KVKK Mevzuat Değişikliği

Verbis Tanımlamalarına Eklenen Yeni Veri İşleme Şartları

Verbis Tanımlamalarına, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik yeni veri işleme şartları eklenmiştir. Bu şartlar, özel nitelikli kişisel verilerin işlenildiği amaçlarla eşleştirilip PDP’de güncellenebilecektir.

Yurt Dışı Aktarım Yapılması Durumunda Yapılması Gerekenler:

Yurt dışı aktarım yapılması sorusuna “Evet” cevabı verilmesi halinde Kurul’un belirlediği güvencelere dayandırılması kararına istinaden aşağıda yer alan bilgiler neticesinde envanterde ve PDP’ de gerekli düzenlemeler yapılarak, ilgili bilgiler veri işleme amaçları ile eşleştirilebilecektir.

  1. Aktarım Yapılacak Ülke
  2. Aktarım Yapılacak Ülkede Bulunan Şirket / Kişi/ Kuruluşun Adı
  3. Aktarım Yapılacak Ülkede Yeterli Korumanın Bulunup Bulunmadığı
  4. Yeterli Korumanın Bulunmadığı Hallerde Yurt Dışı Aktarımı İçin Uygun Güvence Yöntemi (Veri Aktarım Şartı) veya Arızi Aktarım Şartları