Vergi beyanname sürecinizi
MBIS’in e-Beyanname çözümü ile
yönetin, hem zaman kazanın hem de
beyanname verilerinizi sistemselleştirin.

Excel listeleriyle boğuşmanın, ortak klasörlerde dosya güvenliğini sağlamaya çalışmanın ve Beyanname Düzenleme Programı’nın devri kapandı! MBIS e-Beyanname çözümü sayesinde vergi beyannamelerinizi SAP sistemi içerisinden anlık olarak yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir, beyanname hazırlama performansınızı tahmin edilenin ötesinde artırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi al

MBIS e-Beyanname nedir?

Beyanname süreci mali işler departmanlarının titizlikle eğildiği ve büyük kaynak harcatan konulardan birisi. Vergi beyannamelerinin hazırlanması için gerekli verileri toparlamak yakın kontrol ve zaman gerektiren çok temel bir süreç. MBIS e-Beyanname kokpiti ile ilgili beyanname türü ve dönemi için, beyanname verilerinizi otomatik olarak oluşturabilir, bu veriler içerisine gerektiğinde müdahalelerde bulunabilir ve nihai haline gelen beyannameyi şirket içi onay işleminden geçirerek yine kokpit üzerinden internet vergi dairesine otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

MBIS e-Beyanname çözümü, şirketlerin vergi beyannamelerini SAP sistemi üzerinde hazırlayabilmelerini ve internet vergi dairesine otomatik olarak yüklenmelerini sağlamak amacıyla MBIS Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bir uygulamadır.

MBIS e-Beyanname temel fonksiyonları

 • ECC ve S4/HANA sistemleri üzerinde çalışabilme
 • Alternatif hesap planı kullanımı desteği
 • Uygulama üzerinde vergi beyanname XML dosyalarının hazırlanması
 • Uygulama üzerinden internet vergi dairesine beyanname yükleme
 • Akıllı belge sınıflama özelliği: İlgili belgenin beyannamenin hangi kısmında gösterileceğini kural kataloğu ile yönetme
 • Beyannamede olması gereken işlem/istisna türü, vb. gibi bilgilerin türetilebilmesi için kural kataloğu oluşturma
 • SAP kayıtlarında eksiklik olursa beyanname içerisine manuel belge girişi yapabilme
 • Hazırlanan beyanname verisinin şirket içi onay mekanizması ile onaylanabilmesi
 • Beyannamelerin HTML veya PDF formatında görüntülenebilmesi
 • Tamamlanmış beyannamelerin istenilen zamanda geriye dönük tüm detayları ile
 • Beyanname durum takibi (Oluşturma-Onaylama-Silme-Gönderme-Onay Bekliyor-Onay Kabulü)
 • Tüzel kişilik, beyanname türü ve işlem bazında yetkilendirme
 • Aynı ekranda liste ve mizan bakiye kontrolü
 • Ana hesaplarda ters işlemlerin kontrolü ve düzeltme imkanı
 • Beyanname türü, tüzel kişilik, mali yıl, dönem verileri ile kolay raporlama
 • Acil durumlarda excel ile toplu veri aktarımı
 • Gerekli durumlarda münferit belge ekleme, kopyalama, silme imkanı
 • Belge içerisindeki vergi ile beyanname ekranında hesaplanan vergi tutarlarının karşılaştırması, fark tolerans kontrolü
 • İstendiğinde muhasebe kaydı sırasında ilgili belgede beyanname için gerekli bilgilerin zorunlu tutularak doldurulmasının sağlanması
 • Beyanname verisinin versiyon takibi ve değişiklik loglarının oluşturulması
 • İnternet vergi dairesine kokpit içerisinden ulaşım
 • Vergi dairesine yüklenecek XML dosyasının ön görümüne ulaşabilme
 • BDP (Beyanname Düzenleme Programı) ekranlarına paralel ekranlarda beyanname verisini görüntüleyebilme

MBIS e-Beyanname
teknik özellikleri

Özel geliştirme

İhtiyaçlar doğrultusunda ek fonksiyon ve/veya rapor talepleri ‘ek geliştirme’ kapsamında e-Beyanname çözümüne eklenebilmektedir.

Tolerans kontrolü

Belge içerisindeki vergi tutarı ile belge parametrelerine göre olması gereken vergi tutarı karşılaştırılır ve tolerans tutarına göre kontrol edilir.

Manuel veri ekleme

Beyannamede yer alması gereken kaydedilememiş belgeler münferit ya da toplu olarak eklenebilir.

Onay yapısı

İstenirse kokpit içerisinde hazırlanan beyanname verisi için onay mekanizması kullanılabilir, sadece onaylanan beyanname vergi dairesine iletilebilir.

Veri esnekliği

MBIS e-Beyanname çözümü, ilgili tüzel kişilik için birden fazla şirket kodu bulunması, alternatif hesap planı kullanımı gibi özelliklerle uyumludur.

Entegrasyon

İnternet Vergi Dairesine, SAP sistemi içerisinden kokpit aracılığı ile dosya yükleme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Veri merkezileştirme

MBIS e-Beyanname ile beyannameleriniz SAP sistemi üzerinde hazırlandığından tüm detay bilgi ve belgeler sistem içerisinde kalır.

Kural Kataloğu

Muhasebe belgelerinde olmayıp beyannamede doldurulması gereken işlem türü, istisna türü vb. bilgiler için kurallar ile türetme gerçekleştirilir.

Yetkilendirme

e-Beyanname çözümünde kimlerin hangi işlevleri kullanabileceği rol bazında tanımlanabilir.

Raporlama

Beyannamelerinizi mali yıl, tüzel kişilik ve beyanname türü bazlı listeleyip, görüntüler, değişiklik loglarına ulaşabilirsiniz.

Neden MBIS e-Beyanname?

Operasyonel verimlilik

MBIS e-Beyanname çözümü ile vergi beyanname süreçlerinizi SAP sistemi üzerinde çok daha hızlı bir şekilde işletebilirsiniz.

Merkezi süreç yönetimi

MBIS e-Beyanname çözümü beyanname süreçlerinin tüm tüzel kişilikler için tek bir merkezi noktadan yönetilebilmesine, performansın ölçümlenmesine ve gerekli aksiyonların zaman kaybetmeden alınmasına imkan verir.

Maliyet ve zaman tasarrufu

e-Beyanname ile, manuel yapılan tekrarlı işlerin otomatik hale gelmesi, hataların en aza indirilmesi, daha az iş gücü ihtiyacı, kırtasiye malzemesi kullanımının azalması gibi kazanımlar firma ve iş ortaklarına maliyet tasarrufu olarak yansır.

Otomatik Yükleme

Beyanname dosyanızı manuel müdahaleye mahal vermeden SAP sistemi üzerinden internet vergi dairesine otomatik olarak yükleyerek, yüklenen dosya ile sistem verisi tutarlılığını korumuş olursunuz.

Veri ve doküman yönetimi

e-Beyanname sayesinde beyannamelere ilişkin yapılan işlemlerin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilmesi ile geçmiş veriye ulaşmak adına incelemeler ve denetimlerde büyük kolaylık sağlanmaktadır.

MBIS deneyimi

2000 yılından bu yana yüzlerce başarılı projeye imza atan MBIS’İn deneyimli danışmanları rekabette öne geçmenizi sağlayacak know-how ve yönlendirmeleri hizmetinize sunmaktadır.

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz