Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP

Aybike Oktay
SAP PM Consultant

Zamanın çok önemli olduğu günümüzün iş ortamında, kuruluşlar her zaman süreçlerini düzene sokmanın ve rekabette avantaj elde etmenin yollarını arıyor.

Bunu başarmada yardımcı olabilecek stratejilerden biri Entegre İş Planlaması (IBP) ve Bakım, Onarım ve Operasyonlar (MRO) alanlarında modern çözümleri benimsemektir.

Bu yenilikçi dijital çözümler yalnızca bir şirketin genel üretkenliğini ve performansını yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda maliyet tasarrufu ve artan rekabet gücü de sağlar.

Bu makalede, SAP IBP çözümünün ve bu çözümün sağladığı MRO olanaklarının faydalarına derinlemesine bir bakış atacağız ve kuruluşunuza ihtiyaç duyduğu rekabet avantajını nasıl sağlayabileceklerini keşfedeceğiz.

Maintenance, Repair & Operations (MRO) Nedir?

MRO (Maintenance, Repair & Operations) kavramı Bakım, Onarım ve Operasyonlar anlamına gelir.

MRO’da temel amaç, varlıkların uçtan uca yönetilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. Bu sayede MRO, bakım, onarım ve revizyon işlevlerinin değerini en üst düzeye çıkararak ilgili departmanlar ve ekipler arasındaki iş birliğini kolaylaştırır.  Bu sayede şirketler iş süreçlerini hızlandırırken verimliliği de maksimize edebilirler.

Bakım, Onarım ve Operasyonlar (MRO) süreci, varlık yoğun sektörlerin isimsiz kahramanıdır. Operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve sonuç olarak hem üst hem de alt çizgiyi etkilemesi için gerekli araç ve parçaların hazır olmasını sağlar. MRO öğeleri nihai ürüne doğrudan katkıda bulunmayan yedek parça ya da sarf malzemesi gibi ürünler olsa da varlığı yoğun tesisler için can damarıdır.

Bunlar olmadan, tedarik zincirinde tamamen donma meydana gelebilir. Önemli bir yedek parçanın bulunmaması çok pahalı bir tesisin kapanmasına bile yol açabileceğinden, MRO öğeleri pek çok iş süreci için kritik derecede önemlidir.

MRO ögeleri nihai ürünün bir parçası olmadığı için birincil stratejik öneme sahip ögeler olarak görülmemekteydi.

Ancak, süreç endüstrileri MRO alanındaki sorunların gelirlerini tükettiğini ve MRO malzemelerini satın alma ve envanterde tutma maliyetlerinin bakım onarım işlemlerinin maliyetinden daha yüksek olduğunu fark ettiler.

Bunun yanı sıra MRO ögelerinin eksikliğinin tesis bakımı ve güvenilirliği için önemli sorunlara neden olduğunu fark etmişlerdir.

MRO aşağıdaki konularda eşsiz avantajlar sağlar:

  • Varlıkların kritik performansının izlenmesi, analiz edilmesi ve optimize edilmesi,
  • Bakım programlarının ve güvenlik düzenlemelerinin yönetiminin kolaylaştırılması,
  • Önceliklerin, varlıkların ve kapasitelerin entegre bir görünümü sağlanarak kaynak planlama süreçlerinin optimize edilmesi,
  • SAP bileşen çözümleri için bakım ile iş merkezi kullanımının iyileştirilmesi,
  • Hat bakımının planlanması ve yürütülmesi yoluyla sevkiyat güvenilirliğinin arttırılması.

SAP IBP Nedir?

SAP Integrated Business Planning (IBP), tedarik zinciri (supply chain) planlama ve yürütme için bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Tahmin, talep planlama, envanter seviyelerinin optimizasyonu ve yanıt yönetimi için kapsamlı bir araç paketi sağlar. IBP’nin amacı, talep, arz ve envanterin gerçek zamanlı olarak görünürlüğünü sağlayarak ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlayarak şirketlerin tedarik zinciri performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Entegre İş Planlaması (IBP) ve MRO

Ekipmanların ömrünü uzatmak ve plansız kesintiler yaşamadan verimli bir şekilde çalışır halde kalmaları için SAP’ de Akıllı Varlık Yönetimi (Intelligent Asset Management) ve Tesis Bakım Çözümleri (Plant Maintenance Solutions) tasarlanmıştır.

Bu çözümler ile, ekipmanlarda oluşabilecek arızalar öngörülüp bu arızaların önlenmesi için uygun bakım planları belirlenerek ekipmanın en verimli şekilde kullanılması sağlanabilmektedir.

Ekipmanda bir arıza olduğu zaman bu arızanın en kısa sürede onarılması gerekmektedir. Çünkü bu durum üretimde aksaklığa hatta üretimin durmasına bile neden olabilir. Ekipmanın bakım onarımı için gerekli yedek parçanın tesisin stoklarında olmaması, onarım süresini bir hayli uzatabilir. Bu durum tedarik zincirinin direk etkilemesine ve işletmenin finansal açıdan zarara uğramasına neden olur.

Analistler, yedek parça eksikliğinden kaynaklanan planlanmamış varlıkların kesinti süresinin yıllık bazda %50′ ye vardığını ve bunun oldukça endişe verici olduğunu söylemekte. IBP MRO, müşterilerinin doğru bakım faaliyetini doğru zamanda yapabilmeleri için doğru yedek parça, araç ve işçiye sahip olmalarını sağlar

MRO İçin SAP IBP

SAP Integrated Business Planning’deki (IBP) MRO (Bakım, Onarım ve Operasyonlar) işlevleri, bir şirketin tesisleri, ekipmanları ve araçları için planlı bakım, onarım ve operasyon faaliyetlerini yönetmesinde kullanılır.

SAP IBP’de MRO işlevlerini kullanmak için ekipman ve bakım kaleminin ana verileri gibi gerekli verileri IBP sisteminde hazır bulunduruyor olmanız gerekir.

2022 sürümü ile başlayan ve hemen her sürümde devam eden bir sürecin sonunda SAP IBP, MRO için etkili fonksiyonlar kazanmıştır. Bu sürümlerin MRO adına neler getirdiğini beraber inceleyelim.

2202 Sürümü

2202 sürümü, ekipmanların bakım planlarına dayalı olarak parça ve işçilik için gereken kaynaklarının tahmin edilip finansal bir öngörü kazanılmasına olanak sağladı.

Bunun bir sonucu olarak, MRO tedarik zinciri planlayıcısı, bakım planlayıcısı, planlama mühendisleri gibi çeşitli planlayıcı unsurlar, ekipman kullanılabilirliğini ve verimini artırmak için çeşitli senaryolarda ortak çalışmalar yapabilme imkanı elde etti.

Örneğin, bakım parçalarının mevcudiyetinde bir gecikme olduğunda SAP IBP, Bakım Planını kısıtlamadan bu tür sorunların kaynağını (ör. eksiklikler, kapasite fazla kullanımı) ön plana çıkarır. Böylece planlamacı, planlı kesintiler veya bakım İşlemleri ile ilgili sorunlardan kaçınmak için süreçleri hızlandırabilir veya düzeltici önlemler alabilir.

MRO gelecekteki Düzeltici Bakım ile ilgili olarak, bileşenlerin ve kaynakların geçmiş tüketimini ve gelecekteki Önleyici Bakımlar için tüm bakım planı siparişlerindeki kapasite, iş gücü ve yedek parçaları dikkate almaktadır.

Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP
Düzeltici bakım operasyonları şeması
Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP
Düzeltici bakım operasyonları şeması

2208 Sürümü

2208 Sürümü ile Talep Planlama, Tedarik Planlama, Envanter Optimizasyonu ve Bakım Planlaması dahil olmak üzere pek çok MRO planlama süreci artık IBP büynesinde mevcut hale gelmiştir. Bu durum bakım planlaması ve tedarik planlaması arasındaki boşluğu doldurarak, gereken envanter yatırımını optimize eder.

Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP
Bakım planlaması ve tedarik planlaması

Planlanmamış arıza sürelerinin yüzde 50’ye varan kısmı yedek parça eksikliğinden veya stokların tükenmesinden kaynaklanmaktadır.

Yedek parça eksikliğinden dolayı oluşan arıza sürelerini önlemek için önemli miktarda yedek ve bakım envanterlerini stokta tutmak bu envanterlerin eskimesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu da uzun vadeli biçimde daha yüksek işletme sermayesi ve envanter yönetimi maliyetlerine yol açmaktadır.

MRO, envanter optimizasyonu hizmet seviyelerini arttırmaya, planlanmamış arıza sürelerini en aza indirmeye, envanter performanslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Yedek parça, emniyet stoku ve hedef envanter miktarının başarıyla hesaplanmasına olanak sağlar.

SAP IBP MRO müşterileri, MRO yedek parça envanteri güvenlik stoklarını %20’ye kadar düşürmeyi başarmıştır.

Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP

Gelişmiş Öngörü

SAP, 2205 Sürümü ile, Aralıklı talep için yeni bir tahmin yöntemi olan Croston TSB’yi, MRO Örnek Planlama Alanına dahil etmiştir.Bu yöntem, MRO’ da düzeltici bakım yedek parçaları ve kaynak kullanımının tahmini için kullanılabilmektedir. Yeni algoritmaların ana faydalarından biri, doğrusal ve ani eskimenin tespit edilebildiği, artan talep aralıklarına daha hızlı tepki veren, kesintili durumlar için daha iyi sonuçlar sağlayan ve talep seviyesi ve talep aralığı tahminini ayarlamaya izin veren iki ayrı parametre içeren eskime tespitidir

Croston Tahmin Yöntemi

Bu algoritma, zaman serisinde çok sayıda sıfır değerine neden olan kesintili talebe sahip ürünlere olan talebi tahmin etmek için kullanılabilir.

Bir tahmin hesaplanırken sistemin sıfır olmayan değerleri nasıl ele aldığını tanımlayarak, hesaplamada sıfır değerlerinin neden olabileceği bozulmaları kontrol edebilirsiniz.

Croston TSB Tahmin Yöntemi

Tıpkı Croston yöntemi gibi, Croston TSB de kesintili zaman serilerine sahip ürünlere olan talebi tahmin etmek için kullanılabilir.

Bunun için her iki algoritma da talebi ve talep olan dönemler arasındaki aralıkların uzunluklarını hesaplar.

Bununla birlikte, iki algoritma aşağıdaki noktalarda farklılık gösterir:

  • Croston yöntemi, aynı katsayıyı kullanarak hem talep değerlerini hem de aralıkları yumuşatır.
  • Croston TSB yöntemi ise her dönemdeki talebi ve talep olasılığını iki farklı katsayı kullanarak yumuşatır. Bunun ardından olasılık değerlerinin tersini alır ve aralıkların uzunluklarını belirler
Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP
Maintenance, Repair & Operations (MRO) İçin IBP

Not: MRO için IBP (IBP for MRO) ayrı bir ürün değildir, MRO (Bakım, Onarım ve Operasyonlar/Revizyon) veya servis/yedek parçaları planlamak için SAP IBP’de yapılan geliştirmelerdir. MRO için IBP için ayrı bir lisans yoktur.

MBIS ile Planlama Süreçlerinizi Etkin Olarak Yönetin

IBP ve MRO süreçlerini manuel yürütmek, sizi işinizde yeni zirvelere ulaşmaktan alıkoyabilir. Eğer hedefiniz modern rekabet koşullarında güçlü bir aktör haline gelmek ise, başarının anahtarı dijital dönüşümde yatıyor.

Dijital çözümlerde ve özellikle SAP® ürünlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip MBIS ekibi, bu yolculukta size rehberlik edecek mükemmel bir ortak.

Tedarik zinciri planlama süreçlerinizi, bakım ve onarım operasyonlarınızla entegre bir şekilde bir sonraki adıma taşımak istediğiniz her an MBIS yardımınıza hazır. Daha parlak bir geleceğin yolunu birlikte açmak için ekibimizle iletişime geçin.

Cenk Salihoğlu
Genel Müdür

Sürdürülebilir Teknolojiler ve Sorumlu Büyüme

Eşi benzeri görülmemiş bir teknolojik gelişim sürecinin içinden geçiyoruz. Ancak bu süreç,...

Devamını Oku
Ahmet Çaba
SAP S/4HANA Public Cloud Hizmetler Grup Müdürü

Yeni Nesil Akıllı bir ERP sistemi SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

SAP S/4HANA Cloud, Public Edition yeni nesil akıllı bir ERP sistemi olmakla birlikte; en güncel kanıtlanmış...

Devamını Oku
Ziya Tokinan
Yönetici Ortak - Kıdemli Süreç Danışmanı

SAP Temelli Vergi Teknolojileri İle Şirketinize Değer Katın

Bir şirketin kurumsal kaynak planlama sisteminin (Örneğin SAP) temel amaçlarından birisi, ticari faaliyetlerini daha...

Devamını Oku

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz