Kullanım Şartları

İhracat Kontrolü ve Yaptırımlara Uygunluk

SAP yazılım ürünleri ve hizmetleri, sınırlama olmaksızın Almanya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yasaları da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin ihracat kontrol ve yaptırım yasalarına tabidir.

Hedef Kısıtlamalar

Genel iş riskleri göz önünde bulundurulduğunda, SAP ürünleri ve hizmetleri aşağıdaki ülkelerde / bölgelerde ihracat, yeniden ihracat, transfer ve / veya kullanım için uygun değildir (haber verilmeksizin değiştirilebilir).

  • Kırım Bölgesi / Sevastopol
  • Küba
  • İran
  • Kuzey Kore
  • Suriye

Ayrıca, SAP için yüksek bir ihracat kontrolü veya yaptırım riski oluşturan (Sudan dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) belirli destinasyonlarla veya bunlarla ilişkili işlemler, yetkili makamların yetkilendirmesini de içerebilecek şekilde gerekli durum tespiti şartlarına tabidir.

Son Kullanıcı Kısıtlamaları

SAP ürünleri ve hizmetleri, geçerli herhangi bir yaptırım uygulanan parti listesinde listelenenler de dahil olmak üzere, geçerli ihracat kontrolü ve yaptırım yasaları uyarınca işlemlerin yasaklandığı kuruluşlar ve kişiler tarafından kullanılamaz (örneğin, Avrupa Birliği Yaptırımlar Listesi, ABD Özel Olarak Belirlenmiş Ulusal (SDN) listeleri, ABD Reddedilen Kişiler Listesi, BIS Varlık Listesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımları ).

Son Kullanım Kısıtlamaları

Sınırlı son kullanımları içeren işlemlere devam etmek için bir lisans, yetkilendirme veya diğer belgeler gerekebilir:

  • Silah ambargosu veya benzeri bir kısıtlamaya neden olabilecek askeri son kullanımlar,
  • Bazı sivil nükleer son kullanımlar; veya,
  • Belirli enerji ve finansal sektörlerle ilgili olanlar gibi sektöre özgü son kullanım kısıtlamaları,

Bu tür işlemlerin tümü gerekli durum tespiti sürecine tabidir ve lisanslama tespitleri duruma göre yapılır.

SAP yazılımı ve hizmetleri, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, tasarım veya üretimi ile ilgili son kullanımlar için kullanılamaz.

İhracat Kontrol ve Yaptırımlara Uygunluk ilkesinin ihlaline ilişkin bildirimleriniz için lütfen risk.kontrol@mbis.com.tr  adresinden iletişime geçiniz.

***

Bu İhracat Kontrol ve Yaptırımlara Uygunluk web sayfası yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve MBIS tarafından herhangi bir özel durumla ilgili yasal tavsiye verildiğini teşkil etmez veya MBIS tarafından kullanıcıya ilgili tüm ABD veya AB ihracat kontrol veya yaptırım yasaları hakkında tavsiyede bulunmasını taahhüt eden bir kuruluşu temsil etmez. MBIS tavsiye almak için kullanıcıları yetkili bir hukuk danışmanına başvurulması için teşvik eder.