Vergi beyanname sürecinizi
MBIS’in e-Beyanname çözümü ile
yönetin, hem zaman kazanın hem de
beyanname verilerinizi sistemselleştirin.

Excel listeleriyle boğuşmanın, ortak klasörlerde dosya güvenliğini sağlamaya çalışmanın ve Beyanname Düzenleme Programı’nın devri kapandı! MBIS e-Beyanname çözümü sayesinde vergi beyannamelerinizi SAP sistemi içerisinden anlık olarak yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir, beyanname hazırlama performansınızı tahmin edilenin ötesinde artırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi al

MBIS e-Beyanname Çözümü Ek Fırsatlarla Geliyor!

SAP kullanıcılarının ihtiyaçlarına özel uyarlanabilen MBIS e-Beyanname çözümüne geçmek için şimdi en doğru zaman!

SAP ile entegre, KDV1-2, Damga Vergisi ve B Formu beyanname türleri dâhil, kurulumda ve kullanıcı eğitiminde destek vereceğimiz ve e-Mutabakat, e-Muhasebe fişi ve
aura hediyeli e-Beyanname paketini kaçırmayın!

 • Vergi beyanname süreçlerinizi SAP içerisinden anlık, konsolide olarak yönetmeyi,
 • Beyanname Düzenleme Programı’na ihtiyaç duymaksızın iş yükünüzü azaltmayı,
 • Operasyonel verimliliğinizi artırmayı,
 • Zamandan ve maliyetten tasarruf etmeyi hedefliyorsanız :

30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli kampanyamıza özel paket teklifimizle, hedeflerinizden çok daha fazlasına, çok daha uygun maliyetlerle ulaşabilirsiniz.

MBIS e-Beyanname Paket Kapsamı

 • KDV 1-2, Damga Vergisi, B Formu beyanname türleri
 • Ücretsiz kurulum
 • İlk yıl ücretsiz bakım
 • Kullanıcı eğitimi
 • Teknik dökümantasyon desteği

Ayrıca, lisans bedeli olmaksızın, sadece yıllık bakım bedeli karşılığında aşağıdaki MBIS çözümlerinden seçeceğiniz biri de MBIS’ten hediye:

 • MBIS e-Mutabakat
 • MBIS e-Muhasebe Fişi
 • MBIS e-SGK
 • MBIS Aura
  (attribute-based access control for SAP® ): SAP® ’deki veri gizliliği ve güvenliğinizi bir üst seviyeye taşımak için MBIS’in SAP® için geliştirdiği alan bazlı kullanıcı yetkilendirme çözümü.

MBIS e-Beyanname nedir?

Beyanname süreci mali işler departmanlarının titizlikle eğildiği ve büyük kaynak harcatan konulardan birisi. Vergi beyannamelerinin hazırlanması için gerekli verileri toparlamak yakın kontrol ve zaman gerektiren çok temel bir süreç. MBIS e-Beyanname kokpiti ile ilgili beyanname türü ve dönemi için, beyanname verilerinizi otomatik olarak oluşturabilir, bu veriler içerisine gerektiğinde müdahalelerde bulunabilir ve nihai haline gelen beyannameyi şirket içi onay işleminden geçirerek yine kokpit üzerinden internet vergi dairesine otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

MBIS e-Beyanname çözümü, şirketlerin vergi beyannamelerini SAP sistemi üzerinde hazırlayabilmelerini ve internet vergi dairesine otomatik olarak yüklenmelerini sağlamak amacıyla MBIS Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bir uygulamadır.

MBIS e-Beyanname temel fonksiyonları

 • ECC ve S4/HANA sistemleri üzerinde çalışabilme
 • Alternatif hesap planı kullanımı desteği
 • Uygulama üzerinde vergi beyanname XML dosyalarının hazırlanması
 • Uygulama üzerinden internet vergi dairesine beyanname yükleme
 • Akıllı belge sınıflama özelliği: İlgili belgenin beyannamenin hangi kısmında gösterileceğini kural kataloğu ile yönetme
 • Beyannamede olması gereken işlem/istisna türü, vb. gibi bilgilerin türetilebilmesi için kural kataloğu oluşturma
 • SAP kayıtlarında eksiklik olursa beyanname içerisine manuel belge girişi yapabilme
 • Hazırlanan beyanname verisinin şirket içi onay mekanizması ile onaylanabilmesi
 • Beyannamelerin HTML veya PDF formatında görüntülenebilmesi
 • Tamamlanmış beyannamelerin istenilen zamanda geriye dönük tüm detayları ile
 • Beyanname durum takibi (Oluşturma-Onaylama-Silme-Gönderme-Onay Bekliyor-Onay Kabulü)
 • Tüzel kişilik, beyanname türü ve işlem bazında yetkilendirme
 • Aynı ekranda liste ve mizan bakiye kontrolü
 • Ana hesaplarda ters işlemlerin kontrolü ve düzeltme imkanı
 • Beyanname türü, tüzel kişilik, mali yıl, dönem verileri ile kolay raporlama
 • Acil durumlarda excel ile toplu veri aktarımı
 • Gerekli durumlarda münferit belge ekleme, kopyalama, silme imkanı
 • Belge içerisindeki vergi ile beyanname ekranında hesaplanan vergi tutarlarının karşılaştırması, fark tolerans kontrolü
 • İstendiğinde muhasebe kaydı sırasında ilgili belgede beyanname için gerekli bilgilerin zorunlu tutularak doldurulmasının sağlanması
 • Beyanname verisinin versiyon takibi ve değişiklik loglarının oluşturulması
 • İnternet vergi dairesine kokpit içerisinden ulaşım
 • Vergi dairesine yüklenecek XML dosyasının ön görümüne ulaşabilme
 • BDP (Beyanname Düzenleme Programı) ekranlarına paralel ekranlarda beyanname verisini görüntüleyebilme

Webinar’ımıza Davetlisiniz

İşinizi Rahatlatacak Çözüm

MBIS AR-GE Merkezi Çözüm Mimarı Sevil Bayraktar ve MBIS Çözüm Satış Yöneticisi Tuba Güngör’ün katılımları ile gerçekleşecek olan ve MBIS e-Beyanname’yi her yönüyle mercek altına alacağımız Webinar’ımıza davetlisiniz!

Bu Webinar’da MBIS e-Beyanname’nin, işletmenize sağlayacağı faydalar ve güncellemelere uyumu gibi en önemli konulardan ufak detaylara kadar her yönünü görecek ve anlayacağız.

29 Mart 2022
15:00
Webinarı İzle

MBIS e-Beyanname
teknik özellikleri

Rıza Yönetimi erp

Özel geliştirme

İhtiyaçlar doğrultusunda ek fonksiyon ve/veya rapor talepleri ‘ek geliştirme’ kapsamında e-Beyanname çözümüne eklenebilmektedir.

Tolerans kontrolü

Belge içerisindeki vergi tutarı ile belge parametrelerine göre olması gereken vergi tutarı karşılaştırılır ve tolerans tutarına göre kontrol edilir.

Manuel veri ekleme

Beyannamede yer alması gereken kaydedilememiş belgeler münferit ya da toplu olarak eklenebilir.

Onay yapısı

İstenirse kokpit içerisinde hazırlanan beyanname verisi için onay mekanizması kullanılabilir, sadece onaylanan beyanname vergi dairesine iletilebilir.

Veri esnekliği

MBIS e-Beyanname çözümü, ilgili tüzel kişilik için birden fazla şirket kodu bulunması, alternatif hesap planı kullanımı gibi özelliklerle uyumludur.

Entegrasyon

İnternet Vergi Dairesine, SAP sistemi içerisinden kokpit aracılığı ile dosya yükleme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Veri merkezileştirme

MBIS e-Beyanname ile beyannameleriniz SAP sistemi üzerinde hazırlandığından tüm detay bilgi ve belgeler sistem içerisinde kalır.

Kural Kataloğu

Muhasebe belgelerinde olmayıp beyannamede doldurulması gereken işlem türü, istisna türü vb. bilgiler için kurallar ile türetme gerçekleştirilir.

Yetkilendirme

e-Beyanname çözümünde kimlerin hangi işlevleri kullanabileceği rol bazında tanımlanabilir.

Raporlama

Beyannamelerinizi mali yıl, tüzel kişilik ve beyanname türü bazlı listeleyip, görüntüler, değişiklik loglarına ulaşabilirsiniz.

Neden MBIS e-Beyanname?

Operasyonel verimlilik

MBIS e-Beyanname çözümü ile vergi beyanname süreçlerinizi SAP sistemi üzerinde çok daha hızlı bir şekilde işletebilirsiniz.

Merkezi süreç yönetimi

MBIS e-Beyanname çözümü beyanname süreçlerinin tüm tüzel kişilikler için tek bir merkezi noktadan yönetilebilmesine, performansın ölçümlenmesine ve gerekli aksiyonların zaman kaybetmeden alınmasına imkan verir.

Maliyet ve zaman tasarrufu

e-Beyanname ile, manuel yapılan tekrarlı işlerin otomatik hale gelmesi, hataların en aza indirilmesi, daha az iş gücü ihtiyacı, kırtasiye malzemesi kullanımının azalması gibi kazanımlar firma ve iş ortaklarına maliyet tasarrufu olarak yansır.

Otomatik Yükleme

Beyanname dosyanızı manuel müdahaleye mahal vermeden SAP sistemi üzerinden internet vergi dairesine otomatik olarak yükleyerek, yüklenen dosya ile sistem verisi tutarlılığını korumuş olursunuz.

Veri ve doküman yönetimi

e-Beyanname sayesinde beyannamelere ilişkin yapılan işlemlerin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilmesi ile geçmiş veriye ulaşmak adına incelemeler ve denetimlerde büyük kolaylık sağlanmaktadır.

MBIS deneyimi

2000 yılından bu yana yüzlerce başarılı projeye imza atan MBIS’İn deneyimli danışmanları rekabette öne geçmenizi sağlayacak know-how ve yönlendirmeleri hizmetinize sunmaktadır.

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

MBIS e-Beyanname ile İş Yükünüzü Azaltın

İş gücü ve maliyet tasarrufu, merkezi kontrol ve onay, mevzuat değişikliklerine
hızlı adaptasyon ve güvenlik gibi bir dolu yeteneği MBIS e-Beyanname ile kazanın.

İndir

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz