SEDAŞ, SAP® PDP (Personal Data Protector)
çözümü ile kişisel verileri
nasıl güvence altına aldı?

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Hakkında

1993 yılında TEDAŞ’a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük’ten biri, merkezi Sakarya’da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olmuştur.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan

 • 19.320 Kilometrekarelik Yüzölçümü

 • 45 İlçe

 • 50 Belediye

 • 765 Köy

 • 1.365 Mahalle

 • 1.9 Milyon Tüketici

 • 24 Saat

Enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur.

SEDAŞ 2013 yılından bu yana faaliyet ayrıştırması gereği sadece elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup, elektrik satışı ve tüketim bedeli faturası ile ödeme noktalarına ait faaliyetler görevli tedarik şirketi ve perakende elektrik satış şirketlerinin görev ve sorumluluk kapsamındadır.

SEDAŞ’ın faaliyet konusu, elektrik dağıtım hizmetleri için yatırım programı kapsamında, yeni dağıtım tesisleri yapmak ve kapasite artışı sağlamak, mevcut şebekede ek tesisler yapmak, işletme bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, bağlantı başvurularını değerlendirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak hizmet vermek, tüketim sayaçlarından endeks okumak, aydınlatma çalışmalarını sürdürmek, elektrik dağıtımında sayaç değişim ve kalibrasyon işlemlerini yapmak, teknik ve teknik olmayan kayıplarla mücadele etmek, elektrik arızalarının, enerji kesinti süreleri ve sayılarının azaltılmasını, elektrik arzının sürekliliğini sağlamakla ilgili çalışmaları yürütmektir.

Proje künyesi:

Proje türü:
SAP® PDP

Proje uygulama yöntemi:
Uzaktan (Dijital bağlantı ve iletişim araçları ile)

Proje tamamlanma süresi:
2 ay

Proje kapsamındaki şirket sayısı:
1

Kişisel verisi tutulan müşteri sayısı:
Yaklaşık 2 milyon

Proje Hedefleri:

 • KVKK’ya tam uyumluluk ve gerçek risk yönetimi
 • Kişisel verilere erişen kullanıcıları gerçek zamanlı raporlama
 • SAP® dışındaki sistem ve ortamların KVKK kapsamında
  orkestrasyonunun sağlanması

SEDAŞ ile birlikte
nasıl başardık?

SEDAŞ, 2021 başı itibariyle SAP® PDP Projesine başlamıştır. Öncelikle SEDAŞ’ın hazırlamış olduğu kişisel veri envanterleri birebir SAP®’ye aktarılmıştır. PDP çözümü ile birlikte yetkisi olan kullanıcılar yetki rollerine göre kişisel verileri görüntüleyebilirken yetkisi olmayan kullanıcılar ise tüm kişisel verileri maskelenmiş olarak görmektedir.

PDP çözümü ile birlikte aydınlatma metinleri, açık rızalar, anonimleştirme ve imha süreçleri de SAP® üzerinden takip edilebilecektir.

Bu projeyle KVKK tedbirlerinin, parça parça değil, hem kişisel veri güvenliği hem de tüm ilgili süreçleri kapsayacak şekilde merkezi olarak alınabilmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.

Proje, 8 Mart 2021 tarihinde başarıyla canlı kullanıma alınmıştır. Sonrasında 2 hafta canlı desteği verilmiştir.

SAP® PDP projesiyle beraber SEDAŞ’ın hem ERP hem CRM sistemlerinde süreçler KVKK’ya uygun bir şekilde takip edilebilir hale gelmiştir.

Sonuçlar

SAP® PDP projemiz ile SEDAŞ için aşağıdaki kazanımlar sağlanmıştır:

 • Bir çok sisteme yatırım yapmak yerine tek bir sistem ile orta ve uzun vadede Toplam Sahip Olma Maliyeti avantajı
 • SAP® sistemlerinde alan bazlı yetkilendirme ihtiyacının uçtan uca karşılanması
 • PDP’nin beraberinde getirdiği kullanıma hazır veri, süreç ve deneyimler ile KVKK’ya tam uyumluluk ve gerçek risk yönetimi
 • SAP® UI Masking Çözümü ile veri maskeleme
 • KVKK süreçlerine uygun raporlamalar
 • Kişisel verilere erişimin kayıt altına alınması (log)
 • Kişisel veriler özelinde SAP® uyumlu kullanıcı rolleri yaratılabilmesi

Daha fazla bilgi almak için PDP sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz