Veri Analitiği Teknolojileri El Kitabı

Veri Analitiği Teknolojileri El Kitabımızı indirebilirsiniz.

İş zekası, veri keşfi, tahminsel analitik veri görselleştirme ve bütçe planlama gibi yetenekleri tek bir araçta birleştiren SAP Analytics Cloud Çözümü ile karmaşık veri yığınlarını anlamlı hale getirin.