Dijital Üretim
Çözümleri

Endüstri 4.0 devrimine yabancı kalan kurumlar, her geçen gün güçlerini kaybediyorlar. MBIS’in uzmanlığını arkanıza alarak, planlama, sahadan veri toplama, saha ile entegrasyon, üretim raporlaması gibi ihtiyaçlarınız için bellek içi teknolojisi ile geliştirilen SAP® üretim çözümleri ile siz de dijital üretime start verin.

Daha fazla bilgi

MBIS ile üretim sahanızı akıllı SAP® teknolojileri ile donatın

Uyumlaştırılmış veri analitiği

Birden fazla farklı üretim sisteminden veri elde edin ve bunları SAP® S/4HANA’da kullanarak içgörüler kazanın.

İş güvenliği

Entegre Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) yönetimiyle çalışanların ve müşterilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlayın.

Merkezi işlemler

Tek bir merkezi çözüm kullanarak üretim ve üretim istasyonu operasyonlarını yönetin ve kontrol edin.

Otomatik veri toplama

Üretim verilerini sahadan online olarak toplayan algılayıcı sistemlerle (sensörler) entegrasyon sağlayın.

Kapsamlı planlama özellikleri

Kaynakları kapasite ve malzeme kullanılabilirliğine göre planlayın ve veri yapılarını tanımlamak için üretim ana verilerini entegre edin.

Sonlu çizelgeleme

Çizelgeleme işlemleriniz için sonlu planlama yeteneğinden faydalanın.

SAP® Digital
Manufacturing Cloud

MBIS’in sektörel deneyime sahip seçkin danışman kadrosu ile
üretim performansınızı artırın.

MBIS danışmanlığıyla gerçek zamanlıya yakın veri ve analitik üretim yürütme sistemini
kurgulayın ve operasyonlarınızın görünürlüğünü artırın. Temel paydaşlara, önceden
yapılandırılmış analizler yoluyla genel ve tesis düzeyinde üretim performansını analiz
etme yetkinliği kazandırın.

Daha fazla bilgi

SAP® Digital Manufacturing Cloud ile yarının üretim dünyasını bugüne taşıyın.

Üretim performansını izleyin ve geliştirin

Üretimden gelen verilerle performansınızı anlık olarak izleyin ve geliştirme gereken alanları tespit edin.

Farklı kaynaklardan veriler alın

Birden çok sistemi ve standart tabanlı arabirimi entegre ederek farklı üretim otomasyon sistemlerinden veri alın.

Daha hızlı ve daha tutarlı içgörüler elde edin

Sürekli iş iyileştirmesini kolaylaştırmak için gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi ile kök neden analizleri gerçekleştirin.

Üretim süreçlerinde görünürlüğü iyileştirin

Garanti ve sorumluluk riskini azaltmak, kalite ve üretkenlik sorunlarını hızla değerlendirmek ve çözmek için daha iyi, daha izlenebilir üretim yönetimi gerçekleştirin.

Kişiselleştirme gereksinimlerine uyum sağlayın

Üretkenliği, karlılığı ve kalite seviyelerini korurken ürün değişkenliklerini yönetin ve müşteri memnuniyetini artırın; kurumunuza özel gereksinimleri karşılayın.

İşletme varlıklarınızın daha verimli çalışmasını sağlayın

Üretim kaynaklarının kullanımını optimize ederek, kaliteyi artırarak ve duruş sürelerini en aza indirerek süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Planlama ve iş atama

Üretim yöneticilerinin, sürükle-bırak yöntemini kullanarak sorumlu oldukları kaynaklar ve alanlar için iş yükünü dengeli olarak oluşturmalarına olanak tanıyın.

Gantt şeması

Gantt şemasıyla üretim programının ilerlemesini izleyin. Yüksek öncelikli siparişler, Gantt şemasında farklılaştırılarak işaretlenir ve gösterilir.

Dijital ikiz

Makinelerinizin dijital ikizlerini oluşturun. Daha az arıza süresi ve iyileştirilmiş performans ile iyileştirilmiş OEE elde edin; üretkenliğinizi artırın.

SAP® Manufacturing
Execution

MBIS danışmanlığıyla üretim süreçlerinizi
senkronize ederek verimliliğinizi artırın.

MBIS danışmanlığıyla endüstri 4.0 teknolojisine dayanan, kaynak tasarruflu bir
metodoloji kullanarak üretim süreçlerinizi dijitalleştirin. IoT tabanlı çözümleri
kullanarak; güvenirliği ve ürün izlenebilirliğini artırın. Tek bir merkezi
çözüm kullanarak üretim ve atölye operasyonlarında yönetim ve kontrol sağlayın.
Otomatik veri toplama yetenekleri elde ederek veri girişi ihtiyacınızı azaltın.

Daha fazla bilgi

SAP® Manufacturing Execution çözümüyle veriler üretkenliğe dönüşüyor.

Üretim süreçlerinde görünürlüğü iyileştirin

Garanti ve sorumluluk riskini azaltmak, kalite ve üretkenlik sorunlarını hızla değerlendirmek ve çözmek için daha iyi, daha izlenebilir üretim yönetimi gerçekleştirin.

Özelleştirme gereksinimlerini karşılayın

Üretkenliği, marjı ve kalite seviyelerini korurken ve müşteri memnuniyetini artırırken bir yandan pazardaki talebi ve aşırı ürün değişkenliğini karşılayın.

Varlıkları etkili bir şekilde kullanın

Varlık ve ekipman verimliliğini artırın, öngörüsel bakımı devreye alın, arıza süresini en aza indirin ve üretim süreçlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Merkezi işlemler

Sipariş, parti veya seri ürünlerin üretimini yönetin. Malzemelerin yönlendirmesini üretim olaylarına göre uyarlayın. Üretim iş akışlarını desteklemek için çalışanlara rol tabanlı dokunmatik ekran arayüzleri sağlayın.

Otomatik veri toplama

Kalite dahil izlenebilirlik için tüm ilgili üretim verilerini kaydedin. Üretim spesifikasyonlarına uyumu izleyin. Üretim özelliklerinden herhangi bir sapma varsa önceden belirlenmiş uyumsuzluk sürecini tetikleyin.

İzlenebilirlik

Tüm tedarik zincirinde takip ve izleme görünürlüğü sağlayın. Verimliliği artırabileceğiniz ve maliyetlerden tasarruf edebileceğiniz alanlara ilişkin içgörüler elde etmek için üretim performansı verilerini analiz edin.

SAP® S/4HANA
Manufacturing

Planlama ve çizelgeleme için MBIS danışmanlığında
S/4HANA’nın gücünü keşfedin.

Kurumsal çapta imalat iş birliğine olanak tanıyan gelişmiş, kapsamlı ve basitleştirilmiş
bir kullanıcı deneyimi sunan SAP® S/4HANA Üretim çözümünü kullanarak uzman
ekibimizle beraber planlama ve çizelgeleme işlemlerinizde veriminizi artırın.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA Manufacturing ile üretim süreçlerinizde çağın ötesine geçin

Süreçleri sadeleştirin

Ürün planlamasını, değişiklik yönetimini ve operasyonları basitleştirmek için dijital iş birliğini iyileştirin ve genişletin. Envanter ve ürün verilerinin tutarlı bir görünümü sayesinde planlama ve üretim yürütmeyi entegre ederek stok tutma sürelerini azaltın.

Uyarlanabilirliği optimize edin

Değişen rotalar, çalışma talimatları ve üretim siparişlerinden kaynaklanan üretim kesintilerini en aza indirin. Üretim programlarını mevcut tesis koşullarına hızlı bir şekilde uyarlayarak üretim döngü süresini kısaltın.

Varlıkları etkili bir şekilde kullanın

Hızlı ve duyarlı üretim planlama senaryoları aracılığıyla esnekliği artırarak stok yetersizliğinden kaynaklanan üretim duruşlarını ve gelir kaybını azaltın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Kapsamlı uçtan uca planlama

Üretim kaynaklarını klasik MRP işlevselliğinin ötesinde sonlu planlama yeteneklerine göre planlayın. Planlama modelinizdeki kapasite ve malzeme kullanılabilirliği kısıtlamalarını göz önünde bulundurun. Üretim planlama veri yapılarının temelini oluşturmak için, rotalar ve malzeme listeleri gibi üretim ana verilerini entegre edin.

Entegre çizelgeleme

Küresel üretim ortamlarında planlama süreçlerini kolaylaştırın. Blok üretim, kampanya, raf ömrü ve model karışımı planlaması için bir geliştirilmiş yeteneklerden faydalanın. Sıra kısıtlamaları, minimum ve maksimum mesafeler ve alternatif modlarla ayrıntılı programlamalar gerçekleştirin.

Gelişmiş operasyon yönetimi

Üretim değişimlerinin etkilerini analiz edin ve değişimin uygulanmasını destekleyin. Otomatik sorun algılama, temel neden analizi ve iş zekası karar desteği ile tüm atölye operasyonlarının sistem açısından optimize edilmiş izlemesini gerçekleştirin. Temel neden analizi ve izlenebilirlik için izleme ve ürün verileri toplamayı otomatikleştirin.

SAP® Manufacturing
Integration and Intelligence

Gerçek zamanlı analitik ile üretim operasyonlarını iyileştirmede
MBIS’in uzmanlığını kullanın.

MBIS’in üretim yönetimindeki tecrübelerinden yararlanarak üretim operasyonlarını
back-office iş süreçleriyle senkronize edin ve üretim performans bilgileri sağlayarak,
dijital çağda başarılı olmak için gereken çevikliği kazanın.

Daha fazla bilgi

MBIS, SAP® Manufacturing Integration and Intelligence çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

Çalışan üretkenliğini artırın

Üretim alanına ve işletmeye eşzamanlı olarak uygulanabilir bilgiler sunun.

İş değerini artırın

Üretim ve lojistik ekipleri arasındaki senkronizasyonu iyileştirin. IoT ve makineden makineye (M2M) teknolojilerini kullanarak operasyonları stabilize edin.

Analizlerden yeni kurumsal içgörüler elde edin

Gerçek zamanlı olay işleme ve büyük veriden elde edilen içgörülerle genel ekipman verimliliğini (OEE) ve enerji kullanımını optimize edin.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Üretim analizi platformu

İstatistiksel süreç kontrolünü, öngörüsel analitiği ve büyük veri için depolamayı destekleyen bir bellek içi platformla içgörüyü artırın.

Enerji izleme ve analizi

Enerji tüketimini daha iyi izlemek ve yanlış kullanımı belirlemek için binalardan üretim hatlarına kadar tüm varlıklarınızın enerji tüketim verilerini toplayın ve analiz edin.

Genel Ekipman Etkinliği (OEE)

Çeşitli hiyerarşi seviyelerinde ekipman arıza sürelerinin, verimlilik kaybının ve düşük kalitenin temel nedenlerini belirleyin.

SAP® Environment, Health
and Safety Management

SAP® EHS çözümünü MBIS ile hayata geçirin.

Çevre, sağlık ve güvenlik risklerini proaktif olarak tanımlayın, analiz edin ve azaltın.
MBIS ile kurgulayacağınız EHS sistemiyle operasyonel verilerin sürekli analizi ve ilgili
bilgilerin gerçek zamanlı olarak sağlanması sayesinde işlerinizi daha güvenli bir hale
getirin.

Daha fazla bilgi

SAP® Environment, Health and Safety Management çözümü ile daha güvenli yarınlar

İşlemleri daha güvenli hale getirin

Operasyonel verilerin sürekli analizi ve ilgili bilgilerin gerçek zamanlı olarak sağlanması yoluyla güvenlik riskleri oluşmadan önce tehlikeleri tanımlayın ve bunlara göre harekete geçin.

EHS’yi daha verimli yönetin

Entegre iş süreçleri, paylaşılan veriler ve iş akışları ile risk yönetimini günlük operasyonlara dahil ederek EHS performansınızı iyileştirin.

Operasyonel sürekliliği koruyun

Güvenlik risklerini proaktif olarak belirleyip planlanmamış kesintileri azaltarak üretim devamlılığınızı koruyun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

Olay yönetimi

Olayları araştırmak, izlemek ve takip etmek için standartlaştırılmış süreçleri kullanın. Önceden oluşturulmuş veriler ve iş süreci entegrasyonu ile diğer SAP® yazılımlarındaki verilere erişin. Otomatikleştirilmiş raporlama ve gerçek zamanlı analitikler ile EHS risklerinin görünürlüğünü iyileştirin.

Sağlık ve güvenlik yönetimi

Farklı risk analiz yöntemleri dahil olmak üzere EHS risk değerlendirmesine yönelik bütünleşik bir yaklaşım oluşturun. Tedarikçi güvenlik yönetimi ve hijyen izleme dahil kimyasalları etkili bir şekilde yönetin. Çalışanların sağlığını takip edin ve merkezi İK verileriyle entegre olan risk temelli bir iş sağlığı sürecini destekleyin.

Çevre yönetimi

Yasal gereklilikleri yerine getirmek için hava ve su emisyonlarını yönetin. Proaktif veri şeffaflığını ve izleme yetkinliklerinizi geliştirerek emisyonları hesaplayın, sapmaları tespit edin, raporlayın ve çözüm üretin.

AGT Ağaç Sanayii

MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

Kaynaklar

MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

Ücretsiz İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz