Kurumsal Varlık
Yönetimi Çözümleri

Nagarro + MBIS’in kurumsal varlık yönetimi alanındaki uzman ekibiyle fziksel varlıklarınızdan her zaman en yüksek performansı almanıza olanak tanıyacak SAP® çözümlerini hayata geçirin. Fiziksel varlıkların bilgilerinin tek platformda toplanması, bakım planlamaları, mobil bakım operasyonları, öngörüye dayalı bakım çalışmaları gibi ihtiyaçlarınızın karşılanması için Nagarro + MBIS’in varlık yönetimi deneyimi ile mükemmel çözümleri kısa sürede kullanmaya başlayın.

Daha fazla bilgi

Fiziksel varlıklarınızdan ilk günkü gibi performans almak için Nagarro + MBIS danışmanlığından faydalanın.

SAP AIN Varlık Yönetimi bilgi

Varlık bilgi yönetimi

ERP sistemlerinizden elde edeceğiniz verilerle arıza modu analizleri gerçekleştirin; ekipmanları, modelleri, konumları ve yedek parçaları takip edin.

SAP AIN Varlık Yönetimi gelişmiş

Gelişmiş tahmine dayalı analitikler

Öngörüsel bakım hizmetlerinin performansını, fırsatlarını ve risklerini anlamak için gerçek zamanlı analitik modeller oluşturun.

SAP AIN Varlık Yönetimi dijital

Dijital ikiz analizi

Mevcut durumunu değerlendirmeye ve arıza belirtilerini belirlemeye yardımcı olması için bir varlığın dijital ikizini oluşturun.

SAP AIN Varlık Yönetimi iş

İş emri yönetimi

İş emirlerini ve bildirimleri denetleyin, eylemleri ve sayaç ölçüm okumalarını izleyin ve GIS entegrasyonunu etkinleştirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi web

Web tabanlı coğrafi bilgiler

Herkese açık CBS bilgilerini kullanın ve SAP® S/4HANA’daki jeo-uzamsal (geospatial) özelliklere sahip harita üzerinde verileri görüntüleyin.

SAP AIN Varlık Yönetimi kolay

Kolaylaştırılmış bakım yönetimi

Optimum operasyonlar için planlı ve plansız bakım görevlerini yürütün. Teknisyenlerin arızaları tespit etmesini, raporlamasını, çözmesini ve acil durumları hızlı bir şekilde ele almasını sağlayın.

SAP® Asset
Intelligence Network

Fiziksel varlıklarınızla ilgili tüm bilgileri tek merkezde toplayıp ve
üreticilerle paylaşmanızı sağlayan sistemleri Nagarro + MBIS ile oluşturun.

Nagarro + MBIS’in kurgulayacağı bulut tabanlı varlık ağı ile merkezi bir sistemde ekipman
bilgilerini toplayın ve izleyin. Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) tam olarak yararlanın.
Operatörlerinizin, üreticilerin güncel bakım stratejilerine ve el kitapçıklarına;
üreticilerin otomatik olarak varlık kullanımı, arıza verilerine erişmesini sağlayacak
sistemleri Nagarro + MBIS ile hayata geçirin.

Daha fazla bilgi

SAP® Asset Intelligence Network ile varlık yönetimizi daha etkin hale getirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi iş birliği

İş birliğine dayalı varlık yönetimini etkinleştirin

Ekipmanlarınızın en iyi şekilde pozisyonlanması, yönetimi ve bakımı için iş birliğine dayalı en iyi uygulamaları devreye alın.

SAP AIN Varlık Yönetimi ihtiyaç

İhtiyaç duyduğunuz tüm varlık bilgilerini tek bir yerde bulun

Etkin varlık yönetimi ve müşteri hizmetleri süreçlerini daha etkin kılın; varlıklarınız ve ekipmanlarınız hakkındaki tüm bilgiler için tek bir veri havuzu.

SAP AIN Varlık Yönetimi performans

Varlık performans geri bildirimlerini paylaşın

Performans analizlerini paylaşmak için üreticiler, operatörler veya hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi iş 2

İş birliğine dayalı iş ortağı ilişkileri

İş ortaklarınızı, içerik paylaşmak ve sorunsuz bir şekilde iş birliği yapmak için temel üyelik yoluyla ağa davet edin.

SAP AIN Varlık Yönetimi sezgisel

Sezgisel kullanıcı deneyimi

SAP® Fiori’ye dayalı birleşik, görselliği yüksek bir kullanıcı deneyimi sağlayarak kullanıcı memnuniyetini artırın ve kullanımı basitleştirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi diğer

Diğer SAP® çözümleriyle entegrasyon

Kurumsal yönetim sistemleri ve varlık yönetim sistemleri arasında sorunsuz veri alışverişini kolaylaştırmak için SAP® S/4HANA gibi diğer SAP® çözümleriyle bağlantı kurun.

SAP® Asset Strategy and
Performance Management

Nagarro + MBIS’in SAP® bakım ve varlık yönetimi danışmanlığında fziksel varlıklarınızın
performanslarını ölçerek bakım süreçlerinizi optimize edin.

Varlıklarınızın performansını ölçüp iyileştirin ve bakım stratejilerini geliştirin. Nagarro + MBIS’in
bakım ve varlık yönetimi konusundaki derin tecrübeleriyle devreye alınacak SAP®
sistemleriyle; varlık sahiplerinin, yöneticilerin, tesis yöneticilerinin, mühendislerin
kontrollerini geliştirmesini ve bakım planlamalarını daha kolay, daha doğru hale
getirmesini sağlayın.

Daha fazla bilgi

SAP® Asset Strategy and Performance Management ile varlık yönetimine stratejik
yaklaşım sağlayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi risk

Risk, maliyet ve performansı Dengeleyin

Her bir varlığın performansı, performansın maliyeti ve taşıdığı risk değeri arasında bir denge bularak değerlendirmelerde bulunun.

SAP AIN Varlık Yönetimi daha

Daha düşük risk

Planlanmamış kesinti sürelerini minimize edin ve ekipmanlarınızın gereksiz bakım yapmadan çalışmasını sağlamak için doğru harcama ve bakım düzeylerini sağlayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi bakım

Bakım harcamalarını azaltın

Riski düşürürken ve ekipman çalışma süresini yükseltirken bakım maliyetlerini azaltın. Sabit bir bütçe ile risk düzeyine göre performansı optimize edin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi yönetim

Varlık bilgi yönetimi

ISO standartlarına dayalı şablonları kullanarak ERP sisteminizden bilgi yükleyin. Modeller, ekipman, işlevsel yerler ve yedek parçalar için girişler oluşturun. Arıza modu analizini yönetin; güvenilirliği, kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliği değerlendirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi risk 2

Risk ve kritiklik değerlendirmesi

Farklı boyutlara ve etki kategorilerine göre risk puanını hesaplayın. Risk puanına göre varlık kritikliğini değerlendirin. Kritiklik değerlendirmesinin sonucuna göre en uygun risk azaltma metodolojisini uygulayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi başarısız

Başarısızlık modları ve etki analizi (FMEA)

Nedenler ve etkiler dahil olmak üzere olası arızaları belirleyin ve tanıyın. Belirlenen arıza modlarını değerlendirin, önceliklendirin ve bir risk öncelik numarası atayın. Olası arızaların meydana gelmesini ortadan kaldırmak veya azaltmak için eylemleri belirleyin.

SAP® Asset Manager

Fiziksel varlık yönetiminizi Nagarro + MBIS ile mobil ortama taşıyın.

Nagarro + MBIS tarafından sizin için özelleştirilecek SAP® Asset Manager mobil uygulamasıyla
uçtan uca kurumsal varlık operasyonlarınızı zamanında ve kolayca yürütün. Aynı
zamanda çevrimiçi - çevrimdışı erişimle varlıklarınızın durumunun görüntülemek ve
kritik varlıklarınızı korumak, incelemek ve onarmak için daha yüksek düzeyde iş gücü
üretkenliği elde edin.

Daha fazla bilgi

SAP® Asset Manager ile varlıklarınızı istediğiniz yerden yönetin.

SAP AIN Varlık Yönetimi veri

Varlık verilerine her zaman ve her yerden erişin

Artan müşteri taleplerine, yasal ve sosyal regülasyonlara daha iyi yanıt vermek için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak zamanında, doğru varlık yönetimi verilerine erişin.

SAP AIN Varlık Yönetimi kontrol

Kontrol listelerinden yararlanın

Zorunlu kontrol listesi olan ekipmanlarınızda iş emrini sonlandırabilmek için kontrol listesi doldurmayı zorunlu kılın.

SAP AIN Varlık Yönetimi sermaye

Sermaye harcamalarını operasyonel yatırımlara dönüştürün

Bulut fonksiyonlarından yararlanarak Bilgi Teknolojileri yatırımlarınızdan maksimum faydayı elde edin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi emir

İş emri yönetimi

İş emirlerinin, bildirimlerin, parçaların, ölçüm okumalarının yönetimi. Coğraf bilgi sistemleriyle entegrasyon. Zengin görselleştirme ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler.

SAP AIN Varlık Yönetimi bulut

Bulut tabanlı kurulum

SAP® Cloud Platform’dan yararlanarak hızlı ve uygun maliyetli bulut kurulum özelliği; IT operasyon ve bakım maliyetlerinde azalma.

SAP AIN Varlık Yönetimi standart

Standart SAP® çözümü

SAP® Enterprise Asset Management, SAP® S/4HANA Asset Management ve SAP® Intelligent Asset Management çözümleri ile doğal entegrasyon.

SAP® Predictive Maintenance
and Service

Öngörüye dayalı bakım faaliyetlerinde en iyiye ulaşmak için
Nagarro + MBIS’in SAP® danışmanlık deneyimine başvurun.

Nagarro + MBIS, fziksel varlıklarınızın arızalanmadan bakımlarını tamamlayabileceğiniz tahminlemeye
dayalı SAP® teknolojilerini kullanımınıza sunuyor. Nagarro + MBIS ile devreye alacağınız SAP® çözümleri
ile operatörlerinizi ve hizmet sağlayıcılarınızı zamanında bilgilendirerek, arızaları erken
tahmin edebilir ve önleyici bakım işlemlerini uygulamalarına olanak tanırsınız.

Daha fazla bilgi

SAP® Predictive Maintenance and Service ile bakım faaliyetlerine öngörüsel ve
proaktif yaklaşım sağlayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi hizmet

Hizmet karlılığını artırın

Saha varlıklarınızın görünürlüğünüzü artırarak OEM ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının daha düşük riskli yüksek karlı hizmetler sunmasını sağlayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi maliyet

Bakım maliyetlerini azaltın

Kaynak kullanımını iyileştirmek ve varlık arıza süresini azaltmak için bakım programlarınızı dinamik olarak planlayın ve standartlaştırın.

SAP AIN Varlık Yönetimi kullanilabilirlik

Varlık kullanılabilirliğini artırın

Varlık operatörlerini ve hizmet sağlayıcılarını veri bilimi ile güçlendirin, hataları erken tahmin etmelerine ve düzeltici eylemleri uygulamalarına yardımcı olun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi karar

Yönetim ve karar desteği

Anormallik algılama, spektral analiz ve makine öğrenimi algoritmalarıyla varlık bakımını optimize ederek bakım ve servis sürecini etkinleştirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi iot

IoT bağlantısı

Ölçeklenebilir ve uygun maliyetli depolama ile veri yönetimini optimize etmek için bağlı cihazlardan elde edilen verileri izleyin ve IoT veri aktarım hizmetlerini kullanın.

SAP AIN Varlık Yönetimi tahmin

Tahmine dayalı analitiğin görselleştirilmesi

İş ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı veri analitiği aracılığıyla değerli içgörüler ortaya çıkarın.

SAP® Work Manager

Nagarro + MBIS ile fiziksel varlıklarınızın ömrünü uzatın.

Nagarro + MBIS tarafından sizin için özelleştirilecek SAP® Work Manager mobil uygulamasıyla, bakım
ekiplerini daha güvenli, üretken ve bağımsız çalışacak şekilde güçlendirin. Çevrimiçi veya
çevrimdışı olarak, yönlendirilmiş iş akışları, iş emirleri, bildirim ve varlık ana verilerinin
zamanında işlenmesini sağlayarak varlıklarınızın ömrünü uzatın.

Daha fazla bilgi

SAP® Work Manager ile bakım harcamalarınızı operasyonel yatırımlara dönüştürün.

SAP AIN Varlık Yönetimi arıza

Arıza sürelerini ve bakım tekrarlarını azaltın

İlk seferde çözüm oranlarını iyileştirerek genel maliyetleri ve süreç gecikmelerini ortadan kaldırırın, daha yüksek düzeyde iş gücü güvenliği ve iş üretkenliği elde edin.

SAP AIN Varlık Yönetimi ömür

Varlık ömrünü ve güvenilirliğini uzatın ve iyileştirin

İş akışlarının, iş emirlerinin, bildirimlerin ve varlık ana verilerinin zamanında işlenmesi ile varlıklarınızın ömrünü uzatın.

SAP AIN Varlık Yönetimi kagitsiz

Kağıtsız bakım yönetimine geçin

Arıza süresini ve bekleyen bakım işlerini azaltırken kağıt evrak süreçlerini ortadan kaldırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi çoklu

Çoklu kurulum seçenekleri

Özel iş gereksinimlerinizi karşılamak için bulut veya şirket içi on-premise kurulum arasında seçim yapın.

SAP AIN Varlık Yönetimi mobil

Mobil cihaz esnekliği

TouchID ve konum hizmetleri gibi mobil özelliklere sahip Apple iPad, iPhone ve Android ve Microsoft cihazlarda kullanım imkanı. iOS ve Android için SAP® Fiori tasarım dillerinden yararlanan basitleştirilmiş ve ilgi çekici kullanıcı deneyimi.

SAP AIN Varlık Yönetimi çevrimdışı

Çevrimdışı ve çevrimiçi mobil varlık yönetimi

Mevcut iş ve varlık verilerini çevrimiçi, çevrimdışı veya kesintili bir bağlantıyla yönetme yeteneği. Kullanıcı tanımlı aralıklarla ERP senkronizasyonu.

SAP® S/4HANA
Asset Management

Nagarro + MBIS’in SAP® bakım ve varlık yönetimi çözümleri uzmanlığını kullanarak, SAP® S/4HANA
ile bakım operasyonlarını mükemmel olarak planlayın, programlayın ve işletin.

Nagarro + MBIS danışmanlığından yararlanarak SAP® S/4HANA üzerinde kurgulayacağınız teknolojik
bakım ve varlık yönetimi sistemleri ile optimum varlık bakımı ve hizmet stratejisini
tanımlayın, sonuçları gözlemleyin, düzeltici ve önleyici faaliyetleri proaktif olarak
gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA Asset Management varlık yönetiminde en iyi uygulamaları sunuyor.

SAP AIN Varlık Yönetimi planlama

Bakım planlamasını optimize edin

Bakım planlaması ve çizelgeleme için SAP® S/4HANA Asset Management çözümünü kullanarak, kapsam ve iş yükünü simüle edin, çizelgeler oluşturun ve çalışma durumunu izleyin.

SAP AIN Varlık Yönetimi operasyon

Varlık operasyonları ve planlamasında görünürlüğü iyileştirin

Bakım planlayıcılarının, bakım faaliyetleri ve yedek parça envanteri genelinde önemli ve zamana duyarlı işleri proaktif olarak izlemesini sağlarken, maliyetler, arıza oranları ve hasarlarla ilgili analitiklere hızlı erişim ile bakım verimliliğini artırın.

SAP AIN Varlık Yönetimi güvenli

Güvenli operasyonlar sürdürün

Bakım departmanınızdaki tüm çalışanlar için güvenli çalışma koşulları sağlayın ve çevre koruma yönetmeliklerine uyun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi entegre

Entegre iş zekası

Varlık yönetiminizle ilgili içgörüler elde edip analizler yapmak için SAP® S/4HANA’nın raporlama yeteneklerinden faydalanın.

SAP AIN Varlık Yönetimi yüksek

Yüksek kullanıcı memnuniyeti

Kullanıcıların sistemi benimsemesinin önündeki zorlukları kaldırın. Sistemle ilgili yapılandırmalarıBT ekiplerine değil, iş kullanıcılarının rolüne ve diline göre uyarlayın.

SAP AIN Varlık Yönetimi hr

HR sistemleri ile entegrasyon

Doğru beceri setine sahip en uygun bakım personelinin doğru konulara ve varlıklara atandığından emin olun.

SAP® Product
Lifecycle Costing

Kurumsal uygulamalarınıza Nagarro + MBIS danışmanlığıyla coğraf bilgi desteği sağlayın.

Kurumsal varlık yönetimi operasyonlarınızda, varlıklarınızı (asset) harita üzerinde
görüntülemek ve yönetmek için Nagarro + MBIS’in üstün danışmanlık hizmetlerinden yararlanın.
Coğrafi bazlı verileri kurumsal yazılım çözümlerinizde kullanarak performansınızı ve karar
verme yeteneklerinizi geliştirin.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA’nın fonksiyonalitesini coğraf verilerle genişletin.

SAP AIN Varlık Yönetimi getiri

Varlıklarınızın getirisini artırın

Canlı hava durumu bildirimleri gibi verilerden faydalanarak, coğrafi-konumsal (geospatial) olarak etkinleştirilmiş süreçlerle operasyonlarınızı önceliklendirin, planlanan iş kesintilerinizi optimize edin ve varlık bilgi güvenilirliğini artırın.

SAP AIN Varlık Yönetimi az

Operasyonel riskleri en aza indirin

İşletmenizin varlıklarının anlık ve kesin bir görünümünü elde edin. Karar verme yeteneklerini geliştirmek için verilerinizin kalitesini, bütünlüğünü ve geosaptial doğruluğunu geliştirin.

SAP AIN Varlık Yönetimi kar

İş gücü üretkenliğini artırın

Birleşik CBS veri katmanlarıyla zenginleştirilmiş kullanıcı dostu ve harita tabanlı navigasyonla karar almayı hızlandırın, verimliliği artırın ve çalışan performansını iyileştirin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP AIN Varlık Yönetimi web 2

Web tabanlı coğrafi gezgin

Genel kullanıma açık CBS bilgilerini kullanın ve SAP® S/4HANA’daki geospatial özelliklere sahip bir harita üzerinde verileri görüntüleyin.

SAP AIN Varlık Yönetimi bağımsız

Bağımsız coğrafi editör

SAP® S/4HANA içinde mekansal olarak etkinleştirilmiş herhangi varlık için coğraf bilgileri kullanarak düzenlemeler yapın.

SAP AIN Varlık Yönetimi geospartial

Geospatial özellikli çözümlerin özelleştirilmesi

Farklı kullanıcı grupları için harita arayüzlerini özelleştirin ve haritadan uygulama başlatma işlevlerini kişiselleştirin.

AGT Ağaç Sanayii

Nagarro + MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

Nagarro + MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

Nagarro + MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz