kültürünü benimsemeleri için günlük nabız kontrolleri yapabilir, iş dağılımı ve beklentiler konusunda açık olarak ve ihtiyaç duydukları esnekliği ve şeffaflığı sağlayarak bir güven ortamı inşa edebilirsiniz.

Çalışanlara nasıl hissettiklerini sormak bu noktada çok önemli. Dolayısıyla doğru iletişimin izinler, sosyal haklar, esnek çalışma saatleri veya işyeri kültürünün diğer unsurlarında onların isteklerine kulak vererek kurulacağını da unutmayın.

3.   Çalışanlarınızın Fiziksel Sağlığına Öncelik Verin

Çalışanların fiziksel sağlığını öne koymak, diğer olası küresel krizlerin yanı sıra koronavirüsün diğer olası varyantlarına da hazırlıklı olmak anlamına gelir.

Dolayısıyla yeni normale göre işyeri koşullarınızı belirlerken, çalışanlarınızın sağlığı için kurumsal hijyen standartlarını yüksek tutmalısınız. Gelecekte de olası tehditlere hazırlıklı olmak için her zaman sosyal mesafeyi teşvik eden, enfeksiyonu izleyen veya diğer sağlık sorunlarının yönetimini destekleyen uygulamaları şirket kültürüne dahil etmek, çalışan güvenliğini ve iş memnuniyetini sağlayacak en önemli adımlardan biri olacak.

4.   Sürekli Öğrenme Ortamı Yaratın

Pandemiden önce yapılan araştırmalar, çalışanların %60’ından fazlasının önümüzdeki yıllarda yeniden beceri kazandırılmasına ihtiyaç duyacağını zaten söylüyordu. Fakat pandemi krizi sebebiyle daha sonra olmasını beklediğimiz değişimler, hayatımıza şimdiden dahil olmuş durumda.

Bu süreçte öğrenme ve yeniliği günlük iş akışlarına entegre edebilen işletmelerin, öngörülemeyen zorluklara daha kolay yanıt verdiğine şahit olduk. Dolayısıyla çalışan bağlılığını artırmak için, kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini ve dijital dünyaya adapte olmalarını sağlayacak bir sürekli öğrenme ekosistemi oluşturmalısınız.

5.   Çevik Bir Şirket Kültürü Oluşturun

Çevik kurum kültürü, sorunlara hızlı tepki veren bir bakış açısına sahip olmak anlamına geliyor. Bu kültürü benimseyen şirketler, hataları öğrenme fırsatları olarak ele alır. Çevik kurum kültürünün çalışan bağlılığını sağlamasının yanı sıra diğer bir avantajı da, işletmeleri geleneksel zihniyette sıkışıp kalmış rakiplerine karşı bir adım öne geçirmesidir.

Ancak çevik işletmeler, ortak bir kültüre sahip uyumlu bir topluluk yaratabilir. Bu kültüre ulaşmanın yolu ise katı kurallar, kültürel normlar, süreçler veya hiyerarşi değil, olumlu akran davranışı ve güven ortamı sunmaktır.

Siz de çevik bir işletme kültürü oluşturarak olağandışı koşullara maruz kaldığımız dönemlerde bile çalışan bağlılığını kazanabilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilirsiniz. Bu noktaya da ancak çözümün parçası olan çevik bir liderlik anlayışıyla ulaşabileceğinizi unutmayın. Zira çevik bir işletme kültürünü oluşturan asıl şey; çatışmaları çözebilen, her aşamada destek sağlayabilen ve çalışanlara mentorluk yapabilen liderlerdir.

Dursun Çağdaş Akalın
Senior Key and Global Account Manager

Makine Öğrenimi ile daha hızlı ve daha verimli iş çözümleri

Müşterilerin eşsiz ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan tahmin edebildiğiniz ve en doğru...

Devamını Oku
Gizem Sönmezler
Program Yöneticisi

Kullanıcı Deneyiminde Yeni Dönem: SAP Fiori

Günümüzde işletmelerin günlük işlerinin büyük bir bölümünü veri işleme ve...

Devamını Oku
Aybike Oktay
SAP PM Consultant

Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP

Zamanın çok önemli olduğu günümüzün iş ortamında, kuruluşlar her zaman...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz