Faturalama ve Gelir
Yönetimi Çözümleri

Farklı satış kanallarından, farklı fiyatlandırma modelleriyle gelen karmaşık faturalama ve gelir yönetimi süreçlerinizi MBIS danışmanlığıyla sadeleştirin ve standartlaştırın. İş modellerinizi abonelik ve “kullandıkça öde” modellerine dönüştürün.

Daha fazla bilgi

Faturalama ve gelir döngünüzü MBIS’in SAP danışmanlığı ile dönüştürün

Ölçeklenebilir, esnek ve otomatikleştirilmiş gelir modelleri

Çevik gelir yönetimi ve yinelenen faturalandırma özellikleriyle abonelik ve kullanıma dayalı iş modellerinden para kazanın ve tüm süreci daha şeffaf hale getirin.

Akıllı alacak yönetimi ile daha iyi otomasyon

Finansal değer zincirini optimize eden süreçleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek “akıllı alacak yönetimi” çözümleriyle işletmenizi dönüştürün.

Nakit tahsilatı süreçlerinde yeni boyut

Daha az emek-yoğun nakit tahsilatı için fatura eşleştirme sürecinizi makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu teknolojileriyle otomatikleştirin.

SAP Billing and Revenue
Innovation Management
for group reporting

Dijital ekonominin yeni kurallarına MBIS ile adapte olun, otomatik
faturalandırma ve gelir yönetimi uygulamalarından yararlanın

MBIS’in deneyime dayalı gelir yönetimi danışmanlığıyla, abonelik ve kullanıma dayalı
iş modellerine geçiş yapın. Faturalama ve gelir yönetimi için ölçeklenebilir, esnek ve
yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş yazılımla tüm gelir yönetimi
sürecini daha izlenebilir hale getirin.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP Billing and Revenue Innovation Management çözümüyle,
ilgili iş modellerinizde çağı yakalamanıza yardımcı oluyor.

İş modelinizi dönüştürün

Müşterilerinize aboneliklere ve gerçek zamanlı kullanıma dayalı hizmetler sunarken, genişleyen ekosisteminiz genelinde gelir paylaşımı modellerini destekleyin.

İş modelinizi daha kolay bir şekilde işler hale getirin

Faturalama ve muhasebe süreçlerinin kurallara dayalı akıllı otomasyonu ile ön ödemeli ve kullandıkça öde iş modellerinin herhangi bir varyantını veya kombinasyonunu etkinleştirin.

İş modellerini ölçeklendirin

Artan abone kullanım verilerine göre ölçeklenebilir sistemler kurarak finansal operasyonlarınızı kesintisiz sürdürün.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Aboneliğe dayalı sipariş yönetimi

Teslimat ve faturalama doğruluğunu sağlamak için abonelik siparişlerini yönetin. Sözleşme değişikliklerini, yenilemeleri, uzatmaları ve faturalandırma döngülerini otomatize edin. Fatura hiyerarşileri, özel kataloglar ve paylaşılan kredileri de dahil ederek ana sözleşmelerinizi yönetin.

Kullanım verilerinin toplanması, zenginleştirilmesi ve yönetimi

Fiyatlandırma ve ücretlendirme için kullanım verilerini elde edin, düzene koyun ve birleştirin. Sınırsız ölçeklenebilirlik ile artan hacimlerde kullanım verisini destekleyin.

İş modellerinizi destekleyen çevik kullanım hakkı yönetimi

Müşteri odaklı, abonelik ve gelir paylaşımı gibi kullanıma dayalı fiyatlandırma modelleri tasarlayın. Ödemelerin ve kullanım haklarının oluşturulmasını, yönetilmesini ve yürütülmesini basitleştirin. Esnek API’lerle mevcut dijital ortamınızda sorunsuz entegrasyona izin verin.

Tüm hizmetler için birleştirilmiş faturalandırma

Açık ve doğru faturalandırmayla müşteri memnuniyetini artırın ve sorgulamaları azaltın. Çeşitli alanlardan ve ortaklardan gelen fatura bilgilerini tek ve net bir özet halinde birleştirin. Fatura düzeyinde kapsamlı indirim opsiyonlarıyla hizmetleri ve fiyatlandırmayı özelleştirin.

Esnek belge yönetimi

İş iletişimlerini hem dijital hem de basılı kopya biçimlerinde kolaylıkla oluşturun ve kişiselleştirin. Banka ekstreleri, faturalar ve makbuzlar için mesajlaşmayı ve formatları özelleştirin. BT müdahalesi gerektirmeyen, self servis belge yönetimi sağlayın.

Kapsamlı müşteri finansal yönetimi

Akıllı, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş alacaklar ve ödeme işlemleri ile gelir akışını yönetin. Satış temsilcilerinize müşterilerinizin finansal verilerinin tam bir görünümünü verin. Gelişmiş kredi ve tahsilat için daha iyi, daha kişiselleştirilmiş destek sağlayın.

SAP S/4HANA for receivables
management

MBIS ile entegre akıllı finans uygulamalarına geçiş yaparak
alacak hesaplarının hızını ve doğruluğunu artırın

Alacak yönetimi için MBIS’in deneyimli danışmanlarıyla birlikte kurgulayacağınız süreçler
ile nakit tahsilatını ve alacak izlenebilirliğini optimize edin. Değişen piyasa dinamiklerine
yanıt vermek, riskli hesapları belirlemek ve finansal sağlığınızı iyileştirmek için
alacaklarınızı gerçek zamanlı olarak izleyin.

Daha fazla bilgi

MBIS’in SAP S/4HANA for Receivables Management uzmanlığıyla,
alacak yönetimi performansınızı en üst seviyeye çıkarın.

Entegre süreçlerle işletme sermayesini optimize edin

Tahsilat sürenizi kısaltmak ve nakit akışını iyileştirmek için gecikmede olan müşteri alacaklarını takip ederek vadesi geçmiş hesapları verimli bir şekilde yönetin.

Operasyonel verimliliği artırın

Katma değeri yüksek operasyonlara odaklanmak için kredi değerlendirme, nakit tahsilat ve ihtilaf çözümü süreçlerini otomatikleştirin.

Yüksek kaliteli müşteri deneyimleri sunun

Müşterilerinize şeffaflığı artırmak üzere self servis hizmetler sunmanın yanı sıra satış ekiplerinize müşteri bakiyeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Siparişten nakde sorunsuz süreç otomasyonu

Ekosistem genelinde işlemlerin doğrudan işlenmesini sağlayın. Tekrarlayan ve manuel faaliyetleri ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edin. Makine öğrenimi ve diğer akıllı teknolojiler için bir temel oluşturun.

Müşteri alacaklarının birleşik görünümü

Risk ve getiriyi göz önünde bulundurarak, müşterilerin sistemler arası görünümünü tekilleştirin. Müşteriye dönük faaliyetleri tetikleyerek ve izleyerek nakit tahsilatının proaktif yönetimini oluşturun. Müşteri alacaklarının tek bir görünümünü elde edin ve güncel durumlar sağlayın.

İyileştirilmiş anlaşmazlık çözümü ve müşteri hizmetleri

Tahsilat sürenizi kısaltmak ve likiditeyi artırmak için iş akışı araçlarını kullanarak anlaşmazlıkları daha hızlı çözün. İş süreçlerini düzeltmek ve gelecekteki anlaşmazlıkların sayısını azaltmak amacıyla müşteri anlaşmazlıklarının temel nedenlerini belirleyin.

SAP Cash Application

MBIS ile gelen fatura ve ödeme süreçlerinizi makine öğrenmesi sayesinde otomatize edin

MBIS tarafından kurgulanan nakit yönetimi çözümleri ile yenilikçi stratejiler ve büyüme
planları geliştirmeye odaklanın. Finansal değer zincirini optimize eden süreçleri
otomatikleştirerek alacak yönetiminin verimliliğini artırın, gelen ödemelerinizi hızlı
işleyerek tahsilat sürenizi kısaltın ve müşterilerle işbirliğini artırın.

Daha fazla bilgi

SAP Cash Application’ı uygulamaya almak için MBIS uzmanlığından yararlanın

Makine öğrenimiyle vadesi geçen satış günlerini azaltın

Tahsilat sürenizi kısaltmak ve müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için gelen ödemelerin işlenmesini hızlandırın.

Toplam sahip olma maliyetini ve değer elde etme süresini azaltın

Yerleşik makine öğrenimi yetenekleri muhasebecilerin geçmiş eylemlerinden öğrenip müşteriye ve ülkeye özgü alacakları eşleştirdikçe, değişime otomatik olarak uyum sağlayın.

İşletmeniz büyüdükçe ölçeklendirin

Şirket içi standart kurallar ve geçmişten gelen veriler büyüdükçe, makine öğrenmesi sayesinde uygulamanın yeni eşleştirmeler yapmasına olanak sunun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Alacak eşleştirme sürecinde esneklik kazanın

Alacak işlemlerini tekrarlayan veya tek seferlik olarak planlayın. Açık faturaları ve müşterileri kolayca eşleştirin. Otomatik bilgi gönderme olanağından faydalanın.

Makine öğrenimi ile otomasyonu artırın

Makine öğrenimini kullanarak muhasebeci davranışlarından sürekli olarak öğrenin ve bunu gelecekteki ödemelere uygulayın. Yoğun emek gerektiren ve tekrarlayan fatura ve alacak süreçlerinin doğruluğunu otomatikleştirin ve iyileştirin.

Basitleştirilmiş tarama

Belgelerdeki bölgeleri akıllıca sınıflandırın. İlgili bilgileri tanımlayın. Faturalarla ödemelerin otomatik eşleştirilmesinde yararlanın.

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

Fehmi Murat DERİCİOĞLU
Çimsa, CIO
“SAP ile stratejik ortaklığımız kapsamında yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm yolculuğumuzun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kısmını da PDP (Personal Data Protector) çözümü ile tamamlamış bulunuyoruz. SAP’nin KVKK konusundaki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir projeyle birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağlayarak, kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardık. “
Mesut CAN
AGT, Proje Müdürü
“AGT’nin dijital çekirdeğini dönüştürdük! 10’dan fazla uydu sistemle entegre ECC sistemimizi Springfield metodolojisiyle MBIS’in deneyimli ekibiyle birlikte pandemiye rağmen 4 ayda S/4HANA’ya dönüştürdük. PMI standartlarına uygun yönettiğimiz ve çevik yaklaşımı entegre ettiğimiz projemiz sonucunda yalınlaşan, hızlanan ve güncellenen Bilgi Sistemleri altyapımız yeni teknolojilere hazır. Analitik yönetim reflekslerimiz güçlendi. Birlikte başarılı projelere imza attığımız MBIS’e teşekkür ederiz.”
Kadir Sakarya
Sepaş, Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü
SAP’nin KVKK konusundaki en iyi uygulamalarını kendimize adapte ederek son derece başarılı bir proje ile birlikte, ekosistemimiz içindeki kişisel verilerin korunmasını ve ilgili süreçlerin tüm ortamlar için merkezi olarak yönetilmesini sağladık. SAP PDP ile kanuni gerekliliklerin çok önemli bir kısmını yerine getirmeyi başardığımız bu projede MBIS’in uzman ekibi ile çalıştık. Özverili çalışmalarından dolayı birlikte bu projeye imza attığımız MBIS’e çok teşekkür ederiz.
Emre Karabulut
Medcem, Bilgi Teknolojileri Müdürü
SAP’yi çimento sektöründe gelişen misyon ve stratejimizi destekleyen bir motor olarak görüyoruz. Öyle ki çimento sektöründe dijital çözümler geliştirmede esnekliği, entegrasyon kolaylığı ve değişen iş süreçlerine adaptasyonu ile vazgeçilmez bir kaynak. Bu süreçte danışmanlık firması olarak, know-how’ı güçlü ve değişen iş ihtiyaçlarımıza hızlı çözüm üreten MBIS, inovasyon yolculuğumuzda bizim için önemli bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Aylin Güvener
AGT, Satış ve Pazarlama Süreçleri Yöneticisi
MBIS’in B2B müşteri portalı Customer WEGA ile bayilerimizle iş birliği içerisinde çalışma imkânı elde ederek, müşteri memnuniyetimizi artırdık. Portalde ihtiyaçlarımıza yönelik sürekli yapılan iyileştirmelerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Operasyonel verimliliğimizi ve bayilerimizle olan iletişimimizi artırmamıza da katkı sağlayan MBIS’e, Customer WEGA’nın hayat geçirilme ve geliştirme aşamalarında gösterdikleri profesyonel ve iş odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Yasin GÖKKAYA
AGT, İş Uygulamaları Müdürü
“MBIS’in Profesyonel Destek Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığımızdan bu yana kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. MBIS’in alanında uzman ekibi ile sunduğu hızlı ve etkin çözümler sayesinde, iş uygulamalarımızı kullanan iç müşterilerimizin memnuniyetlerini çok iyi noktalara getirdik. Özverili çalışmalarından dolayı MBIS’e teşekkür ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz.”
Sinan Karacoğlan
Doğu Pres, BT Müdürü
Uzun yıllardır MBIS ile çalışıyoruz. Beraber başarıyla canlıya geçirdiğimiz SAP S/4HANA projesinden sonra MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden de yararlanmaktayız. Uzman ekiplerin ihtiyaçlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarıyla beraber destek ihtiyaçlarımızı da sorunsuz ve hızlı bir şekilde MBIS ile çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.
Alper Nantu
Hasçelik, BT SAP Sorumlusu & Geliştiricisi
"24 saat çalışan bir endüstriyel fabrikada, SAP gibi önemli sistemlerimize anlık olarak izleme sunan bir servise sahip olmak fayda sağlıyor. Ben her yetki değişimi, önemli SAP JOB programlarının durumları ve performans tutarsızlıklarını System Guard aracı ile takip ediyor ve gerektiğinde aksiyon alıyorum."
İlker Özer
Tadım, IT Direktörü
2016 yılından bu yana MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden yararlanmaktayız. MBIS’in çözüm odaklı uzmanlarının taleplerimizi çok hızlı şekilde karşılamaları sayesinde, bir yandan günlük operasyonlarımızdaki aksamaların önüne geçerken diğer yandan da memnuniyet ve esnekliğimizi üst seviyelere taşımayı başardık. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle MBIS’e teşekkür ederiz.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz