MBIS e-Rıza

e-Rıza ile KVKK kapsamında Açık Rıza toplamak, kişisel veri işleme envanteri oluşturmak ve KVKK ile ilgili kritik süreçleri yönetmek çok kolay!

Siz de MBIS’in Ar-Ge Merkezi’nde özel olarak geliştirilen ERP bağımsız özel yazılımı e-Rıza ile KVKK süreçlerinizi bütünsel bir yaklaşımla yönetebilir ve yasal KVKK uyumluluğunuzu günler içerisinde sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

e-Rıza Nedir?

e-Rıza, KVKK kapsamında, Kişisel Veri İşleme Envanteri’ndeki veri işleme amaçlarına göre otomatik olarak Açık Rıza metinlerinin oluşturulması, kurum çalışanları ve 3. şahıslardan e-Posta veya entegrasyon yoluyla Açık Rıza alınması, kişisel verilerin otomatik oluşturulan Dijital Formlar aracılığıyla toplanıp, bu formlardaki bilgiler için e-Posta veya SMS yoluyla Açık Rıza alınması, Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesi, kişi ve kurumların bilgi taleplerinin karşılanması gibi süreçlerin yönetilmesini sağlayan; güçlü entegrasyon fonksiyonları ile farklı sistemlerle çalışabilen, mobil uyumlu ERP ve platform bağımsız Web uygulamasıdır

e-Rıza on-prem kurulabilir veya bulut üzerinden kullanıma açılabilir.

e-Rıza’nın temel fonksiyonları

e-Posta ile açık rıza toplama

e-Rıza, Kişisel Veri İşleme Envanteri’ndeki amaçlara göre otomatik olarak açık rıza metinlerinin oluşturulmasını, çalışanlardan ve 3. şahıslardan e-Posta yoluyla açık rızaların toplanmasını, bunların kişi bazında saklanıp raporlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

Dijital Formlar ile kişisel veri ve açık rıza toplama

e-Rıza, dijital formlar aracılığıyla (örneğin resepsiyonlarda ziyaretçiler, iş başvurularında adaylar, dijital veya fiziksel etkinliklerde katılımcılar için) kişisel verilerin girişine ve bu kişisel verilerin işlenebilmesi için e-posta veya SMS ile açık rıza alınmasına olanak verir.

Kişilerin açık rızalarını yönetebilmesi

İlgili kişiler, bilgisayar veya mobil cihazları ile Açık rızaları’nı tek bir noktadan görüntüleyebilir ve yönetebilir, yeni rıza verebilir, var olan rızalarını geri çekebilir, kendilerine gönderilen aydınlatma metinlerini takip edebilirler.

Kişisel veri işleme envanteri

e-Rıza, KVKK tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin oluşturulmasına ve yaşayan bir doküman olarak yönetilmesine, özet ve detay bazda raporlanmasına imkan sunar.

Aydınlatma yükümlülüğü

e-Rıza, güncel KVKK rehberlerine göre oluşturulan aydınlatma metinlerinin e-posta ile ilgili kişilerle paylaşılması, kayıt altına alınması, takibi, yönetilmesi ve raporlamasını sağlar.

Bilgi taleplerinin yönetimi

e-Rıza, ilgili kişi veya resmi kurumlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin sisteme girilmesini, girilen talep için ilgili sorumlunun bilgilendirilmesini, onay sürecinin işletilip gerekli bilgi ve raporların alınmasını ve takibinin yapılmasını sağlar.

Görev yönetimi

e-Rıza kişisel verilerin korunması ile görevlerin oluşturulmasını, ilgili kişilere atanmasını ve bilgilendirilmesini, görevlerin takibini, yönetilmesini ve raporlanmasını mümkün kılar.

ve daha fazlası

e-Rıza, KVKK kapsamında hem verilerin güvenliğinin sağlanması hem de süreçlerin yönetilmesi konularında pek çok fonksiyonu daha beraberinde getirmektedir.

e-Rıza’nın teknik özellikleri

e-Rıza çözümümüz, geniş entegrasyon özelliği ile ihtiyacınıza göre uyarlanabilir, mobil kullanımla yönetilebilir ve ihtiyacınız olan esnekliği sağlayarak kişisel verileri kullanabilmek için kolaylıkla sizinle verilerini paylaşan kişlerden rıza alınabilir.

Gelişmiş entegrasyon altyapısı

e-Rıza, web servisler aracılığıyla, e-Mail alıcı gruplarının indirilmesi de dahil olmak üzere, pek çok entegrasyonu rahatlıkla sağlayabilecek mimariye sahiptir.

Web siteleri ve portallar ile entegrasyon

e-Rıza, gelişmiş entegrasyon yapısı sayesinde, kurumsal web siteleri, portallar ile bağlantılı olarak çalışabilme yeteneğine sahip bir çözümdür.

Çoklu dil desteği

e-Rıza, standart olarak Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile gelmekle birlikte, gömülü sözlük yapısı ile, kolaylıkla başka dillerde de kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Mobil uyumluluk

e-Rıza, ayrıca bir mobil uygulama yazılmasına gerek bırakmayan, mobil cihazlarda kullanıma uygun (responsive) bir yazılım çözümüdür.

ERP bağımsız mimari

e-Rıza, SAP® de dahil olmak üzere, herhangi bir ERP üzerine kurulma veya entegre olma zorunluluğu taşımayan bir Web uygulamasıdır.

Özelleştirme ve uyarlama

e-Rıza; firmaların kurumsal kimliklerine göre özelleştirilebildiği gibi özel iş ihtiyaçları doğrultusunda uyarlama ve geliştirmeler yapılmasına da olanak sunar.

Hazır veri ve süreçler

e-Rıza kanuni düzenlemelerin gerekliliklerini kapsayacak ana veriler, süreç tarasımları ve uyarlamaları beraberinde hazır olarak getirir. Bu sayede hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır hem de riskler minimize edilmiş olur.

Dashboard

e-Rıza, açık rızaların, aydınlatma metinlerinin ve görevlerin takibini statü (gönderilen, kabul edilen, reddedilen, bekleyen, tamamlanan vb.) bazında takip edilmesini sağlayan Dashboard ekranlarına sahiptir.

SAP® PDP ile doğal entegrasyon

e-Rıza, tüm KVKK süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi ve orkestrasyonunun sağlanması amacıyla SAP® tarafından özel olarak geliştirilmiş, PDP (Personal Data Protector) yazılımı ile doğal entegrasyona sahiptir

Neden e-Rıza?

Açık Rıza toplama karmaşıklığına son verin

Birden fazla sistemden manuel olarak Açık Rıza alınması, işlenmesi, saklanması, raporlanması, takibi ve yönetilmesi karmaşık ve zahmetli olduğu kadar merkezi bir noktadan yönetilmesi de bir o kadar zor olabilir. MBIS’in e-Rıza çözümü bu zorlukların kolaylıkla üstesinden gelmenizi sağlar.

Yasal yaptırımlardan korunun

e-Dönüşüm’ün yasal zorunluluk haline gelmesi ile birlikte, çözüm sunan pek çok firma, yaşanan rekabet neticesinde inanılmaz seviyede düşük fiyat teklifleri sunabilmekte. MBIS olarak biz, fiyatlandırma politikamızı , orta ve uzun vadede müşterilerimizin Toplam Sahip Olma Maliyetlerini en az seviyede tutacak şekilde belirledik ve bunu özenle uygularken müşterilerimizin şaşırtıcı gizli maliyetlerle karşılaşmamasını sağlıyoruz. Ucuz değil, ekonomik çözümler sunuyoruz.

MBIS’in KVKK konusundaki sektörel deneyimlerinden yararlanın

e-Rıza ile MBIS’in KVKK konusunda, farklı sektörlerden elde ettiği deneyim ve know-how’dan yararlanma imkanına sahip olur, uygulama konusunda çok değerli yönlendirmelerine ulaşmış olursunuz.

Kişilerin KVKK deneyimini yönetmesine imkan sunun, prestij kazanın

Açık Rıza verme veya geri çekme, aydınlatma metinlerine ulaşma, bilgi talebinde bulunma gibi kişilerin KVKK’ya ilişkin işlemleri kendilerinin de yapabilmesine imkan vererek hem iş yükünüzü azaltabilir hem de müşterilerinizin gözünde prestijinizi artırabilirsiniz.

KVKK çözümünüzü devreye almak için aylarca beklemeyin

e-Rıza, aynı alanda sunulan çözümlerle kıyaslandığında, çok daha kısa zamanda devreye alınabilecek ve fonksiyonları ve teknik özelliklerinden yararlanmaya çok kısa süre başlanabilecek bir uygulamadır.

KVKK hatalarını ve eksiklikleri minimize edin

e-Rıza’nın, regülatif düzenlemelerin gerekliliklerini karşılayacak ana veriler, süreçler ve uyarlamaları beraberinde getirmesi sayesinde manuel hatalar, gecikmeler, unutma ve atlamalar dolayısıyla oluşabilecek riskleri en düşük seviyeye indirebilirsiniz.

e-Rıza ile e-Posta yoluyla açık rıza alma nasıl çalışır?

e-Rıza’da, Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur; Açık Rıza alınması gereken veri işleme amaçları girilir.

Açık Rıza alınacak kişiler ve e-Posta adresleri, (1) Excel veya başka formatta bir veri dosyasından aktarılır, (2) entegrasyon yoluyla başka bir veri kaynağından otomatik olarak veriler alınır veya (3) manuel olarak e-Rıza’ya doğrudan giriş yapılır.

e-Rıza Kişisel Veri İşleme Envanteri’ndeki bilgileri kullanarak, Açık Rıza alınması gereken verileri tespit eder ve bunlar için otomatik olarak Açık Rıza alma metinleri oluşturur.

e-Rıza, ilgili kişilere Açık Rıza Alma metinlerini e-Posta ile gönderir.

e-Rıza‘nın kontrol paneli aracılığıyla Açık Rıza gönderilen/gönderilmeyen kişiler, kabul edilen ve edilmeyen Açık Rızalar izlenir, gerekli aksiyonlar alınır.

e-Rıza, ilgili kişilerin e-Posta üzerinden verdiği yanıtları veritabanına kaydeder.

e-Rıza, yanıt vermeyen kişilere e-Posta yoluyla hatırlatma gönderir.

İlgili kişi, e-Posta’daki butonları kullanarak Açık Rıza verir veya reddeder.

e-Rıza, Dijital Formlar ile kişisel veri toplama ve Açık Rıza almayı nasıl yapar?

e-Rıza’da, Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur; Açık Rıza alınması gereken veri işleme amaçları girilir.

e-Rıza’da şablonlar kullanılarak Kişisel Veri Toplama formları tasarlanır.

Bu formlar, (A) resepsiyon veya güvenlik görevlileri tarafından doldurularak gerekli kişisel veriler alınır.

(B) Düzenlenen gerçek veya sanal aktiviteler öncesinde (seminer, toplantı vb.) dijital formlar doldurularak kişisel veriler alınır.

Dijital Formlar kurumların (C) Web siteleri veya portallarına entegre edilerek ilgili kişiler tarafından kişisel verilerinin girilmesi sağlanır.

e-Rıza, dijital forma girilen kişisel veriler için ilgili kişiye e-Posta veya SMS göndererek Açık Rıza ister; ilgili kişi, e-Posta’daki butonları veya SMS ile gönderilen doğrulama kodunu kullanarak Açık Rıza verir veya reddeder.

e-Rıza, ilgili kişilerin e-Posta veya SMS üzerinden verdiği yanıtları veritabanına kaydeder.

e-Rıza‘nın kontrol paneli aracılığıyla Açık Rıza gönderilen/gönderilmeyen kişiler, kabul edilen ve edilmeyen Açık Rızalar izlenir, gerekli aksiyonlar alınır.

Açık rıza alırken dikkat edilecek hususlar

Kanun çerçevesinde Açık Rıza, bireyin sahip olduğu kişisel verilerin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine onay vermesi anlamını taşımaktadır. Kişi, Açık Rıza Açıklaması ile aslında veri sorumlusuna kendi hukuksal değerine ilişkin verdiği kararı bildirmiş olmaktadır. Açık Rıza, ilgili kişinin, işlenmesine izin verdiği verinin sınırlarını, kapsamını, gerçekleştirilme biçimini ve süresini de belirlemesini sağlayacaktır.

Açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Açık rızanın e-Posta yoluyla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
Açık Rıza’nın 3 unsuru bulunmaktadır:

 • Belirli bir konuya
  ilişkin olması
 • Rızanın bilgilendirmeye
  dayanması
 • Özgür iradeyle
  açıklanması

Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki Açık Rızalar kabul edilmemekte ve hukuken geçersiz sayılmaktadır. Örneğin; “her türlü ticari işlem, her türlü bankacılık işlemi ve her türlü veri işleme faaliyeti” gibi belirli bir konu ve faaliyeti işaret etmeyen rıza beyanları geçersiz rıza kapsamında değerlendirilebilecek durumlardır.

Açık Rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen Açık Rıza geri alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, kişi dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu Açık Rızasını geri alabilir. Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, Açık Rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulmalıdır. Bir diğer deyişle, geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

KVKK uyumluluğunu hafife almayınız

KVKK ile ilgili yaptırımlar nelerdir?

Hapis cezaları

 • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedenlere 1 yıldan 3 yıla kadar. (Özel nitelikli veriler için ceza yarı oranında artırılır) (TCK 135. madde),
 • Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçirenlere 2 yıldan 4 yıla kadar (TCK 136. madde),
 • Kişisel verileri, belirli sürenin geçmesine karşın yok etmeyenlere 1 yıldan 2 yıla kadar (TCK – 138. madde) hapis cezası uygulanır.

Para cezaları

 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilmemesi durumunda 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi durumunda 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası uygulanır.

* Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmemeye ilişkin cezaların verilmesi bir şikayetin bulunmasına bağlı değildir.

Sıkça sorulan sorular

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri; gerçek kişiye ait olan, kişinin kimliğini belirten veya belirtebilir bütün verilerdir. Kişisel veriden söz edebilmek için verinin herhangi bir gerçek kişiye ait olması ve kişinin bu veriler ile belirli ya da belirlenebilir olması gerekir.

Özel nitelikli (hassas) veri nedir?

Açıklanması halinde kişinin mağduriyet yaşaması veya ayrımcılığa uğramasına neden olabilecek kişisel verilerdir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre veri işleme şartları nelerdir?

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı, kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

durumlarında veri işleme faaliyetinde bulunulabilir.

Kanuna göre özel nitelikli kişisel veriler, kanunda belirtilen istisnalar dışında açık rıza alınmadan işlenemez. Kişisel verilerin yurt içine veya yurt dışına aktarımı açık rıza alınmadan gerçekleştirilemez. Yurt dışı veri aktarımı için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun açıkladığı şartların karşılanması gerekir.

Açık rıza nedir?

Açık rıza, kişisel verilerin işlenmesi için veri sahiplerinden (ilgili kişi) rıza alınması işlemidir. Açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olması, bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle alınması gerekmektedir.

Her durumda açık rıza almak gerekli midir?

Farklı regülasyonlarda farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Ülkelerin tabi olduğu kanunlarda istisnalar belirtilmiştir. Kanunlarda belirtilen istisna durumlarında açık rıza almak gerekmez.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre kişisel verilerin toplanması, kanun hükümlerine dayalıysa, kişisel veriler bir sözleşmenin ifası için alınıyorsa, fiili imkansızlık sebepli rıza alınamıyorsa, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla toplanıyorsa, alenileştirilmiş veriler işleniyorsa, veri sahibinin meşru menfaatleri için zorunlu olarak toplanıyorsa ve bir hakkın tesisine yönelik işleniyorsa açık rıza almak gerekmez.

Açık rıza nasıl toplanır?

Açık rıza yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda alınabilir. Açık rıza metinleri açık, anlaşılır, yalın şekilde olup olumlu rıza beyanı içermelidir. Rıza beyanı öncesi aydınlatmanın yapılmış olması gereklidir. Açık rıza alındığı ispatlanabilir olmalıdır. Açık rızanın geri çekilebilmesine imkan verilmelidir.

Aydınlatma yükümlülüğü nedir?

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sahiplerine kişisel verilerin işlenmeden önce; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin bilgilerini, hangi amaçlarla hangi verilerin işleneceğini, veri toplama yöntemi ve yasal dayanaklarını, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılacağını belirten yükümlülüktür.

KVKK'ya göre aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yapılması gereklidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ispatlanabilir olmalıdır. Aydınlatma, kişisel verilerin işlendiği her durumda veya veri işleme amacı değiştiğinde gerçekleştirilmelidir. Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde; kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk iletişim kurulması esnasında, kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereklidir.

e-Rıza nedir?

e-Rıza, GDPR ve KVKK gibi farklı regülasyonlara uyumlu olarak geliştirilmiş kişisel veri yönetim sistemidir. Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması, otomatik olarak açık rıza metinlerinin oluşturulması, kurum çalışanları ve 3. şahıslardan e-Posta veya entegrasyon yoluyla açık rıza alınması, kişisel verilerin otomatik oluşturulan formlar aracılığıyla toplanıp bu formlardaki bilgiler için e-Posta veya SMS yoluyla açık rıza alınması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kişi ve kurumların bilgi taleplerinin karşılanması gibi süreçlerin yönetilmesini sağlayan; güçlü entegrasyon fonksiyonları ile farklı sistemlerle çalışabilen, mobil uyumlu web uygulamasıdır.

Kişisel veri tutulan ortamlar sisteme tanımlanarak veri bütünlüğü sağlanmakta, veri sahiplerinden gelen bilgilendirme ve veri değişiklikleri yönetilmekte, amaçların tutulma süreleri hesaplanarak kişisel veri tutulan ortamlara görevler oluşturulmaktadır. API desteği, İYS entegrasyonu, güvenli dosya transferi, cloud (bulut) modeli gibi teknik özelliklerle birlikte; çoklu şirket yönetimi, dışarıdan alınan aydınlatma ve rızaların aktarılarak yönetilmesi, güçlü raporlama yapısı, yabancı dil desteği, bilgilendirme yönetimi, rol ve alan bazlı kullanıcı yönetimi, departman yönetimi gibi daha birçok özelliği bulunmaktadır. Ayrıca her geçen gün yeni sistemlere entegre olarak müşterileri için yeni özellikler kazandırılmaktadır.

Sistemde yer alan Bireysel Giriş Modülü sayesinde veri sahipleri, e-Rıza sistemini kullanan bütün kurumlardan kendilerine gelen açık rıza taleplerini kayıt olmaya gerek kalmadan yönetebilmekte; böylece kurum şeffaflığı ve kolay açık rıza yönetimi sağlanmaktadır.

Neden e-Rıza?

e-Rıza herhangi bir yazılımın modülü değil; bağımsız mobil uyumlu web uygulamasıdır. GDPR, KVKK gibi farklı regülasyonları destekler. Güçlü altyapısı ile harici sistemlerin entegrasyonu mümkündür. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlar için görevler oluşturulabilir ve yine entegrasyon sayesinde bu görevler harici yazılımlarla okunarak doğrudan işletilebilir. Kişisel veri sahipleri şeffaflık prensibiyle açık rızalarını inceleyebilir, veri işleme amaçlarını görebilir ve kolayca yönetebilir. Güvenlik tedbirleri envanteri, İleti Yönetim Sistemi entegrasyonu, versiyonlama, güvenli dosya transferi, özelleştirilmiş raporlama gibi farklı özellikleri barındırır. Çoklu veri girişlerini hızlı bir şekilde yapabilmek ve envanteri güncellemek için dosya yükleme özelliğine sahiptir. e-Rıza, cloud (bulut) modelde çalışmakta, yeni özellikler kazanarak sürekli gelişmektedir.

e-Rıza'da açık rızalar nasıl alınır?

e-Rıza'da açık rıza almak için:

 • e-Rıza sistemi üzerinden bir veya birden çok amaç seçimi yaptıktan sonra kişi gruplarını (tekil kişi seçimi, kişi grupları seçimi veya Excel yükleme) belirleyip açık rıza taleplerini doğrudan e-posta göndererek,
 • e-Rıza formları aracılığıyla açık rıza taleplerini e-Posta yoluyla ve açık rıza onay kodunu SMS'le göndererek,
 • e-Rıza etkinlikleri oluşturup veri sahiplerinin kayıt oluşturma esnasında onayını alarak,
 • Entegrasyon yoluyla başka yazılımlarından açık rıza talebini e-Posta göndererek ve açık rıza onay kodu SMS gönderimini tetikleyerek kullanabilirsiniz.

Ayrıca veri sahipleri e-Rıza sistemi üzerinden bulunan Bireysel Giriş Modülü’ne girerek kayıt oluşturmaksızın açık rızalarını yönetebilmektedir.

e-Rıza'da aydınlatma metinleri nasıl oluşturulur?

Aydınlatma metinleri, e-Rıza'da oluşturulan amaçlarla ilişkilendirilerek oluşturulur. Amaçlara göre otomatik oluşturulan metinleri kullanabilir, bu metinleri düzenleyerek istediğiniz hale getirebilir veya tamamen kendi oluşturduğunuz metinleri sisteme yükleyebilirsiniz.

e-Rıza'da aydınlatma nasıl gerçekleştirilir?

e-Rıza'da istenilen amaçlarlar için aydınlatma metinleri oluşturulur. Seçilen amaçlar için ortak bir aydınlatma metni otomatik oluşturulur fakat kendiniz yeni metin yazabilir veya otomatik oluşturulan metinleri değiştirebilirsiniz.

Aydınlatma yaparken;

 • Aydınlatma metinlerini e-Rıza sistemi üzerinden kişi seçimi yapıp (tekil kişi seçimi, kişi grupları seçimi veya Excel yükleme) doğrudan e-Posta göndererek,
 • e-Rıza formları aracılığıyla aydınlatma metinlerini e-Posta yoluyla ve aydınlatma linklerini SMS'le göndererek,
 • e-Rıza etkinlikleri oluşturup veri sahiplerinin kayıt oluşturma esnasında metinleri görmesini sağlayarak,
 • Otomatik oluşturulan aydınlatma linklerini farklı ortamlarda (yazılımsal veya fiziksel) paylaşarak,
 • Entegrasyon yoluyla başka yazılımlarından aydınlatma e-Posta ve SMS gönderimini tetikleyerek kullanabilirsiniz.

e-Rıza hangi yazılımlarla birlikte kullanılmaktadır?

e-Rıza'nın yazılım bağımlılığı yoktur. Mobil uyumlu web uygulamasıdır.

e-Rıza, SAP® ile entegre mi?

e-Rıza'nın PDP ile doğal entegrasyonu vardır. SAP® PDP modülünü kullanan kurumlar e-Rıza'yı doğrudan kullanabilirler.

Başka yazılımlarla (ERP, CRM, web site, mobil uygulama vb.) e-Rıza'ya entegrasyon mümkün mü?

e-Rıza'nın API desteği ile, kullandığınız yazılımları e-Rıza'ya entegre edebilirsiniz.

e-Rıza'dan e-Posta ve SMS hizmeti alabilir miyim?

e-Rıza, e-Posta veya SMS hizmeti veren bir sistem değildir. Sadece kişisel veri yönetimi için gereken e-Posta ve SMS'ler e-Rıza sistemi üzerinden gönderilebilmektedir.

İleti Yönetim Sistemi entegrasyonu var mı?

e-Rıza'da tutulan amaçlar İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile ilişkilendirilebilir. e-Rıza'nın entegre olduğu aracı hizmet sağlayıcısı firmalar ile anlaşma sağlarsanız ve e-Rıza'da gerekli tanımlamaları yaparsanız ticari elektronik ileti izinlerini e-Rıza üzerinden yönetebilirsiniz. Böylece e-Rıza'da açık rıza gerektiren ticari elektronik ileti ilişkili amaçlardaki onay statüleri ile İleti Yönetim Sistemi'ndeki onay statüleri çift taraflı eşitlenerek güncel tutulur.

e-Rıza'da hangi kişisel veriler tutulmaktadır?

e-Rıza'da veri sahiplerinin ad, soyad, e-Posta, telefon numarası ve e-Rıza sistemini kullanacağı kullanıcı dili bilgisi tutulmaktadır. Kullanıcı dili, veri sahiplerinin açık rıza yönetimini yapabilmesi, bilgilendirme ve veri değişikliği taleplerini yönetmesi için kullanacağı arayüz dilini belirlemek içindir. e-Rıza formları ile veri sahiplerinden kişisel bilgileri toplamanız mümkündür fakat veri sorumluluğu size aittir.

e-Rıza'nın çoklu firma ve çoklu marka desteği var mı?

e-Rıza'da çoklu firma ve çoklu marka desteği vardır. Grup şirketlerinizi yetkilendirdiğiniz kullanıcılar ile yönetebilirsiniz.

Güvenli dosya transferi nedir?

e-Rıza eklentisi sayesinde sisteme tanımladığınız ve veri paylaşılabilmesi için seçtiğiniz amaçlar ile yine e-Rıza'da tanımladığınız kişilere dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Göndermek istediğiniz dosyalar e-Rıza sunucularında tutularak güvenliği sağlanmakta ve belirlediğiniz süreler sonunda otomatik olarak imha edilmektedir.

VERBİS entegrasyonu mümkün mü?

KVK Kurumu, entegrasyon için yöntem sunmamaktadır fakat e-Rıza'dan VERBİS Envanter Raporu alarak kayıtlarınızı yönetmeniz mümkündür.

e-Rıza'yı GDPR, KVKK gibi farklı regülasyonlar için kullanmak mümkün mü?

e-Rıza farklı regülasyonlara uyum sağlayan altyapı ile tasarlanmıştır. Farklı regülasyonlar için envanter girişi yaparak kullanabilirsiniz.

e-Rıza üzerinden veri sahiplerinin bilgi taleplerini sağlayabilir miyim?

Kişisel veri raporu oluşturarak bilgi talebini sağlayabilirsiniz.

e-Rıza üzerinden bilgi değişiklerini ve anonimleştirme taleplerini yönetebilir miyim?

e-Rıza Bireysel Giriş Modülü sayesinde veri sahipleri bilgi edinme, bilgi güncelleme ve anonimleştirme taleplerinde bulunabilir ve ayrıca açık rızalarını yönetebilir. e-Rıza sistemi dışından gelen talepleri de manuel girişlerle sisteme tanımlayarak talep yönetimini sağlayabilirsiniz.

Dışarıdan alınan açık rızaları ve aydınlatma kayıtlarını e-Rıza'ya aktarabilir miyim?

Harici açık rızaların ve aydınlatma kayıtlarının e-Rıza'ya aktarılması mümkündür.

Ücretlendirme nasıl yapılmaktadır?

e-Rıza cloud (bulut) modelde çalışmaktadır. Taahhüt kapsamında kullandığınız kadar ödeme yaparsınız. Ek hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

e-Rıza sunucuları nerede tutuluyor?

e-Rıza sunucuları Türkiye'deki veri merkezlerinde tutulmaktadır.

Kendi e-posta servisimizi kullanabilir miyiz?

e-Rıza e-posta servisini veya kendi e-Posta servisinizi kullanabilirsiniz.

Kendi SMS servisimizi kullanabilir miyiz?

e-Rıza SMS servisini veya e-Rıza'nın anlaşmalı olduğu SMS sağlayıcı firmalar ile anlaşma yapıp kendi e-posta servisinizi kullanabilirsiniz. Kendi e-posta servisinizi aldıktan sonra e-Rıza üzerinde gerekli tanımlamaları yapmalısınız.

e-Rıza, e-Posta sunucuları nerede tutuluyor?

e-Rıza, e-Postaları Türkiye'de tutulan sunucularla gönderilmektedir.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

 • Sektör
  Ağaç ve Orman Ürünleri
 • Ülke
  Türkiye
 • Ürün
  SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz