e-Rıza

Birlikte
Başarıyoruz!

e-Rıza

e-Rıza Nedir?

MBIS e-Rıza, KVKK kapsamında kurum çalışanları ve 3. şahıslardan açık rıza toplanmasını, kişisel veri işleme envanterinin oluşturulmasını ve aydınlatma metinlerinin yönetilmesini sağlayan Bulut tabanlı ve mobil uyumlu Web uygulamasıdır.

e-Rıza, KVKK tarafından belirlenmiş tüm kurallara uygun şekilde temel uyarlamaları yapılmış bir ‘model şirket’ kurulumu yapar. Model şirket, kanuni düzenlemelerin gerekliliklerinin yanısıra, daha önceki kurulumlarda elde edilmiş bilgi ve deneyimleri, gerçek hayat pratiklerini ve veri kataloglarını beraberinde getirerek şu faydaları sağlar:

Maliyet

İç ve dış kaynak kullanımını minimize ederek maliyetlerde tasarruf.

Zaman

Temel uyarlamalar önceden yapıldığı için projenin daha hızlı devreye alınması.

Risk minimizasyonu

Sorumlulukların atlanmaması sonucu risk minimizasyonu ve kanuni uyumluluk

e-Rıza uygulamasının işlevlerinden bazıları:

  • e-Rıza, kişisel verilerin KVKK (Verbis) tarafından belirlenen tanımlayıcılara (veri işleme amaçları, hukuki sebepler vb.) atanarak Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin oluşturulmasına olanak sunar.
  • e-Rıza, kurum çalışanları, müşteri, tedarikçi ve diğer kişilerden e-Posta veya formlar aracılığıyla veri işleme amaçlarına bağlı olarak açık rızaların toplanmasını sağlar.
  • e-Rıza, KVKK rehberlerine göre oluşturulan aydınlatma metinlerinin e-Posta ile ilgili kişilerle paylaşılması, takibi ve raporlamasını sağlayarak şirketlerin aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.
  • e-Rıza, ilgili kişi veya kurumlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin (kişisel veri değişikliği, anonimleştirme vb.) sisteme girilmesini, girilen talep için ilgili sorumlunun bilgilendirilmesini, onay sürecinin işletlip talep yerine getirildikten sonra talebin kapatılmasını ve taleplerin takibinin yapılmasını sağlar.
  • e-Rıza, kişisel verilerin korunması ile ilgili görevlerin oluşturulmasını sağlar, ilgili kişileri bilgilendirir, görevlerin takibini, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlar.
  • e-Rıza, kişisel verilerin korunması ile ilgili yapılan iç ve dış denetimlerde raporlama özellikleri ile süreçte önemli ölçüde kolaylıklar sağlar.

Kurulum Seçenekleri KURULUM

On-Premise

Bulut

Hibrit

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.