Nagarro + MBIS Dijital Dönüşüm
Hizmetleri

Dijital teknolojinin, kurumunuzun tüm alanlarına entegrasyonunu Nagarro + MBIS deneyimi ve uzmanlığıyla gerçekleştirin; stratejik hedeflerinize ulaşmayı güvence altına alın.

Nagarro + MBIS’in dijital dönüşüm konusundaki yetkinliğinden yararlanarak siz de süreçlerinizi yalınlaştırın ve daha etkin hale getirin, daha hızlı ve doğru kararlar alın. Çalışanlarınızla etkileşiminizi geliştirin ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunarak performansınızı en üst noktaya taşıyın.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS Dijital Dönüşüm Hizmetleri

mbis sap logo

SAP® danışmanlığı ve proje uygulamaları

Doğru SAP® çözümlerini, 20 yılın üzerinde deneyime sahip Nagarro + MBIS ile uçtan uca hayata geçirin, iş performansınızı maksimize edin; stratejik hedeflerinize ulaşın.

mbis s4hana logo

SAP® S/4HANA dönüşüm danışmanlığı

BrownField veya Nagarro + MBIS SpringField yaklaşımı ile mevcut SAP® sisteminizden SAP® S/4HANA’ya hızlıca geçin, teknolojik avantajlardan hemen yararlanmaya başlayın.

mbis müşteri logo

Müşteri deneyimi danışmanlığı

Mükemmel bir müşteri deneyimi sağlayarak bir sadakat temeli oluşturun, müşteriyi elde tutma oranınızı artırın, yeni müşteriler kazanarak işinizi geliştirin.

mbis analitikler logo

Analitikler ve iş zekası danışmanlığı

Gelişmiş analitikler ile değerli içgörüler elde ederek risklerinizi azaltın, hızlı ve isabetli kararlar alın. Gelecekteki fırsatları bugünden yakalayın.

mbis proje logo

Proje kalite güvence danışmanlığı

SAP® projelerinizde doğru yöntemlerin uygulandığından ve stratejilerinizi destekleyecek en iyi uygulamaların devreye alındığından emin olun.

SAP® Danışmanlığı ve
Proje Uygulamaları

Konu, sıfırdan bir SAP® projesini başarıyla hayata geçirmek
olduğunda, uzmanlık, metodoloji ve sektörel deneyim
her şey demektir.

SAP® projelerinizin başarısını riske atmayın. Nagarro + MBIS’in tecrübeli yönetim ve danışmanlık ekibi
ile stratejik hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak süreçte insan ve teknoloji bileşenlerini en
fazla değeri yaratacak şekilde kurgulayın ve başarıyla devreye alın.

Daha fazla bilgi

SAP® Danışmanlığı ve Proje Uygulamaları

Gerçekte, SAP® ’nin sayısız avantajını bilmek, yazmaya başlayacağınız SAP® hikayenizin sadece bir kısmıdır. Bunun çok basit bir nedeni vardır; doğru SAP® proje uygulama ortağına sahip değilseniz, avantajlardan doğru ve etkin şekilde yararlanamazsınız. Bu nedenle doğru SAP® iş ortağını seçmek, sürecin şüphesiz en önemli parçasıdır. Kabul edelim ki doğru ortağı seçmek zordur.

Dışarıda çeşitli SAP® partnerlerinin varlığı bu kararı kolaylaştırmaz; her ortağın sizin için doğru olduğunu iddia etmesi, gerçek doğru ortağın kim olduğuna karar verme konusunda kafa karıştırıcı olabilir.

Nagarro + MBIS, 20 yılı aşkın sürede elde ettiği eşsiz SAP® proje uygulama deneyimi ile tüm bu zorlukları ve endişelerinizi bir kenara bırakmanızı sağlayacak SAP® danışmanlık hizmetlerini başarıyla sunmaktadır.

Bir SAP® sisteminin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi projesi, bilgili ve kendini adamış çalışanlar, doğru planlama, iyi bir yönetim ve en önemlisi de deneyimli bir rehberlik gerektirir.

SAP® sistemi kurmak isteyen kuruluşlar genellikle SAP® partnerlerini seçerken aynı sistemi kendilerine çok benzeyen şirketler için devreye alıp almadığına bakarlar. Bu çok mantıklıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken konu şudur; tek bir pazarda uzmanlaşmış uygulama ortakları, odak noktalarında miyop olabilirler. Üstün başarılı ERP projeleri ise farklı sektördeki en iyi uygulamalardan yararlanır.

Kilit nokta, size rekabet avantajını sağlamak için gerekli olan sektörel deneyimin yanı sıra sektörler arası (cross-industry) bir SAP® uygulama ortağı bulmaktır. İşte tam bu noktada, Nagarro + MBIS hem sektörel hem de sektörler arası deneyimleriyle bir SAP® partnerinden beklenmesi gereken gerçek değeri kurumunuza katarak bu gerekliliği yerine getirmektedir.

SAP® partneri seçerken dikkate alınması gereken bir diğer husus da seçilecek SAP® iş ortağının sadece belli bir alanda değil, kurumların stratejik hedeflerini destekleyecek birden çok alanda deneyim sahibi olmasıdır. Çok sayıdaki iş ortağının kuruluşu tanıması, süreçler arası etkileşimi anlaması, rehberlik etmesi ve birlikte uyum içinde çalışabilmelerinin sağlanması oldukça zahmetli bir iştir. Nagarro + MBIS, ana SAP® fonksiyonlarının yanında, müşteri deneyimi, gelişmiş analitikler, GRC gibi alanlarda da aynı düzeyde kaliteli danışmanlık hizmeti sunarak çok daha etkin şekilde değer yaratmaktadır.

Nagarro + MBIS SAP® Danışmanlığı Değer Önermeleri

mbis sektor logo

Sektör-spesifik
derin uzmanlık

Sektörünüze özel ihtiyaçları ve dinamikleri göz önünde bulundurarak rekabet avantajı sağlayacak projelere imza atın.

mbis arası logo

Sektörler arası
proje deneyimi

Farklı sektörlerin spesifik alanlardaki en iyi uygulama pratiklerini projeler sırasında kurumunuza kazandırın.

mbis uctan logo

Uçtan uca bütünleşik yaklaşım

Birbiriyle ilişkili tüm süreçlerin bütünleşik bir yaklaşımla tasarlanmasını, etkileşimlerin dikkate alınmasını sağlayın.

mbis toplam logo

Toplam sahip olma maliyeti

Hizmetlerin orta ve uzun vadede en iyi sahip olma maliyeti avantajını yaratacak şekilde fiyatlandırılmasını garantiye alın.

mbis güvenilir logo

Güvenilir bir iş ortağı ile çalışma ayrıcalığı

Verilen sözlerin yerine getirildiğinden, beklentilerinizin tüm yaklaşımların merkezine alındığından emin olun.

mbis bugun logo

Bugünün ve geleceğin SAP® sistemi

Sadece bugüne odaklanmayın; gelecekteki iş modeli ve teknolojik değişimlere çok önceden hazır olma vizyonuna sahip olun.

SAP® S/4HANA Dönüşüm
Danışmanlığı

Günümüzün zorlu iş koşullarına uyum sağlamak için
SAP® S/4HANA’ya geçmek istiyor ancak bu geçişin süresi,
maliyeti ve operasyonlara etkilerini düşünerek bazı
endişeler yaşıyor olabilirsiniz.

Endişelerinizi bir kenara bırakın ve BrownField veya özel SpringField metodolojilerinden
size uygun olanıyla Nagarro + MBIS danışmanlığı ve rehberliğinden yararlanarak SAP® S/4HANA
dönüşümünüzü haftalar içinde gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi

SAP® S/4HANA Dönüşüm Danışmanlığı

SAP® S/4HANA geçiş yolculuğuna başlamadan önce, SAP® ’nin stratejisini ve ürün yol haritasını çok iyi anlamakta yarar var. SAP® , Ar-Ge faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm konsantrasyonunu SAP® S/4HANA platformuna yönlendirmiş durumda ve bu nedenle SAP® S/4HANA üzerinde benzeri görülmemiş bir hızda yeniliklerle çıkıyor karşımıza.

Bu durum aslında kısaca şu anlama geliyor; kurumlar SAP® S/4HANA’ya geçişini ne kadar ertelerse o kadar fazlasını kaçıracak. Diğer bir deyişle rekabet gücünü kaybetme ve genişleyen inovasyon açığını daha yakından hissetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Kurumlar, bunu yakalamak için başlatacakları projelerde önemli ölçüde daha fazla zaman, çaba ve para harcamak zorunda kalacaklar. Bu süre içinde mevcut sisteme yapmak zorunda oldukları yatırımlar, bakım ve destek harcamaları da zamanla anlamsız ve boşa gitmiş harcamalar olarak kalabilir.

Kurumlar, erken plan yapmaya başlayarak kendilerini önemli miktarda gereksiz çabadan kurtarabilir ve uzun vadede maliyetleri düşürebilir. SAP® S/4HANA’nın sadeleştirilmiş çekirdek mimarisi, gömülü analitikler, entegre planlama işlevleri, yapay zeka desteği, bellek içi veri tabanı gibi son derece kritik ve yenilikçi özelliklerinin getireceği iş kazanımlarından yararlanmaya başlamak için en azından gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmek ve karar alma süreçlerini bir an önce etkili şekilde çalıştırmak gerekmektedir.

Nagarro + MBIS, başarıyla uyguladığı SAP® S/4HANA Teknik Dönüşüm (BrownField veya Conversion) projelerinden elde ettiği deneyimi kullanarak özel SpringField metodolojisini geliştirmiştir.

SAP® S/4HANA SpringField; SAP® Qualified Partner-Packaged Solution sertifikası bulunan, Nagarro + MBIS tarafından geliştirilmiş ve bugüne dek başarıyla uygulanmış, tüm süreçleri yeniden tasarlayıp sıfırdan SAP® S/4HANA projesi yapmakla süreçlere hiç dokunmadan tamamen teknik bir SAP® S/4HANA geçişi gerçekleştirmek arasındaki boşluğu dolduran özel bir SAP® S/4HANA geçiş metodolojisidir.

SpringField ile geçmişe dönük verilerinizi de koruyarak, teknik olarak SAP® S/4HANA’ya geçip SAP® ’nin yeni platformunun teknolojik ve işlevsel avantajlarından zaman kaybetmeden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda ek süreç ve fonksiyonların geçiş esnasında devreye alınmasını sağlayabilirsiniz.

Nagarro + MBIS SpringField Yöntemiyle SAP® S/4HANA’ya Geçmeniz için 9 Neden

Deneyimlenmiş ve başarılı olmuş bir yaklaşım ile haftalar içinde SAP® S/4HANA’ya geçiş

SAP® S/4HANA’nın teknolojik ve işlevsel avantajlarından en kısa sürede yararlanma imkanı

SAP® S/4HANA’ya hem teknik geçişin hem de seçilmiş yeni fonksiyonların (örn. Fiori, CM) ve belirlenmiş süreç değişikliklerinin aynı anda canlı kullanıma alınması

Geçmişe dönük verilerin aktarılması sayesinde, diğer bazı yaklaşımlardaki raporlama kısıtları nedeniyle oluşacak kritik karar alma sorunlarının yaşanmaması

BlueField yaklaşımında göreceli olarak maliyetli, veri aktarımı araç ve uygulamalarının kullanılma gereğinin bulunmaması

Kısa ve orta vadedeki taktiksel iş kazanımlarının hemen elde edilmesi, stratejik hedefler için SAP® S/4HANA’ya geçiş sonrası kademeli uygulama olanağı sunması

Maliyetin, elde edilecek değere oranla (diğer yöntemlere kıyasla) son derece düşük olması

İş birimlerinin katılım ihtiyacının BlueField ve GreenField’a oranla çok düşük olması, dolayısıyla iş kayıplarının yaşanmaması

Nagarro + MBIS’in deneyimi ve seçkin danışmanlık kadrosu ile projeye ilişkin risklerin minimize edilmesi

AGT Ağaç Sanayii

Nagarro + MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Kaynaklar

Nagarro + MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

Nagarro + MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir SAP® S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

Müşteri Deneyimi
Danışmanlığı

Müşterilerle etkileşiminizi iyileştiren, gelirlerinizi artıran,
satış sürecinizi hızlandıran ve müşterilerinizin sadakatini
en üst seviyeye çıkaran entegre SAP® Satış Yönetimi çözümlerini
Nagarro + MBIS deneyimi ile hayata geçirin.

Satış, pazarlama, hizmet yönetimi çözümlerinin hayata geçirilmesinde Nagarro + MBIS’in inovatif
yaklaşımlarının gücünü arkanıza alın. Deneyimlenmiş ve kalitesi ispat edilmiş danışmanlık
hizmetlerimizle, siz de müşteri memnuniyetini merkeze koyan, “360° Müşteri Deneyimi”
süreçlerinizi oluşturun.

Daha fazla bilgi

Müşteri Deneyimi Danışmanlığı

Nagarro + MBIS’in müşteri deneyimi odaklı satış, süreç ve teknoloji danışmanlığı ile müşterilerinizle etkileşiminizi ve satış gelirlerinizi maksimize edin.

Uygulama

Kurguladığımız mimari yapıyı ve fonksiyonel ihtiyaçları temel alarak teknik tasarım ve kodlama yapıyoruz. Ayrıca, sistem entegrasyonu, performans ve diğer fonksiyonel olmayan ihtiyaçların belirlenmesi, uygulanması ve akabinde kullanıcı kabul testlerinin işletilmesini gerçekleştiriyoruz.

Firmaya özel ihtiyaçları belirleme & yol haritası

Tüm SAP® C/4HANA projelerimizin başlangıç aşamasında firmanızın hedeflerini, fonksiyonel gereksinimleri ve diğer ihtiyaçlarını anlıyor, sizlerle beraber öncelikleri belirliyoruz. Projenin bu ihtiyaçlar ve hedefler ile paralel bir yapıda kurgulanmasını sağlıyor ve bunu bir yol haritası ile destekliyoruz.

Mimari ve kod geliştirme optimizasyonları

Projenin mimari tasarımı ve kod yapısının proje ihtiyaçlarını, yazılım geliştirme ve SAP® C/4HANA pratikleriyle uyumunu inceliyor, sonuçlarımızı bir rapor olarak sunuyoruz. Bu rapor ile bulduğumuz sorunları ve iyileştirme noktalarını detaylandırıyor, iyileştirme çalışmaları planlıyor ve uyguluyoruz.

Teknik tasarım

Projenin temelini atarken fonksiyonel ve diğer ihtiyaçların detaylandırılması, altyapı, entegrasyon ve yazılım mimarilerinin oluşturulması konularında hizmet veriyoruz. Proje yapısını oluşturuyor, risk yönetimi ve kalite stratejisinin belirlenmesinde sizlere destek veriyoruz.

Performans optimizasyonları

Mimari tasarımın ve kodlamanın SAP® C/4HANA performans pratikleriyle uyumunu inceliyor, testler gerçekleştiriyor ve sonuçlarımızı bir rapor olarak sunuyoruz. Bu rapor ile bulduğumuz sorunları ve bunları iyileştirme noktalarını detaylandırıyor, düzeltme çalışmaları planlıyor ve uyguluyoruz.

Nagarro + MBIS Müşteri Deneyimi Danışmanlığı Değer Önermeleri

mbis merkez logo

Müşteriyi merkeze alan satışlar

Müşterilerinizi, yaptığınız tüm etkileşimlerin merkezine yerleştirerek pazarda daha esnek, çevik ve etkili olun.

mbis etkili logo

Etkili 360° satış yönetimi

Her fırsata göre özelleştirilmiş önerilerle satış etkinliğiniziartırın; müşterilerle çok yönlü stratejik ilişkiler kurun.

mbis ozellestirilmis logo

Özelleştirilmiş müşteri deneyimleri

Müşterilerinizi anlayın ve özelleştirilmiş deneyimlerle onlara keşfetme özgürlüğü vererek sizi seçmelerini sağlayın.

mbis etkin logo

Etkin hizmet yönetimi yaklaşımı

Hizmet süreçlerinizin verimliliklerini artırın ve müşterilerinize kusursuz servis deneyimleri sunun.

mbis verilerine logo

Müşteri verilerine ulaşabilme kolaylığı

Dinamik bir müşteri veri platformu ile yer ve zamandan bağımsız olarak müşteri deneyimi bilgilerine ulaşın.

mbis bagimliliginin logo

Müşteri bağlılığının artırılması

Müşterilerinizin sadakatini en üst seviyeye çıkaran entegre müşteri ve satış yönetimi çözümlerini Nagarro + MBIS deneyimi ile hayata geçirin.

Analitikler ve
İş Zekası Danışmanlığı

Gerçek zamanlı ve öngörüsel verilere dayanarak alınan
iş kararlarıyla doğru adımlar atın. Nagarro + MBIS ile birlikte kurumunuzu,
“Akıllı İşletme”ye dönüştürün.

Nagarro + MBIS danışmanlığıyla analitikler, iş zekası, planlama ve öngörüsel analiz yeteneklerinizi
geliştirerek siz de her seviyede aldığınız kararlarınızda doğruluk oranınızı en üst noktaya taşıyın.

Daha fazla bilgi

Analitikler ve İş Zekası Danışmanlığı

Analitikler, son yılların moda sözcüğü haline geldi ve hemen hemen her işletme türü, karar alma şeklini değiştirmek için analitikler ve iş zekasını kullanmaya odaklanmaya başladı. Peki neden şimdi bu kadar popüler hale geldi? Her kurum neden iş analitiklerini uygulamaya alma yarışı içine girdi?

İlk faktör, artan rekabet nedeniyle işletmelerin sürekli yenilik yapma baskısı altında olmaları. Bir diğer faktör de müşterilerin daha talepkar hale gelmeleri. Bu nedenlerle yoğun rekabet ortamındaki yöneticiler, piyasa odaklı değişimlere derhal yanıt vermek için en iyi kararları almak zorundalar. Bu ihtiyacın artmasıyla birlikte iş analitikleri, daha iyi ve daha hızlı kararlar almak için gereken iç görüleri elde etmek için umut verici bir yöntem olarak haklı bir popülerlik kazandı.

Nagarro + MBIS olarak bu gelişmeler doğrultusunda sunduğumuz kaliteli iş analitikleri danışmanlık hizmetlerimiz ile işletmenizi ilgilendiren tüm konuları analiz edip veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı oluyor, size rehberlik ediyor, karar vericilerin gerçek zamanlı iş zekası araçlarına erişime sahip olmasını sağlamak için esnek ve ölçeklenebilir bir platform kullanarak en yeni iş zekası teknolojilerinden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Strateji

Hızla gelişen iş analitikleri dünyasında yatırım yaparken sektörün gittiği noktayı doğru analiz edip sağlıklı ve sürdürülebilir bir yol haritası çıkarmanız için strateji servislerimizle size destek oluyoruz.

Uygulama

Nagarro + MBIS olarak iş analitiklerinin her türlü disiplininde deneyimli ekibimiz ve proje yönetimimizle, proje çalışmalarındaki tüm zorlukların üstesinden beraber gelerek bu zorlukları birer başarı hikâyesine dönüştürüyoruz.

Dış kaynak sağlama

Sunduğumuz dış kaynak servisimizden faydalanarak istediğiniz yetkinlikte bir kaynağı, ihtiyacınız olan zaman diliminde organizasyonunuza katmanın ve bu kaynağı katma değere dönüştürmenin avantajını elde ediyorsunuz.

İzleme

Günlük iş akışları, veri yüklemeleri ve ETL takiplerinde Nagarro + MBIS olarak iş ortaklarımızın üzerindeki iş yükünü alarak operasyonel verimliliklerini artırmalarına destek oluyoruz.

Sürekli destek

Sorunlarınıza profesyonel ekibimizin deneyimleri sayesinde kolayca çözüm bulabilirsiniz. Sürekli destek hizmetlerimiz kapsamında, proje sonrasında kullanıcı desteği, sistem desteği ve ek taleplerin karşılanması gibi birçok farklı destek hizmeti verilmektedir.

Nagarro + MBIS’in üstün danışmanlık deneyimi ve uzman kadrosu ile kolayca erişilebilen derin içgörülere ve kritik bilgilere dayalı hızlı ve güvenli kararlar almak için çalışanlarınızı, bilgilerinizi ve fikirlerinizi birbirine bağlayın.

Nagarro + MBIS Analitikler ve İş Zekası Danışmanlığı Değer Önermeleri

mbis ileri logo

İleri düzey veri görselleştirme

Verileri görselleştirerek anlaması kolay, aksiyon alınabilir bilgilere dönüştürün; karar alma sürecinizi daha etkin kılın.

mbis kurumsal logo

Kurumsal KPI’larla yönetim

Kurumsal KPI’larınızı belirleyerek bunları gerçek zamanlı ve merkezi olarak izleyin; anında müdahalelerde bulunun.

mbis farkli logo

Farklı veri kaynaklarını kullanabilme

Esnek ve ölçeklenebilir bir platform kullanarak en yeni iş zekası teknolojilerinden ve çeşitli veri kaynaklarından yararlanın.

mbis uctan logo

Uçtan uca hizmet portföyü

Stratejiden uygulamaya, izlemeden teknik desteğe kadar ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetlere tek bir yerden ulaşın.

mbis tahmin logo

Tahmine dayalı analitik yetkinlikler

Kurumunuz için oluşan riskleri ve fırsatları çok önceden tespit ederek gerekli aksiyonları proaktif olarak zamanında alın.

mbis tum logo

Tüm iş alanlarında performans artışı

Doğru kararlar ile maliyetlerinizi düşürün, satış geliri ve kârlılığınızı artırın ve daha iyi müşteri deneyimi sunun.

Proje Kalite Güvence
Danışmanlığı

GBüyük yatırımlar yaparak sizi stratejik hedeflerinize taşımasını
beklediğiniz projelerin sonunda kötü sürprizlerle karşılaşmamak
için Nagarro + MBIS danışmanlığından yararlanın.

Projelerinizin başarısını Nagarro + MBIS’in Proje Yönetim Ofisi’nin deneyimli profesyonelleri ile güvence
altına alın; projelerinizin beklenen değeri yarattığından emin olun.

Daha fazla bilgi

Proje Kalite Güvence Danışmanlığı

Nagarro + MBIS olarak projelerinizin kalitesini güvence altına almak için gerekli olan kritik alanlarda size destek oluyoruz.

Doğru proje yöntemi metodolojilerinin doğru ve disiplinli bir şekilde uygulanması, projenin önemli başarı faktörlerinden birisidir. Sertifikalı ve onlarca proje deneyimi olan profesyonellerle metodolojiler konusunda sizlere rehberlik ediyor, projenizin doğru yönetildiğinden emin olmanızı sağlıyoruz. Diğer kritik konu da süreçlerin en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak tasarlanması ve birbiriyle uçtan uca uyum içinde çalışmasının kontrol edilmesidir. Nagarro + MBIS olarak süreçlerinizin size en uygun şekilde tasarlanması ve entegre şekilde sorunsuz çalışmasını garantiye almanız için danışmanlık desteği veriyoruz. Buna ek olarak proje planlama sürecinde belirlenen çıktıların, belirlenen kalite kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolünü yaparak raporluyoruz.

Nagarro + MBIS Proje Kalite Güvence Danışmanlığı, projeleriniz konusunda aşağıdaki haklı sorularınıza yanıt bulmanız için tasarlanmıştır:

Proje planlaması gerçekçi mi? Proje belirlenen süre içinde tamamlanabilir mi?

Süreçler en iyi uygulamaları esas alıp kurumumuz için uyarlanarak tasarlanıyor mu?

Proje, hedeflere uygun olarak ilerliyor mu?

Proje için kaynak planlaması doğru yapıldı mı? Yeterli sayıda kalifiye insan kaynağına sahip miyiz?

Proje riskleri zamanında tespit ediliyor ve gereken aksiyonlar alınıyor mu?

Proje yönetiminde standart metodolojiler doğru şekilde uygulanıyor mu?

Nagarro + MBIS’in 20 yılı aşkın proje yönetimi ve uygulama deneyimi ile siz de projelerinizin doğru planlandığından, sorunsuz ilerlediğinden emin olabilir, risklerinizi minimize edebilir ve proje çıktılarınızın beklendiği şekilde olmasını sağlayabilirsiniz.

Nagarro + MBIS Poje Kalite Güvence Değer Önermeleri

mbis doğru logo

Doğru ve gerçekçi planlama

Taahhütlerinizi yerine getirmek için proje planlamanızın doğru yapıldığını kontrol edin, incelenmesini sağlayın.

mbis yönetim logo

Doğru ve etkin proje yönetim metodolojisi

Projenizin yönetimi için, yapısına ve dinamiklerine uygun metodolojilerle yönetildiğini garanti altına alın.

mbis standartlar logo

Standartlara uygun süreç tasarımları

Kişisel veya departmansal tercihlere göre ya da iş ortaklarınızın bilgilerinin sınırları çerçevesinde oluşturulmuş süreçlerle ilerlemeyin.

mbis risk logo

Etkin risk ve sorun yönetimi

Proje risklerinizin doğru yöntemlerle tespit edildiğinden, değerlendirildiğinden ve yönetildiğinden emin olun.

mbis cikti logo

Planlanan proje çıktılarının kontrolü

Proje öncesi belirlenen stratejik çıktıların eksiksiz, hatasız ve belirlenen kriterlere uygun olduğunu kontrol edin.

mbis süreçler logo

Süreçlerin uçtan uca uyumluluğu

Sadece her bir sürecin tekil olarak değil, tüm ilişkili olan süreçlerin birlikte sorunsuz ve uyum içinde çalışacağından emin olun.

Başarı Hikayeleri

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz