Son Yazılar

SAP/ERP

Proje Sistemi modülü, takibi yapılmak istenen projeler ile bu projelere ait alt bileşenlerin mali ve lojistik açıdan detaylı takip edilmesini sağlar. Diğer modüllerle mevcut entegrasyonlar sayesinde (örneğin, malzeme yönetimi, personel yönetimi ve maliyet muhasebesi) veriler her zaman güncel tutulur ve proje için gerekli olan işlemler...

Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordine bir şekilde yürütülmesi, SAP ERP çözüm paketinde lojistik süreçlerinden biri olan Üretim Planlama ve Kontrol (PP) modülü ile gerçekleştirilmektedir....