SAP Hazine Yönetimi
Çözümleri

MBIS’in SAP hazine yönetimi danışmanlığıyla, hazinen yönetiminizi merkezileştirin, performans kıyaslamanızı yapın, endüstriye yön veren trendleri yakalayın. Hazine hedeflerinize ulaşmak için bütünsel bir strateji geliştirin. Riski azaltan, süreçleri sadeleştiren, işletmeniz için gereksiz maliyetleri ortadan kaldıran stratejik ve pratik MBIS yaklaşımlarını keşfedin.

Daha fazla bilgi

Bugünün ekonomik ortamı için hazırlanmış, gelecekteki ihtiyaçları da adresleyen SAP çözümleri ile
hazine yönetiminizi kurumsal stratejilerinizle entegre edin.

Hazine yönetimi süreçlerinizde risklerien aza indirin

Hazine süreçlerini otomatikleştirmek, nakit akışı analizi ile bütçe planlamasını entegre etmek, banka hesabı yönetimini merkezileştirmek ve banka bakiyeleri ile döviz risklerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü elde etmek için uçtan uca analitikleri kullanın.

Gerçek zamanlı nakit pozisyonlarını ve tahminleri görüntüleyin

Tüm verileri tek bir platformda entegre ederek ve nakit pozisyonlarını analiz etmek için doğru bilgilere erişerek sermaye yönetimini ve likidite muhasebesini kolaylaştırın.

İşletme sermayesini ve finansal riskleri kontrol edin

Nakit akışlarını, işlemleri, emtia pozisyonlarını ve piyasa verilerini entegre ederek şirketinizin likiditesini yönetin ve riski azaltın.

SAP S/4HANA Finance
for group reporting

MBIS ile değişken piyasa koşullarına yanıt verebilecek
hızlı ve çevik SAP hazine uygulamalarını hayata geçirin.

MBIS danışmanlık ekibinin süreçsel ve teknolojik yönlendirmeleriyle,
S/4HANA Finance çözümünü, hazine yöneticilerinizin gerçek zamanlı
verilerden yararlanmasını, tahmine dayalı modeller geliştirmesini,
maliyetleri optimize etmesini ve yatırım getirisini artırmasını
sağlayacak şekilde kurgulayın.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP S/4HANA Finance çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Tek ve doğru veri kaynağına erişin

Veri tekrarlarını ve gereksiz mutabakatları ortadan kaldıran bir sistemle süreç ve teknoloji yalınlaşması sağlayın.

Esnek iş süreçlerini devreye alın

İstisnalara ve kritik işlere odaklanmak ve modeller geliştikçe değişiklikleri hızlı şekilde yapabilmek için süreçleri kolayca yeniden tasarlayabileceğiniz esneklikte kurgulayın.

Şirketler genelinde en iyi uygulamalardan öğrenin

Şirketler arası verilerin gücünden yararlanın. Çeşitli roller için özelleştirilmiş istatistiklere, raporlara ve karşılaştırma fonksiyonlarına gerçek zamanlı erişim sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Finansal planlama ve analiz

Gecikmeleri ve gereksiz iş yükünü ortadan kaldırmak için uçtan uca planlama sürecini devreye alın ve gerçek zamanlı operasyonel verileri kullanın. Tek bir raporla herhangi bir ayrıntı düzeyinde anında finansal analiz yapın. ERP sisteminizde kurumsal değişikliklerin veya yeni iş modellerinin anlık simülasyonlarını oluşturun.

Muhasebe ve mali kapanış

Finansal kapanışları ve dönemler arası süreçleri gerçek zamanlı olarak yürütün. Herhangi bir boyuta göre tam detaya inerek gerçek zamanlı raporlar çalıştırın. Süreçleri basitleştirmek, üretkenliği artırmak ve riski azaltmak için tek bir birleşik veri modeli kullanın.

Hazine ve finansal risk yönetimi

Likidite planlama yaşam döngüleri dahil olmak üzere nakit akışı analizi ve bütçe planlamasını entegre edin. Kapsamlı banka hesap yönetiminden yararlanın. Banka bakiyelerinin ve döviz risklerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü elde edin.

İş birliğine dayalı finans işlemleri

Dalgalanan piyasa dinamiklerine hızla yanıt verin. Alacakların ve borçların işlenmesini otomatikleştirin.

Kurumsal risk ve uyumluluk

İşlem düzeyinde gerçek zamanlı fraud (dolandırıcılık) tespitini sağlamak için yüksek hacimli verileri hızla işleyin. İnceleme ve izlemeyi optimize etmek için fraud yönetimini merkezileştirin.

Alacak yönetimi

İhtilaflar, tahsilatlar ve kredi yönetimi uygulamaları için verileri entegre edin. Alacak hesaplarıyla ilgili manuel çabayı ve maliyetleri azaltın.

SAP Cash
Management

MBIS tarafından sunulan SAP danışmanlık hizmetleri ile
nakit yönetimi sistemlerinizi yeni stratejik kaynaklara dönüştürün,
işletmenizin büyümesini en üst düzeye çıkarın.

MBIS’in sunduğu hizmetler ile nakit dönüşümü verimliliği, işletme sermayesi, tahmini
doğruluk, kullanılan sermayenin getirisi ve daha pek çok kritik ölçütlerde mevcut nakit
akışı operasyonlarınızı optimize edin; uygulamalı deneyimler sayesinde, nakit yönetimi
alanında en iyi iş yapış modellerini işletmenize adapte edin.

Daha fazla bilgi

SAP Cash Management çözümüyle nakit akışınızı etkin olarak yönetin.

Gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Banka bakiyelerini ve likidite tahminlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve kuruluşunuzun nakit akışının görünürlüğünü iyileştirin.

Gerçeğin tek bir versiyonuna ulaşın

Birden çok, farklı kaynaktan gelen verilerin tam entegrasyonuyla tüm ilgili verilere merkezi bir platformdan erişin.

Ödeme yönetimini basitleştirin

Merkezi ve kolaylaştırılmış şirketler arası ödemelerle işletme sermayesini optimize ederken, farklı standartlar ve veri formatları kullanarak birden çok banka ile bağlantı kurun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Ödemeler ve banka iletişimi

Birden fazla banka hesabının kontrolünü sağlayın ve hesapları açma, değiştirme, kapatma ve gözden geçirme için geliştirilmiş süreçlerle banka bakiyenizi takip edin. Ayrıca, gömülü SWIFT teknolojisine sahip çok bankalı, dijital bir çözüm kullanarak bankalar ve finans kurumlarıyla doğrudan bağlantı kurun.

Nakit ve likidite yönetimi

Nakit bilgilerini elde etmek için gereken zamanı ve çabayı azaltın, nakit gereksinimlerini saniyeler içinde anlayın ve gerekli işlemleri hemen uygulama içinden tetikleyin. Hazine operasyonları hakkında her zamankinden daha ayrıntılı bilgiler edinmek için derinlemesine analizler yapın.

Şirket içi nakit kontrolü

Merkezileştirilmiş şirket içi nakit kontrolü desteği ile bölgeler arasında nakit transferi ihtiyacını ve bankalara bağımlılığınızı azaltın. Hazine uzmanlarınızı güçlendirerek, parçalanmış nakit bakiyelerini ve ödeme süreçlerini yönetmeyle ilgili zorlukların üstesinden gelin.

SAP Treasury and
Risk Management

Şirketinizin stratejik hedeflerine ulaşması için
gereken optimum likiditeyi en düşük maliyetle ve
kontrol edilebilir risk seviyelerinde MBIS danışmanlığıyla sağlayın.

Ödeme yönetimi, grup içi finansman, banka etkileşimi, mevcut fonların yönetimi, borç
finansmanı, nakit pozisyonu, planlama ve tahmin gibi temel hazine ve risk işlevlerini MBIS
uzmanlığıyla optimize edin. İşletme maliyetlerini en aza indirecek ve gelecekte olası
likidite sıkıntılarını önleyecek şekilde kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanın.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP Treasury and Risk Management çözümüyle sizi hedeflerinize taşıyor.

Hazine yönetimini temel süreçlerle entegre edin

Hazine ve risk yönetimi iş akışlarını temel iş süreçlerine bağlamak için SAP Hazine ve Risk Yönetimini SAP S/4HANA ile bağlayın.

Operasyonel verimliliği ve etkinliği artırın

Süreçleri otomatikleştirerek ve iş birliğini etkinleştirerek hazine departmanınızda verimliliği artırın, siz katma değeri yüksek işlere odaklanın.

Bulut tabanlı bir altyapıdan yararlanın

Maliyetli şirket içi versiyon yükseltmelerine gerek kalmadan, SAP hazine yönetimi araçlarındaki en son yeniliklere güvenli ve hızlı bir şekilde erişmek için çözümü bulutta devreye alın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Finansal risk yönetimi

Risk pozisyonlarını, emtia fiyat değişikliklerini ve parite oranlarını izleyin, böylece tam bir denetim ve limit kontrolü ile risklere karşı koruyucu muhasebe stratejileri geliştirin, IFRS düzenlemelerine tam uyumlu olun.

Borç ve yatırım yönetimi

Risklere karşı korunmak için tüm yatırımları izlerken mevcut nakit, risk ve gelirleri dengeleyin ve tekrar eden görevleri otomatik hale getirin. Borç ve yatırım yönetimi özellikleri, kısa vadeli borç finansmanı için rekabetçi faiz oranları elde etmenize ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Uygulama uzantıları ve makine öğrenimi

Hazine yönetimi yetkinliğinizi, e-ticaret platformu entegrasyonu, makine öğrenimi tabanlı nakit uygulamalar, SAP Business Integrity Screening dahil olmak üzere SAP Cloud Platform üzerinde standart SAP çözümleriyle zaman içinde geliştirin.

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

Fehmi Murat DERİCİOĞLU
Çimsa, CIO
“SAP ile stratejik ortaklığımız kapsamında yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm yolculuğumuzun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kısmını da PDP (Personal Data Protector) çözümü ile tamamlamış bulunuyoruz. SAP’nin KVKK konusundaki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir projeyle birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağlayarak, kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardık. “
Mesut CAN
AGT, Proje Müdürü
“AGT’nin dijital çekirdeğini dönüştürdük! 10’dan fazla uydu sistemle entegre ECC sistemimizi Springfield metodolojisiyle MBIS’in deneyimli ekibiyle birlikte pandemiye rağmen 4 ayda S/4HANA’ya dönüştürdük. PMI standartlarına uygun yönettiğimiz ve çevik yaklaşımı entegre ettiğimiz projemiz sonucunda yalınlaşan, hızlanan ve güncellenen Bilgi Sistemleri altyapımız yeni teknolojilere hazır. Analitik yönetim reflekslerimiz güçlendi. Birlikte başarılı projelere imza attığımız MBIS’e teşekkür ederiz.”
Kadir Sakarya
Sepaş, Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü
SAP’nin KVKK konusundaki en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir proje ile birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağladık. SAP PDP ile kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardığımız bu projede MBIS’in uzman ekibi ile çalıştık. Özverili çalışmalarından dolayı birlikte bu projeye imza attığımız MBIS’e çok teşekkür ederiz.
Emre Karabulut
Medcem, Bilgi Teknolojileri Müdürü
SAP’yi çimento sektöründe gelişen misyon ve stratejimizi destekleyen bir motor olarak görüyoruz. Öyle ki çimento sektöründe dijital çözümler geliştirmede esnekliği, entegrasyon kolaylığı ve değişen iş süreçlerine adaptasyonu ile vazgeçilmez bir kaynak. Bu süreçte danışmanlık firması olarak, know-how’ı güçlü ve değişen iş ihtiyaçlarımıza hızlı çözüm üreten MBIS, inovasyon yolculuğumuzda bizim için önemli bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Aylin Güvener
AGT, Satış ve Pazarlama Süreçleri Yöneticisi
MBIS’in B2B müşteri portalı Customer WEGA ile bayilerimizle iş birliği içerisinde çalışma imkânı elde ederek, müşteri memnuniyetimizi artırdık. Portalde ihtiyaçlarımıza yönelik sürekli yapılan iyileştirmelerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Operasyonel verimliliğimizi ve bayilerimizle olan iletişimimizi artırmamıza da katkı sağlayan MBIS’e, Customer WEGA’nın hayat geçirilme ve geliştirme aşamalarında gösterdikleri profesyonel ve iş odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Yasin GÖKKAYA
AGT, İş Uygulamaları Müdürü
“MBIS’in Profesyonel Destek Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığımızdan bu yana kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. MBIS’in alanında uzman ekibi ile sunduğu hızlı ve etkin çözümler sayesinde, iş uygulamalarımızı kullanan iç müşterilerimizin memnuniyetlerini çok iyi noktalara getirdik. Özverili çalışmalarından dolayı MBIS’e teşekkür ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz.”
Sinan Karacoğlan
Doğu Pres, BT Müdürü
Uzun yıllardır MBIS ile çalışıyoruz. Beraber başarıyla canlıya geçirdiğimiz SAP S/4HANA projesinden sonra MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden de yararlanmaktayız. Uzman ekiplerin ihtiyaçlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarıyla beraber destek ihtiyaçlarımızı da sorunsuz ve hızlı bir şekilde MBIS ile çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.
Alper Nantu
Hasçelik, BT SAP Sorumlusu & Geliştiricisi
"24 saat çalışan bir endüstriyel fabrikada, SAP gibi önemli sistemlerimize anlık olarak izleme sunan bir servise sahip olmak fayda sağlıyor. Ben her yetki değişimi, önemli SAP JOB programlarının durumları ve performans tutarsızlıklarını System Guard aracı ile takip ediyor ve gerektiğinde aksiyon alıyorum."
İlker Özer
Tadım, IT Direktörü
2016 yılından bu yana MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden yararlanmaktayız. MBIS’in çözüm odaklı uzmanlarının taleplerimizi çok hızlı şekilde karşılamaları sayesinde, bir yandan günlük operasyonlarımızdaki aksamaların önüne geçerken diğer yandan da memnuniyet ve esnekliğimizi üst seviyelere taşımayı başardık. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz