Nagarro + MBIS Dijital Strateji
Hizmetleri

Her uzun ve zahmetli yolculuk iyi bir strateji ve planlama ile başarıya ulaşır. Dijital Dönüşüm yolculuğunuzu siz de Nagarro + MBIS’in deneyim ve uzmanlığından yararlanarak planlayın; birlikte başaralım !

Günümüz dünyasında, geçmişin geçici yaklaşımları ile sonuç üretmek neredeyse imkansız hale geldi. Dijital çağın gereklilikleri hakkında mutlak netliğe, etkin bir liderliğe, benzersiz çevikliğe, cesurca alınacak kararlara, çok etkin bir Bilgi Teknolojileri altyapısına ve belki de en önemlisi, güvenle veren stratejik iş ortaklarına İhtiyaç var.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Dijital strateji Hizmetleri

hızmetler stratejik

Stratejik Süreç
Modelleme

Süreçlerinizi stratejik hedeflerinize uygun olarak uçtan-uca ve bütünleşik bir yaklaşımla modelleyerek büyümenizi destekleyin.

hızmetler uygulama

Stratejik Uygulama
Yol Haritası

Hedeflerinize ulaşabilmek için gerekli yazılım çözümlerini stratejik olarak belirleyin; doğru uygulamalara doğru zamanda yatırım yapın.

hızmetler teknoloji

Stratejik Teknoloji
Altyapısı

Süreçlerinizin ve uygulamalarınızın sorunsuz, güvenli ve ekonomik bir teknolojik altyapı üzerinde çalıştığından emin olun.

Stratejik Süreç
Modelleme

Nagarro + MBIS’in sektörel deneyimi ile süreçlerinizin
stratejik hedeflerinize ulaşmanızı destekleyecek şekilde
tasarlanmasını sağlayın.

Nagarro + MBIS ile, yarının süreçlerini, uçtan-uca bütünleşik bir yaklaşımla, teknoloji çözümleri
üzerinde uygulanabilir şekilde ve etki analizlerinin titizlikle yapıldığı bir bakış açısıyla
modelleyin; gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz kötü sürprizlerden kaçının.

Daha fazla bilgi

Stratejik süreç modelleme danışmanlığı

Süreç modellerinin çoğu kimin, neyi, ne zaman, ne kadar sürede ve nasıl yaptığına, yani görevlerin operasyonel performansının tanımlanmasına odaklanır ve gerçekleştirilen görevler aracılığıyla bunların nasıl başarıldığını anlatır. Hedef odaklı yaklaşımlar ise, ‘nedenler’ ve ‘ne’ arasında yakın bir ilişki kurmaya çalışır ve kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmasına olanak sunar.

Nagarro + MBIS, 20 yılı aşkın sürede elde ettiği eşsiz süreç tasarımı deneyimi ile, hedef ve strateji perspektifine dayalı süreç modelleme danışmanlığı sunmaktadır.

Nagarro + MBIS Stratejik Süreç Modelleme Danışmanlığı ile teknoloji, insan ve süreçler bütünleşik bir yapıda ele alınmakta ve buna bağlı olarak hedef operasyonel süreçler tasarlanmaktadır. Hedef süreç tasarımında kurumunuzun stratejik öncelikleri, hedefleri ve mevcut insan kaynağının yanı sıra kritik öneme sahip olan sektör uygulamaları, Nagarro + MBIS’in yüzlerce proje sonunda sahip olduğu know-how ve kullanılacak teknoloji çözümleri içerisinde bulunan en iyi iş uygulamaları dikkate alınmaktadır.

Nagarro + MBIS’in bu alanda verdiği danışmanlığını öne çıkaran en önemli faktör, ortaya çıkacak hedef süreçlerin kullanılacak teknoloji çözümleri ile uygulanabilir gerçeklikte olmasıdır. Diğer bir deyişle, tasarlanan süreçlerin, dijital ortamda uygulamaya alınmasının mümkün olmadığı gerçeğiyle karşılaşan kurumların yaşadığı büyük hayal kırıklığı ve maddi-manevi kayıplara uğratan gerçeklikten uzak tasarımlardan Nagarro + MBIS’in danışmanlık yaklaşımı sayesinde kaçınılmaktadır.

Süreç tasarımlarının diğer bir kritik başarı faktörü olan bütünleşik (holistic) yaklaşımı Nagarro + MBIS ile sağlayın. Tasarladığınız veya değiştirdiğiniz bir sürecin, diğer tüm süreçleri nasıl etkilediğini proaktif olarak önceden görün ve bu sayede beklenmeyen ve yıkıcı olabilecek iş kayıplarının önüne geçin.

Nagarro + MBIS Stratejik Süreç Modelleme değer önermeleri

hızmetler hedeflere

Hedeflere göre
süreç tasarımı

Her bir süreçte, stratejik hedeflere ulaşmak için yaratılması gereken değerin baz alındığı tasarımlar gerçekleştirin.

hızmetler pratikte

Pratikte uygulanabilir
gerçekçi süreçler

Teknolojik çözümlerin tasarlanan süreçleri desteklememesi ile ilişkili kayıpların önüne geçin.

hızmetler uçtan

Uçtan-uca bütünleşik yaklaşım

Birbiriyle ilişkili tüm süreçlerin bütünleşik bir yaklaşımla, etkileşimleri dikkate alınarak tasarlanmasını sağlayın.

hızmetler küresel

Küresel en iyi
uygulamalar

Global çaptaki en iyi süreç uygulamalarını şirketinizde hayata geçirin, üretkenliğinizi en üst seviyeye taşıyın.

hızmetler sektör

Sektör-spesifik
süreç modelleme

Süreçlerinizi, sektörünüze özel ihtiyaçlar ve dinamikleri göz önünde bulundurarak tasarlayın; rekabet avantajı sağlayın.

hızmetler hedeflere

Bugünün ve geleceğin
süreçleri

Sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanmayın; gelecekteki iş modeli ve teknolojik değişimlere bugünden hazır olun.

Stratejik Uygulama
Yol Haritası

Hangi yazılım uygulamalarının stratejik olarak kurumunuzu
daha ileriye taşıyacağına karar vermek için
Nagarro + MBIS uzmanlığına başvurun.

Yazılım piyasasındaki yüzlerce yazılım içinden size uygun olanları bulmak, stratejik
hedefler doğrultusunda seçip önceliklendirmek ve uygulamaya alma planlaması
yapmak için Nagarro + MBIS’in bu alandaki deneyiminden yararlanın.

Daha fazla bilgi

Stratejik uygulama yol haritası danışmanlığı

İster üretim, satış, satın alma süreçlerinizin otomasyonu; ister müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, daha etkin karar alma mekanizmalarının hayata geçirilmesi konularında olsun, bugün yazılım piyasasında her zamankinden çok daha fazla çözüm bulunmakta. Bu durum şu kritik soruyu gündeme getirmektedir: ‘Kurumunuz için, stratejik hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak doğru yazılım çözümlerini seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?’

Nagarro + MBIS, sektörde bulunduğu uzun yıllar içerisinde elde ettiği deneyim ve uzmanlık ile iş hedeflerinize ulaşmanızı destekleyecek yazılım çözümleri portföyünün oluşturulması, önceliklendirilmesi ve devreye alınması için size stratejik bir yol haritası sunar.

Günümüzde üst düzey yöneticilerin ve karar alıcıların yazılım seçimi konusunda kendilerine sordukları en önemli soruların aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

“ Seçilen yazılımın stratejik iş hedeflerimizi destekleyeceğinden nasıl emin olabilirim? “

“ Tavsiye edilen yazılımın, diğer tüm uygulamalarla uyum içinde ve entegre şekilde çalışacağını nasıl anlayabilirim? “

“ Bu yazılım seçimi tekil olarak bir değerlendirme sonucunda mı yoksa büyük resme bakıp stratejik bir yaklaşımla mı yapılıyor? “

“ Yazılım seçim süreci objektif bir bakış açısıyla mı yapılıyor yoksa bireysel veya grup tercihleri mi esas alınıyor? ’

“ Toplam sahip olma maliyeti düşünüldüğünde, olabilecek en ekonomik çözüme mi yatırım yapıyoruz? “

“ Yazılım çözümüne şimdi mi yatırım yapmalıyız; gerçekçi bir önceliklendirme yapıldı mı? “

Nagarro + MBIS Stratejik Uygulama Yol Haritası Danışmanlığı değer önermeleri

hızmetler uyum

Uyum içinde
çalışan uygulamalar

Birbiriyle entegrasyon sorunu yaşamayan, uyumlu, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak uygulamalarla çalışın.

hızmetler seçim

Uygulama seçiminde
objektif yaklaşım

Uygulama seçimlerinizi kişisel ya da departman bazındaki tercihler üzerinden değil, kurumunuzun stratejik hedeflerini merkeze koyarak gerçekleştirin.

hızmetler öncelik

Stratejik
önceliklendirme

Hangi uygulamanın hangi sırada hayata geçirileceğini stratejik olarak belirleyin; adımlarınızı doğru sırada atın.

hızmetler toplam

Toplam sahip
olma maliyeti

Yazılımlara yapacağınız yatırımın uzun vadede yaratacağı tüm maliyetleri hesaba katarak, sizin için en ekonomik seçimi gerçekleştirin.

hızmetler buyuk

Büyük resimin
değerlendirilmesi

Uygulama seçimi ve proje planlamalarını geniş bir perspektiften değerlendiririn; bütünleşik yaklaşım uygulayın.

hızmetler gelecek

Gelecek öngörüsü ile
uygulama seçimi

Gelecek trendlerini dikkate alarak portföyünüzü oluşturun; geleceği olmayan uygulamalar için ölü yatırımlara imza atmayın.

Stratejik Teknoloji
Altyapısı

Stratejileriniz hazır, uygulamalarınız seçildi,
projeler başlamak üzere. Tüm bu yatırımı desteklemesi
beklenen teknolojik altyapınıza stratejik bir gözle baktınız mı?

Nagarro + MBIS, teknoloji bileşenlerinizin ekonomik ve optimum seviyede, günümüzün ve geleceğin
gerekliliklerine uygun olarak bir araya getirir; stratejik hedeflerinizin gerçekleştirilecek
altyapıyı kurgulamanızı sağlar.

Daha fazla bilgi

Stratejik teknoloji altyapı danışmanlığı

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, şirketlerin teknolojik altyapılarının, stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ne kadar kritik bir öneme sahip olduğu son derece açıktır. Bu nedenledir ki, teknolojik altyapı ile ilgili kararlar objektif bir yaklaşımla ve sağduyu ile alınmalı; şirket stratejisi ile tam olarak örtüşmelidir. Bu yaklaşıma sahip olma gerekliliği, son on yıl içinde yapılan araştırmaların verdiği en önemli ortak mesajlardan birisidir.

Nagarro + MBIS, bir ‘Teknoloji Mimarı’ olarak, sadece SAP® ve diğer yazılım çözümleri alanında değil, bilgi teknolojilerinin altyapı bileşenleri alanında da uzmanlık ve deneyimlerini izinle paylaşarak, stratejik olarak en doğru yatırımlara imza atmanızı sağlamaktadır.

Kurumların hedefleri gerçekleştirmekle sorumlu yöneticilerinin
sorgulaması gereken konulardan en önemlileri şunlardır:

‘’ Ekonomik olarak doğru bir modelle mi teknoloji yatırımı yapıyoruz? ’’

Şu anda yapacağımız yatırımı kısa bir süre sonra güncellemek için benzer bir maliyete katlanmak durumunda kalır mıyız?

Yatırım bedeliyle elde edilebilecek optimum mimariyi mi hayata geçiriyoruz?

Teknoloji bileşenleri, stratejik hedeflerimizi destekleyecek performansı sağlayabilecek mi?

Siber ataklar dahil olmak üzere, tüm tehditleri değerlendirerek güvenliği ön planda tutan bir değerlendirme yaptık mı?

Yazılım çözümüne şimdi mi yatırım yapmalıyız; gerçekçi bir önceliklendirme yapıldı mı?

Teknoloji bileşenlerinin seçimi bütünleşik ve stratejik bir yaklaşımla mı yapılıyor?

Teknoloji yatırımlarında tarafsız bir tutum içinde miyiz; bireysel tercihler veya grup tercihleri bu yatırım tercihlerinde ne kadar rol oynuyor?

Nagarro + MBIS stratejik teknoloji altyapı danışmanlığı ile tüm bu sorularınıza
‘Evet’ diyebilmeniz mümkün.

Nagarro + MBIS Stratejik ‘Teknoloji Altyapısı’ Danışmanlığı değer önermeleri

hızmetler ölçek

Ölçeklenebilir
bir altyapı yatırımı

Teknolojinizi, gelişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda, ek yatırıma gerek kalmadan istenilen ölçeğe kolayca getirin.

hızmetler once

‘Önce sistem güvenliği’
yaklaşımı

Son dönemde artış gösteren siber ataklar dahil tüm tehditlere karşı en üst düzey korumayı sağlayan sistemleri belirleyin.

hızmetler doğru

Doğru zamanlama
ile yatırım

Yatırımınızı erken gerçekleştirip gereksiz maliyetlere katlanmak zorunda kalmayın; doğru zamanlama ile tasarruf edin.

hızmetler ekonomik

Ekonomik
yatırım önceliği

Teknoloji bileşenlerine yapacağınız yatırımın uzun vadede yaratacağı tüm maliyetleri hesaba katın.

hızmetler icinde

Uyum içinde çalışan
teknoloji bileşenleri

Teknolojik bileşenlerin, birbiriyle entegrasyon ve uyum sorunu yaşamadan etkin olarak çalışacağından emin olun.

hızmetler öngörü

Gelecek öngörüsü ile
teknoloji seçimi

Gelecek trendlerini dikkate alarak teknolojik altyapınızı oluşturun; geleceği olmayan teknolojilere yatırım yapmaktan kaçının.

Süreçlerinizi, uygulamalarınızı ve teknolojik altyapınızı
stratejik olarak Nagarro + MBIS ile değerlendirin; orta ve uzun vadede
size en uygun yatırımları Nagarro + MBIS’in deneyimini kullanarak
gerçekleştirin; kurumunuzun dijital geleceğini
güvence altına alın.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz