Son Yazılar

Endüstri 4.0 Üretimde Dönüşüm

Endüstri 4.0 Üretimde Dönüşüm

SAP Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 ile Gerçek Zamanlı Üretim Operasyonları

İş dünyası, entegre teknolojilerle yeni kimlik kazanırken, günümüz işletmelerinin gereklilikleri de buna bağlı olarak değişmeye ve dönüşmeye başladı. Verinin iş dünyasındaki rolü arttıkça, verinin çevresinde gelişen ve dönüşen iş süreçleri, yeni ve daha verimli bir yapıyı beraberinde getirdi. Veriyi analiz ederek değere dönüştüren şirketler için büyümek kaçınılmaz olurken, pusulasını bu yöne çevirmeyen işletmeler çağın hızından çok geride kalarak hem değer hem de müşteri kaybetti.

Dijital dönüşümde şimdilerde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) sesleri yükseliyor. Tüm planlamayı müşteri ve insan odağında yapan Endüstri 4.0 ve nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu Nesnelerin İnterneti, iş dünyasında büyük bir değişimin kapılarını aralıyor.

Otonom operasyon süreci şirketlerin en önemli beklentilerinden biri. Kendi kendine işleyen operasyon süreci, insan temasını ve buna bağlı hata ve zaman kaybını en aza indiriyor. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) ile öğrenen makineler, iş süreçlerinde pek çok adımı ortadan kaldırıp işletmeleri cezbeden daha hızlı bir akış başlatıyor.

İş Dünyasının Bugünü

İşletmeler Nelere İhtiyaç Duyuyor?

2016 yılında yaklaşık 6,5 milyar cihaz internete bağlıyken 2020’de bu rakamın 24 milyar olacağı öngörülüyor. Günümüz işletmeleri, çağın getirdiği entegre teknolojilere yönelirken, işleyişi ve devamlılığı sağlayacak pek çok kritik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Üretim verimliliğini artırmak ve genel üretim maliyetlerini azaltmak, birçok işletme için ticari riskleri minimuma indirmek ile eşdeğer olmakla birlikte, ihtiyaçlar bu kadarla da sınırlı değil. Yüksek enerji tüketimi ve kaynakların verimsiz kullanılması, yol almak isteyen şirketler için prangadan farksız sonuçlar doğuruyor. Özellikle üretim yapan fabrikalar için enerji tüketimi önemli bir gider kalemi olarak göze çarpıyor. Verimsiz kaynak kullanımı ise maliyetlere, stoklara ve iç işleyişe kadar yansıyacak pek çok sıralı probleme gebe. Enerji tüketimini azaltmak ve kaynakları daha verimli kullanmak, günümüz işletmeleri için hayati gereksinimler olarak işaretlenebilir.

Bu noktada üretimde ortaya çıkan fireler de şirketlerin zarar hesabına yazılan bir diğer başlık. Üretimde hata oranları pek çok üretici için önemli bir kayıpken, makinelerde yaşanan arızalar ve buna bağlı olarak meydana gelen ekstra bakım maliyetleri, beklenmedik zararlar olarak öne çıkabiliyor. İşletmelerin üretimde fireleri minimuma indirmeleri, doğru ve zamanında yapılan bakımlarla makinelerde ortaya çıkabilecek hasarların önüne geçmeleri, özellikle uzun vadede şirketlere büyük fayda sağlayabilir. Özelleştirilebilir, isteğe bağlı imalat gibi seçenekler de günümüz işletmeleri için önemli bir beceri olarak dikkat çekiyor. Ancak bu noktada söz konusu üretici şirketin anlık ve esnek bir planlama kabiliyetine ihtiyacı var. Pek çok işletmenin yapısı, bu aşamada ihtiyaçlara karşılık veremiyor.

En önemli ihtiyaçlar:

  • Üretim verimliliğini artırmak ve genel üretim maliyetlerini azaltmak
  • Enerji tüketimini azaltırken kaynakların verimliliğini artırmak
  • Üretimde fireyi en aza indirmek
  • Özelleştirilebilir imalat
  • Tüketici tabanıyla daha iyi iletişim

 

En önemli zorluklar:

  • Bağlantısız operasyon sistemi
  • Elle veri toplama ve kağıtta tutulan işler
  • Tabandaki operasyonların görünmezliği
  • Olay sonrası verilen “reaktif” kararlar
  • İş süreçleri arasında entegrasyon noksanlığı

 

İşletmelerin Önündeki Zorluklar

2019 yılına kadar üretim değer zincirinin %75’i dijital dönüşüm yaşayacak. İş süreçleri dijitalleşen şirketler, veriyi anbean güncelleyip tüm birimlerle anlık olarak paylaşabilecek ve buda iş süreçlerine ve planlamaya yansıyacak. Buna karşın günümüzde pek çok şirket operasyonel anlamda birbirinden bağımsız üretim, stok, muhasebe, planlama gibi organlara sahip. Bu durum şirketlerin işleyişlerinde daimi bir aksama ve zaman kaybına yol açıyor. Özellikle planlama noktasında güncel verilerin bir araya getirilmesi için, şirket içi birimlerden teker teker veri alınması ve sahadan veri toplanması gibi insan etkileşimi gerektiren bir dizi vakit alacak sürecin başlaması gerekiyor. Bu da günümüz iş dünyasının anlık değişen operasyon süreçleri için çokça zaman kaybettiren bir durum. Özellikle kağıtlarda tutulan veriler, iç işleyişte şirketin sırtına yüklenmiş ağırlıklar gibi süreçleri yavaşlatıyor. Birden fazla birimin ihtiyaç duyduğu verinin bir personelin dokümanında saklı olması, sıralı biçimde pek çok departmanın yavaşlamasına ve aksamasına yol açıyor. Bu da işletme için önemli bir potansiyel kaybı olarak ticari riski artırıyor. Gitgide öngörülemez bir hale gelen işleyiş yüzünden planlama değil, üretim odaklı bir yapı oluşuyor. Bu da beraberinde reaktif kararları getiriyor.

Dijitalleşmeyen ve günü yakalamayan işletmelerin yaşadığı bir diğer zorluk da tabandaki operasyonların üst kademelerde görünmemesi. Özellikle sahada yaşanan pek çok etkileşime ilişkin tutulan ya da tutulamayan veriler, yöneticilerin bilgisi dışında gerçekleşiyor. İlgili departmanlara veriler aktarılsa da şirket içindeki bağlantısızlık, birtakım verilerin yönetim katına ulaşamadan kaybolmasına yol açıyor.

Operasyonel Beklentiler

İş süreçlerinin %80’i 2020 yılına kadar dijitalleşecek ya da ortadan kalkacak. İşleyişin tamamen kağıtsız gerçekleşeceği dijitalleşen şirketlerde, en üst noktadan tabandaki veri akışı anbean izlenebilecek. Performans yönetimi gerçek zamanlı bir yapıya kavuşurken, iş aksamaları tam zamanında yapılan müdahalelerle minimuma inecek ya da yok olacak. Otonom operasyon süreci şirketlerin en önemli beklentilerinden biri. Kendi kendine işleyen operasyon süreci, insan temasını ve buna bağlı hata ve zaman kaybını en aza indiriyor. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) ile öğrenen makineler, iş süreçlerinde pek çok adımı ortadan kaldırıp işletmeleri cezbeden, daha hızlı bir akış başlatıyor. Bunun yanında dijital dönüşümle birlikte enerji yönetimi, şirketlerin en çok şikayet ettiği sorunlardan birini ortadan kaldırıyor. Otonom işleyiş ile birlikte anlık veri akışı doğru planlamayı, doğru planlama da enerjinin verimli kullanılmasını sağlıyor. Dijitalleşen iş süreçlerinin işletme yöneticileri için en önemli faydalarından biri şüphesiz ki gerçek zamanlı karar verme imkanı. Gerçek zamanlı, yani anbean veri akışı sayesinde yöneticiler, sahadan ya da fabrikadan veri beklemek zorunda kalmıyor ve daima güncel veriler ışığında hareket edebiliyor. Bu da planlama noktasında önemli bir faydayı tetikliyor. Gerçek zamanlı veri akışı, proaktif yaklaşımlara da zemin hazırlıyor. Böylece gerçekleşmesi muhtemel bir problem ya da değişken bir iş süreci üzerine, veriler ışığında önceden tedbir almak ya da düzenleme yapmak mümkün hale geliyor.

 

Kaynak :”Endüstri 4.0 Üretimde Dönüşüm Dergisi”

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.