SAP® Çalışan Deneyimi
ve Yönetimi Çözümleri

Nagarro + MBIS’in deneyimli SAP® insan kaynakları danışmanlığı ekibi ile çalışan deneyimi verilerini toplayın, geri bildirimlere ve tahminlere dayalı kişisel öngörüleri ortaya çıkarın.
Önceki hali: Nagarro + MBIS’in deneyimli SAP® insan kaynakları danışmanlığı ekibi ile, tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca çalışan deneyimi verilerini toplayın, çalışan geri bildirimlerine ve tahminlere dayalı kişisel öngörüleri ortaya çıkarın.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS danışmalığıyla hayata geçireceğiniz SAP® çözümleri sayesinde çalışanlarınıza iş tatminlerini
ve şirket bağlılığını artıran deneyimler yaşatın

SAP HR Qualtrics çalışan esnek

Esnek anket oluşturma

Esnek anket oluşturucuyla önceden hazırlanmış en iyi uygulama anketlerine erişin veya kendi anketinizi oluşturun.

SAP HR Qualtrics çalışan ozel

Özel veri dışa aktarımı

Çalışan geri bildirimlerine gerçek zamanlı erişim sağlayın.

SAP HR Qualtrics çalışan olay

Olay tabanlı tetikleyiciler

Yeni işe aldığınız çalışanlarınızdan gelen geri bildirimler ve öngörülerle işe alım sürecinizi optimize edin ve işten ayrılan çalışanlarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak toplayın.

SAP HR Qualtrics çalışan rol

Rol tabanlı dashboardlar ve raporlama

Liderlerinizi ve yöneticilerinizi, kuruluşunuzun yapısına uygun olarak özelleştirilmiş dashboardlarla güçlendirin.

SAP HR Qualtrics çalışan hazır

Hazır, özelleştirilebilir etki raporları

Çalışan katılımını sağlayarak çalışan verimliliği için nereye odaklanmanız ve hangi önlemleri almanız gerektiğini bilin.

SAP HR Qualtrics çalışan 360

360° geri bildirim

Birden fazla değerlendiriciden gelen geri bildirimlerle İK yönetiminizi geliştirin ve çalışanlarınızın performansını bütünsel olarak değerlendirin.

SAP® Qualtrics
Employee Engagement

Çalışan bağlılığının temel itici güçlerini Nagarro + MBIS ile aktifleştirin.

Nagarro + MBIS danışmanlığında oluşturacağınız çözümlerle insan kaynakları
liderlerinizin ve yöneticilerinizin gerçek zamanlı olarak hareket
edebilmesi için iş gücü deneyimi, katılım ve üretkenlik faktörlerini
belirleyin. Şirket faydaları veya yönetici-çalışan ilişkileri gibi etki
faktörlerini tahmin etmek için istatistiksel analizler yürütün.

Daha fazla bilgi

SAP® Qualtrics Employee Engagement ile çalışan bağlılığını en üst seviyeye çıkarın.

SAP HR Qualtrics çalışan kurulus

Kuruluş genelinde çalışan bağlılığını iyileştirin

Birinci sınıf bir kültür oluşturmak için gerçek zamanlı olarak hareket edin. Deneyimi, katılımı ve üretkenliği tetikleyen faktörleri belirleyin.

SAP HR Qualtrics çalışan yonetici

Yöneticilerinizin kararlarını güçlendirin

Şirket hiyerarşinize uygun özelleştirilmiş dashboardlarla liderlerinizin ve yöneticilerinizin etkin kararlar almasını sağlayın.

SAP HR Qualtrics çalışan veriler

Veriler ve hazır eylem planlamasıyla aksiyon alın

Çalışan deneyimini iyileştirmek için gereken eylemleri belirleyin ve önceden tanımlı hazır eylem planlamasıyla yöneticilerin aksiyon almasını kolaylaştırın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP HR Qualtrics çalışan kok

Kök neden analizi

Çalışan sorunlarının temel nedenleri keşfedin ve sorunlara gerçek zamanlı yanıtlar verin. Çalışan bağlılığına etki eden nedenleri analiz edin ve anlayın. Önceden zaman alan bir süreci minimum kaynak talebi ile otomatikleştirin.

SAP HR Qualtrics çalışan erisilebilir

Erişilebilir dashboardlar

Hiyerarşik, izin tabanlı ve gerçek zamanlı güncellenen rol tabanlı dashboardlardan yararlanın. Oluşturulan anonimlik eşiğini korurken çeşitli kullanıcı grupları için erişim düzeylerini belirleyin.

SAP HR Qualtrics çalışan rehberli

Rehberli eylem planlaması

Yöneticilere, ekiplerinde iyileştirme sağlamak için her odak alanında özelleştirilmiş eylem önerileri sunun. Departman yöneticilerinin eylem planlarında aldıkları yolun insan kaynakları yöneticileri tarafından görüntülenmesini sağlayın.

Qualtrics
EmployeeXM for IT

Çalışanlarınıza üst düzey bir BT deneyimi yaşatmak
için Nagarro + MBIS’i tercih edin.

Satıştan üretime, satın almadan finansa kadar şirketinizin tüm
departmanlarındaki çalışanların daha yüksek performans göstermesi
ve iş memnuniyetlerinin artması için Nagarro + MBIS danışmanlığında olağanüstü
teknoloji deneyimleri sunun.

Daha fazla bilgi

SAP® Qualtrics EmployeeXM for IT, hayatı çalışanlarınız için kolaylaştırır.

SAP HR Qualtrics çalışan teknoloji

Çalışanın teknoloji deneyimini anlayın

Hangi teknolojilerin ve araçların çalışan üretkenliğini ve olanaklarını artırdığını anlamak için verileri kullanın.

SAP HR Qualtrics çalışan yeni

Yeni uygulamaların, çalışanların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun

Dahili BT projeleri boyunca geri bildirimleri izleyin, uygulamadan sorumlu ekiplerden ve bundan etkilenen çalışanlardan içgörüler toplayın.

SAP HR Qualtrics çalışan bt

BT projelerini belirleyin

Gelecekte stratejik BT yatırımlarının hangi alanlara yapılması gerektiğini anlamak için çalışan içgörülerinden yararlanın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP HR Qualtrics çalışan anahtar

Anahtar faktörler analizi

Günlük teknoloji deneyimlerini iyileştirmek için öncelikli alanları belirleyin. Üretkenliği ve olanakları artıran fırsatları ortaya çıkarmak için içgörüleri kullanın.

SAP HR Qualtrics çalışan yapılandilabilir

Yapılandırılabilir çalışan anketleri

BT projelerinizin uygulama öncesi ve sonrası duyarlılığını anlayın. Projeden etkilenen çalışanların bir alt kümesine erişim sağlayarak ölçümler yapın.

SAP HR Qualtrics çalışan dijital

Dijital müdahale ve biletleme

Teknoloji deneyimleriyle ilgili içgörüler elde etmek için bu deneyimlerden etkilenen çalışanları tespit edin ve iyileştirme faaliyetleri planlayın.

SAP® Qualtrics
Employee Lifecycle

Çalışanlarınızla sürekli iletişimde kalmanızı ve çalışan deneyimlerinizi
sürekli ölçümlemeyi Nagarro + MBIS uzmanlığı ile sağlayın.

Çalışanlarınızın oryantasyonu ve eğitim ihtiyaçları konusunda gerçek zamanlı
içgörüler elde etmek için gerekli teknolojiyi Nagarro + MBIS ile şirketinize kazandırın. Yüksek
performans gösteren çalışanlarınızı daha uzun süre elde tutabilmek için
odaklanmanız gereken faktörleri belirleyin.

Daha fazla bilgi

SAP® Qualtrics Employee Lifecycle ile çalışan adaptasyonunu iyileştirin.

SAP HR Qualtrics çalışan ise

İşe oryantasyon sürecinizi optimize edin

Yeni çalışanlarınızın adaptasyon sürecini hızlandırın, üretkenliklerini artırın.

SAP HR Qualtrics çalışan risk

Risk uyarıları alın

Çalışan yaşam döngüsü boyunca motivasyonunu kaybeden ve işten ayrılma riski oluşan personelleriniz için gerçek zamanlı uyarılar alın.

SAP HR Qualtrics çalışan en

En iyi performans gösterenlerin neden ayrıldığını anlayın

Yüksek performans gösteren çalışanlarınızı elde tutmak için işten ayrılma anketleri aracılığıyla içgörü kazanın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP HR Qualtrics çalışan istatistik

İstatistiksel anahtar faktörler analizi

Oryantasyon süresi ve üretkenlik gibi temel ölçümler üzerinde en büyük etkiye sahip eylemlere öncelik vermek için anahtar faktörler analizini kullanın.

SAP HR Qualtrics çalışan onceden

Önceden yapılandırılmış rol tabanlı dashboardlar

İş ihtiyaçlarınızı karşılayan en iyi uygulama şablonlarını seçerek dashboardlarınızı dakikalar içinde çalışır duruma getirin.

SAP HR Qualtrics çalışan hazır

Hazır ve özelleştirilebilir raporlar

Hazır ve özelleştirilebilir raporlarla işe alım ve işten çıkış geri bildirimlerini diğer temel temas noktalarıyla birleştirin ve çalışanlarınızın yaşam döngüsü boyunca etkilerini anlamak için raporlayın.

SAP® Qualtrics 360°
Feedback

360° çalışan geri bildirim sisteminizi Nagarro + MBIS ile tasarlayın.

Birden fazla değerlendiricinin katıldığı 360° geri bildirimlerle
çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin performanslarını artırmak Nagarro + MBIS ile
mümkün. Niteliksel ve niceliksel değerlendirmelerle siz de çalışanlarınıza
kendilerini geliştirebilecekleri alanları net bir biçimde gösterin.

Daha fazla bilgi

SAP® Qualtrics 360° Feedback ile çalışanlarınızın çok yönlü gelişimine olanak sunun.

SAP HR Qualtrics çalışan güçlü

Güçlü yönler ve fırsatlar hakkında fikir verin

Liderlerinizi kesintisiz bir niteliksel gelişim geri bildirimi ile güçlendirin ve onlara nasıl daha iyi lider olabileceklerini, kariyer başarılarını nasıl artırabileceklerini gösterin.

SAP HR Qualtrics çalışan gelisim

Çalışan gelişimi geri bildirimini ölçeklendirin

Yetenek yönetimi liderlerinizin doğru içgörülerle kariyer planlaması, terfiler ve diğer süreçler hakkında bilinçli kararlar almasını sağlayın.

SAP HR Qualtrics çalışan ik

Yöneticilere ve İK ekiplerine ihtiyaç duydukları araçları verin

Yöneticilerinize ve İK iş planlamacılarınıza zengin nitel veriler sağlayarak liderlik, öğrenme ve çalışan geliştirme programları tasarlayıp uygulamalarına yardımcı olun.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP HR Qualtrics çalışan hızmet

Uzmanlık ve hizmetler

Önceden oluşturulmuş sorular ve raporlar içeren bir liderlik geliştirme başlangıç kiti ile programınıza hızlı bir giriş yapın. En iyi uygulamaları içeren çözümler ile programlarınızı sürekli geliştirmeyi destekleyin.

SAP HR Qualtrics çalışan anket

Yapılandırılabilir çalışan anketi

Yöneticilerin değerlendirici seçimini özelleştirmesini ve rapor görüntüleme erişimlerini yönetmesini sağlayın. Çalışanlarınıza rolleri ve gelişim planları ile ilgili geri bildirim sağlayın. Kullanıma hazır gizlilik özellikleriyle yöneticilerin hangi raporlara erişebileceğini seçin.

SAP HR Qualtrics çalışan rapor

Kişiselleştirilmiş ve eyleme geçirilebilir raporlama

Yöneticilerin verileri daha hızlı ölçmesini ve analiz etmesini sağlayın. Fark (gap) analizlerinden, değerlendirici grup karşılaştırma tablolarından ve açık metin geri bildiriminden yararlanın. Raporlarınızdaki öğrenim yönetim sisteminiz veya özel çevrimiçi eğitimler gibi özelleştirilmiş kaynaklarla bağlantı kurun.

SAP® Qualtrics Employee
Benefits Optimizer

Üretkenliği artıran çalışan yan haklar paketlerini Nagarro + MBIS ile kurgulayın.

Nagarro + MBIS ile beraber oluşturacağınız teknolojik altyapıyla yan haklar
paketlerinizi, yoğun rekabet yaşanan iş gücü piyasasında yüksek kaliteli
çalışanları şirketinize çekmenizi sağlayacak şekilde tasarlayın.

Daha fazla bilgi

Nagarro + MBIS, SAP® Qualtrics Employee Benefits Optimizer çözümüyle hayatı sizin için kolaylaştırır.

SAP HR Qualtrics çalışan optimum

Optimum yan haklar paketlerini tasarlayın

Çalışan memnuniyetini artırmak için sosyal haklar paketleri tasarlayın, çalışanlarınızın taleplerini toplayın ve kullanın.

SAP HR Qualtrics çalışan karar

Verilere dayalı kararlar alın

Çalışanlarınızın devam eden yan haklar paketlerinde istedikleri değişiklikleri anketler ve analizler yoluyla öğrenin.

SAP HR Qualtrics çalışan SAP HR Qualtrics çalışanlar

Çalışanlara sağlanan sosyal yardım paketleri hakkında anında netlik kazanın

Kılavuzlu iş akışı ve gerçek zamanlı analiz yetenekleriyle İK yöneticilerinin en etkili ve en uygun paketleri anında belirlemelerini sağlayın.

Teknik ve Fonksiyonel Özellikler

SAP HR Qualtrics çalışan essiz

Eşsiz içgörü motoru

Gelişmiş ve otomatik analizler gerçekleştirin. Verilere dayalı olarak trendleri belirleyin. Sürekli olarak denemeler yapın.

SAP HR Qualtrics çalışan modern

Modern platform

Çalışan veri tabanınızla yeni modelleri gerçek zamanlı olarak test edin. Bütçe gibi diğer kısıtlamalara dayalı simülasyonlar çalıştırın.

SAP HR Qualtrics çalışan yan

Çalışan yan hakları anketleri ve analizi

Çalışanlarınızın yan haklar konusundaki fikirlerini dinleyin. Sunduğunuz yan hakların çalışan deneyimini gerçekten iyileştirdiğinden emin olun.

AGT Ağaç Sanayii

Nagarro + MBIS farkıyla SAP® BPC çözümünü seçen AGT Ağaç Sanayii’nde gerçekleşen dijital dönüşüm projesinin detaylarını inceleyin.

  • Sektör
    Ağaç ve Orman Ürünleri
  • Ülke
    Türkiye
  • Ürün
    SAP® BPC
Vaka Analizini İndir

Başarı Hikayeleri

“Covid sonrası yeni normale doğru ilerlediğimiz bugünlerde emin olduğumuz tek bir şey var: Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’’

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm’ü detayları ile ele aldığımız e-Kitabımızı indirebilirsiniz.

İndir

Kaynaklar

Nagarro + MBIS’in bilgi birikiminden faydalanın, farkındalığınızı artırın.

e kitap

Nagarro + MBIS'in sunduğu SAP® S/4HANA Finance Çözümü ile
kazanan siz olun.

Bu dokümanın amacı, bir S/4HANA Finance projesinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve implementasyonun geri kalanının daha sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır.

İndir

SAP® S/4HANA Finance

SAP® S/4HANA Finance çözümü hakkında daha fazla bilgi
edinmek için webinar kaydımızı izleyin

Webinarı İzle

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz