Nagarro + MBIS Dijital Süreklilik
Hizmetleri

Dijital teknolojilerinizin sorunsuz, etkin, güvenli ve iş süreçlerinizi destekleyecek yapıda işletilmesini Nagarro + MBIS uzmanlığı ile sağlayın.

Dijital teknoloji bileşenleriniz, iş hedeflerinizi destekleyecek şekilde kesintisiz olarak çalışıyor ve değişen şartlara uyum sağlayabiliyor mu? Nagarro + MBIS, dijital operasyonlarınızın kusursuz işletilmesi için her zaman yanınızda.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Dijital Süreklilik Hizmetleri

dijital süreklilik hizmeti uygulama

Uygulama yönetim ve teknik destek

Uygulama Yönetim Hizmeti (AMS) ile uygulamalarınızın etkin ve sorunsuz olarak işletilmesini ve yönetilmesini sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti teknoloji

Teknoloji altyapısı sağlama

SAP® ve SAP® dışı uygulamalar için altyapı, hosting, lisanslama, yedekleme ve monitoring hizmetlerinden yararlanın.

dijital süreklilik hizmeti dış

Dış kaynak kullanımı

Mevcut veya planlanan dijital tabanlı işleriniz için yetkin ve deneyimli teknik personel ihtiyaçlarınızı karşılayın.

dijital süreklilik hizmeti denetim

Denetim, risk ve uyumluluk (GRC)

Kurumunuz için denetim ve risk yönetimini eksiksiz gerçekleştirin, yasalara ve şirket politikalarına uyumluluk seviyesini en üst noktaya taşıyın.

dijital süreklilik hizmeti sistem

Sistem izleme ve optimizasyon

SAP® sistemlerinizin sorunsuz olarak çalıştığından emin olun. Proaktif sistem izleme araçlarından yararlanarak iş kesintilerini azaltın.

Uygulama Yönetim
Danışmanlığı

SAP® ve SAP® dışı uygulamalarınızın uçtan uca yönetimini
Nagarro + MBIS’in profesyonel hizmetleri ile sağlayın;
süreçlerinizin kesintisiz ve verimli çalışmasını güvenceye alın.

Nagarro + MBIS’in uzmanlığı ile uygulamalarınızın yönetimini, modellemeden bakım ve desteğe, dış
kaynak kullanımından performans optimizasyonuna kadar bütünleşik bir yaklaşımla
gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi

Uygulama Yönetimi Hizmeti

Günümüz bilgi teknolojileri her zamankinden daha karmaşık ve maliyetli. Nagarro + MBIS’in uygulama yönetimi uzmanları, şirketlerin bu zorlukların üstesinden gelip uygulama performanslarını iyileştirmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyor. Nagarro + MBIS, işletmenizin uygulama yönetimi hizmetlerinin (AMS), BT ve iş hedeflerine göre hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyan esnek bir yapı sağlar. Dijital, kurumsal kaynak planlaması, bilgi yönetimi ve sistem entegrasyonu dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmetler yelpazesi sunar. Böylece, müşterilerinin uygulamaları için optimum yönetilen hizmet modelini seçmesini ve hedef duruma başarılı bir şekilde geçiş yapmasını mümkün kılar.

Nagarro + MBIS Uygulama Yönetimi Hizmeti kapsamı, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmektedir. Hizmet kapsamında özetle aşağıdaki alt hizmetler bulunmaktadır:

 • SAP® uygulamaları ve diğer uygulamalar için uzun dönemli destek
 • Değişiklik yönetimi ile kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının değerlendirmesi
 • SLA tabanlı, yerinde ve uzaktan esnek hizmet modellerine dayalı uygulama desteği
 • Talep ve ihtiyaçlar için çözüm ve iyileştirme önerileri
 • Servis talepleri, problemlerin analizi, çözümü ve dokümantasyonu
 • Mutabık kalınan iyileştirme ve geliştirmelerin devreye alınması
 • Helpdesk ve Level 1, Level 2 ve Level 3 uygulama desteği
 • Mevcut özelleştirilmiş uygulamaların optimizasyonu
 • Problem ve olay yönetimi
 • Yeni teknoloji ve uygulamalar için yol haritaları ve çözümlerin değerlendirilmesi
 • Kullanıcı desteği ve eğitimi
 • Makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri ile müşteriye özel uygulamaların tasarlanması
 • Sistem izleme (monitoring)
 • Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) uygulamalarının kurgulanması
 • Kök neden analizi ve verimlilik artırıcı öneriler
 • Nagarro + MBIS performans iyileştirme çözümlerini kullanarak uygulamaların performanslarının artırılması ve güvenlik açıklarının kapatılması
 • Hizmet seviyesi raporlaması

İşletmeler günlük operasyonlarla bu kadar meşgulken, geleceğe nasıl ayak uydurabilir?

SAP Uygulama Yönetim (AMS) Rehberi’ adlı e-kitabımızı indirerek şirketlerin SAP sistemlerinin desteklenme ve sürdürülme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar; bunların son kullanıcı memnuniyeti, riskler ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) üzerindeki etkilerine ve de Nagarro + MBIS AMS ile bunları nasıl en etkin şekilde çözebileceğinize dair cevapları bulabilirsiniz.

İndir

Nagarro + MBIS Uygulama Yönetimi Hizmeti değer önermeleri

dijital süreklilik hizmeti uygulama

Uygulama destek maliyetlerinde tasarruf

Kronik uygulama sorunları ve tekrar eden taleplerin analizi ve kalıcı çözüm getirilmesi ile maliyet tasarrufu sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti müşteri

Müşteri memnuniyeti artışı

SLA’lerle verilen uygulama yönetimi hizmeti ile hem iç hem de dış müşterilerinizin hayatını kolaylaştırın, etkinliklerini artırın.

dijital süreklilik hizmeti uçtan uca

Uçtan uca bütünleşik yaklaşım

Uygulama yönetiminizi strateji oluşturulmasından performans raporlamasına kadar uçtan uca etkin şekilde gerçekleştirin.

dijital süreklilik hizmeti yenilikçi

Yenilikçi işlere odaklanma

İnsan kaynağınızın, tekrar eden sorunların çözümü yerine inovatif işlere odaklanarak daha fazla değer üretmesini destekleyin.

dijital süreklilik hizmeti performans

Uygulama ve sistem performansı

Nagarro + MBIS’in hizmet kapsamında sunduğu özel araçlar ile uygulamalarınızın beklenen performansı vermesini sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti öneri

Uygulanabilir gelişim önerileri

Uygulamalarınızın daha hızlı, daha güvenli ve daha etkin kullanılmaları için sunulan önerilerden yararlanın.

Teknoloji Altyapısı
Sağlama Hizmeti

Dijital dönüşüm hedeflerinize uygun donanım, lisans,
barındırma, izleme ve yönetim hizmeti ihtiyaçlarınızı kiralama
veya barındırma yöntemiyle ve Nagarro + MBIS güvencesiyle sağlıyoruz .

Nagarro + MBIS, teknoloji bileşenlerinizin optimum seviyede, ekonomik, günümüzün ve geleceğin
gelişmelerine uygun olarak bir araya getirilmesini sağlayarak stratejik hedeflerinizin
gerçekleştirilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı en iyi şekilde size sunar.

Daha fazla bilgi

Teknoloji Altyapısı Sağlama Hizmeti

Sektörlerden bağımsız olarak kurumların teknolojik altyapılarının, stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ne kadar kritik bir öneme sahip olduğu son derece açıktır. Bu nedenle teknolojik altyapı ile ilgili kararlar, her şirketin stratejik düşüncesini tam olarak yansıtmalı ve objektif bir yaklaşımla ve sağduyu ile alınmalıdır. Bu yaklaşıma sahip olma gerekliliği, son on yıl içinde yapılan araştırmaların verdiği en önemli ve ortak mesajlardan biridir.

Nagarro + MBIS, bir “Teknoloji Mimarı” olarak, sadece SAP® ve diğer yazılım çözümleri alanında değil, bilgi teknolojilerinin altyapı bileşenleri konusundaki uzmanlık ve deneyimlerini de sizinle paylaşarak stratejik olarak en doğru yatırımlara imza atmanızı sağlamaktadır.

Nagarro + MBIS’in Teknoloji Altyapısı Sağlama Hizmeti’nin kapsamı özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Barındırma (hosting) ve operasyonel kiralama
 • İşletim sistemi yönetimi
 • Disaster Recovery hizmeti (Replikasyon)
 • Sistem izleme (monitoring)
 • Veri tabanı yönetim sistemleri
 • Veri depolama ve arşivleme sistemleri
 • Sistem performans yönetimi
 • Sanal sunucu, disk alanı (storage) sunucusu
 • Kullanıcı yetkilendirme ve yönetimi
 • Güvenlik duvarı ve siber güvenlik bileşenleri (Firewall, DDOS)
 • Yedekleme sistemleri ve operasyonu
 • VPN sistemleri ( +site2site)
 • Servis seviyesi yönetimi (SLA)
 • Regülasyonlara uyum
 • Bilgi güvenliği ve bilgi gizliliği yönetimi
 • SAP® BASIS yönetimi ve desteği

Nagarro + MBIS Teknoloji Altyapısı Sağlama Hizmeti değer önermeleri

dijital süreklilik hizmeti yatırım

Ekonomik teknoloji yatırımları

“Kullandığın kadar öde” yaklaşımıyla ilk yatırım maliyetlerinizi minimize edin, en uygun fiyatlarla çalışın.

dijital süreklilik hizmeti tehditler

Tehditlere karşı üstün koruma

Siber saldırılar dahil olmak üzere, sistem tehditlerine karşı üstün koruma sağlayan teknolojilere yatırım yapın.

dijital süreklilik hizmeti en

En iyi sistem performansı

Süreçlerinize ve uygulamalarınıza yaptığınız yatırımların, en iyi performans ile destekleneceği teknolojiyi seçin.

dijital süreklilik hizmeti yenilikçi

Yenilikçi işlere odaklanma

İnsan kaynağınızı, standart ve prosedürlerle gerçekleştirilebilecek işler yerine inovasyona odaklayın.

dijital süreklilik hizmeti regulasyon

Regülasyonlara uyum

Kullanacağınız bulut altyapısının Türk kanun ve yönetmeliklerinde yer alan bağlayıcı hükümlere uygun olduğundan emin olun.

dijital süreklilik hizmeti mbis

Nagarro + MBIS güvencesi

Yatırım yapacağınız teknolojik altyapının, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamasını Nagarro + MBIS ile güvence altına alın.

Dış Kaynak Kullanımı
(Outsourcing) Hizmeti

Operasyonel bilgi teknolojileri işlerinizde Nagarro + MBIS’in dış kaynak
hizmetlerinden yararlanın, siz kurumunuz için katma değeri yüksek
ve yenilikçi konulara odaklanın.

Uygulamalarınızın yönetiminden SAP® Basis ile sistem izleme aktivitelerine kadar tüm BT
operasyonlarınızı uzman Nagarro + MBIS kaynakları ile gerçekleştirerek maliyet avantajı sağlayabilir
ve SLA’ler ile yönetime geçerek hizmet kalitenizi sürekli iyileştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti değer önermeleri

dijital süreklilik hizmeti tasarruf

Personel maliyetlerinde tasarruf

Giydirilmiş personel maliyetlerinde ve genel giderlerinizde ciddi seviyede tasarruf sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti denetim

Personel risk minimizasyonu

Çalışanlarınız beklenmedik zamanlarda ayrıldıklarında oluşan riskleri en aza indirerek kurumunuzu güvenceye alın.

dijital süreklilik hizmeti üretken

İş üretkenliğinde ve etkinliğinde artış

Nagarro + MBIS’in uzman dış kaynak kadrosu ile daha fazla işi, daha kısa sürede ve çok daha kaliteli şekilde yapılmasını sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti yenilikçi

Yenilikçi işlere odaklanma

Bilgi teknolojileri işlerini uzmanlarına bırakarak asıl iş konularınıza odaklanın ve daha fazla değer üretin.

dijital süreklilik hizmeti finans

Finansal esneklik

Dış kaynak kullanımı ile personel sayısını kolaylıkla ölçekleyerek işletmenizin finansal esnekliğini korumasına olanak tanıyın.

dijital süreklilik hizmeti servis

Servis seviyeleri bazında yönetim

Detaylara boğulmayın, aldığınız dış kaynak hizmetini servis seviyeleri ile yönetin ve iyileştirilmesini sağlayın.

Denetim, Risk ve
Uyumluluk Danışmanlığı

Kuruluşunuzu, risklere ve yasal uyumluluk yaptırımlarına karşı,
Türkiye’de GRC konusundaki tek SAP® Recognized Expertise sertifikasına
sahip Nagarro + MBIS’in danışmanlık hizmetleri ile güvenceye alın.

Uzman danışmanlarımızın sağladığı yönlendirme ve proje uygulama hizmetlerinden
yararlanarak yönetim, risk ve uyumluluk çalışmalarınızın stratejik, operasyonel ve finansal
boyutlardaki etkinliğini artırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Denetim, Risk ve Uyumluluk Danışmanlığı değer önermeleri

dijital süreklilik hizmeti uçtan uca

Uçtan uca entegre risk yönetimi

Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini entegre ve koordine ederek zamanında güvenilir önleyici aksiyonlar oluşturun.

dijital süreklilik hizmeti etkin

Etkin iç denetim yönetimi

İç denetim departmanınızın risk değerlendirmelerini zamanında ve iş birliği içinde yapmalarını sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti dolandırıcı

Dolandırıcılığın önlenmesi

Dolandırıcılık risklerini minimize etmek için şüpheli işlemlerin şablonlarını çıkarın ve takibini gerçekleştirin.

dijital süreklilik hizmeti veri

Veri erişimi yönetim ve denetimi

Veri erişimlerine ilişkin riskleri en aza indirin ve mali kayıplara neden olabilecek potansiyel riskleri azaltın.

dijital süreklilik hizmeti tehditler

Siber saldırılara karşı önlemler

Kurumsal sistemlerinizin güvenlik açıklarını kapatın, siber tehditleri bertaraf edin ve kritik verilerinizi korumaya alın.

dijital süreklilik hizmeti yasa

Yasa ve regülasyonlara uyum

Yolsuzlukla mücadele, finansal ve bilgi teknolojileri ilişkili ve sektörünüze Ù regülasyonlara tam uyumluluk sağlayın.

SAP® Sistem İzleme ve
Optimizasyon Hizmetleri

Nagarro + MBIS SAP® Sistem İzleme ve Optimizasyon hizmetleriyle
SAP® sistemlerinizin her zaman sağlıklı şekilde
çalıştığından emin olun.

Nagarro + MBIS uzmanlığı ile SAP® sistemlerinizdeki en küçük ayrıntıyı bile istediğiniz yerden 7/24
izleyin. Proaktif önlemleri zamanında alarak iş kayıplarının önüne geçin.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Poje Kalite Güvence değer önermeleri

dijital süreklilik hizmeti iş

İş kayıplarını önleyen tasarım

Erken uyarı mekanizmaları geliştirerek beklenmedik SAP® arızaları nedeniyle oluşabilecek iş kayıplarının önüne geçin.

dijital süreklilik hizmeti istedigimiz

İstediğiniz yerden 7/24 sistem kontrolü

Mobil kullanım imkanıyla, lokasyon bağımsız olarak SAP® sistemlerinizin sorunsuz çalıştığından emin olun.

dijital süreklilik hizmeti tasarruf

Sistem bakım maliyeti tasarrufu

SAP® sistemleriniz hakkında detaylı bilgiler alarak proaktif önlemler uygulayın, sistem bakım maliyetlerinizi düşürün.

dijital süreklilik hizmeti bt

BT personeli verimlilik ve etkinlik artışı

BT çalışanlarınızın rutin manuel kontroller yapması yerine daha katma değerli işlere odaklanmalarını sağlayın.

dijital süreklilik hizmeti izleme

En iyi sistem izleme uygulamaları

SAP® için global olarak kabul edilmiş en iyi sistem izleme süreç ve prosedürlerinin kullanılmasına imkan sunun.

dijital süreklilik hizmeti kalite

BT hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

SAP® sistem performansının sürekliliğini, otomatik işlerin sorunsuz çalışmasını sağlayarak BT hizmet kalitenizi iyileştirin.

Müşterilerimizin Görüşleri

Daha başarılı olmanız için neler yapıyoruz?

Yasin Gökkaya AGT
Yasin GÖKKAYA
AGT, İş Uygulamaları Müdürü
“Nagarro + MBIS’in Profesyonel Destek Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığımızdan bu yana kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. Nagarro + MBIS’in alanında uzman ekibi ile sunduğu hızlı ve etkin çözümler sayesinde, iş uygulamalarımızı kullanan iç müşterilerimizin memnuniyetlerini çok iyi noktalara getirdik. Özverili çalışmalarından dolayı Nagarro + MBIS’e teşekkür ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz.”
emre karabulut
Emre Karabulut
Medcem, Bilgi Teknolojileri Müdürü
Çimento sektöründe, dijital çözümler geliştirmedeki esnekliği, entegrasyon kolaylığı ve değişen iş süreçlerine adaptasyonu sayesinde vazgeçilmez bir kaynak olan SAP® konusundaki bilgi, deneyim ve uzmanlığı ile Nagarro + MBIS inovasyon yolculuğumuzda bizim için çok önemli bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Sinan
Sinan Karacoğlan
Doğu Pres, BT Müdürü
“Uzun yıllardır Nagarro + MBIS ile çalışıyoruz. Beraber başarıyla canlıya geçirdiğimiz SAP® S/4HANA projesinden sonra Nagarro + MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden de yararlanmaktayız. Uzman ekiplerin ihtiyaçlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarıyla beraber destek ihtiyaçlarımızı da sorunsuz ve hızlı bir şekilde Nagarro + MBIS ile çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle Nagarro + MBIS’e teşekkür ederiz.”
ilker
İlker Özer
Tadım, IT Direktörü
"2016 yılından bu yana Nagarro + MBIS’in profesyonel destek hizmetlerinden yararlanmaktayız. Nagarro + MBIS’in çözüm odaklı uzmanlarının taleplerimizi çok hızlı şekilde karşılamaları sayesinde, bir yandan günlük operasyonlarımızdaki aksamaların önüne geçerken diğer yandan da memnuniyet ve esnekliğimizi üst seviyelere taşımayı başardık. Birlikte çok daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle Nagarro + MBIS’e teşekkür ederiz."

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz